Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pojęcie – komunikacja miejska Ustawa z dnia 6 września 2001 r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pojęcie – komunikacja miejska Ustawa z dnia 6 września 2001 r"— Zapis prezentacji:

1 Analiza Sprawozdania Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu za rok 2006

2 Pojęcie – komunikacja miejska Ustawa z dnia 6 września 2001 r
Pojęcie – komunikacja miejska Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 824) Komunikacja miejska – przewóz regularny wykonywany w ramach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta albo: miasta i gminy, miast albo miast i gmin sąsiadujących, jeżeli zawarły porozumienie lub utworzyły związek międzygminny w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze.

3 ANALIZA WSKAŹNIKOWA

4 Treść 1. Sprzedaż – przychody 2. Koszty 3. Wynik finansowy netto 2005
Wykonanie [w tys. zł] Plan Dynamika 4:2 [w %] planu 4:3 2005 2006 1 2 3 4 5 6 1. Sprzedaż – przychody 7 068,8 7 292,9 7 090,0 100,3 97,2 2. Koszty 7 532,3 7 277,0 7 315,6 97,1 100,5 3. Wynik finansowy netto -463,5 15,9 -225,6

5 dostaw i usług (w dniach)
Treść Wykonanie [w tys. zł] Plan Dynamika 4:2 [w %] planu 4:3 2005 2006 1 2 3 4 5 6 4. Stan - należności - zapasów - zobowiązań 125,3 146,0 609,6 135,0 130,0 600,0 185,9 118,3 503,4 148,4 81,0 82,6 137,7 91,0 83,9 5. Rotacja należności z tyt. dostaw i usług (w dniach) 9,0 10,9 15,8 175,5 145,0 6. Rotacja zobowiązań z tyt. dostaw i usług (w dniach) 10,5 12,0 11,0 104,8 91,7

6 Treść 7. Wysokość kapitału własnego 8. Udział własnego w finansowaniu
Wykonanie [w tys. zł] Plan Dynamika 4:2 [w %] planu 4:3 2005 2006 1 2 3 4 5 6 7. Wysokość kapitału własnego 5 187,8 5 203,7 4 959,8 95,6% 95,3% 8. Udział własnego w finansowaniu majątku trwałego 111,0% 114,8% 109,4% 98,6% 9. Umorzenie środków trwałych 63,0% 57,8% 62,7% 99,5% 103,6%

7 CZĘŚĆ OPISOWA

8 Miejska Komunikacja Samochodowa
1. ROK POWOŁANIA Komunikacja Miejska rozpoczęła swoją działalność 4 stycznia 1961 r., natomiast jako spółka prawa handlowego została powołana 1 grudnia 1996 r. pod nazwą: Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z o.o. w Mielcu. W roku 2006 upłynął 10-letni okres funkcjonowania komunikacji jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

9 2. CEL FUNKCJONOWANIA, ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Przedmiotem działalności Spółki jest: transport pasażerski miejski, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi, badania i analizy techniczne, wynajem powierzchni pod reklamę.

10 PRZYCHODÓW KOSZTÓW INWESTYCJI
3. GŁÓWNE ZADANIA WYZNACZONE PRZEZ WŁAŚCICIELA I RADĘ NADZORCZĄ NA 2006 i 2007 r. W ZAKRESIE: PRZYCHODÓW KOSZTÓW INWESTYCJI

11

12

13 INWESTYCJE Zakup autobusu zasilanego gazem ziemnym CNG,
Modernizacja autobusu Jelcz 120M przystosowanego do zasilania gazem ziemnym CNG, Modernizacja autobusu Autosan, Zakup urządzeń sieci autokomputerowej w autobusach, Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieci komputerowej stacjonarnej, Zakup 6 wiat przystankowych, Modernizacja budynku warsztatowego, Zakup podnośnika pneumatyczno – hydraulicznego,

14

15

16

17

18 Opłacalność ekonomiczna eksploatowanego autobusu zasilanego gazem ziemnym CNG
Autobus JELCZ 110M (CNG) / Jelcz 110M (ON)    założenia cena netto oleju napędowego 3,120 zł/litr  cena netto gazu ziemnego sprężonego 1,3443 zł/Nm3 średnie spalanie oleju napędowego 34,00 litr/100km średnie spalanie gazu ziemnego 44,16 Nm3/100km roczny przebieg autobusu km  wyniki koszt ON 67 799,97 koszt CNG 37 942,09 Różnica kosztów paliwa 29 857,88 zł

19 4. CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚC SPÓŁKI
LICZA PRZWIEZIONYCH PASAŻERÓW ILOŚĆ SPRZEDANYCH BILETÓW TABOR AUTOBUSOWY ILOŚC PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW ZATRUDNIENIE RESTRUTURYZACJA

20

21

22

23

24 Struktura wiekowa taboru autobusowego
Wyszczególnienie Liczba autobusów w przedziale wiekowym (szt.) Razem Do 3 lat 4-6 lat 7-10 lat 11-15 lat Powyżej 15 lat Autobusy niskopodłogowe Jelcz M121MB - 4 Neoplan K4016 1 Solaris Urbino 12 2 Jelcz M101I SALUS Autobusy wysokopodłogowe Autosan H9-35 10 16 Autosan A10.10M Autosan H6 3 Jelcz 110M 7 Jelcz 120M Jelcz M11 14 9 17 43

25

26

27

28 Działania restrukturyzacyjne w 2006 r.
zmniejszenie zatrudnienia o 10,4 etatu, zmniejszenie kosztów wynagrodzeń, zmniejszenie kosztów materiałów (np. części zamiennych), likwidacja trzech autobusów zmniejszenie kosztów utrzymania samochodów dostawczych, (likwidacja samochodu dostawczego Żuk), zmniejszanie kosztów paliwa poprzez wprowadzenie do eksploatacji trzech autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG, zmniejszenie kosztów gospodarczego korzystania ze środowiska, zmniejszenie kosztów usług bankowych. Wynik działań - zmniejszenie kosztów o 234,8 tys. zł

29 5. GŁÓWNE ZAGROŻENIA STOJĄCE PRZED SPÓŁKĄ ZDEFINIOWANE PRZEZ ZARZĄD:
brak dostatecznego popytu na świadczone usługi, nasilenie nielegalnie działającej konkurencji na rynku usług komunikacyjnych zainteresowanych pasażerem tylko w godzinach szczytów przewozowych, stary wyeksploatowany tabor autobusowy, bardzo wysokie ceny nowych autobusów napędzanych gazem, perspektywa zwiększenia kosztów pracy kierowców autobusów. wysokie koszty utrzymania przystanków przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat za korzystanie z przystanków innych przewoźników, starzejąca się załoga i brak na rynku pracy potencjalnych pracowników w zamian za odchodzących na emeryturę szczególnie w zawodzie kierowcy.

30 6. ANALIZA SWOT MOCNE STRONY
ugruntowana pozycja komunikacji miejskiej jako przewoźnika lokalnego oraz dobra znajomość problemów lokalnego transportu zbiorowego fachowe przygotowanie pracowników w zakresie przewozów, remontów i konserwacji autobusów, dostateczna liczba różnej pojemności autobusów, dobra opinia u klienta, stacja tankowania gazem ziemnym na terenie zajezdni MKS.

31 SŁABE STRONY ujemne wyniki finansowe, wysokie koszty pracy,
przestarzała infrastruktura komunikacji miejskiej wraz z wyeksploatowanym taborem, brak opracowanej polityki transportowej miasta zawierającej długofalowy program zrównoważonego rozwoju transportu w mieście .

32 SZANSE pozyskanie środków unijnych na rozwój i unowocześnienie firmy, w tym zakup autobusów, tworzenie w Mielcu nowych miejsc pracy, wprowadzenie nowych rozwiązań taryfowo – biletowych zwiększających atrakcyjność korzystania z transportu publicznego (mielecka karta miejska), możliwość poszerzenia działalności usługowej w oparciu o posiadany majątek, tendencje w polityce Unii Europejskiej sprzyjające rozwojowi transportu zbiorowego.

33 ZAGROŻENIA wzrost ilości samochodów osobowych,
wzrost kosztów eksploatacji ze względu na wzrost cen paliw, nasilenie nierównoprawnej konkurencji na rynku usług komunikacyjnych, podatność firmy na recesję i wahania koniunktury, emigracja ludzi w wieku produkcyjnym.

34 10 – lecie funkcjonowania Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. 1997 – 2006

35

36

37

38

39

40


Pobierz ppt "Pojęcie – komunikacja miejska Ustawa z dnia 6 września 2001 r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google