Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komunikacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komunikacja."— Zapis prezentacji:

1 komunikacja

2 Aby dojść do obecnego sposobu komunikowania się trzeba było przejść długa drogę; zaczynając od hieroglifów w starożytności, przez wynalezienie fonetycznego alfabetu, później wynalezienie prasy drukarskiej przez Gutenberga, dalszym etapem był rozwój języków narodowych pod koniec XV wieku aż wreszcie stworzenie mediów.

3 Komunikacja międzyludzka ma niewątpliwie charakter społeczny, dlatego mówimy także o komunikowaniu społecznym. Uczestnikami komunikacji są członkowie różnych grup społecznych, dlatego mówimy o komunikowaniu społecznym jako o najszerszym zbiorze procesów porozumiewania się jednostek i zbiorowości.

4 Ludzie komunikują się w sposób werbalny i niewerbalny.
komunikaty werbalne -dają informacje przede wszystkim pamięciowe komunikaty niewerbalne - są środkami porozumiewania się bez słów, za pomocą mimiki, gestów, brzmienia głosu, wywierają także określony wpływ na odbiorcę.

5 Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa, gesty, teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Ważne jest, aby były one zrozumiałe dla nadawcy i odbiorcy

6 Mowa, zbiór wokalnych symboli opartych na logicznej strukturze, umożliwiła przekazywanie informacji i wiedzy kolejnym pokoleniom w doskonalszy sposób. Jest jednym z najczęściej stosowanych środków przekazu informacji. Jest werbalnym sposobem komunikacji.

7 Najstarsze znane nam symbole przeznaczone do komunikacji na przestrzeni czasu to malowidła jaskiniowe. Tak jak dla małych dzieci zanim nie nauczą się bardziej skomplikowanych sposobów komunikacji, tak i dla prehistorycznego człowieka obrazki i malowidła były najłatwiejszą do opanowania techniką. Są one sposobem komunikowania niewerbalnego.

8 Rysunki i malowidła ścienne z czasem zaczęły przeradzać się w pismo co w znacznym stopniu ułatwiało rozumienie co autor dzieła miał na myśli. Pismo to zamknięty zbiór symboli, wyrażających dźwięki fonetyczne bądź pojęcia, umożliwiało przechowywanie skomplikowanych, długich wiadomości i stanowiło ‘graficzny zapis mowy’

9 Narzędzia komunikacyjne
Heliograf Telegraf Radio Telefon Telewizja Sieci komputerowe

10 Heliograf – urządzenie służące do pomiaru czasu usłonecznienia.

11 Telegraf - urządzenie do przekazywania informacji, przeważnie tekstowych, na odległość.

12 Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych.

13 Telefon– urządzenie końcowe dołączane do zakończenia łącza telefonicznego. Za pomocą telefonu komunikuje się na dużo odległości w sposób werbalny.

14 Telewizja (TV) – dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz oraz dźwięk na odległość. W jednym miejscu za pomocą kamery telewizyjnej i mikrofonu rejestruje się sygnał, który następnie jest transmitowany do dowolnego miejsca w zasięgu transmisji. Sygnał odbierany jest przez odbiornik telewizyjny i przetwarzany na obraz oraz dźwięk.

15 Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".

16 Źródła

17 Wykonanie Adrian Kwaśniak.


Pobierz ppt "Komunikacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google