Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, dnia 25 kwietnia 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, dnia 25 kwietnia 2008 r.
Rola Policji w ujawnianiu i zwalczaniu piractwa intelektualnego. Warszawa, dnia 25 kwietnia 2008 r. Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

2 Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji
Zwalczanie naruszeń praw własności intelektualnej w Polsce traktowane jest, podobnie jak i w innych krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej, jako przestępstwo niezwykle groźne, zarówno z uwagi na olbrzymie straty, ponoszone przez pokrzywdzone firmy, jak również z uwagi na fakt, że z nielegalnych zysków uzyskiwanych z piractwa intelektualnego finansowana jest także przestępczość zorganizowana. Należy pamiętać, że straty związane z piractwem wymierzone są nie tylko w firmy prywatne ale również w pośredni sposób i w Skarb Państwa, w postaci nieodprowadzanych podatków czy też zmniejszenie zatrudnienia pracowników. Piractwo intelektualne hamuje rozwój gospodarki oraz nauki i techniki. Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

3 Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji
INTERNET – medium umożliwiające dokonywanie bezprawnych czynów. Nielegalnie rozpowszechniane pliki w postaci utworów muzycznych, filmów, programów komputerowych i książek. Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

4 Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji
Ograniczenie zjawiska piractwa i przestępczości w Internecie jest strategicznym kierunkiem dalszych działań i współpracy organów ścigania i organizacji pozarządowych na najbliższe lata. Na szczególne zainteresowanie organów ścigania zasługują sieci peer to peer, peer to mail, serwery warezowe oraz „magazyny” nielegalnych plików. Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

5 Nie możemy zapominać też, że Internet również ze względu na rozwój usług sieciowych pozwala twórcom rozwijać kolejne pola eksploatacji utworów, umożliwiając odbiorcom jeszcze większy dostęp do kultury masowej. Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

6 Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji
Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych, wyznacza kierunki walki z piractwem intelektualnym. Realizacja corocznych programów rządowych „Strategii działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce”. Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

7 Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji
Robocza Grupa Internet, której zadaniem jest analiza stanu zagrożeń przestępczości intelektualnej w sieci komputerowej Internet. W skład grupy wchodzą przedstawiciele organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz podmioty prywatne – fundacje, stowarzyszenia, wspierające działania Policji w przedmiotowym zakresie. Opracowano „Metodykę pracy Policji w ujawnianiu i zwalczaniu piractwa intelektualnego w Internecie”. Dokument ten został przekazany do jednostek terenowych celem dalszego wykorzystania jako kompendium wiedzy i przewodnik w realizacji obowiązków służbowych. W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zastosowano nowoczesne rozwiązania w postaci Dedykowanego Portalu Zarządzania Wiedzą, wspierające wymianę informacji w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości intelektualnej. Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

8 Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji
Niezależnie od coraz lepszych efektów i skuteczniejszych działań policyjnych, zagrożenie przestępczością związaną z naruszaniem szeroko rozumianych praw własności intelektualnej systematycznie z roku na rok wzrasta. Zauważalne jest znaczne przeniesienie przestępczej działalności z bazarów i targowisk na aukcje internetowe, jak również coraz częstsze wykorzystanie komputera jako narzędzia do dokonania przestępstw. Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

9 Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji
W 2007 roku działania Policji pozwoliły na wszczęcie (5297 w roku 2006) postępowań przygotowawczych (114%) z kodeksu karnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy prawo własności przemysłowej. W zakresie prawa autorskiego wszczęto (3903) postępowania przygotowawcze (106%) natomiast (1394) z prawa własności przemysłowej (136%). W w/wym. ilości wszczętych postępowań przygotowawczych stwierdzono ok. 35 000 (21 842) przestępstw (160%). Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

10 Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji
Zabezpieczono szt. płyt CD i DVD. Pokrzywdzeni oszacowali straty na kwotę 104 mln zł. Zabezpieczono mienie o wartości ponad 2 mln zł (400 tys.). Często podejmowane sprawy miały charakter rozwojowy ze względu na wielowątkowy mechanizm przestępczego działania oraz występowanie znacznej ilości podejrzewanych. W zakresie przestępczości intelektualnej obserwowano coraz większe znaczenie sieci komputerowej Internet, ujawniono 378 osób dokonujących przestępstw za pośrednictwem Internetu. Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

11 W 2007 roku Policja przeprowadziła kilka spektakularnych realizacji:
działania w obszarze ograniczenia bezprawnego udostępniania plików w sieciach peer to peer, działających w akademickim systemie informatycznym na terenie trzech szkół wyższych, zabezpieczono komputery, na których rozpowszechniano ok. 40 TB utworów; zamknięcie pirackiej rozgłośni radiowej, która nadawała utwory muzyczne bez zgody właścicieli praw autorskich i praw pokrewnych; Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

12 W 2007 roku Policja przeprowadziła kilka spektakularnych realizacji:
zlikwidowanie 5 osobowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym powielaniem płyt DVD z filmami i grami PSX oraz ich dystrybucją, oprócz sprzętu komputerowego zabezpieczono również urządzenia poligraficzne, zastosowano środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego w stosunku do 1 osoby, Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

13 W 2007 roku Policja przeprowadziła kilka spektakularnych realizacji:
zatrzymanie pirata, który na terenie całej Polski bezprawnie rozpowszechniał oprogramowanie na nośnikach, pełna oferta liczyła ponad pozycji, szacunkowa wartość programów na zabezpieczonych nośnikach została wyceniona na ok. 55 mln zł. zatrzymanie osób, które dokonywały kradzieży sygnału telewizyjnego m.in. poprzez rozpowszechnianie oprogramowania służącego do podbijania kart kodowych oraz bezprawnie dzieliły się z innymi użytkownikami sygnałem telewizyjnym poprzez sieć Internet (tzw. sharing). Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

14 Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji
Ponadto dokonano zatrzymań wielu handlarzy, którzy na terenie bazarów i targowisk bezprawnie sprzedawali nośniki z filmami, muzyką, programami komputerowymi oraz książkami, naruszając tym samym prawa autorskie i prawa pokrewne twórców, autorów, wykonawców i producentów. Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

15 Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji
Skuteczne zwalczanie piractwa w Polsce, możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez systematyczną koordynację działań, wymianę informacji i współpracę. Policja, Straż Graniczna, Prokuratury, Służba Celna, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, właścicielami praw autorskich i praw pokrewnych. Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

16 Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji
Policja polska uczestniczy w projektach szkoleniowych polskich i zagranicznych. W roku ubiegłym funkcjonariusze wzięli udział w organizowanych przez Unię Europejską szkoleniach w ramach projektu Transitions Facility 2004 pod tytułem „Wzmocnienie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej”, w cyklu 9 szkoleń 270 funkcjonariuszy z jednostek terenowych zapoznano z prawodawstwem Unii Europejskiej, mechanizmami przestępczego działania oraz metodami ujawniania i zwalczania piractwa przez policje państw członków UE. Wykładowcami byli przedstawiciele Danii, Belgii, Irlandii Płn., Francji, Anglii . Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

17 Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji
Komenda Gówna Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie organizuje przedsięwzięcia szkoleniowe ujęte w programach szkoleń doskonalenia zawodowego, w cyklu 20 szkoleń przeszkolono 240 funkcjonariuszy z jednostek terenowych. Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

18 Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji
Ponadto Policja w 2007 roku zorganizowała konferencje i seminaria ogólnopolskie, skierowane w szerszym rozumieniu do wszystkich zainteresowanych ochroną praw własności intelektualnej m.in.: VI Konferencja na temat „Kradzież sygnału telewizyjnego” zorganizowana w Międzynarodowym Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji w Legionowie, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem „Kryminalistyczno – prawne aspekty przestępczości intelektualnej” organizowana w Szkole Policji w Słupsku, X Konferencja pod tytułem „Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej” organizowana w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

19 Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji
Edukacja społeczeństwa odnosząca się do zagrożeń piractwa intelektualnego oraz bezprawnych działań i przedsięwzięć realizowanych za pośrednictwem Internetu, istotnie wpływa na świadomość obywateli. Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

20 Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji
Proszę Państwa, pragnę w imieniu Komendanta Głównego Policji zapewnić, że Policja ze swojej strony dołoży wszelkich starań aby w dalszym ciągu prowadzić skuteczne działania zmierzające do ograniczenia przestępczości intelektualnej a tym samych jeszcze lepiej chronić prawa autorów, twórców, wykonawców i producentów. Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji

21 Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji
Dziękuję za uwagę. Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji


Pobierz ppt "Warszawa, dnia 25 kwietnia 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google