Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agenda (wybrane produkty): Produkty rozliczeniowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agenda (wybrane produkty): Produkty rozliczeniowe"— Zapis prezentacji:

0 zewnętrznym źródłem finansowania przedsiębiorstw
Kredyt czy leasing zewnętrznym źródłem finansowania przedsiębiorstw Wałbrzych, maj 2010

1 Agenda (wybrane produkty): Produkty rozliczeniowe
Agenda (wybrane produkty): Produkty rozliczeniowe - pakiety rachunków firmowych Produkty kredytowe - SLK i inne kredyty obrotowe, - SKI i inne kredyty inwestycyjne, Leasing (oferta BFL – wybrane produkty) - Leasing operacyjny a kapitałowy - Oferta specjalna dla Klientów PKO BP S.A. (pakiety sprzedażowe: „Rating” oraz „Ekspress”) Zabezpieczenie transakcji kredytowych – poręczenia - współpraca z BGK, DFG, FPK

2 PAKIETY BIZNESOWE DLA MSP
Biznes Debiut Pakiet adresowany jest do podmiotów rozpoczynających wykonywanie działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy Biznes Rozwój Pakiet skierowany do małych firm, prowadzących działalność ponad 12-mcy. Wykonujących stosunkowo niewielką ilość transakcji. Pakiet ten zapewnia korzystne warunki współpracy z klientami, którzy przy wyborze oferty zwracają szczególną uwagę na niską, stałą miesięczną opłatę za prowadzenie rachunku. Biznes Komfort Pakiet skierowany jest dla średnich i dużych firm, dynamicznie się rozwijających, intensywnie korzystających z oferowanych produktów i usług, firm dokonujących częstych rozliczeń. Biznes Sukces Pakiet skierowany do dużych firm, rozwijających się, intensywnie korzystających z szerokiej gamy usług i produktów bankowych. Grupa docelowa są podmioty prowadzące działalność gospodarczą ponad 12 m-cy, dokonujące częstych rozliczeń krajowych i zagranicznych.

3 PAKIETY BIZNESOWE DLA MSP-korzyści
Bezpłatny dostęp do rachunku przez Internet lub serwis telefoniczny i terminale samoobsługowe w ramach IPKO i IPKO Biznes Bezpłatne przelewy do ZUS I US przez serwis internetowy Bezpłatne przelewy za pośrednictwem usługi IPKO lub IPKO Biznes na rachunki w PKO BP SA Bezpłatne wyciągi na skrzynkę poczty elektronicznej Bezpłatne wydanie karty debetowej Bezpłatne prowadzenie rachunków pomocniczych ( Biznes Komfort-1 szt, Biznes Sukces -2 szt) Bezpłatne prowadzenie złotego konta osobistego ( Biznes Sukces) Uproszczone zasady wydania kart kredytowych ( Biznes Rozwój, Komfort i Sukces) Możliwość skorzystania z Dopuszczalnego salda Debetowego już od chwili otwarcia rachunku

4 SLK - Szybki Limit Kredytowy
Przeznaczenie Przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej np.: zakup towarów do odsprzedaży, zakup materiałów do produkcji, spłata zobowiązań handlowych, spłata zobowiązań z tytułu kredytów obrotowych. 4

5 SLK - Szybki Limit Kredytowy
Dla kogo? Klienci posiadający rachunek bieżący Biznes Partner, podmioty funkcjonujące na rynku nie krócej niż 15 miesięcy, Klienci nie zalegający ze zobowiązaniami wobec US, ZUS i innych instytucji finansowych, Klienci nie figurujący w kartotekach jako Klienci niesolidni, podmioty wobec których w ciągu 12 miesięcy nie było prowadzone postępowanie egzekucyjne związane z wykonywaną działalnością. 5

6 SLK - Szybki Limit Kredytowy
W skład produktu wchodzi kilka form kredytowania działalności gospodarczej znajdujących się obecnie w ofercie banku tj.: - kredyt w rachunku bieżącym Biznes Partner - kredyt obrotowy nieodnawialny - karta kredytowa PKO Euro Biznes Możliwość jednoczesnego korzystania ze wszystkich produktów wchodzących w skład SLK Okres kredytowania - 12 miesięcy Waluta kredytu – PLN wykorzystanie kredytu w PLN lub EUR, USD, CHF (kredyt obrotowy nieodnawialny) Minimalna kwota kredytu PLN Maksymalna kwota kredytu PLN, ale nie więcej niż: - 100% średniomiesięcznych wpływów na rachunek oraz - 100% średniomiesięcznych przychodów ze sprzedaży Limit na kartę kredytową wydaną w ramach SLK do zł Cechy produktu 6

7 SLK - Szybki Limit Kredytowy
Cechy produktu Wkład własny - nie jest wymagany Forma wypłaty: - bezgotówkowa, - gotówkowa Oprocentowanie: - zmienne (WIBOR 3M + marża 3 pp.) = 6,85% - możliwość zastosowania oprocentowania stałego Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0 PLN Prowizja za udzielenie, podwyższenie kredytu lub przedłużenie okresu kredytowania 3 % 7

8 SLK - Szybki Limit Kredytowy
Szybkość - wstępna rekomendacja – w 1 dzień - decyzja kredytowa – do 7 dni Przejrzyste warunki cenowe - marża kredytu określona przed złożeniem wniosku, - brak prowizji za rozpatrzenie wniosku, Wygoda: - minimum dokumentowe (wniosek kredytowy i wywiad z klientem), - możliwość odstąpienia od składania zaświadczeń z ZUS i US, spłata kredytów z wpływów na rachunek BIZNES PARTNER lub w dogodnych ratach (w zależności od rodzaju kredytu w ramach SLK), - możliwość jednorazowej spłaty kredytu wraz z odsetkami na koniec okresu kredytowania (kredyt obrotowy nieodnawialny z okresem spłaty do 6 miesięcy) Korzyści 8

9 SLK - Szybki Limit Kredytowy
Atrakcyjne dla klienta zabezpieczenie kredytu: - dla kredytu do 120 tys. zł: * klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku BIZNES PARTNER, * weksel własny wraz z poręczeniem wekslowym, * ewentualnie pełnomocnictwo do pobierania środków z rachunku w innym banku - dla kredytu powyżej 120 tys. zł: * zabezpieczenia rzeczowe (zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku), * poręczenie regionalnego funduszu poręczeń kredytowych (DFG, FPK). Pomocny w utrzymaniu bieżącej płynności, Pomocny w zwiększaniu skali działalności, Pomocny przy negocjowaniu terminów płatności i upustów cenowych z dostawcami, Korzyści 9

10 Inne kredyty obrotowe w ofercie PKO BP: - kredyt w rachunku BIZNES PARTNER, - kredyt nieodnawialny, - kredyt „Plan obrotowy”, - dopuszczalne saldo debetowe (DSD), - karta kredytowa PKO Euro Biznes. Przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej np.: zakup towarów do odsprzedaży, zakup materiałów do produkcji, spłata zobowiązań handlowych, spłata zobowiązań z tytułu VAT, spłata zobowiązań z tytułu kredytów obrotowych. Przeznaczenie 10

11 Inne kredyty obrotowe w ofercie PKO BP:
Dostępne dla podmiotów rozpoczynających działalność: - DSD już od chwili otwarcia rachunku, - kredyt w rachunku BIZNES PARTNER już po 3 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej Dostępne w kwotach wyższych niż 250 tys. zł (wybrane produkty), Dostępne na dłuższe niż 12 miesięcy okresy kredytowania: - do 36 miesięcy (kredyt nieodnawialny), - do 60 miesięcy (kredyt „Plan obrotowy” – na całkowitą spłatę zobowiązań kredytowych wynikających z kredytów obrotowych oraz na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą innych niż potrzeby inwestycyjne), Pomocne w utrzymaniu bieżącej płynności, Pomocne w zwiększaniu skali działalności, Pomocne przy negocjowaniu terminów płatności i upustów cenowych z dostawcami, Atrakcyjne dla klienta formy zabezpieczeń kredytu. Korzyści

12 SKI - Szybki Kredyt Inwestycyjny
Przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych na zakup: pojazdów (z wyłączeniem pojazdów specjalistycznych), lokali, budynków wraz z gruntem, gruntów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, znajdujących się w powszechnym obrocie: - maszyn i urządzeń technicznych, - sprzętu komputerowego, - narzędzi, - przyrządów, - sprzętu medycznego, - przedmiotów długotrwałego użytku stanowiących wyposażenie przedsiębiorstwa np. mebli. Przeznaczenie 12

13 SKI - Szybki Kredyt Inwestycyjny
Klienci posiadający rachunek bieżący Biznes Partner, podmioty funkcjonujące na rynku nie krócej niż 24 miesiące, Klienci nie zalegający z zobowiązaniami wobec US, ZUS i innych instytucji finansowych, nie figurujący w kartotekach jako Klienci niesolidni, podmioty wobec których w ciągu 12 miesięcy nie było prowadzone postępowanie egzekucyjne związane z wykonywaną działalnością. Dla kogo? 13

14 SKI - Szybki Kredyt Inwestycyjny
Okres kredytowania - 36 miesięcy Waluta kredytu - PLN (wykorzystanie w PLN lub innej walucie) Minimalna kwota kredytu PLN Maksymalna kwota kredytu PLN, ale nie więcej niż 100% dochodu po opodatkowaniu za rok ubiegły Wkład własny - 20 % wartości netto przedsięwzięcia inwestycyjnego Forma wypłaty: - bezgotówkowa, - gotówkowa (w uzasadnionych przypadkach). Oprocentowanie: - zmienne (WIBOR 3M + marża 5 p.p.) = 8,85 % - możliwość oprocentowania stałego (kredyt do 12 miesięcy) Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0 PLN Prowizja za udzielenie kredytu 3 % Cechy produktu 14

15 SKI - Szybki Kredyt Inwestycyjny
Korzyści Szybkość - wstępna rekomendacja – w 1 dzień - decyzja kredytowa – do 7 dni Przejrzyste warunki cenowe - marża kredytu określona przed złożeniem wniosku, - brak prowizji za rozpatrzenie wniosku, Wygoda: - możliwość spłaty w ratach równych lub malejących, - możliwość jednorazowej spłaty kredytu wraz z odsetkami na koniec okresu kredytowania (okres spłaty do 6 miesięcy) minimum dokumentowe (wniosek kredytowy i wywiad z klientem bez konieczności składania Biznes Planu) - możliwość odstąpienia od składania zaświadczeń z ZUS i US Atrakcyjne dla klienta zabezpieczenie kredytu: - brak zabezpieczeń rzeczowych dla kredytu do 60 tys. zł, 15

16 Inne kredyty inwestycyjne w ofercie PKO BP: - kredyt inwestycyjny, kredyt „Hipoteka Partner”, - kredyt „Auto Partner”, - kredyt „Plan inwestycyjny”, - kredyt pomostowy, kredyt współfinansujący. Na finansowanie nakładów inwestycyjnych: zakup lub budowa nowych, odtwarzanie zużytych bądź modernizacja istniejących środków trwałych, finansowanie pierwszego wyposażenia w środki obrotowe, finansowanie innych zobowiązań inwestycyjnych np.: - leasing, - spłata zadłużenia wobec PKO BP, innych banków lub instytucji finansowych, zakup na rynku pierwotnym lub wtórnym lokalu lub gruntu, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów, refinansowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o kredyt, spłatę pożyczek pieniężnych zaciągniętych przez przedsiębiorców od osób fizycznych lub prawnych, finansowanie pomostowe oraz współfinansowanie projektów inwestycyjnych dotowanych z funduszy UE. Przeznaczenie 16

17 Inne kredyty inwestycyjne w ofercie PKO BP:
Dostępne dla nowych podmiotów gospodarczych (wybrane produkty), Dostępne w kwotach wyższych niż 120 tys. zł, Dostępne na dłuższe niż 36 miesięcy okresy kredytowania („Hipoteka Partner” do 25 lat), Możliwość sfinansowania do 100% nakładów inwestycyjnych netto, Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Pomocne w zwiększaniu skali działalności, Wsparcie w pozyskaniu środków z funduszy UE, Atrakcyjne dla klienta formy zabezpieczeń kredytu. Korzyści 17

18 Kredyty inwestycyjne ze środków CEB (Bank Rozwoju Rady Europy):
WSPÓŁPRACA PKO BP SA z CEB – cel projektu: „Tworzenie i zachowanie opłacalnych z ekonomicznego punktu widzenia miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach” MSP zgodnie z kryteriami definicji stosowanej w Unii Europejskiej: zatrudniające poniżej 250 pracowników, posiadające obrót roczny równy lub poniżej 50 mln EUR, oraz legitymujące się sumą aktywów równą lub poniżej 43 mln EUR. Zgodnie z ogólną zasadą wszystkie sektory wg PKD 2007 są kwalifikowane do objęcia finansowaniem środkami z linii kredytowej CEB, z wyjątkiem: działalności rolniczej, broni, energii jądrowej, tytoniu, produkcji napojów spirytusowych, hazardu, pornografii, i produktów uznanych przez regulacje Unii Europejskiej, które mają szkodliwy wpływ dla zdrowia lub środowiska naturalnego. Dla kogo? 18

19 Kredyty inwestycyjne ze środków CEB
Kredyty inwestycyjne ze środków CEB (Bank Rozwoju Rady Europy): - kredyt inwestycyjny, kredyt „Hipoteka Partner”, - kredyt „Auto Partner”, - SKI Przedmiot finansowania: - maszyny i urządzenia, - pojazdy, - sprzęt IT i urządzenia biurowe, - budowa/remont/modernizacja lub zakup budynków bezpośrednio powiązanych z projektem, w tym koszt nabycia i/lub przygotowanie gruntu do tego celu. Kredyt w ramach oferty pakietowej mogą zostać przeznaczone na współfinansowanie projektów unijnych. Środki z linii kredytowej nie stanowią instrumentów finansowych stanowiących pomoc publiczną, są udostępniane finalnym beneficjentom na warunkach komercyjnych. Bank Rozwoju Rady Europy nie jest instytucją powiązaną z Unią Europejską a jedynie z Radą Europy. Przeznaczenie 19

20 Kredyty inwestycyjne ze środków CEB
Kredyty inwestycyjne ze środków CEB (Bank Rozwoju Rady Europy): - kredyt inwestycyjny, kredyt „Hipoteka Partner”, - kredyt „Auto Partner”, - SKI Maksymalna kwota pojedynczego finansowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego nie może przekroczyć 2,0 mln zł wartości netto (bez podatku VAT) oraz maksymalna kwota pojedynczego kredytu w ramach oferty pakietowej nie może być wyższa niż 2,0 mln zł. Kredyty udzielane w ramach oferty pakietowej są udzielane jedynie w walucie polskiej z możliwością przewalutowania. Kredytobiorca może zawrzeć kilka lub więcej umów kredytowych w ramach linii CEB – z zastrzeżeniem jedynie maksymalnych kwot. Cechy produktu 20

21 Kredyty inwestycyjne ze środków CEB
Kredyty inwestycyjne ze środków CEB (Bank Rozwoju Rady Europy): - kredyt inwestycyjny, kredyt „Hipoteka Partner”, - kredyt „Auto Partner”, - SKI Korzyść dodatkowa Obniżona o 0,25% prowizja za udzielnie kredytu 21

22 Linia Kredytowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)
WSPÓŁPRACA PKO BP SA z EBI – cel projektu: „Finansowanie inwestycji i wydatków w kontekście rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w rolnictwie, przemyśle i usługach” MSP zgodnie z kryteriami definicji stosowanej w Unii Europejskiej: zatrudniające poniżej 250 pracowników, posiadające obrót roczny równy lub poniżej 50 mln EUR, oraz legitymujące się sumą aktywów równą lub poniżej 43 mln EUR. Zgodnie z ogólną zasadą wszystkie sektory wg PKD 2007 są kwalifikowane do objęcia finansowaniem środkami z linii kredytowej CEB, z wyjątkiem: broni i amunicji, sprzętu dla wojska i policji lub infrastruktury i wyposażenia, sektorów związanych z grami losowymi, produkcji tytoniu i produktów uznanych przez regulacje Unii Europejskiej, które mają szkodliwy wpływ dla zdrowia lub środowiska naturalnego. Dla kogo? 22

23 Linia Kredytowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)
Przedmiotem finansowania środkami z linii kredytowej EBI jest finansowanie wzrostu kapitału obrotowego w małych i średnich przedsiębiorstwach w ramach kredytu obrotowego nieodnawialnego. Okres kredytowania nie może być krótszy niż 24 miesiące włącznie, oraz dłuższy niż 36 miesięcy włącznie Maksymalna kwota kredytu obrotowego nieodnawialnego w ramach linii EBI nie może przekroczyć równowartości 25 mln EURO Kredyty obrotowe nieodnawialne w ramach linii EBI są udzielane jedynie w PLN. Cechy produktu 23

24 Linia Kredytowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)
Cechy produktu Kredytobiorca może zawrzeć kilka umów kredytowych w ramach linii EBI- z zastrzeżeniem jedynie maksymalnej kwoty 25 mln EURO Środki z linii kredytowej EBI nie stanowią instrumentów finansowych stanowiących pomoc publiczną, są udostępniane Bankowi oraz finalnym beneficjentom na warunkach komercyjnych 24

25 Linia Kredytowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)
Korzyść dodatkowa Obniżona o 0,50 p.p stawka marży minimalnej 25

26 Zabezpieczanie transakcji kredytowych – poręczenia
Współpraca z : Bankiem Gospodarstwa Krajowego Dolnośląskim Funduszem Gwarancyjnym we Wrocławiu Funduszem Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze Uzyskanie dostępu do oferty kredytowej pomimo krótkiej historii funkcjonowania przedsiębiorstwa, Uzyskanie dostępu do oferty kredytowej pomimo posiadania aktywów o małej wartości lub nieakceptowanych jako wiarygodne zabezpieczenia, Oszczędność czasu, Możliwość swobodnego dysponowania majątkiem, Atrakcyjna cena. Korzyści 26

27 Podsumowanie Aspekt podatkowy
Kredyt a Leasing Leasing a Kredyt Aspekt podatkowy Wałbrzych, listopad 2009

28 - Umowa leasingu jest to umowa quasi kredytowa, dotycząca oddania określonej rzeczy w odpłatne posiadanie i używanie. - Umowa kredytu ( brak definicji kredytu) – umowa zobowiązująca bank do oddania do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych, a z drugiej zobowiązująca kredytobiorcę do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty oraz do zapłaty prowizji.

29 Aspekt podatkowy Kryterium Leasing operacyjny Leasing finansowy
Umowa kredytu Przedmiot finansowania a składniki majątku Stanowi własność leasingodawcy ( finansującego) Stanowi własność leasingodawcy a po upływie umownego okresu korzystającego Stanowi własność korzystającego - kredytobiorcy Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący leasingodawca Korzystający leasingobiorca Właściciel kredytobiorca Prawo do nabycia przedmiotu Fakultatywne –zawarte w umowie leasingu Obligatoryjne – przeniesienie własności po zakończeniu umowy Właściciel kredytobiorca jest posiadaczem i rozporządzającym rzeczą w sposób nieograniczony Skutek podatkowy VAT Naliczany od raty leasingu Naliczany z góry od sumy wszystkich opłat Naliczany od podstawy (przedmiotu) podlegającej opodatkowaniu ze skutkiem kasowym Koszty uzyskania przychodu korzystającego Opłata wstępna, prowizja, rat leasingowa Część odsetkowa, odpisy amortyzacyjne Rata odsetkowa, opłaty i prowizje bankowe, odpisy amortyzacyjne

30 Myślisz o wyborze partnera
Myślisz o inwestycji Myślisz o swym rozwoju Myślisz o wyborze partnera Myślisz kredyt czy leasing – leasing czy kredyt Działaj i wybierz B A N K O W Y L E A S I N G

31 Zapraszamy do nas PKO BP SA Oddział 1 w Wałbrzychu Rynek 23
Wydział Przedsiębiorstw Anna Plata Ewa Woźniak-Mendak Agnieszka Domagalska Anna Jędraszczyk Katarzyna Szymkiewicz Magdalena Możdżeń Wałbrzych Listopad 2009 31

32 oraz na strony internetowe:
Wałbrzych maj 2010 32


Pobierz ppt "Agenda (wybrane produkty): Produkty rozliczeniowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google