Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internet – dobrodziejstwo czy przekleństwo dla młodego pokolenia?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internet – dobrodziejstwo czy przekleństwo dla młodego pokolenia?"— Zapis prezentacji:

1 Internet – dobrodziejstwo czy przekleństwo dla młodego pokolenia?
Zebranie z Rodzicami Internet – dobrodziejstwo czy przekleństwo dla młodego pokolenia? Opracowanie: Tomasz Majchrzak

2 Cele spotkania Rodzice w wyniku zajęć:
zrozumieją rolę Internetu we współczesnym świecie, będą świadomi zagrożeń, które wynikają z użytkowania Internetu, zrozumieją niebezpieczeństwo uzależnienia się od komputera i Internetu, poznają wskazówki dotyczące umiejętnego wykorzystania zasobów Internetu.

3 Internet – dobrodziejstwo czy przekleństwo dla młodego pokolenia?
Komputer jest dobry, ale nie wtedy, gdy staje się jedynym nauczycielem, rodzicem, przyjacielem i... bogiem dziecka. Maszyna ma służyć człowiekowi, a nie panować nad nim.

4 Internet - co to takiego?
Początki sieci Internet sięgają końca lat 60. XX wieku, kiedy cztery amerykańskie placówki badawcze połączyły swoje komputery w jedną sieć. Jednakże prawdziwy początek Internetu to rok 1983, w którym nastąpił rozpad sieci na część militarną i cywilną. Obecnie obejmuje ona swoim zasięgiem praktycznie wszystkie kraje świata.

5 Internet - co to takiego?
Internet jest globalną siecią połączonych ze sobą fizycznie komputerów.

6 Identyfikacja problemu
Komputery od jakiegoś czasu na dobre zagościły w naszych domach, zadomowiły się też w pracy i w szkole. Wasze dzieci w szkole, a przede wszystkim w domu, korzystają z komputera na różne sposoby, np.: - wysyłają maile do znajomych, - piszą wypracowania, korzystając z edytorów tekstu, - wyszukują potrzebne na lekcje informacje w Internecie.

7 Identyfikacja problemu
Internet stał się nowym medium, które w rękach dorastających dzieci może być różnie wykorzystywane. Z jednej strony jest to źródło wiedzy, które sprzyja nauce, ale także pozwala odpoczywać. Należy jednak pamiętać, że z korzystania z Internetu płyną różne zagrożenia dla dzieci.

8 Identyfikacja problemu
To rodzice - z jednej strony - i nauczyciele z drugiej muszą mieć świadomość pułapek i zagrożeń czekających na młodych użytkowników Internetu.

9 Czy Internet uzależnia?
Internet sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów, wymianie poglądów oraz daje poczucie bezpieczeństwa związanego z anonimowością. Jest to jednak pewnego rodzaju pułapka dla osób, które w życiu są bardzo wrażliwe i nieśmiałe.

10 Czy Internet uzależnia?
Osoby takie bardzo często na czatach czy w wirtualnych internetowych kawiarenkach przybierają wyzywające pseudonimy, używają wulgaryzmów, bo to daje im poczucie wyższości i pewności siebie. Dodawane sobie poczucie pewności tworzy inne niebezpieczne sytuacje.

11 Czy Internet uzależnia?
Mając dostęp do Internetu, dziecko podczas wakacji może poznawać ciekawe miejsca i nowych ludzi. Wraz z upływem czasu, w związku z niską aktywnością fizyczną związaną z przesiadywaniem przy komputerze, narasta niechęć do jakiegokolwiek wysiłku fizycznego i przekonanie (w rozumieniu dziecka), że czas spędzony poza Internetem jest czasem straconym. Dziecko takie zaczyna popadać w apatię, źle się uczy i słabo rozwija fizycznie.

12 Czy Internet uzależnia?
Widoczne jest to szczególnie wtedy, kiedy nasze dziecko zbyt często korzysta z gier komputerowych. Gry, szczególnie te propagujące brutalne walki, wypaczają umysł młodego człowieka. Długotrwałe spędzanie czasu wśród wirtualnych bohaterów gier wyzwala u dziecka agresję w świecie rzeczywistym.

13 Czy Internet uzależnia?
Musimy jednak pamiętać, że to na nas, Rodzicach i Nauczycielach, spoczywa obowiązek właściwej organizacji czasu wolnego dzieciom. Należy mądrze go przeznaczać na wysiłek fizyczny, zwłaszcza na powietrzu, oraz na zabawę i naukę w Internecie. Nie zapominajmy o zagrożeniach w sieci, które mogą spotkać nasze dzieci, i nauczmy się je kontrolować.

14 Jakie elementy Internetu uzależniają najsilniej?
Według przeprowadzonych badań okazało się, że najsilniej uzależnia: 38% czat, 30% gry internetowe (online), 16% grupy dyskusyjne, 14% poczta elektroniczna, 2% pozostałe elementy.

15 Czy nasze dziecko jest uzależnione od Internetu?
Dziecko jest uzależnione wtedy, gdy spełnia co najmniej 4 z wymienionych poniżej kryteriów:

16 Czy nasze dziecko jest uzależnione od Internetu?
udaje, że się uczy, kiedy tymczasem godzinami siedzi przed ekranem monitora, w czasie gry lub przeglądania stron WWW wpada w stan przypominający trans, próby ograniczenia czasu spędzanego przy komputerze napotykają silny opór, nawet agresję, niechętnie spotyka się z kolegami, brak mu przyjaciół, woli komputer niż ruch na świeżym powietrzu, nie potrafi odpoczywać, nie wzrusza się.

17 Zadanie 1 Nauczyciel dzieli rodziców na cztery grupy.
Dwie z grup, na otrzymanych kartkach, wypisują rodzaje zagrożeń, na które mogą być narażeni młodzi ludzie. Dwie pozostałe grupy wypisują korzyści płynące z korzystania z Internetu.

18 Korzyści związane z korzystaniem z sieci Internet
Internet niesie ze sobą różne możliwości, jak np.: zdobywanie informacji, kontakty z innymi ludźmi, przesyłanie danych (zdjęć, wypracowań itp.), wymiana poglądów, zamawianie różnych towarów konsumpcyjnych, dokonywanie zakupu książek, publikacji, druków, płacenie rachunków, wykonywanie wielu innych czynności bez zbędnego marnowania czasu.

19 Korzyści związane z korzystaniem z sieci Internet
Poczta mailowa pozwala na wymianę listów w wersji elektronicznej pomiędzy użytkownikami sieci. Przesyłane w ten sposób informacje mają formę listu, a odbiorca nie musi być w danej chwili podłączony do Internetu. Za zalety poczty elektronicznej należy uznać: - prostotę obsługi programów pocztowych, - możliwość przesyłania załączników, - szybkość przesyłania informacji, - łatwość poddawania listu kolejnym edycjom i poprawkom.

20 Korzyści związane z korzystaniem z sieci Internet
Przeglądanie zasobów Internetu można porównać do czytania gazety i oglądania telewizji. Żadna encyklopedia nie zawiera tylu informacji, ile można uzyskać za pośrednictwem Internetu na stronach www. Należy jednak pamiętać, że w materiałach ze stron www znajdują się również błędy.

21 Korzyści związane z korzystaniem z sieci Internet
Dzięki komunikatorom „Gadu-Gadu”, czatom itp. mamy możliwość prowadzenia listownej dyskusji oraz wymiany doświadczeń z dużą grupą użytkowników. Dzięki grupom dyskusyjnym możemy szybko otrzymać potrzebne informacje czy wyjaśnienie nurtujących nas problemów.

22 Korzyści związane z korzystaniem z sieci Internet
Istnieje możliwość przesyłania różnych plików między komputerami. Z sieci można pobierać oprogramowanie, pliki graficzne czy muzyczne. Należy tutaj zwrócić jednak uwagę na prawa autorskie i nielegalność działań naszych dzieci.

23 Korzyści związane z korzystaniem z sieci Internet
Dzięki Internetowi istnieje możliwość porozumiewania się w czasie rzeczywistym z wieloma użytkownikami poprzez przesyłanie i otrzymywanie wiadomości tekstowych. Internet jest stosunkowo tanim środkiem komunikacji między ludźmi na całym świecie (m.in. ma ogromne znaczenie dla osób głuchoniemych).

24 Zagrożenia płynące z Internetu
pornografia, wulgaryzmy, brutalność, agresja czyli… CYBERPRZEMOC!!!

25 Zagrożenia płynące z Internetu
Niekontrolowany przez Rodziców czas spędzany przez dzieci przed komputerem stanowi poważne zagrożenia dla ich zdrowia, może powodować np.: choroby oczu, skrzywienia kręgosłupa, zanik mięśni pasa biodrowego i kręgosłupa, zwyrodnienia stawów, co może doprowadzić do osteoporozy,

26 Zagrożenia płynące z Internetu
otyłość, zaburzenia centralnego układu nerwowego, zaburzenia emocjonalne i interpersonalne, uzależnienia.

27 Zagrożenia płynące z Internetu
Większość nastolatków nawiązuje połączenie z Internetem, wypełnia mnóstwo formularzy, nawiązuje kontakty z nieznanymi wcześniej ludźmi, wymienia z nimi korespondencję. Bardzo dużo stron www zbiera informacje o nas: m.in. dane techniczne naszego komputera, rodzaj oprogramowania, nasze dane osobowe. Nasze dzieci wypełniają formularze z pełną beztroską; dobrze jeśli dane są wykorzystywane tylko do celów marketingowych.

28 Zagrożenia płynące z Internetu
Przy dokonywaniu transakcji płatniczych przez Internet wciąż istnieje możliwość przechwycenia numeru naszej karty kredytowej przez niepowołane osoby. Chcąc zminimalizować zagrożenia tego typu, musimy podchodzić do podawania w Internecie jakichkolwiek danych z dużą nieufnością (powinno się unikać wypełniania różnego rodzaju formularzy, w których jesteśmy zmuszeni podawać informacje o sobie).

29 Zagrożenia płynące z Internetu
Włamania sieciowe i zainfekowanie komputera programem wirusowym. Główną zasadą korzystania z Internetu powinno być nieotwieranie korespondencji pochodzącej z nieznanego źródła oraz poleganie na zdrowym rozsądku przy nawiązywaniu nowych kontaktów.

30 Zagrożenia płynące z Internetu
Internet jest doskonałą platformą do nawiązywania nowych kontaktów międzyludzkich (często anonimowych), przez co stał się wymarzonym narzędziem dla przestępców i dewiantów. Tacy ludzie bardzo często podają się za rówieśników nastolatków, a wulgarna czy erotyczna korespondencja może mieć negatywny wpływ na psychikę naszego dziecka. Za pomocą Internetu pozyskuje się nowych członków do sekt czy zaszczepia się czytającemu określone poglądy.

31 Zagrożenia płynące z Internetu
Uzależnienie od Internetu - podobnie jak telewizja, gry video, hazard, tak sieć Internetu może stać się źródłem uzależnienia. Niestety, dzieje się tak coraz częściej, a wśród osób uzależnionych jest bardzo dużo dzieci i młodzieży.

32 Zadanie 2 Podział rodziców na cztery grupy.
Zadaniem każdej z grup jest podanie wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania przez dzieci i młodzież z Internetu.

33 Aby uchronić dziecko przed nieodpowiednimi treściami:
Rola rodziców w bezpiecznym korzystaniu przez dzieci z komputera i Internetu Aby uchronić dziecko przed nieodpowiednimi treściami:

34 Rola rodziców w bezpiecznym korzystaniu przez dzieci z komputera i Internetu
ustaw komputer we wspólnym pokoju, aby na bieżąco kontrolować działania dziecka, dowiedz się, z jakimi programami pracuje Twoje dziecko, sprawdź, czy bez Twojej wiedzy dziecko nie utworzyło własnej strony WWW,

35 Rola rodziców w bezpiecznym korzystaniu przez dzieci z komputera i Internetu
nie zgadzaj się na osobiste spotkanie dziecka z nieznanym Ci użytkownikiem Internetu, ostrzegaj dzieci przed oglądaniem w Internecie niestosownych materiałów, a w domu załóż filtr treści dopuszczalnych, nie pozwól na bezkrytyczne korzystanie z usługi „czat” (nie zawsze rozmówca jest tym, za kogo się podaje).

36 Rola rodziców w bezpiecznym korzystaniu przez dzieci z komputera i Internetu
Podstawowe normy bezpiecznego posługiwania się komputerem przez dzieci i młodzież

37 Rola rodziców w bezpiecznym korzystaniu przez dzieci z komputera i Internetu
do 12. roku życia nie należy używać komputera dłużej niż godzinę dziennie, między 12. a 16. rokiem życia najwyżej godziny, robić częste przerwy – odrywać dziecko od komputera co pół godziny.

38 Rola rodziców w bezpiecznym korzystaniu przez dzieci z komputera i Internetu
Aby uchronić dziecko przed nałogiem (uzależnieniem od komputera i Internetu), należy:

39 Rola rodziców w bezpiecznym korzystaniu przez dzieci z komputera i Internetu
Być konsekwentnym w stosowaniu zasady „najpierw obowiązki, potem komputer”, Częściej zapraszać do domu koleżanki i kolegów dziecka oraz organizować im czas – w towarzystwie trudniej wpaść w nałóg,

40 Rola rodziców w bezpiecznym korzystaniu przez dzieci z komputera i Internetu
Namówić nasze dziecko do aktywnego poznawania otaczającego go świata poprzez udział w zabawach i grach na świeżym powietrzu, w wycieczkach, w których my również powinniśmy uczestniczyć, Nie pozostawiać dziecka samego sobie, bowiem komputer i Internet nigdy nie zastąpią Rodziców!!! Samotność i brak odczuwalnej miłości to przyczyny nie tylko tego nałogu.

41 Oprogramowania filtrujące
Darmowy program Beniamin dostępny jest na stronie Posiada on program konfiguracyjny, umożliwiający ustawienie podstawowych parametrów filtru internetowego, na przykład blokowanie dostępu do stron erotycznych, definiowanie tzw. białych stron, czasową deaktywację programu itd.

42 Ważne strony internetowe

43 Bibliografia: Ahuja Vijay: Bezpieczeństwo w sieciach: (Internet, Intranet, Firewall). Warszawa: „Mikom”, 1997. Atkins Derek, Paul Buis i inni: Bezpieczeństwo Internetu: profesjonalny informator. Warszawa: LT&P, 1997. Falk Bennett: Internet. Wyd. 3. Warszawa: Helion, 1997. Gawrysiak Piotr: VRML: Wirtualna rzeczywistość w Internecie. Warszawa: „Mikom”, 1996.

44 Bibliografia: Gilister Paul A.: Internet: przewodnik użytkownika. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996. Kacprzak Przemysław: NetMeeting: Okno na (cały) świat. „Internet”, 1999, nr 1, s. 44–45. Kaiser Romuald: Literackie spacery po Internecie. Kraków: Wydaw. Literackie, 1997. Portale internetowe: – serwis edukacyjny – – Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN –

45 Internet – dobrodziejstwo czy przekleństwo dla młodego pokolenia?
Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Internet – dobrodziejstwo czy przekleństwo dla młodego pokolenia?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google