Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ENTALL baza eksperymentalnych danych termodynamicznych układu Li-Si

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ENTALL baza eksperymentalnych danych termodynamicznych układu Li-Si"— Zapis prezentacji:

1 ENTALL baza eksperymentalnych danych termodynamicznych układu Li-Si
Adam Dębski, Władysław Gąsior Polska Akademia Nauk Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Kraków, ul. Reymonta 25

2 Prezentacja prototypu bazy danych Podsumowanie oraz dalsze plany
Plan prezentacji: Wprowadzenie Prezentacja prototypu bazy danych Podsumowanie oraz dalsze plany

3 Materiały do bezpiecznego
Wprowadzenie Stopy Li-Si Baterie litowo – jonowe Materiały do bezpiecznego magazynowania wodoru Projekt „Iuventus Plus” ( ) „Badania termodynamiczne stopów Li-Si jako materiału do bezpiecznego magazynowania wodoru” Kalorymetryczne badania ciepła tworzenia faz międzymetalicznych z układu Li-Si; Elektrochemiczne badanie ciekłych stopów Li-Si Wykres fazowy układu Li-Si [1]

4 Prezentacja prototypu bazy danych ENTALL - aplikacja internetowa
Metale (Li, Si) Układy 2-składnikowe (Li-Si) Dane z układu okresowego Ciepło rozpuszczania (lub reakcji) Entalpia tworzenia Li22Si5 , Li13Si4, Li7Si3, Li12Si7 Siły elektromotoryczne (EMF) Entall – schemat prototypu bazy danych

5 Entall – widok pierwszego prototypu – prezentacja entalpii tworzenia

6 Prezentacja wyników entalpii tworzenia faz międzymetalicznych z układu Li-Si w
bazie Entall [2-4]

7 Prezentacja autorów danych źródłowych entalpii tworzenia faz
międzymetalicznych z układu Li-Si w bazie Entall [2-4]

8 Entall – widok drugiego prototypu bazy danych www.entall.imim.pl

9 Prezentacja danych entalpii tworzenia faz międzymetalicznych z układu Li-Si w bazie Entall

10 Dynamiczny układ okresowy

11 3. Podsumowanie oraz dalsze plany
W ramach projektu „Iuventus Plus” tworzona jest nowa baza danych właściwości termodynamicznych stopów z układu Li-Si, która będzie zawierać eksperymentalne dane entalpii tworzenia faz międzymetalicznych oraz wyniki pomiarów sił elektromotorycznych uzyskanych w trakcie realizacji projektu. Baza Entall: Ciepło rozpuszczania (lub ciepło reakcji) Li, Si, Entalpia tworzenia (Li-Si, B-Li, Ca-Li, Al-Li), Siły elektromotoryczne (Li-Si), Entalpia mieszania, Aktywność, Cząstkowa energia swobodna Gibbsa, Entalpia cząstkowa, Entropia cząstkowa, Cząstkowa nadmiarowa energia swobodna Gibbsa, Cząstkowa nadmiarowa entropia, Współczynnik aktywności, Moduł pozwalający na prognozowanie entalpii tworzenia w układach dwuskładnikowych.

12 ENTALL Bazy danych Baza właściwości fizykochemicznych
(aplikacja desktopowa) [5] Baza właściwości termodynamicznych (aplikacja internetowa) SURDAT ENTALL 2007 – 2011/2012 SURDAT 2 ? SURDAT 3

13 Podziękowania Autorzy pragną podziękować Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego za finansowanie projektu nr IP „Badania termodynamiczne stopów Li-Si jako materiału do bezpiecznego magazynowania wodoru”, finansowanego ze środków budżetowych na naukę w latach 2010 – 2011.

14 Literatura [1] H. Okamoto, J. Phase Equilib. Diffus., 30 (2009) [2] Borger W., Kappus W.,. Panesar H.S, Proceeding of the 17th IECEC, (1982) 544. [3] Kaun T., U.S. Patent 4,358,513 (November 9, 1982). [4] Schnering H.G., Nesper R., Tebbe K.-F., Curda J., Z. Metallkunde 71 (1980) 357. [5] Moser Z., Gąsior W., Dębski A., Pstruś J., SURDAT Database of Lead-free Soldering Materials, Institute of Metallurgy and Materials Science, PAS, 2007, ISBN , OREKOP, Kraków,2007. Monograph, available on website

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ENTALL baza eksperymentalnych danych termodynamicznych układu Li-Si"

Podobne prezentacje


Reklamy Google