Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wykonała: Justyna Wojtanowicz Klasa I b Gimnazjum Publiczne w Gromniku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wykonała: Justyna Wojtanowicz Klasa I b Gimnazjum Publiczne w Gromniku"— Zapis prezentacji:

1 wykonała: Justyna Wojtanowicz Klasa I b Gimnazjum Publiczne w Gromniku
Zmiany jakie wprowadziłabym w mojej gminie z uwzględnieniem zasad ekorozwoju i dobra mieszkańców- spełnione marzenia wykonała: Justyna Wojtanowicz Klasa I b Gimnazjum Publiczne w Gromniku

2 Gmina Gromnik położona jest na Pogórzu Karpackim, w obrębie Pogórza Rożnowskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Obszar gminy charakteryzuje się silnie rozwidlonymi wysoczyznami, z których spływają potoki do Białej Dunajcowej. Gmina Gromnik w czasie powodzi.

3 Około 25% powierzchni zajmują lasy i tereny zadrzewione
Około 25% powierzchni zajmują lasy i tereny zadrzewione. Południowa część gminy ze względu na swe duże wartości krajobrazowe została włączona do Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego (1820 ha) oraz część w Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki (800 ha). Jak większość obszarów podgórskich, tak i obszar gminy Gromnik należy do strefy klimatu umiarkowanego przejściowego.

4 Wiklina opałowa W okolicach rzeki Białej, tereny rzadko są poddane użytkowi rolniczemu ze względu na liczne i częste powodzie.

5 Niektórzy posiadacze tych ziem wpadli na pomysł zasadzenia wikliny opałowej, która zalicza się do paliw ekologicznych. Plantacje wikliny na terenie gminy Gromnik

6 Ekologicznymi nazywa się paliwa, które nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a ich zasoby odnawiają się we względnie krótkim czasie. Czyli należą do odnawialnych źródeł energii. Produkty ich spalania są ponownie asymilowane przez rośliny, zostają więc wykorzystane do wytworzenia kolejnych paliw. W tym zamkniętym obiegu energia słoneczna, pochłaniana przez rośliny, zostaje w procesie spalania przetworzona w energię cieplną. Porównanie wartości opałowych: Rodzaj paliwa Wartość energetyczna (GJ/t) Koszt zakupu (zł/t) Koszt 1GJ energii (zł/GJ) Olej opałowy 43 2800 65,1 Węgiel kamienny 26 320 12,3 Miał węglowy 21 210 10,0 Gaz ziemny (GJ/1000m3) 38 1000 (1000m3) 26,3 Wierzba energetyczna (sucha masa) 20 25 !(produkcja własna) 1,25 !(produkcja własna)

7 Moim zdaniem rolnicy będący właścicielami terenów położonych nad rzeką Białą powinni wykazać inicjatywę i podjąć próby zagospodarowania tych terenów plantacjami wierzby opałowej, ponieważ jej zastosowanie jest bardzo wydajne i korzystne. zalety: z 1 hektara plantacji można uzyskać co roku ton masy drzewnej. Jest rośliną wieloletnią, raz posadzona plonuje przez lat. ma małe wymagania glebowe (gleby klasy: III, IV i V oraz tereny podmokłe), istnieje możliwość wykorzystania nieużytków rolnych pod uprawę, łatwo rozmnaża się wegetatywnie (z pociętych pędów), charakteryzuje ją odporność na choroby i szkodniki owadzie oraz na warunki klimatyczne (mróz i przymrozki), ma niskie koszty uprawy (małe zapotrzebowanie na nawozy i pestycydy), możliwość nawożenia osadami ściekowymi.

8 Salix viminalis Rośliny energetyczne charakteryzują się szybkim przyrostem rocznym, dużą wartością opałową. Nie powinny wymagać dobrych warunków glebowych jak i również powinny być odporne na choroby i szkodniki. Biomasa pochodząca z upraw roślin energetycznych przeznaczana jest na cele energetyczne (produkcja ciepła, energii elektrycznej, paliwa gazowego) i należy do odnawialnych zasobów energii. Ważną właściwością rośliny jest możliwość zmechanizowania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacji plantacji oraz zbieraniem plonu. Uprawy energetyczne może być średnio użytkowana przez okres lat.

9 Produkty z wikliny ZRĘBKI powstają w wyniku rozdrobnienia (pocięcia) pędów rośliny na małe (kilkucentymetrowe) kawałki. Do rozdrabniania ściętych pędów można wykorzystać rozdrabniarki do gałęzi, rębaki lub nawet tradycyjne sieczkarnie. Najwygodniej jednak dokonać rozdrobnienia pędów już w momencie zbioru rośliny wykorzystując specjalistyczny sprzęt (kombajn, przystawki do ciągnika). Zrębki wydają się być najlepszą (najtańszą i najwygodniejszą) formą do spalania w warunkach domowych.....

10 BRYKIET rozdrobniony na trociny surowiec drzewny jest suszony do wilgotności ok.10%, a następnie poddawany wysokiemu ciśnieniu w tzw. brykieciarce. Wytwarza się przy tym duża temperatura , która powoduje rozpuszczanie naturalnych żywic, które następnie stygnąc pomagają wiązać zbity przez urządzenie surowiec. Brykiet jest bardzo wygodny w użyciu, jego wartość opałowa odpowiada wartości opałowej węgla.

11 PELLETS sposób wytwarzania "peletów" jest bardzo zbliżony do wytwarzania brykietu. Tutaj również rozdrobniony materiał drzewny poddawany jest wysokiemu ciśnieniu i po przepuszczeniu przez odpowiednie kanaliki w urządzeniu formowany do postaci małych wałeczków o średnicy 6-10 mm i długości ok. 25 mm. Pellets jest bardzo wydajnym i ekologicznym paliwem, popularnym zwłaszcza na zachodzie Europy.

12 KORKI dowodem tego, że "Polak potrafi" jest właśnie typowo polski patent czyli KORKI - odpowiednik drogich w produkcji pellets. Korek powstaje w wyniku pocięcia na kawałki o długości 2-3 cm. jednorocznych pędów wierzby energetycznej (ma ona wtedy grubość od kilku milimetrów do ok 2 cm.).

13 POLANA 3-letnie pędy wierzby energetycznej mają długość dochodzącą do 7 metrów i grubość u podstawy ok. 5 cm. Jeżeli potniemy je na odcinki cm (piłą spalinową lub stacjonarną piłą tarczową) otrzymamy tradycyjne polana. Po krótkim sezonowaniu (podsuszeniu) można ich używać do spalania w domowym kominku, piecu, na ognisku....itp.

14 Oprócz zastosowań typowo energetycznych, wierzbę lub powstałe z niej produkty można wykorzystać:
w przemyśle drzewnym i meblarskim (płyty wiórowe, elementy konstrukcji mebli ...) w przemyśle papierniczym i celulozowym w medycynie (kwas salicylowy) w przemyśle chemicznym (garbniki) budownictwo drogowe, wodne (maty drogowe i wzmacniające) elementy "zielonej architektury" (rekultywacja terenów przemysłowych, zielone pasy ochronne wokół zakładów i autostrad)

15 OSUSZA GLEBĘ, POWSTRZYMUJE WIATRY…
Inne możliwości wykorzystania wierzby: Działają one jak pompy wodne i dzięki temu mają duże znaczenie odwadniające w obniżeniach terenu, w depresjach i na polderach, wyparowując najwięcej wody spośród drzew liściastych rosnących w Polsce. Dzięki elastyczności pędów, łatwości ukorzeniania i zdolności do szybkiej regeneracji, wierzba wyjątkowo nadaje się do ochrony pasów nadbrzeżnych przed uderzeniami fal. Posadzona na brzegach górskich potoków, zmniejsza prędkość wody nawet do 70 proc.

16 Wierzby wykorzystuje się także do zakładania pasów wiatrochronnych
Wierzby wykorzystuje się także do zakładania pasów wiatrochronnych. Ich system korzeniowy pomimo swej głębokości, nie wpływa niekorzystnie na rośliny uprawiane w bezpośrednim sąsiedztwie

17 Wierzba w ochronie wód Od bardzo dawna, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach wierzbę stosowano w ochronie cieków wodnych w postaci plecionej lub wiązanej faszyny. Obecnie coraz częściej nowe klony wierzby stosuje się do ochrony cieków wodnych przed przedostawaniem się do nich zmywanych z pól uprawnych nawozów i pestycydów. Obecnie prowadzi się badania nad zastosowaniem mat wierzbowych do ochrony składowisk odpadów stałych. Ważnym kierunkiem wykorzystania wierzby jest zastosowanie jej w rekultywacji szczególnie zdegradowanych i zdewastowanych powierzchni osadników lub hałd pogórniczych.

18 Ochrona i zagospodarowanie gleb
Ziemia uprawna podlega biodegradacji i biodewastacji zwykle, gdy przeznaczona jest nie na produkcję rolniczą, a na wszelkie inne cele lub gdy uprawiana jest niewłaściwie. Na przykład gdy na czasowo wyłączonej z produkcji rolnej składowane są odpady. Po okresie użytkowania składowisko odpadów winno być rekultywowane: rekultywacją techniczną i rekultywacją biologiczną. Właśnie do celów rekultywacji biologicznej użyta zostaje wierzba. Korzenie wierzby wyłapują około 80% zanieczyszczeń.


Pobierz ppt "wykonała: Justyna Wojtanowicz Klasa I b Gimnazjum Publiczne w Gromniku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google