Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAJWIĘKSZE KATASTROFY EKOLOGICZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAJWIĘKSZE KATASTROFY EKOLOGICZNE"— Zapis prezentacji:

1 NAJWIĘKSZE KATASTROFY EKOLOGICZNE

2 1. Definicja Katastrofa ekologiczna, często nazywana też klęską ekologiczną, to trwałe, nieodwracalne w naturalny sposób uszkodzenie lub zniszczenie dużego obszaru środowiska, wpływające negatywnie na życie i zdrowie człowieka i innych organizmów żywych.

3 KLĘSKI ANTROPOGENICZNE
2. Podział Katastrofy antropogeniczne - związane z działalnością i funkcjonowaniem człowieka. Katastrofy naturalne - nie są powiązane w większym stopniu z egzystencją człowieka, powodowane są przez siły przyrody. KLĘSKI NATURALNE KLĘSKI ANTROPOGENICZNE trzęsienia ziemi cyklony, powodzie wybuchy wulkanów tsunami trąby powietrzne, huragany naturalne pożary lawiny błotne i śnieżne wycieki ropy naftowej, paliw awarie w fabrykach, eksplozje skażenia trującymi odpadami awarie reaktorów jądrowych wycieki substancji chemicznych wypalanie lasów

4 3. Porównanie Katastrofy naturalne są często bardziej wyniszczające co do liczby ofiar i skutków gospodarczych. Jednak potencjał niszczący katastrof antropogenicznych jest większy dla środowiska naturalnego i ma duży wkład w jego znaczną i długotrwałą degradację.

5 4. Przyczyny katastrof ekologicznych
Obiektywne: Naturalne klęski żywiołowe Wadliwość elementów budowlanych lub technologicznych Niedostateczne wyposażenie w aparaturę kontrolno – pomiarową Ludzkie: Nieprzestrzeganie reżimów technologicznych Nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych Nieprzestrzeganie zasad obsługi urządzeń Niska dyscyplina pracy (lekkomyślność i pospiech) Brak dostatecznej wiedzy o prowadzonym procesie Nieumiejętności przewidywania skutków zakłóceń procesu

6 5. Skutki katastrof ekologicznych
Skutki katastrof naturalnych i antropogenicznych zależą od: Rozmiarów zdarzenia Gęstości zaludnienia Gęstości infrastruktury i poziomu technologicznego Działań zapobiegawczych Odpowiedniego zarządzania antykryzysowego

7 Przykłady największych katastrof ekologicznych

8 6. Katastrofy naturalne TRZĘSIENIE ZIEMI Największe w historii
Najtragiczniejsze w skutkach 22 maja 1960 r. 60 m pod dnem Pacyfiku w odległości 160 km od Chile 9,5 stopnia w skali Richtera Zginęło ponad ludzi w Chile, Japonii, na Hawajach i Filipinach 28 lipiec 1976 r. Chińskie miasto Tiencin 7,8 stopnia w skali Richtera zginęło ludzi , ale według nieoficjalnych szacunków ofiar było 655 000

9 WYBUCH WULKANU XX wiek Największa erupcja Najtragiczniejsza erupcja
6 czerwca 1912 r. erupcja wulkanu w Novarupcie na Alasce Wybuch trwał ponad 60 godzin i wyrzucił na okoliczny teren 30 km3 popiołu kilka miejscowości wzdłuż południowo-wschodniego wybrzeża Alaski zostało zasypanych popiołem 8 maja 1902 r. wybuch wulkanu Mount Pelee w Indiach Zachodnich 29 500 ludzi zabitych przez żarząca się chmurę wulkanicznego pyłu i gazów rozchodzącą się z prędkością 160 km/h

10 HURAGANY NAJWIĘKSZY NAJWIĘKSZE ZNISZCZENIA
24-27 listopada 1998 r. huragan Mich Prędkość wiatru dochodziła do 290 km/h Uderzył w Amerykę środkową i spowodował śmierć 11 000 osób 24 sierpnia 1992 r. huragan Andrew Prędkość wiatru dochodziła do 233 km/h uderzył w wyspy Bahama, Florydę i Luizjanę Straty oszacowano na 26,5 miliarda dolarów

11 POWODZIE Najtragiczniejsza w historii powódź: r. wylanie rzeki Huang-he (Żółta Rzeka)w Chinach. W wyniku powodzi zginęło niemal 3,7 miliona ludzi – część utonęła, część zmarła z głodu. Miliony ludzi zostały pozbawione domów i dorobku całego życia. Powódź ta została nazwana „żałobą Chin”.

12 7. Katastrofy antropogeniczne
KATASTROFY TANKOWCÓW 12 grudnia 1999 r., Bretania ok. 70 mil morskich na południe od Brestu - głównego portu francuskiej Bretanii doszło do przełamania się maltańskiego tankowca „Erka”, płynącego z Francji do Włoch.

13 Przyczyny: Maltański tankowiec Erka, płynący z Francji do Włoch z nieznanych przyczyn rozłamał się na dwie części. 26-osobowa załoga opuściła statek w szalupach ratunkowych i wkrótce została bezpiecznie podjęta przez śmigłowce ratunkowe. Skutki: Do oceanu wydostała się prawie połowa z ton mazutu przewożonego przez tankowiec. Niezwykle silne sztormy, które nawiedziły Francję wkrótce po rozbiciu statku, znacznie opóźniły rozpoczęcie skutecznej akcji ograniczania szkód ekologicznych oraz przyczyniły się do rozproszenia plamy mazutu na rozległy obszar. Klęska objęła ponad 500 km wybrzeży – jednych z najbardziej urokliwych i najcenniejszych pod względem przyrodniczym w Europie

14 19 listopad 2002r. wybrzeże Hiszpanii i Portugalii
150 mil od wybrzeży Hiszpanii uszkodzony tankowiec „Prestige”, który przewoził ponad 70 tys. ton oleju napędowego przełamał się na dwie części i zatonął na wodach Atlantyku.

15 Przyczyny: Awaria maszyn i kadłuba z którego zaczął wyciekać niebezpieczny ładunek Skutki: Władze hiszpańskie podały, że jeszcze przed katastrofą ze statku wydostało się 5 tys. ton oleju tworząc 17-kilometrową plamę. Wiatry i prądy morskie zepchnęły plamę w kierunku wybrzeży hiszpańskiej Galicji powodując katastrofę ekologiczną o niewyobrażalnej skali. Olej dostał się na wybrzeże co spowodowało ogromne szkody m.in. olejem zostało zabrudzonych wiele ptaków morskich, co powoduje wymieranie wielu gatunków objętych ochroną.

16 AWARIE W FABRYKACH, EKSPLOZJE 10 lipca rok 1976, Seveso we Włoszech
W zakładzie ICMESA, gdzie produkowano m.in. Trichlorofenol, nastąpiła utrata kontroli nad jednym z procesów technologicznych.

17 Przyczyny: W wyniku gwałtownego wzrostu ciśnienia otworzył się zawór bezpieczeństwa reaktora do produkcji 2,4,5-trichlorofenolu, w wyniku czego do atmosfery zostało uwolnionych ok. 2 ton gorących substancji chemicznych. W chmurze chemikaliów znajdowało się ok. 2 kg 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny (TCDD), jednej z najbardziej znanych toksycznych substancji. Skutki: Skażeniu uległo około 1500 ha gęsto zaludnionego obszaru, ewakuowano 730 osób, około 700 mieszkańców zostało poszkodowanych w wyniku zatrucia. Zginęło wiele zwierząt, wielkie tereny zostały skażone i wykluczone na wiele lat z działalności gospodarczej. 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyna

18 2/3 grudzień 1984 r. Bhopal, Indie
Izocyjanian metylu 2/3 grudzień 1984 r. Bhopal, Indie Z fabryki pestycydów i środków owadobójczych amerykańskiego koncernu "Union Carbide" uwolniło się ponad 30 ton par śmiertelnie trującego izocyjanianu metylu. Gaz uformował trującą chmurę, przemieszczającą się nad miastem. Uwolnienie do atmosfery dużych ilości niebezpiecznych, toksycznych substancji chemicznych, nie spowodowało dramatycznych zniszczeń fizycznych w zakładzie i w środowisku. Natomiast liczba ofiar śmiertelnych i ciężko poszkodowanych była ogromna - pod tym względem była to największa katastrofa na świecie.

19 Przyczyny: Bezpośrednią przyczyną katastrofy było dostanie się wody do zawartości zbiornika wskutek nieszczelnej izolacji. W wyniku zachodzącej reakcji substancji toksycznej z wodą nastąpił gwałtowny wzrost temperatury płynnej zawartości zbiornika (do ponad 200°C). Spowodowało to wzrost ciśnienia które rozsadziło zbiornik, uwalniając zawartość do atmosfery. Skutki: Przemieszczająca się chmura izocyjanianu metylu i jego pochodnych spowodowała śmierć 6300 mieszkańców a 250 tys. osób zostało zatrutych. Wielu z nich zostało sparaliżowanych, inni stracili wzrok i słuch oraz mieli uszkodzone płuca i nerki. Skutek skażenia to ponad 6 tysięcy ofiar śmiertelnych. Z miejsca zdarzenia ewakuowano ludzi.

20 13 maj 2000 r. Enschede, Holandia
W firmie handlowej S.E. Fireworks doszło do potężnych eksplozji odczuwalnych w promieniu 30 km, spowodowanych przez 100 ton materiałów wybuchowych. Była to największa eksplozja na kontynencie europejskim.

21 Przyczyny: Przyczyną eksplozji było podpalenie lub uszkodzenie instalacji elektrycznej. Wybuch 900 kg materiałów przechowywanych w magazynie centralnym zainicjował serię eksplozji i pożar nielegalnie przechowywanych kontenerów na zewnątrz budynku. Skutki: 947 osób zostało rannych mieszkańców ewakuowano, zginęły 22 osoby. Wybuch spowodował skażenie azbestem 70 hektarów terenu i wyłączenie go z użytkowania.

22 SKAŻENIA TRUJĄCYMI ODPADAMI
30. Styczeń 2000 r. Baia Mare Rumunia W Zakładach Aunu SA produkujących w procesie wzbogacania rud odpadowych srebro i złoto doszło do przerwania zapory retencyjnej i przedostania się do dopływu Dunaju dużej ilości odpadowych roztworów zawierających cyjanki, ich kompleksy i metale ciężkie.

23 Przyczyny: Nieprawidłowy projekt zapory, błędy obsługi, niekontrolowane parametry technologiczne i zła pogoda. W efekcie doszło do niekontrolowanego zrzutu m3 ścieków, skażenie wody t cyjanków. Skutki: Transgraniczne skażenie środowiska miało na dużą skalę negatywny wpływ na ekosystemy rzeczne. Zginęło 1240 ton ryb, doszło do całkowitego zaniku fito i zooplanktonu a także przerwania zaopatrzenia w wodę pitną miejscowej ludności.

24 AWARIA REAKTORÓW JĄDROWYCH
26 kwietnia 1986 r. Czarnobyl Nastąpił wybuchu z reaktora jądrowego bloku 4 elektrowni atomowej w Czarnobylu (Ukraina), zaledwie kilka kilometrów od miasta Prypeć – zwanego od dnia katastrofy Miastem Duchów.

25 Przyczyny: Przyczyną był błąd człowieka i wady konstrukcyjne reaktora. Pracownicy elektrowni przeprowadzali doświadczenie, które miało polegać na stopniowym zmniejszaniu mocy reaktora. Aby się powiodło, wyłączono większość automatycznych systemów zabezpieczeń. W pewnym momencie reakcja zachodząca w reaktorze wymknęła się spod kontroli. Najpierw nastąpił niekontrolowany wzrost mocy, potem gwałtowne rozsadzenie systemu chłodzącego i w końcu rdzenia reaktora. Do eksplozji doszło o 1:30 czasu moskiewskiego. Miała moc 1000 kg trotylu. Budynek reaktora płonął przez 9 dni po eksplozji, a ze zgliszcz jeszcze długo wydobywał się dym.

26 Skutki: Z reaktora do atmosfery przedostały się wielkie ilości radioaktywnych substancji, takich jak: jod 131, cez 137, stront 90, pluton 239. Skażone zostało 100 tysięcy km2. Substancje radioaktywne dotarły nad Skandynawię, środkową Europę (w tym Polskę), pd-wsch Europę (zwłaszcza Grecję) i pn. Włochy. Ewakuowano 130 tysięcy osób. Obszar o promieniu 30 km wokół elektrowni jest dziś praktycznie niezamieszkany. Katastrofa przyczyniła się do długotrwałego skażenie ziemi, wody i powietrza oraz głębokiego, być może nieodwracalnego zniszczenia ekosystemów. Liczba ofiar jest w tej chwili jest bardzo trudna do oszacowania - nie ma bowiem wiarygodnych danych. Zanotowano zwiększony poziom zachorowań na leukemię, choroby tarczycy i anemię, zmiany w układzie immunologicznym, nowotwory, a także doniesienia o przypadkach katarakty, nie wyjaśnione stany znużenia, bólu głowy i depresji.

27 8. Sposoby zapobiegania klęskom ekologicznym
Można zapobiegać antropogenicznym katastrofom na kilka sposobów: Stosując normy prawne i ustalenia tak by produkcja, składowanie, transport i ostateczne składowanie przeróżnych substancji było bezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska. Przeprowadzając wnikliwe i częste kontrole fabryk, zakładów produkcyjnych, elektrowni. Dbając o najwyższe bezpieczeństwo na etapie projektowania i budowania. Tworząc i dbając o ośrodki interwencji kryzysowej. Tworząc specjalne izolowane miejsca przechowywania substancji niebezpiecznych.

28 9. Prognozowanie katastrof naturalnych
Osiągnięcia nauki i techniki pozwalają poznawać mechanizmy rządzące zjawiskami naturalnymi. Naukowcy tworzą coraz nowsze modele symulacyjne dotyczące ekstremalnych zjawisk pogodowych. Stale są udoskonalane systemy satelitarne odgrywające szczególną role w prognozowaniu pogody. Jednak nie potrafimy precyzyjnie (data, czas, siła) przewidywać trzęsień ziemi, tsunami czy tornad. Możemy jedynie uwzględniać występujące zjawiska w planowaniu przestrzennym i podczas obmyślania rodzaju zabudowy.

29 Bibliografia: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3921133
S. Winchester, S. Junger, D. Murphy, E. Macarthur, S. Wheeler „ Ziemia, nieujarzmiona planeta” Warszawa 2004 J. Ranecki „Prognozowanie katastrof naturalnych”, Na ratunek 4/09

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!!


Pobierz ppt "NAJWIĘKSZE KATASTROFY EKOLOGICZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google