Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Analiza wyników próbnego sprawdzianu przeprowadzonego w dniu w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach

2 Kolejność przypadkowa.
Nazwisko Imię SUMA Rozkład wyników. Kolejność przypadkowa. 21 12 30 11 15 26 5 25 20 31 19 8 14 Średnia klasy 18,71 Próbny sprawdzian klasy VI 21 25 11 28 23 26 34 10 31 13 18 29 19 22,75

3 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Tekst do zadań od 1. do 8. Ciekawą anegdotę1 z lat chłopięcych sławnego matematyka Karola Gaussa2 przytaczają jego biografowie. Oto Karolek, gdy ukończył siedem lat, został oddany według zwyczaju do szkoły. Na którejś lekcji nauczyciel podyktował następujące zadanie: „Obliczyć sumę wszystkich liczb od 1 do 40”. Nauczyciel był pewien, że wykonanie zadania zajmie uczniom większą część lekcji. Jakież było jego zdziwienie, gdy po chwili usłyszał okrzyk: „Już skończyłem!”. Zaraz też na jego biurku znalazł się zeszyt podpisany: Karol Gauss. Rozgniewany nauczyciel, sądząc, że ma do czynienia z uczniowskim żartem, mruknął pod nosem: „Oduczę cię, smyku, podobnych sztuczek. Poczekaj tylko!”. Tymczasem zadowolony i pewny siebie Karolek powrócił na swoje miejsce w ławce i czekał, aż inni skończą rozwiązywać zadanie. Wreszcie wszyscy oddali zeszyty. Nauczyciel zabrał się do sprawdzania. Większość uczniów mimo długich obliczeń podała wynik błędny, zaś w zeszycie Gaussa figurowała tylko jedna liczba – i to był wynik poprawny! Jak Gauss do niego doszedł? Zauważył, że suma liczby pierwszej i liczby ostatniej (czyli 1 i 40) wynosi 41. Taka sama jest suma liczb drugiej i przedostatniej (czyli 2 i 39). I tak dalej… Takich par liczb jest dwadzieścia, a suma każdej pary wynosi 41: Chłopiec to spostrzegł, pomnożył w myśli 20 przez 41 i zapisał w zeszycie tylko jedną liczbę: 820. Nauczyciel poznał, że ma przed sobą dziecko o zdumiewających zdolnościach. Z całym oddaniem zajął się rozwijaniem jego talentu. Wkrótce jednak musiał stwierdzić, że ten uczeń już nic od niego nauczyć się nie może… Na podstawie: Szczepan Jeleński, Lilavati. Warszawa 1964. 1anegdota – krótkie opowiadanie o zabawnym zdarzeniu z życia znanej osoby. 2Karol Gauss (1777–1855) – niemiecki uczony; matematyk, astronom, fizyk. Tytuł doktora uzyskał w wieku 22 lat. W roku został profesorem. Jest uważany za jednego z największych matematyków świata.

4 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; odczytuje ogólny sens tekstu. Błędnych odpowiedzi 2 A D Prawidłowych odpowiedzi 15 1. Tekst jest anegdotą o A. konieczności uczenia się matematyki. B. ujawnieniu się matematycznego talentu. C. szkolnych przygodach pierwszoklasistów. D. dawnych sposobach nauczania matematyki.

5 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; wyszukuje informacje w tekście. Błędnych odpowiedzi 4 A D C Prawidłowych odpowiedzi 13 2. Nauczyciel myślał, że zadanie polegające na obliczeniu sumy czterdziestu liczb A. pozwoli odkryć geniusz jednego z uczniów. B. umożliwi uczniom odkrycie nowego wzoru. C. zajmie uczniom większą część lekcji. D. zniechęci uczniów do matematyki.

6 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędnych odpowiedzi 10 C D B Prawidłowych odpowiedzi 7 Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; określa funkcję elementów tekstu. 3. Co pokazuje przedstawiony w tekście układ liczb? A. Tok myślenia Karola przy rozwiązywaniu zadania. B. Rozwiązanie podyktowane przez nauczyciela. C. Obliczenia zapisane przez Karola w zeszycie. D. Jedyną metodę rozwiązania zadania.

7 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; wyszukuje informacje podane wprost. 4. Po sprawdzeniu zeszytu Karola nauczyciel zrozumiał, że trzeba A. przenieść go do następnej klasy. B. wezwać jego rodziców. C. rozwijać jego talent. D. dać mu nauczkę. Błędnych odpowiedzi 1 A Prawidłowych odpowiedzi 16

8 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; rozumie puentę tekstu. 5. Zakończenie tekstu: Wkrótce jednak musiał stwierdzić, że ten uczeń już nic od niego nauczyć się nie może… znaczy, że A. uczeń nie docenił nauczyciela. B. nauczyciel zniechęcił się do ucznia. C. nauczyciel zrezygnował z pracy. D. uczeń dorównał nauczycielowi. Błędnych odpowiedzi 3 B A Prawidłowych odpowiedzi 14

9 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst popularnonaukowy; wnioskuje na podstawie przesłanek zawartych w tekście. 6. Z tekstu wynika, że mały Karol był bardzo: bystry. B. nieśmiały. C. dowcipny. D. niegrzeczny. Błędnych odpowiedzi 2 B C Prawidłowych odpowiedzi 15

10 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Standard: rozumowanie. Umiejętność: posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń; umieszcza datę w przedziale czasowym. Błędnych odpowiedzi 12 C D A Prawidłowych odpowiedzi 5 7. Kiedy odbyła się opisana lekcja? A. Na przełomie XVII i XVIII wieku. B. W drugiej połowie XVIII wieku. C. Na przełomie XVIII i XIX wieku. D. W pierwszej połowie XIX wieku.

11 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Standard: korzystanie z informacji. Umiejętność: posługuje się źródłem informacji; ustala datę na podstawie informacji w przypisie Błędnych odpowiedzi 9 A Prawidłowych odpowiedzi 8 8. Ile lat miał Karol Gauss, kiedy został profesorem? 22 B C D

12 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Tekst do zadań od 9. do 11. Grupa przyjaciół postanowiła obdarowywać się prezentami z okazji imienin i urodzin. Dzieci zapisały wszystkie daty, żeby o nich pamiętać. Andrzej Ania Janek Marysia Data urodzenia Data imienin 30 listopada 26 lipca 24 czerwca 8 grudnia

13 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Standard: korzystanie z informacji. Umiejętność: posługuje się źródłem informacji; korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli. 9. Kto jest najstarszy? Andrzej. Ania. Janek. Marysia Błędnych odpowiedzi 4 D B C Prawidłowych odpowiedzi 13

14 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Standard: korzystanie z informacji Umiejętność: posługuje się źródłem informacji; Korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli 10. Ile dzieci ma urodziny w lecie? Czworo. Troje. Dwoje. Jedno. Błędnych odpowiedzi D B C Prawidłowych odpowiedzi 12

15 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędnych odpowiedzi 13 A C B D Prawidłowych odpowiedzi 4 Standard: korzystanie z informacji Umiejętność: Korzysta z informacji zamieszczonych w tabeli; dokonuje obliczeń dotyczących czasu 11. Najwięcej czasu mija od imienin do urodzin Andrzeja. Ani. Janka. Marysi.

16 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Tekst do zadań od 12. do 15. Sum (fragmenty) Mieszkał w Wiśle sum wąsaty, Znakomity matematyk. Znała suma cała rzeka, Więc raz przybył lin z daleka I powiada: „Drogi panie, Ja dla pana mam zadanie, Jeśli pan tak liczyć umie, Niech pan powie, panie sumie, Czy pan zdoła, w swym pojęciu, Odjąć zero od dziesięciu?” Sum uśmiechnął się z przekąsem, Liczy, liczy coś pod wąsem, Wąs sumiasty jak u suma, A sum duma, duma, duma. „To dopiero mam z tym biedę – Może dziesięć? Może jeden?” Myśli, myśli: „To dopiero! Od dziesięciu odjąć zero? Żebym miał przynajmniej kredę! Zaraz, zaraz… Wiem już… Jeden! Nie! Nie jeden. Dziesięć chyba… Ach, ten lin! To wstrętna ryba!” A lin szydzi: „Panie sumie, W sumie pan niewiele umie!” Jan Brzechwa, Sto bajek. Warszawa 1975.

17 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst poetycki; wnioskuje na podstawie przesłanek zawartych w tekście. Błędnych odpowiedzi 4 A D C Prawidłowych odpowiedzi 13 12. Początek wiersza mówi, że sum w Wiśle A. budził grozę. B. był autorytetem. C. był wyśmiewany. D. budził wstręt.

18 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst poetycki; określa intencję bohatera. 13. Lin przybył do suma, bo chciał A. ośmieszyć znanego matematyka. B. zawrzeć znajomość z uczonym. C. nauczyć się odejmować. D. zostać matematykiem. Błędnych odpowiedzi 2 C D Prawidłowych odpowiedzi 15

19 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst poetycki; rozumie główną myśl tekstu. Błędnych odpowiedzi 9 C B A Prawidłowych odpowiedzi 8 14. W którym zadaniu występuje taki sam problem jak w zadaniu lina? A. Od jednego odjąć zero. B. Od jedenastu odjąć zero. C. Od dziewięciu odjąć zero. D. Od dwudziestu odjąć zero

20 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Standard: czytanie. Umiejętność: odczytuje tekst poetycki; dostrzega charakterystyczną cechę języka utworu. Błędnych odpowiedzi 9 A B D Prawidłowych odpowiedzi 8 15. Słowa, które brzmią tak samo, ale mają różne znaczenia, są w zdaniu: A. Liczy, liczy coś pod wąsem. B. A sum duma, duma, duma. C. Panie sumie, w sumie pan niewiele umie. D. Jeśli pan tak liczyć umie, niech pan powie…

21 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Standard: rozumowanie. Umiejętność: rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności figur; wyznacza długość krawędzi sześcianu. Błędnych odpowiedzi 6 B C Prawidłowych odpowiedzi 11 16. Z drutu o długości 2,40 m trzeba wykonać szkielet sześcianu. Jaką największą długość może mieć krawędź tego sześcianu? 80 cm 60 cm 40 cm 20 cm

22 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Standard: rozumowanie. Umiejętność: wnioskuje o przebiegu zjawiska, mającego charakter prawidłowości na podstawie jego opisu; wyznacza wielokrotność liczby. Błędnych odpowiedzi 8 B A D Prawidłowych odpowiedzi 9 17. Automat w 10 sekund napełnia jednocześnie 5 butelek. Ile najwięcej butelek napełni w ciągu minuty? 300 50 30 25

23 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Standard: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Umiejętność: wykonuje obliczenia dotyczące pieniędzy; oblicza cenę jednostkową produktu. Błędnych odpowiedzi 10 A Prawidłowych odpowiedzi 7 18. Małgosia kupiła 4 jednakowe paczki naklejek. Z 20 zł otrzymała 11,40 zł reszty. Ile kosztowała paczka naklejek? 8,60 zł 2,85 zł 2,40 zł 2,15 zł

24 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Standard: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Umiejętność: wykorzystuje w sytuacji praktycznej własności liczb; wskazuje praktyczny sposób wyrównania dwóch wielkości. Błędnych odpowiedzi 7 C D B Prawidłowych odpowiedzi 10 19. W jednym słoiku jest 4/5kg miodu, a w drugim 3/5kg miodu. Ile miodu należy przełożyć z jednego słoika do drugiego, aby w obu słoikach było tyle samo miodu? 1/10 kg 2/10 kg 5/10 kg 7/10 kg

25 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Błędnych odpowiedzi 8 D C B A Prawidłowych odpowiedzi 9 Standard: rozumowanie. Umiejętność: opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego; ustala sposób obliczenia pola trójkąta. Tekst i rysunek do zadań 20. i 21. Działka ma kształt prostokąta o wymiarach przedstawionych na rysunku. Część przeznaczona pod uprawę warzyw została na tym rysunku zacieniowana. 20. Które wyrażenie pozwala obliczyć, ile metrów kwadratowych przeznaczono pod uprawę warzyw?

26 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Rozkład odpowiedzi. Kolejność przypadkowa. 2 1 Prawidłowych odpowiedzi 11 Standard: wykorzystanie wiedzy w praktyce. Umiejętność: wykonuje obliczenia dotyczące długości; oblicza długość zgodnie z warunkami zadania 21. Działka została ogrodzona. W ogrodzeniu zostawiono metrową przerwę na wejście. Jaka jest długość ogrodzenia? Zapisz wszystkie obliczenia. Max 2 p.

27 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Rozkład odpowiedzi. Kolejność przypadkowa (!). 1 Prawidłowych odpowiedzi Standard: rozumowanie. Umiejętność: ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania; wyznacza iloraz i zaokrągla wynik na potrzeby sytuacji praktycznej 22. Plac o powierzchni 19 m2 trzeba wysypać żwirem. Jeden worek żwiru wystarcza na 1,5 m2 powierzchni. Ile najmniej takich worków żwiru trzeba kupić? Zapisz wszystkie obliczenia. Max 2 p.

28 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Rozkład odpowiedzi. Układ malejący. 2 Prawidłowych odpowiedzi 20 Standard: rozumowanie. Umiejętność: ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania; wyznacza czynnik iloczynu. Ciastka są sprzedawane w dużych i małych opakowaniach. Duże opakowanie zawiera 28 ciastek. W trzech dużych opakowaniach jest tyle samo ciastek, ile w siedmiu małych. Ile ciastek jest w małym opakowaniu? Zapisz wszystkie obliczenia. Max 2 p.

29 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Rozkład odpowiedzi. Układ malejący. 4 3 1 Prawidłowych odpowiedzi 11 Standard: rozumowanie Umiejętność: wykonuje obliczenia dotyczące pieniędzy; wyznacza kwotę i dzieli ją na równe części. 24. Magda ma 56 zł oszczędności, a Basia 20 zł. Dziewczynki postanowiły nadal oszczędzać. Magda będzie odkładać po 9 zł miesięcznie. Po ile złotych powinna odkładać co miesiąc Basia, aby po 8 miesiącach mieć tyle samo pieniędzy, ile Magda? Zapisz wszystkie obliczenia. Max 4 p.

30 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
25 I 25 II 25 III 25 IV 25 V Rozkład odpowiedzi. Kolejność przypadkowa. 3 1 2 16 4 9 8 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach Standard: pisanie Umiejętności: I. Opisuje dzieło sztuki użytkowej. (3 p.) II. Pisze funkcjonalnym stylem, dbając o dobór słownictwa. III. Pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym. IV. Pisze pod względem ortograficznym. V. Pisze poprawnie pod względem interpunkcyjnym. Opisz przedstawiony na ilustracji znaczek pocztowy. Max 7 p.

31 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
26 I 26 II Rozkład odpowiedzi. Kolejność przypadkowa. 1 2 5 12 Standard: pisanie. Umiejętności Pisze zaproszenie. Pisze poprawnie pod względem ortograficznym Klasa VIa Szkoły Podstawowej w Brzezinach organizuje wystawę pt. „Sławni matematycy na znaczkach pocztowych”. W imieniu samorządu klasowego napisz zaproszenie dla dyrektora tej szkoły na otwarcie wystawy. Max 3 p.

32 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
Wnioski: Ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem szczególnie parafrazując polecenia . Ćwiczyć obliczenia dotyczące czasu - wieków (!), miesięcy, umieszczania dat w przedziale czasowym, porządkowania dat. Doskonalić pisemne formy wypowiedzi – zgodnie ze standardami. Zwracać uwagę na estetykę zapisu. Ćwiczyć zadania dotyczące pól i obwodów figur. Doskonalić umiejętności rachunkowe. Doskonalić słownictwo czynne – w oparciu o frazeologizmy, synonimy, homonimy, wyrazy pokrewne. Inne: wprowadza się do wewnątrzszkolnych procedur zapis dotyczący dostosowań warunków i form przeprowadzania sprawdzianu w roku szkolnym 2012/2013 do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, (punkt X.1 tabeli 1): zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi. Przećwiczyć z dziećmi przenoszenie odpowiedzi na kartę odpowiedzi.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google