Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

piątek godz s. 503, bl. 43 Prowadzący: Prof. dr hab. Jerzy Borowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "piątek godz s. 503, bl. 43 Prowadzący: Prof. dr hab. Jerzy Borowski"— Zapis prezentacji:

1 Seminarium specjalnościowe semestr 7 rok akademicki 2009-2010 IV rok studiów stacjonarnych
piątek godz s. 503, bl. 43 Prowadzący: Prof. dr hab. Jerzy Borowski Dr hab. Jan Kłobukowski

2 Plan pracy (1) Seminarium 1
Wprowadzenie i omówienie zasad; wybór tematów wybór tematów ustalenie dat prezentacji Seminarium 2  7 Przegląd piśmiennictwa (fiszki) i jego weryfikacja (3 osoby) przygotowanie słów kluczowych (max 6 słów), spisu artykułów (i ich kopii) i fiszek prac; fiszki min. 5 artykułów, w tym max 1 podręcznik/monografia naukowa i max 1 praca przeglądowa; forma sprawozdania: fiszki publikacji (maszynopis); czas prezentacji po 15 min/osobę; forma prezentacji: PowerPoint;

3 Plan pracy (2) Seminarium 8  12
Prezentacja pracy seminaryjnej (po 3 osoby) forma prezentacji: PowerPoint; czas prezentacji po min/osobę forma sprawozdania: maszynopis pracy seminaryjnej (6-8 stron A4) + prezentacja na CD Seminarium 13 Zaliczenie.

4 Prezentacja Prezentacja studenta może być odtwarzana wyłącznie z CD.
Korzystanie z innych nośników jest wykluczone.

5 Ocena i jej składowe Opracowanie słów kluczowych, wykazu piśmiennictwa i fiszek: od 0 do 4 pkt. Opracowanie tematycznego planu pracy: od 0 do 2 pkt. Aktywność w dyskusji: zadawanie pytań innym: od 0 do 2 pkt. obrona własnych tez pytań od 0 do 2 pkt. Przygotowanie i wygłoszenie pracy seminaryjnej: od 0 do 10 pkt. poziom merytoryczny: od 0 do 8 pkt. forma prezentacji: od 0 do 2 pkt. Obecność na zajęciach: jedna nieobecność – nie wymaga usprawiedliwienia; druga nieobecność – odjęcie 1 pkt. nieobecność >=3 seminariów wyklucza zaliczenie przedmiotu;

6 Ocena końcowa liczba punktów ocena 7 – 9 3,0 10 – 12 3,5 13 – 15 4,0
16– 18 4,5 19 – 20 5,0

7 Zbieranie materiałów źródłowych
Podręczniki akademickie, monografie naukowe Czasopisma naukowe, recenzowane: Żywienie Człowieka i Metabolizm Bromatologia i Chemia Toksykologiczna Przegląd Epidemiologiczny Przegląd Lekarski Przegląd Gastronomiczny, Przegląd Spożywczy, Przegląd Mleczarski Polish Journal of Food and Nutrition Sciences Polish Journal of Environmental Studies Polish Journal of Natural Sciences European Journal of Nutrition American Journal of Clinical Nutrition British Journal of Nutrition American Dietetic Association Nutrition Review Nutrition Research ....

8 Słowa kluczowe Intake Food Nutrient intake Minerals intake
Nutrional status Nutritional habits Obesity Osteoporosis Cancer, tumor, Cardiovascular disease Arterioscerosis Hypertention Diabetes .... calcium iron fiber cholesterol herbs, spices fruit vegetables dairy products butter margarine crucial vegetables ...

9 Wzór fiszki (1) Tytuł publikacji Nazwiska autorów Nazwa czasopisma
Słowa kluczowe Materiał badawczy (max 50 słów) Metodyka badawcza (max 80 słów) Wyniki (max 150 słów) Wnioski

10 Wzór fiszki (2) Tytuł publikacji
Ryzyko chorób dietozależnych a spożycie specyficznej żywności przez Polaków w wieku 15+ lat. Projekt LIPGENE Nazwiska autorów Wądołowska L., Danowska-Oziewicz M., De Almeida M.D. , Stewart-Knox B. Nazwa czasopisma Pol. J. Food Nutr. Sci, rok, nr zeszytu, strony od-do. Słowa kluczowe consumption, diet-related diseases, health perceptions, food, functional food Materiał badawczy (max 50 słów) Badania prowadzono w ramach projektu LIPGENE (FOOD-CT ; 6PR UE). W Polsce badaniami objęto reprezentatywną próbę ogólnopolską osób w wieku 15+ lat, o liczebności Próbę do badań wylosowano w sposób wielowarstwowy kwotowy z 200 regionów/warstw próbkowania, uwzględniając: płeć, wiek, region i wielkość miejsca zamieszkania i korzystając z numerów PESEL.

11 Wzór fiszki (3) Metodyka badawcza (max 80 słów) Wyniki (max 150 słów)
Wywiady przeprowadzono metodą face-to-face za pomocą wystandaryzowanego kwestionariusza (pytania typu zamkniętego), Zebrano informacje o istnieniu dolegliwości (tak/nie/nie wiem) i uświadamianym sobie ryzyku zagrożeń zdrowia (w skali od 0 do 10), związanymi z: wysokim poziomem cholesterolu we krwi, wysokim ciśnieniem krwi, nadmiernym otłuszczeniem na brzuchu, wysokim poziomem glukozy we krwi, wysokim poziomem stresu. Oceniono spożywanie specyficznej żywności (tak/nie) z częstością co najmniej raz w tygodniu. Wyniki (max 150 słów) Zidentyfikowano 6 skupień konsumentów, którzy różnili się poziomem świadomości osobistego zagrożenia chorobami dietozależnymi oraz spożywaniem specyficznej żywności. Byli to konsumenci: (1) świadomi niskiego ryzyka zagrożeń zdrowia (23,5% próby), (2) spożywający margaryny lub napoje obniżające poziom cholesterolu i świadomi niskiego ryzyka zagrożeń zdrowia (10,2% próby), (3) spożywający margaryny lub napoje obniżające poziom cholesterolu i świadomi wysokiego ryzyka zagrożeń zdrowia (12,5% próby), (4) spożywający warzywa i/lub owoce i świadomi wysokiego ryzyka zagrożeń zdrowia (24,1% próby), (5) nie spożywający specyficznej żywności (25,5% próby), (6) spożywający specyficzną żywność z wyłączeniem warzyw i/lub owoców (4,2% próby). Na przynależność do skupień wpływał wiek i poziom wykształcenia respondentów. Spożywanie specyficznej żywności przez Polaków nie było związane z istniejącym ryzykiem chorób dietozależnych. Wnioski Cechami różnicującymi Polaków było uświadamiane sobie ryzyko chorób dietozależnych oraz spożywanie specyficznej żywności. Występowanie tych cech zależało od wieku i poziomu wykształcenia.

12 Układ pracy seminaryjnej
Co w naukowym piśmiennictwie światowym wiadomo na temat....? Tytuł pracy Autor Słowa kluczowe Wstęp Merytorycznie wyodrębnione i spójne części wg opracowanego planu pracy (ew. z tabelami i rycinami i wskazaniem ich źródła) Podsumowanie Wykaz piśmiennictwa. Objętość pracy seminaryjnej: 68 stron maszynopisu A4.

13 Tekst pracy i sposób cytowania źródeł
Analiza cech odżywiania występujących wspólnie stanowi punkt wyjścia do dalszych badań nad współzależnością pomiędzy żywieniem a zdrowiem. Zespół Hu (Fung i in. 2001; Hu i in. 2000, 2003; Lopez-Garcia i in. 2004) opisał 2 główne wzory żywieniowe.

14 Tekst pracy i sposób cytowania źródeł
Analiza cech odżywiania występujących wspólnie stanowi punkt wyjścia do dalszych badań nad współzależnością pomiędzy żywieniem a zdrowiem. Zespół Hu (Fung i in. 2001; Hu i in. 2000, 2003; Lopez-Garcia i in. 2004) opisał 2 główne wzory żywieniowe. „Rozsądne” zwyczaje żywieniowe były pozytywnie skorelowane z korzystnym profilem wskaźników biochemicznych krwi, a „zachodnie” zwyczaje żywieniowe były skorelowane z niekorzystnym profilem wskaźników biochemicznych krwi chorób układu krążenia (Hu i in. 2000).

15 Tekst pracy i sposób cytowania źródeł
Analiza cech odżywiania występujących wspólnie stanowi punkt wyjścia do dalszych badań nad współzależnością pomiędzy żywieniem a zdrowiem. Zespół Hu (Fung i in. 2001; Hu i in. 2000, 2003; Lopez-Garcia i in. 2004) opisał 2 główne wzory żywieniowe. „Rozsądne” zwyczaje żywieniowe były pozytywnie skorelowane z korzystnym profilem wskaźników biochemicznych krwi, a „zachodnie” zwyczaje żywieniowe były skorelowane z niekorzystnym profilem wskaźników biochemicznych krwi chorób układu krążenia (Hu i in. 2000). W dalszych badaniach wykazano związek obu zwyczajów żywieniowych z dysfunkcją śródbłonka naczyń, która jest pierwszym krokiem z rozwoju zmian miażdżycowych (Lopez-Garcia i in. 2004).

16 Tekst pracy i sposób cytowania źródeł
Analiza cech odżywiania występujących wspólnie stanowi punkt wyjścia do dalszych badań nad współzależnością pomiędzy żywieniem a zdrowiem. Zespół Hu (Fung i in. 2001; Hu i in. 2000, 2003; Lopez-Garcia i in. 2004) opisał 2 główne wzory żywieniowe. „Rozsądne” zwyczaje żywieniowe były pozytywnie skorelowane z korzystnym profilem wskaźników biochemicznych krwi, a „zachodnie” zwyczaje żywieniowe były skorelowane z niekorzystnym profilem wskaźników biochemicznych krwi chorób układu krążenia (Hu i in. 2000). W dalszych badaniach wykazano związek obu zwyczajów żywieniowych z dysfunkcją śródbłonka naczyń, która jest pierwszym krokiem z rozwoju zmian miażdżycowych (Lopez-Garcia i in. 2004). Newby i in. (2004a, b) opisał 6 wzorów żywieniowych osób dorosłych.

17 Tekst pracy i sposób cytowania źródeł
Analiza cech odżywiania występujących wspólnie stanowi punkt wyjścia do dalszych badań nad współzależnością pomiędzy żywieniem a zdrowiem. Zespół Hu (Fung i in. 2001; Hu i in. 2000, 2003; Lopez-Garcia i in. 2004) opisał 2 główne wzory żywieniowe. „Rozsądne” zwyczaje żywieniowe były pozytywnie skorelowane z korzystnym profilem wskaźników biochemicznych krwi, a „zachodnie” zwyczaje żywieniowe były skorelowane z niekorzystnym profilem wskaźników biochemicznych krwi chorób układu krążenia (Hu i in. 2000). W dalszych badaniach wykazano związek obu zwyczajów żywieniowych z dysfunkcją śródbłonka naczyń, która jest pierwszym krokiem z rozwoju zmian miażdżycowych (Lopez-Garcia i in. 2004). Newby i in. (2004a, b) opisał 6 wzorów żywieniowych osób dorosłych. Wykazano, że wzór żywieniowy charakteryzujący się wysokim spożyciem niskotłuszczowych produktów mlecznych i żywności wysoko błonnikowej może wpływać na mniejsze roczne przyrosty BMI u kobiet i mniejsze przyrosty obwodu talii u osób obu płci (Newby i in. 2004a).

18 Tekst pracy i sposób cytowania źródeł
Analiza cech odżywiania występujących wspólnie stanowi punkt wyjścia do dalszych badań nad współzależnością pomiędzy żywieniem a zdrowiem. Zespół Hu (Fung i in. 2001; Hu i in. 2000, 2003; Lopez-Garcia i in. 2004) opisał 2 główne wzory żywieniowe. „Rozsądne” zwyczaje żywieniowe były pozytywnie skorelowane z korzystnym profilem wskaźników biochemicznych krwi, a „zachodnie” zwyczaje żywieniowe były skorelowane z niekorzystnym profilem wskaźników biochemicznych krwi chorób układu krążenia (Hu i in. 2000). W dalszych badaniach wykazano związek obu zwyczajów żywieniowych z dysfunkcją śródbłonka naczyń, która jest pierwszym krokiem z rozwoju zmian miażdżycowych (Lopez-Garcia i in. 2004). Newby i in. (2004a, b) opisał 6 wzorów żywieniowych osób dorosłych. Wykazano, że wzór żywieniowy charakteryzujący się wysokim spożyciem niskotłuszczowych produktów mlecznych i żywności wysoko błonnikowej może wpływać na mniejsze roczne przyrosty BMI u kobiet i mniejsze przyrosty obwodu talii u osób obu płci (Newby i in. 2004a). W badaniach prowadzonych przez Zatońskiego i in. (cyt. za Ostrowska 1999) stwierdzono występowanie 4 spójnych wzorów żywieniowych, które były związane z cechami socjodemograficznymi takimi jak płeć, wiek, poziom wykształcenia, stan cywilny, dochody.

19 Tekst pracy i sposób cytowania źródeł
Analiza cech odżywiania występujących wspólnie stanowi punkt wyjścia do dalszych badań nad współzależnością pomiędzy żywieniem a zdrowiem. Zespół Hu (Fung i in. 2001; Hu i in. 2000, 2003; Lopez-Garcia i in. 2004) opisał 2 główne wzory żywieniowe. „Rozsądne” zwyczaje żywieniowe były pozytywnie skorelowane z korzystnym profilem wskaźników biochemicznych krwi, a „zachodnie” zwyczaje żywieniowe były skorelowane z niekorzystnym profilem wskaźników biochemicznych krwi chorób układu krążenia (Hu i in. 2000). W dalszych badaniach wykazano związek obu zwyczajów żywieniowych z dysfunkcją śródbłonka naczyń, która jest pierwszym krokiem z rozwoju zmian miażdżycowych (Lopez-Garcia i in. 2004). Newby (2004a, b) opisał 6 wzorów żywieniowych osób dorosłych. Wykazano, że wzór żywieniowy charakteryzujący się wysokim spożyciem niskotłuszczowych produktów mlecznych i żywności wysoko błonnikowej może wpływać na mniejsze roczne przyrosty BMI u kobiet i mniejsze przyrosty obwodu talii u osób obu płci (Newby i in. 2004a). W badaniach prowadzonych przez Zatońskiego i in. (cyt. za Ostrowska 1999) stwierdzono występowanie 4 spójnych wzorów żywieniowych, które były związane z cechami socjodemograficznymi takimi jak płeć, wiek, poziom wykształcenia, stan cywilny, dochody. W cytowanych pracach z powodzeniem wykorzystywano analizę czynnikową (Fung i in. 2001; Hu 2003; Hu i in. 2000; Lopez-Garcia 2004; Newby i in. 2004a, b; Ostrowska 1999).

20 Klasyczny przykład tekstu pracy i sposób cytowania źródeł
W piśmiennictwie naukowym opisywano na ogół dobry stan zdrowia studiującej młodzieży. Badana młodzież akademicka charakteryzowała się prawidłowymi wskaźnikami stanu odżywienia, wykazano jednak duże indywidualne zróżnicowanie wartości parametrów antropometrycznych (Ilow, Regulska-Ilow 1995a, b, 1996a, b; Quiles i in. 1996; Świtoniak i in. 1995; Wądołowska i in. 1998; Wądołowska, Cichon 1996b). W odróżnieniu od osób dorosłych ze starszych grup wiekowych, tylko u niewielkiego odsetka młodzieży akademickiej stwierdzano nadwagę, a sporadycznie otyłość, w tym częściej u studentów niż studentek (Babińska i in. 1998; Haberman, Luffey 1998; Ortega i in. 1997a; Ortega-Anta i in. 1997; Stopnicka i in. 1998; Szponar, Rychlik 1996a, b; Wądołowska, Cichon 1996b).

21 Sposób przygotowania piśmiennictwa
Fung T.T., Rimm E. B., Spiegelman D., Rifai N., Tofler G.H., Willett W.C., Hu F.B., 2001, Association between dietary patterns and plasma biomarkers of obesity and cardiovascular disease risk. Am. J. Clin. Nutr., 73, Hu F.B., 2003, Plant-based foods and prevention of cardiovascular disease: an overview. Am. J. Clin. Nutr., 78, Hu F.B., Rimm E.B., Stampfer M.J., Ascherio A., Spiegelman D., Willet W., 2000, Prospective study of major dietary patterns and risk of coronary heart disease in men. Am. J. Clin. Nutr., 72, Lopez-Garcia E., Schulze M.B., Fung T.T., Meigs J.B., Rifai N., Manson J.E., Hu F.B, 2004, Major dietary patterns are related to plasma concentrations of markers of inflammation and endothelial dysfunction. Am. J. Clin. Nutr., 80, Newby P.K., Muller D., Hallfrisch J., Andres R., Tucker K.L., 2004a, Food patterns measured by factors analysis and antropometric changes in adults. Am. J. Clin. Nutr., 80, Newby P.K., Muller D., Tucker K.L., 2004b, Associations of empirically derived eating patterns with plasma lipid biomarkers: a comparison of factor and cluster analysis methods. Am. J. Clin. Nutr., 80, Ostrowska A., 1999, Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia. Wyd. IFiS PAN, Warszawa,

22 Sposób cytowania źródeł
Alfabetycznie Jeśli czasopismo: 1. Nazwiska autorów z inicjałami., rok, Tytuł pracy. Tytuł czasopisma, numer zeszytu, strony od-do. 1. Roinin A.S., Tuorila K., 1999, Food preferences and its factors. Pol. J. Food Nutr., 12, Jeśli książka/monografia (opracowanie zwarte): 2. Nazwiska autorów z inicjałami, rok, Tytuł rozdziału. (w:) Tytuł książki. Red. Nazwiska redaktorów z inicjałami. Wydawnictwo, miejsce wydania, strony od-do. 2. Charzewska J., 1998, Ocena stanu odżywienia. (w:) Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Red. Gawęcki J., Hryniewiecki L. PWN, Warszawa, Można cytować strony internetowe – podając pełną ścieżkę

23 Dziękuję za uwagę - konwalie


Pobierz ppt "piątek godz s. 503, bl. 43 Prowadzący: Prof. dr hab. Jerzy Borowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google