Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektrotechnika Test z laboratorium 3.06.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektrotechnika Test z laboratorium 3.06.2007."— Zapis prezentacji:

1 Elektrotechnika Test z laboratorium

2 9. Jeżeli napięcia źródłowe wynoszna E1 = 100V i E2 = 50V, a woltomierz V1 wskazał 80V. To wskazanie woltomierza V2 powinno wynosić: A V B V C V D 50V + +

3 10. Jeżeli rezystancje R1 = 13 i R2 = 18 , a amperomierz A1 wskazał 4A i amperomierz A2 wskazał 5A To wskazania woltomierzy V1 i V2 powinny wynosić: Woltomierz V2 A [V] B [V] C2 >90[V] D2 <90[V] + + Woltomierz V1 A [V] B1 >52[V] C [V] D1 <52[V] + + +

4 11. Jeżeli napięcia źródłowe wynoszą E1 = 100V i E2 = 50V, a amperomierz A1 wskazał 8.5A i amperomierz A2 wskazał 7.5A To wskazanie amperomierza A3 powinno wynosić: + + A [A] B 7[A] C [A] D 1[A] + + +

5 12. Jeżeli napięcia źródłowe mają wartość E1 = 90V i E2 = 45V, a woltomierz V1 wskazał 80V. To wskazanie amperomierza A3 powinno wynosić: A U1 = 60V, U2 = 30V, U3 = 16V I1 = 6A, I2 = 3A, I3 = 3A B U1 = 15V, U2 = 30V, U3 = -7.5V I1 = 1.5A, I2 = 3A, I3 = -1.5A To po włączeniu obu źródeł (E1 i E2) prąd I3 będzie wynosił: A [A] B [A] C [A] D [A] A – włączone tylko E1 B – włączone tylko E2 + + + + + + + + + + + +

6 13. Jeżeli napięcia źródłowe mają wartość E1 = 90V i E2 = 45V, a woltomierz V1 wskazał 80V. To wskazanie woltomierza V2 powinno wynosić: A U1 = 60V, U2 = 30V, U3 = 16V I1 = 6A, I2 = 3A, I3 = 3A B U1 = 15V, U2 = 30V, U3 = -7.5V I1 = 1.5A, I2 = 3A, I3 = -1.5A To po włączeniu obu źródeł (E1 i E2) napięcie U2 będzie wynosiło: A [V] B [V] C [V] D [VA] A – włączone tylko E1 B – włączone tylko E2 + + + + + + + + + + + +

7 14. Jeżeli napięcia źródłowe mają wartość E1 = 95V i E2 = 45V, a woltomierz V wskazał U = 25V (schemat A) i amperomierz A (schemat B) wskazał I = 1.66A To parametry generatora Thevenina R0 i E0 będą wynosić: A B A E0 = 25 [V] R0= 15 [] B E0 = 45 [V] R0= 27.1 [] C E0 = 95 [V] R0= 2.1 [] D E0 = 140 [V] R0=5.5 [] R0 E0

8 15. Jeżeli zakres pomiarowy woltomierza wynosi 150 [V], pomiar napięcia zmierzono na zakresie wskazań i na mierniku odczytano 130 działek. To ile wynosi zmierzone napięcie A U = 130 [V] B U = 65 [V] C U = 150 [V] D E0 = 170 [V]

9 16. Jakie wartości rezystancji mierzymy
A – mostkiem Wheastone’a B - mostkiem Thomsona 17. Co wpływa na watrość mierzonego prądu w obwodzie przedstawionym na rysunku 18. Podać przyrządy do pomiaru mocy czynnej prądu przemiennego i mocy prądu stałego 19. Co to jest sprawność, napisać wzór i podać wartość RA RV

10

11

12 1. W metodzie technicznej pomiaru indukcyjności stosuje się zasilanie:
Napięciem o zmiennej częstotliwości Napięciem stałym Napięciem o stałej częstotliwości 50 Hz Napięciem stałym o wartościach uzależnionych od obciążenia prądowego

13 2. Wraz ze wzrostem częstotliwości prądu płynącego przez kondensator, jego reaktancja:
Rośnie liniowo z częstotliwością Nie zmienia się Maleje odwrotnie proporcjonalnie do częstotliwości Rośnie z kwadratem częstotliwości

14 3. Wraz ze wzrostem częstotliwości prądu płynącego przez cewkę, jej reaktancja:
Rośnie liniowo z częstotliwością Rośnie z kwadratem częstotliwości Maleje liniowo z częstotliwością Maleje z kwadratem częstotliwości

15 4. W przypadku podania napięcia przemiennego o częstotliwości zmierzającej do nieskończoności ( f=∞) na idealne elementy L,C: XL=0, XC=∞ XL=∞, XC=0 XL=∞, XC=∞ XL=0, XC=0

16 5. W przypadku podania napięcia stałego ( f=0 Hz) na idealne elementy L,C:
XL=0, XC=∞ XL=∞, XC=0 XL=∞, XC=∞ XL=0, XC=0

17 6. Jakie przyrządy pomiarowe stosuje się w metodzie technicznej pomiaru pojemności:
Z ustrojem magnetoelektrycznym Z ustrojem różnicowym Z ustrojem ilorazowym Z ustrojem elektromagnetycznym

18 7. Wartość prądu płynącego przez cewkę o indukcyjności L, przy napięciu U o częstotliwości f, zależy: Tylko od wartości L Tylko od wartości L i U Od wszystkich tj. od L, U i f Tylko od wartości f i L.

19 8. Wartość prądu I płynącego przez kondensator o pojemności C, przy napięciu U o częstotliwości f można obliczyć korzystając z zależności:


Pobierz ppt "Elektrotechnika Test z laboratorium 3.06.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google