Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się"— Zapis prezentacji:

1 Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

2 Praca z tekstem np. przyrodniczym

3 Podczas cichego czytania (do 10 min.) dzieci mogą wykonywać następujące polecenia rodzica: podkreśl zdania z najważniejszymi informacjami podkreśl zdania z najważniejszymi informacjami podziel tekst na części, przy każdej zapisz, o czym jest lub postaw pytanie podziel tekst na części, przy każdej zapisz, o czym jest lub postaw pytanie wypisz konkretne dane (np. daty, nazwiska, miejsca, nazwy roślin, zwierząt) wypisz konkretne dane (np. daty, nazwiska, miejsca, nazwy roślin, zwierząt) treść tekstu zapisz w tabeli lub umieść na wykresie ( klasa VI) treść tekstu zapisz w tabeli lub umieść na wykresie ( klasa VI)

4 d przekształcić wskazany tekst (zapisując definicję) stosując różne formy pisma (np. DRUKOWANE LITERY, różna wielkość) przekształcić wskazany tekst (zapisując definicję) stosując różne formy pisma (np. DRUKOWANE LITERY, różna wielkość) sporządź rubryki tabeli sporządź rubryki tabeli znajdź w tekście odpowiedzi na pytania (dostosowujemy je do dziecka – max 3) znajdź w tekście odpowiedzi na pytania (dostosowujemy je do dziecka – max 3) nadaj fragmentom tytuły nadaj fragmentom tytuły przedstaw tekst w postaci rysunku (np. koła w którym najważniejsze informacje są w środku) – schematu (np. równanie matematyczne: woda + dwutlenek węgla…. ) przedstaw tekst w postaci rysunku (np. koła w którym najważniejsze informacje są w środku) – schematu (np. równanie matematyczne: woda + dwutlenek węgla…. ) informacje z tekstu przedstaw w określonym porządku (np. od najważniejszej lub najciekawszej itp.) informacje z tekstu przedstaw w określonym porządku (np. od najważniejszej lub najciekawszej itp.) narysuj i opisz obrazek, np. jeżeli jest to postać historyczna lub liść z drzewa opisujemy za pomocą strzałek (odnośników) narysuj i opisz obrazek, np. jeżeli jest to postać historyczna lub liść z drzewa opisujemy za pomocą strzałek (odnośników)

5 NOTATKI Dzieci w naszej szkole mają trudności w sporządzaniu samodzielnym notatek. Łatwiej się zapamiętuje informacje, jeżeli tworzy się pomocnicze notatki zawierające najważniejsze informacje z tekstu. Dzieci w naszej szkole mają trudności w sporządzaniu samodzielnym notatek. Łatwiej się zapamiętuje informacje, jeżeli tworzy się pomocnicze notatki zawierające najważniejsze informacje z tekstu. Dzieci w następnych etapach kształcenia (gimnazjum, szkoła średnia i studia) muszą same konstruować notatki podczas zajęć, czy pracując z tekstem, przygotowując się do egzaminów. Dzieci w następnych etapach kształcenia (gimnazjum, szkoła średnia i studia) muszą same konstruować notatki podczas zajęć, czy pracując z tekstem, przygotowując się do egzaminów. Każde z dzieci powinno wybrać własny sposób notowania informacji, który pomoże mu szybciej je zapamiętać. Każde z dzieci powinno wybrać własny sposób notowania informacji, który pomoże mu szybciej je zapamiętać.

6 Sposoby notowania Jedni wybierają liniowy zapis zakreślając ważne informacje kolorem, podkreślając, pisząc DRUKOWANYMI literami. Jedni wybierają liniowy zapis zakreślając ważne informacje kolorem, podkreślając, pisząc DRUKOWANYMI literami. Inni zapisują wszystko w punktach, używając kolorów. Inni zapisują wszystko w punktach, używając kolorów. Definicję zapisują innym kolorem, pojęcie inną Definicję zapisują innym kolorem, pojęcie inną i większą czcionką np. DRUKOWANE LITERY, otaczają ramką. i większą czcionką np. DRUKOWANE LITERY, otaczają ramką. Można też tworzyć notatki w postaci typowych map mózgu bądź ich zmodyfikowanych wersji mapa skojarzeń czy najprostszej wersji (lubianej przez dzieci) słoneczka. Można też tworzyć notatki w postaci typowych map mózgu bądź ich zmodyfikowanych wersji mapa skojarzeń czy najprostszej wersji (lubianej przez dzieci) słoneczka.

7 TABELE I WYKRESY Należy pamiętać, że dzieci dyslektyczne mają często zaburzenia w orientacji przestrzennej, Należy pamiętać, że dzieci dyslektyczne mają często zaburzenia w orientacji przestrzennej, w schemacie własnego ciała, będą też miały problemy w odczytywaniu danych z tabel i wykresów oraz ich tworzeniu. w schemacie własnego ciała, będą też miały problemy w odczytywaniu danych z tabel i wykresów oraz ich tworzeniu.

8 Dzieci mogą nie rozpoznać symboli zawartych w tabeli i na wykresie mimo umieszczonego obok opisu. Należy przed analizą tabeli zapoznać się z jej oznaczeniami. Dzieci mogą nie rozpoznać symboli zawartych w tabeli i na wykresie mimo umieszczonego obok opisu. Należy przed analizą tabeli zapoznać się z jej oznaczeniami. Uczniowie mylą odczytywane wiersze czy osie Uczniowie mylą odczytywane wiersze czy osie np. temperaturę z opadami – można pokazywać palcem odczytywane informacje, aby uniknąć pomyłki. np. temperaturę z opadami – można pokazywać palcem odczytywane informacje, aby uniknąć pomyłki. Oznaczenia miesięcy zapisane rzymskimi cyframi stanowią problem (rozszyfrowanie, która to liczba oraz który to miesiąc). Najlepiej, aby dziecko wypisało miesiące według kolejności występowania, podpisało je kolejno liczbami arabskimi i rzymskimi oraz powiesiło do wglądu nad biurkiem. Oznaczenia miesięcy zapisane rzymskimi cyframi stanowią problem (rozszyfrowanie, która to liczba oraz który to miesiąc). Najlepiej, aby dziecko wypisało miesiące według kolejności występowania, podpisało je kolejno liczbami arabskimi i rzymskimi oraz powiesiło do wglądu nad biurkiem. Przy sporządzaniu tabel należy zastanowić się, po co rysujemy tabelę, ile i jakie rubryki sporządzimy, co w nich zapiszemy. Tabele są świetne przy porównywaniu (np. epok, organizmów, substancji), przy wszelkich powtórkach (wypisujemy najważniejsze: pojęcia, daty, nazwiska, wzory) Przy sporządzaniu tabel należy zastanowić się, po co rysujemy tabelę, ile i jakie rubryki sporządzimy, co w nich zapiszemy. Tabele są świetne przy porównywaniu (np. epok, organizmów, substancji), przy wszelkich powtórkach (wypisujemy najważniejsze: pojęcia, daty, nazwiska, wzory)

9 Życzę powodzenia w pracy z dzieckiem i zapraszam do współpracy na indywidualnych konsultacjach Oprac. Małgorzata Szeremeta Oprac. Małgorzata Szeremeta

10 BIBLIOGRAFIA: M. Bogdanowicz. Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Wyd. HARMONIA, Gdańsk 2002 M. Bogdanowicz. Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Wyd. HARMONIA, Gdańsk 2002 M. Bogdanowicz, A.Adryjanek. Uczeń z dysleksją w szkole, Wyd. OPERON, Gdynia 2004 M. Bogdanowicz, A.Adryjanek. Uczeń z dysleksją w szkole, Wyd. OPERON, Gdynia 2004 J. Wojdon. Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce na lekcjach historii, Edukacja Humanistyczna, Zielona Góra 2002 J. Wojdon. Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce na lekcjach historii, Edukacja Humanistyczna, Zielona Góra 2002


Pobierz ppt "Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się"

Podobne prezentacje


Reklamy Google