Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SMARTEAM Opracował: Dr inż. Jacek Habel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SMARTEAM Opracował: Dr inż. Jacek Habel."— Zapis prezentacji:

1 SMARTEAM Opracował: Dr inż. Jacek Habel

2 Architektura systemu PDM SMARTEAM

3 Modułowa budowa ST:

4 Moduł SMARTEAM Foundation
Moduł Foundation jest jądrem systemu SMARTEAM zarządzającym podstawowymi procesami systemu oraz pośredniczącym w wymianie danych między pozostałymi modułami systemu a bazą danych i folderami Vault.

5 Moduł SMARTEAM Editor Moduł Editor spełnia swoje funkcje jako narzędzie administracyjne do konfiguracji systemu SMARTEAM oraz jako podstawowe narzędzie użytkownika do wymiany informacji z bazą danych.

6 Moduł SMARTEAM Workflow
Narzędzia modułu Workflow pozwalają na zamodelowanie skomplikowanych procesów przepływu informacji w przedsiębiorstwie

7 Zakres implementacji systemu

8 Dostosowanie środowiska informatycznego firmy

9 Rozproszone środowisko pracy w SMARTEAM
SMARTEAM jest to system klasy PDM (Product Data Management) zarządzający dokumentacją związaną z cyklem życia produktu w przedsiębiorstwie rozproszonym, koordynujący działania oraz czynności zespołów i pracowników.

10 Moduły SMARTEAM Narzędzia służące do konfiguracji systemu SMARTEAM
Data Model Designer – modelowanie struktury danych, Database Connection Manager – konfigurowanie połączenia z bazą danych, User Maintenance – zarządzanie użytkownikami systemu, Flow Chart Designer – modelowanie grafów przepływu danych, Sequence Designer – definiowanie automatycznego indeksowania obiektów bazy danych, Form Designer – projektowanie formularzy, Default Values – definiowanie domyślnych wartości obiektów bazy danych.

11 LUM Schemat wykrywania oraz pobierania licencji przez SMATEAM Editor

12 Cykl życia dokumentu i nadzór na wersjami

13 Operacje związane z cyklem życia dokumentu
New – utworzenie nowego obiektu. Check In - zmiana stanu obiektu na Checked In. Jeśli obiekt reprezentowany jest przez plik to przenoszony jest wtedy do sieciowego folderu Vault Checked In. W tym folderze plik jest dostępny do odczytu przez uprawnionych do tego użytkowników. Check Out – zmiana stanu obiektu na Checked Out. Jeśli obiekt reprezentowany jest przez plik to za pomocą tej operacji kopiowany jest na dysk lokalny użytkownika z celu modyfikacji. Release – zmiana stanu obiektu na Released. Za pomocą tej operacji obiekt przenoszony jest do folderu sieciowego Vault Released. W tym folderze obiekt znajduje się w jego ostatecznej wersji i zabezpieczony jest przed dalszymi modyfikacjami. New Release – za pomocą tej operacji tworzona jest kopia obiektu znajdującego w stanie Released. Kopia ta może na nowo podlegać modyfikacjom i opatrzona zostaje symbolem nowego wydania. Obsolete – zmiana stanu obiektu na Obsolete. Za pomocą tej operacji obiekt przenoszony jest do folderu Vault Obsolete gdzie znajdują się obiekty nie biorące już udziału w przepływie dokumentów.

14 Konfiguracja Vaults

15 Konfiguracja Vaults

16 Moduł Flowchart Designer

17 Moduł Flowchart Designer
W module Flowchart Designer definiujemy ścieżkę przepływu dokumentów w procesie oraz zadania jakie muszą być wykonane na każdym etapie Węzeł Node – jest to krok w procesie w którym definiujemy docelowych użytkowników lub grupy a także zadania jaki muszą zostać wykonane w tym kroku Łączniki Connectors – definiują ścieżkę po której poruszają się dokumenty

18 Moduł Flowchart Designer
Przy tworzeniu grafu przepływu Flowchart posługujemy się: Łącznikami Connectors Węzami Nodes Węzłami rozsyłającymi informacje Distiribution Nodes Węzeł zawierający podgrafy Container Node Etykietami Labels

19 Moduł Flowchart Designer
Pusty graf zawiera węzeł startu Start Node i węzeł końca procesu End Node. Edytujemy go dodając kolejne węzły i łączniki.

20 Moduł Flowchart Designer
W węzłach ustalamy adresatów wiadomości.

21 Moduł Flowchart Designer
W węzłach ustalamy także zadania Tasks dla pracowników.

22 Moduł Flowchart Designer
Zadania możemy definiować samodzielnie lub korzystać z gotowych.

23 Moduł Flowchart Designer
Definiujemy rodzaje łączników

24 Moduł Flowchart Designer
Dołączamy graf do istniejącego procesu

25 Moduł Flowchart Designer
Uruchamiamy gotowy proces w SMARTEAM Editor

26 Obsługa Użytkowników User Maintenance
Praca z modułem User Maintenance Grupy i role użytkowników Tworzenie grup użytkowników SMARTEAM Groups Tworzenie ról użytkowników SMARTEAM Roles Tworzenie użytkowników SMARTEAM Users Przydzielanie praw do użytkowników, grup oraz ról Zmiana hasła

27 Praca z modułem User Maintenance
Moduł User Maintenance pozwala na konfigurowanie kont użytkowników SMARTEAM oraz definiowanie praw dostępu. Moduł User Maintenance można uruchomić zarówno z programu SMARTEAM jak i z menu start systemu

28 Grupy i role użytkowników
Każdy użytkownik może uruchomić moduł User Maintenance jednak aby mieć możliwość zarządzania wszystkimi kontami należy zalogować się na prawach administratora, w przeciwnym przypadku można zmienić tylko swoje hasło dostępu do SMARTEAM

29 Grupy i role użytkowników
Users Użytkownicy definiowanie użytkowników Group Grupy - definiowanie grup użytkowników Roles Role - definiowanie roli poszczególnych użytkowników Hasło Password - ustawienie hasła dostępu Prawa Dostepu Authorization ustawianie praw dostępu dla grup, ról oraz poszczególnych użytkowników

30 Grupy i role użytkowników
Prawa użytkowników mogą być nadane: indywidualnie dla każdego użytkownika przez nadanie praw grupie użytkowników przez nadanie praw rolom jakie mogą pełnić użytkownicy Prawa te dotyczą klas obiektów, stanów obiektów oraz operacji systemowych wykonywanych na obiektach

31 Grupy i role użytkowników
Dodawanie nowych i modyfikacja grup użytkowników

32 Grupy i role użytkowników
Dodawanie nowych i modyfikacja ról

33 Grupy i role użytkowników
W opcji users tworzymy konta użytkowników i zarządzamy nimi. Na tym etapie przydzielamy użytkowników do poszczególnych grup i ról

34 Users – atrybuty General
Głównymi atrybutami podawanymi przy definiowaniu użytkownika są: login, hasło, imię i nazwisko, nr. telefonu, itp.

35 Users – atrybuty Advanced
W zakładce advanced możemy blokować użytkowników, ustalać datę przymusowej zmiany hasła oraz sposób jego szyfrowania

36 Nadawanie praw użytkownikom
użytkownicy, grupy i role klasy prawa i funkcje przypisane wybranym klasom

37 Nadawanie praw użytkownikom
po zaznaczeniu opcji Show Inherited Authorization na czerwono oznaczone są prawa dziedziczone z wyższych klas

38 Nadawanie praw użytkownikom
Administrative functions – daje użytkownikowi dostęp do wszystkich funkcji administratora Full Authorization - nadaje użytkownikowi pełne prawa dostępu do danej klasy Clear Authorization – Usuwa wszystkie prawa użytkownikowi

39 SMARTEAM Integracja z systemem Catia
Narzędzia SMARTEAM pozwalają na bezpośrednie dodawanie produktów wygenerowanych w systemie Catia do bazy danych SMARTEAM

40 SMARTEAM Integracja z systemem Catia

41 SMARTEAM Integracja z systemem Catia

42 SMARTEAM Integracja z systemem Catia

43 SMARTEAM Integracja z systemem Catia

44 SMARTEAM Integracja z systemem Catia

45 SMARTEAM Integracja z systemem Catia

46 SMARTEAM Integracja z MS Office
Narzędzia systemu SMARTEAM pozwalają dołączanie dokumentów bezpośrednio ze środowiska MS Office

47 SMARTEAM Integracja z MS Office

48 SMARTEAM Integracja z MS Office

49 Symulacja przykładowego procesu

50 Symulacja przykładowego procesu

51 Symulacja przykładowego procesu

52 Symulacja przykładowego procesu

53 Symulacja przykładowego procesu

54 Symulacja przykładowego procesu

55 Symulacja przykładowego procesu

56 Symulacja przykładowego procesu

57 Symulacja przykładowego procesu

58 Symulacja przykładowego procesu

59 Symulacja przykładowego procesu

60 Symulacja przykładowego procesu

61 Symulacja przykładowego procesu

62 Symulacja przykładowego procesu

63 Symulacja przykładowego procesu

64 Symulacja przykładowego procesu

65 Symulacja przykładowego procesu

66 Symulacja przykładowego procesu

67 Symulacja przykładowego procesu

68 Symulacja przykładowego procesu

69 Symulacja przykładowego procesu

70 Symulacja przykładowego procesu

71 SMARTEAM KONIEC


Pobierz ppt "SMARTEAM Opracował: Dr inż. Jacek Habel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google