Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystywanie seksualne dzieci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystywanie seksualne dzieci."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystywanie seksualne dzieci.

2 Pojęcie wykorzystywania seksualnego dzieci.
Forma krzywdzenia dzieci, w której dziecko jest wykorzystywane w celu zaspokojenia seksualnego osoby dorosłej lub starszej młodzieży. Oprócz bezpośredniego kontaktu seksualnego, wykorzystywaniem seksualnym dzieci jest również każda sytuacja, w której dorosły nieprzyzwoicie obnaża swoje genitalia wobec dziecka, namawia (prosi lub naciska dziecko) do brania udziału w czynnościach o charakterze seksualnym, prezentuje dziecku pornografię lub wykorzystuje dzieci do produkcji pornografii dziecięcej.

3 Istnieje wiele definicji przemocy seksualnej wobec dzieci, które nie zawsze są zgodne ze sobą. W literaturze przedmiotu obok "przemocy seksualnej wobec dzieci" stosuje się zamiennie takie terminy, jak: "wykorzystywanie seksualne", "krzywdzenie seksualne", "molestowanie seksualne", czy też "nadużycie seksualne". Światowa Organizacja Zdrowia proponuje używanie terminu "przemoc seksualna", przez którą rozumie się wykorzystywanie dzieci dla uzyskiwania przyjemności seksualnej przez osoby dorosłe.

4 Wykorzystywanie seksualne zachodzi zawsze:
● Kiedy osoba dorosła (lub starsza) w jakikolwiek sposób dotyka dziecko seksualnie ● Kiedy je namawia lub zmusza, by ono seksualnie dotykało ją. ● Kiedy fotografuje dziecko w celach seksualnych. ● Kiedy używa - przy nim lub wobec niego - seksualizujących lub wulgarnych sformułowań ● Kiedy pokazuje dziecku materiały pornograficzne lub trzyma je tak, by dziecko mogło je znaleźć. ● Kiedy seks jest w domu tematem tabu (zakazanym)

5 ● Kiedy onanizuje się przed dzieckiem lub w inny sposób zachowuje się seksualnie
● Kiedy nie szanuje jego potrzeby prywatności (przy przebieraniu, kąpieli, itp.) ● Kiedy je podgląda. ● Kiedy narzuca mu ubiór pruderyjnie zakrywający seksualność lub ją nadmiernie odsłaniający - bądź ubiór właściwy płci przeciwnej ● Kiedy rozbiera dziecko, by dać mu klapsa czy sprawić lanie, gdy przy biciu przeżywa podniecenie seksualne ● Kiedy używa dziecko do zaspokajania swoich potrzeb uczuciowych i emocjonalnych natury seksualnej

6 ● Kiedy zmusza je do prostytucji
● Kiedy zmusza by patrzyło jak są wykorzystywane seksualnie inne dzieci ● Kiedy osoba dorosła lub starsza ośmiesza lub żartuje z seksualnego rozwoju dziecka lub z intymnych części ciała ● Kiedy osoba dorosła lub starsza odsłania swoje genitalia czy piersi by uzyskać jakąś seksualną gratyfikację ● Kiedy (w przypadku kazirodztwa) wchodzi w "partnerski" związek z dzieckiem i kiedy przez to odsuwa od niego drugiego rodzica ● Kiedy skłania je do zachowań seksualnych ze zwierzętami, innymi ludźmi czy do masturbacji.

7 Rodzaje przemocy seksualnej.
1. Bez kontaktu fizycznego - Rozmowy o treści seksualnej Sprawca wyraża wprost swoje pragnienia seksualne wobec dziecka (np. Popatrz na mojego siusiaka, pokaż mi to, co masz pod majteczkami), wyraża opinie na temat atrakcyjności erotycznej dziecka lub własnej (Masz ładną pupę, chcę ją lepiej obejrzeć, masz piękne cycuszki, chcę je pocałować itp.) albo opowiada dziecku o swojej aktywności seksualnej z innymi osobami. - Ekspozycja anatomii i czynności seksualnej Sprawca pokazuje dziecku swoje intymne części ciała, może też masturbować się w jego obecności. - Podglądactwo Dziecko jest podglądane w czasie kąpieli, czynności fizjologicznych; towarzyszy temu podniecenie i masturbacja sprawcy.

8 2. Kontakty seksualne polegające na pobudzaniu intymnych części ciała
- Dotykanie ciała dziecka - Całowanie intymnych części jego ciała - Ocieractwo - Pobudzanie ręczne narządów płciowych dziecka 3. Kontakty oralno-genitalne 4. Stosunki udowe 5. Penetracja seksualna (oralno-genitalna) 6. Komercyjne seksualne wykorzystywanie dzieci (np. dziecięca pornografia czy prostytucja) 7. Seksualne wykorzystywanie dzieci powiązane z innymi formami przemocy (np. dewiacyjne formy przemocy seksualnej)

9 Rodzaje molestowania seksualnego.
1. Fizyczne molestowanie seksualne. Angażuje ręce na dotykaniu w sposób seksualny. Zasięg zachowań seksualnych mający na celu wykorzystanie ofiary włącza: seksualne objęcia lub całowanie; wszelkie rodzaje seksualnego dotyku lub pieszczoty; oralny lub analny seks; masturbacje na ofierze lub zmuszanie ofiary do masturbacji przez oprawcę; stosunki płciowe. 2. Jawne molestowanie seksualne. Dotyczy podglądania i ekshibicjonizmu. Może się pojawić w domu jak i poza domem. Rodzice często molestują dzieci poprzez podglądanie i ekshibicjonizm. Kryterium dla domowego podglądactwa lub ekshibicjonizmu: występuje wtedy gdy rodzic się seksualnie stymuluje.

10 3. Zamaskowane molestowanie seksualne.
werbalne Obejmuje nie właściwe mówienie o seksie: Tata lub każdy znaczący mężczyzna dla dziecka (np. opiekun) mówi do kobiety dziwka lub Mama lub każda znacząca kobieta poniża mężczyznę pod kontem seksualnym. Często dotyczy to rodziców lub opiekunów znających każdy detal swojego prywatnego życia seksualnego, zadają pytania na temat dziecięcej psychologii seksualnej przepytując dziecko detal po detalu. Zamaskowane molestowanie seksualne dotyczy nie odbiera dostatecznych informacji seksualnych.

11 naruszenie granic Dotyczy dzieci które były świadkami zachowań seksualnych rodziców. Mogą wejść przypadkowo do pokoju ponieważ rodzice nie zamykają drzwi. Często dotyczy dzieci pozbawionych prywatności. Wchodzą i wychodzą z łazienki. Nie są nauczone zamykanie drzwi lub nie dawno im zezwolenia na zamykanie swoich drzwi. 4. Emocjonalne molestowanie seksualne. Występuje jako rezultat przekroczenia ogólnej więzi. W takich przypadkach jest częste, ze jedno lub dwoje małżonków wiążę się z jednym z dzieci. Rodzic się posługuje dzieckiem dla zaspokojenia swoich emocjonalnych potrzeb. Związek może łatwo przemienić się w romantyczny i seksualny. Córka może stać się Tatową małą księżniczką lub syn małym mężczyzną Mamy. W obydwu przypadkach dziecko zostaje opuszczone. Rodzice zaspokajają swoje potrzeby za cenę potrzeb dziecka. Dziecko potrzebuje rodzica a nie współmałżonka.

12 Kazirodztwo. Jest to współżycie seksualne między spokrewnionymi osobami. Stopień pokrewieństwa określają normy prawne. Szczególną formą kazirodztwa są zachowania seksualne osób dorosłych, głównie ojców, w stosunku do własnych bądź przysposobionych dzieci. Kazirodztwo wobec dziecka zalicza się do czynów pedofilnych. Zależność dziecka od rodziców sprawia, że ma ono utrudnioną możliwość obrony, ucieczki, czy też separacji od sprawcy. Tenże, posiadając władzę rodzicielską, dysponuje większą swobodą działania i ma stały i nieograniczony dostęp do swojej ofiary.

13 Wykorzystywanie seksualnie dziecka w rodzinie zazwyczaj powtarza się w sposób systematyczny przez dłuższy czas, rzadziej ma charakter epizodyczny. Ingerencja osób trzecich działających w obronie dziecka jest utrudniona. Dziecko zazwyczaj zmuszone jest do uruchomienia długotrwałych strategii zaradczych, pozwalających na pozostanie w rodzinie, która jest zarówno źródłem patologii, jak i oparcia.

14 Jak rozpoznać przemoc seksualną wobec dzieci?
Objawy somatyczne- najczęściej mają charakter pośredni. Należą do nich: Ciąża Choroby weneryczne Wirus HIV Infekcje dróg moczowo-płciowych Urazy zewnętrznych narządów płciowych Urazy odbytu, pochwy Przerwanie błony dziewiczej Krwawienie z narządów rodnych Ból przy oddawaniu moczu czy kału, krwawe stolce Infekcje jamy ustnej

15 Objawy psychologiczne i behawioralne:
Nadmierna erotyzacja dziecka: prowokacyjne i uwodzicielskie zachowania seksualne, erotyczne rysunki lub zabawy, agresja seksualna wobec rówieśników, wczesna lub nasilona masturbacja dziecięca, nieadekwatna do fazy rozwoju psychoseksualnego, nieadekwatny do poziomu dziecka język dotyczący sfery seksualnej, Obniżony nastrój, Lęk, niepokój (dziecko może bać się iść do szkoły, boi się kontaktów z ludźmi, boi się spać samo itp.), Poczucie winy, niska samoocena, Myśli samobójcze, Koszmary,

16 Lęki nocne, Nadpobudliwość psychoruchowa, Trudności w koncentracji uwagi, Wtórne moczenie nocne, Zachowania regresywne (np.. Powrót do ssania palca), Picie alkoholu, narkotyzowanie się, Prostytucja, Zaburzenia łaknienia – anoreksja, bulimia, Problemy szkolne, złe relacje z rówieśnikami, Dolegliwości psychosomatyczne: bóle brzucha, głowy, nudności, wymioty.

17 Skutki wykorzystywania seksualnego dziecka:
Depresja Zespół stresu pourazowego Zaburzenia lękowe Skłonność do wykorzystywania dzieci w wieku dorosłym Fizyczne uszkodzenia ciała Molestowanie seksualne przez członka rodziny jest forma kazirodztwa, które może spowodować poważniejsze i długoterminowe urazy psychiczne, szczególnie w przypadku kazirodztwa rodzicielskiego.

18 Prawo a wykorzystywanie seksualne dzieci.
W prawie "wykorzystywanie seksualne dzieci" to ogólne pojęcie opisujące wykroczenia karne i cywilne, w których dorosły angażuje się w aktywność seksualną z osobą małoletnią lub wykorzystuje małoletniego w celu zaspokojenia seksualnego. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne stwierdziło, że "dzieci nie mogą wyrazić zgody na podjęcie aktywności seksualnej z dorosłymi" i potępia takie działania: "Osoba dorosła, która angażuje się w aktywność seksualną z dzieckiem, dokonuje czynu karalnego i niemoralnego, który nigdy nie może być uznany za normalne lub społecznie akceptowalne zachowanie„ Polski Kodeks Karny w celu ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym przewiduje odpowiedzialność karną osób, które dopuszczają się czynności seksualnych z osobami poniżej 15 roku życia.

19 "Art § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej."

20 Jak pomóc dzieciom skrzywdzonym?
Przede wszystkim należy otoczyć dziecko fachową pomocą, przywrócić mu poczucie bezpieczeństwa, powiadomić odpowiednie władze: Sąd Rejonowy Kuratora Policję Ośrodek Pomocy Społecznej Komitet Obrony Praw Dziecka Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska linię ( )

21 Bibliografia: Kodeks Karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997
Czerniekiewicz W., Pawlak – Jordan K. Wykorzystywanie seksualne dzieci, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 1998. Lew – Starowicz L. Przemoc seksualna, Warszawa 1992: A. W. Jacek Santorski Pospiszyl I. Dziecko seksualnie wykorzystywane, Warszawa 1995: Wydawnictwo Lekarskie PZWL Kluczyńska S. Przemoc seksualna wobec dzieci, Niebieska Linia 3/20/2002 autor tekstu: mgr Magdalena Janowska źródło tekstu: Medforum

22 Opracowała: Elżbieta Róg


Pobierz ppt "Wykorzystywanie seksualne dzieci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google