Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSTAWMY NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ !!!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSTAWMY NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ !!!"— Zapis prezentacji:

1 POSTAWMY NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ !!!
ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W ROZWOJU PSYCHO – RUCHOWYM DZIECI I MŁODZIEŻY

2 Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na:
1. Prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny. 2. Bardzo dobry stan zdrowia. 3. Jakość życia. 4. Poprawę nastroju i łagodzenie stresu. 5. Uzyskiwanie dobrych wyników w nauce. 6. Naturalną odporność organizmu.

3 Konsekwencje zbyt małej aktywności fizycznej
1. Dolegliwości kręgosłupa i pleców- WADY POSTAWY 2. Bóle i zawroty głowy. 3. Wady wzroku. 4. Zaburzenia procesów poznawczych. 5. Zaburzenia procesów prawidłowego wzrostu i rozwoju fizycznego. 6. Zaburzenia emocjonalne. 7. Zmęczenie i niechęć do podejmowania zadań wymagających dużego wysiłku umysłowego. 8. Zagrożenie otyłością.

4 JAK ZACHĘCIĆ DZIECI I MŁODZIEŻ DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ ?

5 Systematyczna aktywność ruchowa jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na zdrowie.
Na godzinny dzień dziecko przeciętnie: 4-7 godzin siedzi w szkole, 2-4 godzin odrabia lekcje, około 3 godzin odpoczywa, często też w pozycji siedzącej (ogląda program telewizyjny, czyta, pracuje przy komputerze), 1 godzinę przeznacza na spożycie posiłków.

6 Rola rodzica: 1.Kształtować w dziecku nawyki czynnego spędzania czasu wolnego. 2. Zaszczepić w nim zamiłowanie do ruchu. 3. Nie zwalniać swoich pociech z zajęć ruchowych czy wychowania fizycznego.

7 DRODZY RODZICE! Dzieci i młodzież uczą się bardzo wiele o aktywności fizycznej przez obserwację zachowań swoich rodziców i pozostałych członków rodziny. Zarówno przedszkolak, jak i nastolatek przygląda się temu, co robią jego rodzice i potrzebuje ich osobistego przykładu. Opiekunowie dziecka powinni pomóc mu wykształcić pozytywne nastawienie do aktywności fizycznej. Powinni również wspierać je w umiejętnym równoważeniu siedzącego (TV, komputer, rozmowy/sms-y ze znajomymi przez telefon czy komunikatory) i aktywnego trybu życia.

8 Rola szkoły: 1. Na zainteresowanie aktywnością ruchową dzieci i młodzieży istotny (pozytywny lub negatywny) wpływ wywiera jakość szkolnego wychowania fizycznego. 2.Właściwemu oddziaływaniu zajęć WF na kształtowanie pozytywnych postaw wobec sportu lub/i rekreacji ruchowej sprzyja motywujący dziecko system oceniania. Ocenie podlegać powinny przede wszystkim zaangażowanie i systematyczność ucznia oraz czynione przez niego postępy.              

9 Rola szkoły: 3. Kolejnym elementem motywującym ucznia do aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego, zwłaszcza na etapie edukacji w szkole podstawowej, jest różnorodność zajęć i bogactwo proponowanych treści ruchowych. Umożliwia to wszechstronny i harmonijny rozwój sprawności oraz wybór ulubionych dyscyplin, konkurencji i form ruchu. 4. W okresie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym ograniczeniu negatywnych postaw wobec WF i zahamowaniu plagi zwolnień służy stworzenie oferty zajęć do wyboru, umożliwiających udział uczniów w lekcjach o wybranym profilu. 5. Warto uświadamiać uczniom i dzieciom w domu prozdrowotne efekty wykonywanych ćwiczeń oraz ich związek ze sprawnością, smukłą sylwetką czy prawidłową postawą ciała.

10 STAN AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ POLSKICH DZIECI I MŁODZIEŻY
W ŚWIETLE DANYCH STATYSTYCZNYCH

11 1.Wśród dzieci 6–7-letnich w Polsce prawie 30% chłopców i 33% dziewcząt nie spełnia minimum ilościowego aktywności fizycznej wymaganego dla tej grupy wiekowej, czyli codziennego wysiłku. 2. Jakość tej aktywności w przypadku 37% dzieci nie spełnia również wymaganego minimum 30 minut ruchu dziennie. Obserwacja zmian aktywności fizycznej polskiej młodzieży od końca lat 90. pozwala stwierdzić, że jej poziom systematycznie się obniża wraz z wiekiem i jest stale niższy od zalecanego (badania 2010).

12 3. Dzieci i młodzież bardzo dużo czasu poświęcają na zajęcia tzw
3. Dzieci i młodzież bardzo dużo czasu poświęcają na zajęcia tzw. sedenteryjne, czyli wykonywane w unieruchomieniu ciała, zwykle w pozycji siedzącej, choć rekomenduje się spędzanie maksymalnie 2 godzin dziennie przed monitorem (oglądanie TV, gry komputerowe, korzystanie z Internetu). 4. Z badań wynika, że wysoki odsetek dzieci i młodzieży spędza ponad 4 godziny dziennie przed ekranem. Najpopularniejsza jest telewizja (ok. 22% w zwykłym tygodniu i ok. 45% w weekend), znaczna część uczniów korzysta z Internetu (odpowiednio ok. 22% i ok. 39%), nieznacznie mniej osób spędza czas, grając w gry komputerowe (odpowiednio ok. 17% i 33%).

13 JAK SPĘDZAJĄ WOLNY CZAS UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY ?
Grupa badawcza: 87 uczniów z kl. III- VI metoda: ankieta ewaluacyjna

14 Uczniowie naszej szkoły spędzają czas wolny w następujący sposób:
44% ogląda TV, 42% spędza ten czas przy komputerze, 19% czyta książki, 22% spaceruje, 41% spędza czas na świeżym powietrzu. 32 % uprawia jakiś sport, 56% spędza czas wolny z przyjaciółmi.

15 W trakcie przebywania przed telewizorem lub komputerem:
38% ankietowanych wybiera korzystając z TV lub komputera filmy rozrywkowe ( dowiedzmy się jakie????), 15% programy popularno- naukowe, 51% muzykę, 52% gry (dowiedzmy się jakie????).

16 Badania wykazały również, że:
62% ankietowanych uczniów wie, że zbyt długie przebywanie przed TV lub komputerem wpływa negatywnie na jego zdrowie, 12% uważa, że nie, 11% nie wie.

17 WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA MASĘ CIAŁA
Konsekwencją małej aktywności fizycznej i niewłaściwej diety jest narastanie częstości występowania nadwagi i otyłości już we wczesnym okresie życia.

18 1. Jak wynika z raportu Międzynarodowej Organizacji Zwalczania Nadwagi i Otyłości wśród młodych Europejczyków (4-18 lat) % ma nadwagę lub otyłość, a wśród nich 4- 6% to otyli. 2. Dotychczasowe badania wykazują, że najskuteczniejszą metodą walki z otyłością jest stosowanie odpowiedniej diety z równoczesnym zwiększeniem wydatkowania energii poprzez systematyczną aktywność fizyczną.

19 3. Regularna aktywność fizyczna powoduje zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej i zwiększenie beztłuszczowej masy ciała, zmniejszenie wielkości komórek tłuszczowych oraz zwiększenie ich wrażliwości na działanie insuliny. 4. Aktywność fizyczna, niezależnie od wpływu na masę ciała i tłuszczu, wpływa także na dystrybucję tkanki tłuszczowej w organizmie, powodując prozdrowotny typ jej kumulacji a także wpływają na obniżenie we krwi poziomu lipidów (cholesterolu i trójglicerydów).

20 JAK KSZTAŁTUJĄ SIĘ WYNIKI POMIARU MASY CIAŁA U NASZYCH UCZNIÓW ?!
Grupa badawcza: 57 uczniów kl.IV-VI termin badania: wrzesień-październik 2013 metoda: pomiar wzrostu i masy ciała, obwodu talii i bioder

21 Obliczanie BMI- Body Mass Index
TWOJE BMI = kg/m2   (Waga prawidłowa) normalny wskaźnik BMI: kg/m2 prawidłowa waga dla Twojego wzrostu: kg

22 WYNIKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ:
1.BMI: Niedowaga- 5 uczniów (8,7%) Waga prawidłowa- 26 uczniów (45,6%) Tendencja do nadwagi- 14 uczniów (24,5%) Nadwaga - 3 uczniów ( 5,2%)

23 2.Badanie otyłości brzusznej:
Wynik u 14,03 % badanych uczniów wskazuje na ryzyko występowania otyłości brzusznej Rodzicu zapytaj nauczyciela wychowania fizycznego o wynik pomiaru Twojego dziecka !!

24 Ilu uczniów naszej szkoły ma stwierdzoną wadę postawy ?!
Wśród uczniów kl.I-III- 33 osoby, co stanowi 46,4 % wszystkich uczniów kl. I-III

25 Wnioski z przeprowadzonych badań:
W zakresie promocji zdrowego stylu życia należy bardziej uświadamiać uczniom i rodzicom negatywny wpływ wielogodzinnego oglądania telewizji i korzystania z komputera na zdrowie dziecka. Należy nadal promować zdrowe, aktywne i wartościowe formy spędzania czasu wolnego.

26 Trzeba kształtować nawyk korzystania z różnych form aktywności fizycznej i psychicznej, zastępujący korzystanie tylko z multimediów. Należy uświadamiać uczniów w zakresie negatywnego wpływu multimediów na rozwijający się organizm dziecka ( szczególnie na: postawę ciała, wzrok, układ nerwowy, pamięć, zachowanie itp.) Należy wdrażać do prawidłowego odżywiania się.

27 Zaplanowane i realizowane przez naszą szkołę zadania w obszarze promowania aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz zdrowego odżywiania się:

28 realizacja projektu edukacyjnego: " Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia i poziom wiedzy dzieci i młodzieży." Jego podstawowym celem jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym, poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej(

29 realizacja programu" Wiem co jem
realizacja programu" Wiem co jem!", " Pięć porcji warzyw i owoców" w kl. I- III, " Szklanka mleka" zmiana asortymentu w sklepiku uczniowskim, organizacja konkursów plastyczno-technicznych,

30 Wdrażanie do aktywności fizycznej i promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez organizację: 1. turniejów sportowych i wycieczek rekreacyjnych, 2. szkoleń dla uczniów i rodziców z zakresu profilaktyki zdrowego kręgosłupa, pierwszej pomocy, bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, roli aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia, 3. Dnia Patrona i Sportu Szkolnego oraz Rodzinnego Dnia Aktywnie i Zdrowo,

31 udział uczniów i ich rodziców w Olimpiadzie Dobrej Formy,
stworzenie zakładki dla rodziców na szkolnej stronie internetowej z artykułami na temat: Zdrowego odżywiania i promowania aktywnych form spędzania czasu wolnego.

32 Źródło: -www.zachowajrownowage.pl, - Badania przeprowadzone w szkole


Pobierz ppt "POSTAWMY NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ !!!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google