Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK SIĘ (NIE)KSZTAŁCIMY PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK SIĘ (NIE)KSZTAŁCIMY PRZEZ CAŁE ŻYCIE"— Zapis prezentacji:

1 JAK SIĘ (NIE)KSZTAŁCIMY PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Bilans Kapitału Ludzkiego JAK SIĘ (NIE)KSZTAŁCIMY PRZEZ CAŁE ŻYCIE Panel: „Stan i perspektywy uczenia się dorosłych w Polsce” Jarosław Górniak Uniwersytet Jagielloński Study of Human Capital is huge and complexed labur market research. Konferencja Ministerstwa Edukacji Narodowej „Agenda na rzecz uczenia się dorosłych” Warszawa, 18 grudnia 2012

2 Podnoszenie kompetencji
Podnoszenie kompetencji wśród osób w wieku produkcyjnym w ostatnich 12 miesiącach (w %). * w edycji BKL 2012 zmianie uległy formy pytania o uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz o samokształcenie.

3 Kto nie uczestniczy w kursach i szkoleniach?
Kiedy ostatnio Polacy brali udział w jakimś kursie, szkoleniu, warsztatach, praktykach, czy innych formach dokształcania (nie licząc szkoleń regulaminowych takich jak BHP czy ppoż.) 37% Polaków nigdy nie uczestniczyło w kursach, szkoleniach, warsztatach, praktykach lub innych formach dokształcania. Źródło: BKL – Badanie Ludności 2012

4 DLACZEGO POLACY NIE UCZESTNICZĄ W KURSACH I SZKOLENIACH?
Główne przyczyny braku uczestnictwa w kursach i szkoleniach w ciągu ostatnich 12 miesięcy (w %). Pracujący Bezrobotni Nieaktywni Ogółem Nie potrzebował w pracy 68 28 25 49 Nie miał czasu z powodów osobistych 6 9 15 Nie miał motywacji do dokształcania się 4 11 8 W moim wieku nie ma sensu się dokształcać 2 12 5 Nie było w pobliżu interesujących kursów Nie miał czasu z powodów zawod. 7 Kursy/szkolenia były zbyt drogie 3 Stan zdrowia nie pozwalał 1 Nie spełniał wymogów formalnych Nie miał poparcia/zachęty ze strony pracodawcy Dotychczasowe niewiele mi dały Inne powody 14 Trudno powiedzieć 20 17 N 7745 1817 4582 14143

5 Ocena szkoleń Ocena przydatności szkolenia, w którym ostatnio uczestniczył respondent, ze względu na tematykę tego szkolenia (w%). Nieprzyd atne Raczej przydatne Bardzo przydatne N BHP, Ppoż. 8 49 43 967 Tematyka medyczna, praca socjalna, psychologia, pierwsza pomoc 4 25 72 324 Budownictwo i przemysł 34 62 300 Szkolnictwo, edukacja, pedagogika 2 38 60 180 Informatyka, komputery 6 36 59 179 Handel, sprzedaż i obsługa klienta 47 155 Tematyka prawna 3 29 68 153 Inne specjalistyczne zawodowe 7 64 149 Usługi osobiste, fryzjer, kosmetyka, opieka 137 Rozwój osobisty, kompetencje ogólne 10 39 51 117 Prawo jazdy inne niż A i B, uprawnienia dla kierowców, transport 63 115 Języki obce 1 32 66 85 Ogółem 37 57 3340 Respondenci byli w ogromnej większości zadowoleni z odbytych ostatnio szkoleń. Niemal 57% badanych oceniało je jako bardzo przydatne, 37% zaś jako raczej przydatne.

6 Inwestycje pracodawców w rozwój pracowników
W 2011 roku 71% pracodawców stosowało przynajmniej jedną formę wspierania rozwoju kwalifikacji i umiejętności swojej kadry. Szacunkowo to ~1200 tyś. pracodawców. W stosunku do 2010 roku jest to o ok. 350 tyś. więcej, jednak różnica w dużej mierze może być pochodną zmiany formuły wskaźnika, który obecnie lepiej oddaje rzeczywisty poziom aktywności kształceniowej pracodawców. wśród mikro co czwarty zadeklarował korzystanie wyłącznie z jednej formy wspierania kształcenia - najczęściej– oprócz szkoleń i kursów (40%) – dofinansowanie samokształcenia pracowników ponad 27%.

7 Konstrukcja wskaźnika – wyjaśnienie zmiany
Czy w 2010 roku podejmowano w Państwa firmie jakiekolwiek działania mające na celu rozwój kwalifikacji i umiejętności obecnych pracowników? 1. dofinansowywanie nauki w szkołach zawodowych i średnich (zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, liceach) 2. dofinansowywanie nauki w szkołach wyższych (studia podyplomowe i inne) 3. kursy i szkolenia  4. stosowanie systemu oceny kompetencji pracowników 5. opracowywanie indywidualnych planów rozwoju pracowników 6. udział w konferencjach, seminariach lub warsztatach  7. samokształcenie (zakup książek, prenumerata czasopism, umożliwienie dokształcania w czasie godzin pracy itp.) Jeśli odp. =>TAK Edycja 2011 54% Edycja 2012 71%

8 Aktywność szkoleniowa pracodawców w ujęciu branżowym i regionalnym
Branże tradycyjne charakteryzują się wyraźnie niższą aktywnością w zakresie kształcenia pracowników, natomiast branże związane z tzw. nową gospodarką cechuje wysoki udział pracodawców inwestujących w kadry. W województwach aktywność szkoleniowa pracodawców rozkłada się stosunkowo równomiernie, nie powodując w tym obszarze przepaści między regionami

9 Rozwój stymuluje inwestycje w kadry czy kształcenie pracowników sprzyja rozwojowi?
Wskaźnik rozwoju przedsiębiorstw: 1) wprowadzenie nowych produkt, usług lub sposobów produkcji 2) wykazanie się dodatnim saldem zatrudnienia 3) wzrost zysku Potwierdzenie tendencji z 2010 roku: im silniejszy rozwój, tym częściej przędsiębiorstwa zaangażowane w kształcenie

10 Wskaźnik dostępności szkoleń

11 Pracodawcy - ocena efektów kursów i szkoleń
Najpopularniejszą formą podnoszenia umiejętności kadry są kursy i szkolenia, niezależnie od wielkości podmiotu. W przypadku najmniejszych firm korzystało z nich 64% podmiotów , w średnich 75% a w dużych 85%; Pracodawcy oceniając efekty swoich inwestycji w kursy i szkolenia w ogromnej większości byli z nich zadowoleni

12 Powody braku inwestycji w kompetencje – idealne dopasowanie?
wysoki poziom zadowolenia z dopasowania umiejętności pracowników do potrzeb stanowisk pracy, wysoki odsetek wskazujących na priorytet innych rodzajów inwestycji powstrzymujących inwestycje w kapitał ludzki, odwoływanie się do zbyt wysokich kosztów szkoleń, ale jednocześnie przejawianie niskiej aktywności w obszarze umożliwiającym ich obniżenie (środki unijne) a także niska pozycja kategorii odwołującej się do trudności z określeniem potrzeb szkoleniowych

13 Tematyka szkoleń wybieranych przez pracodawców
Pomimo modyfikacji pytania, wybory pracodawców dotyczące tematyki szkoleń dla pracowników pozostają podobne 2012 Wskazanie tematyki trzech kursów, w której przeszkolono największą liczbę pracowników Zaznaczano prośbę o nieuwzględnianie szkoleń obowiązkowych 2011 Wskazanie trzech ostatnich szkoleń Nie precyzowano rodzaju szkoleń

14 Dziękuję za uwagę. bkl.parp.gov.pl Zespół: Szymon Czarnik
Jarosław Górniak Zespół: Szymon Czarnik Monika Dawid-Sawicka Maja Dobrzyńska Jarosław Górniak (k) Marcin Kocór Anna Strzebońska Anna Szczucka Dariusz Szklarczyk Anna Świebocka-Nerkowska (k) Konrad Turek Barbara Worek


Pobierz ppt "JAK SIĘ (NIE)KSZTAŁCIMY PRZEZ CAŁE ŻYCIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google