Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Static, const, volatile.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Static, const, volatile."— Zapis prezentacji:

1 static, const, volatile

2 Static – zmienne klasowe
zmienna klasowa o atrybucie static jest wspólna dla wszystkich obiektów danej klasy istnieje nawet gdy nie ma żadnego obiektu można się do niej odwoływać za pomocą operatora zakresu

3 class ST { static int s; // to jest tylko deklaracja int i; public: static int ps; // jak wyżej }; int ST::s=0, // to definicja ST::ps=0; deklaruje się w klasie, ale definiuje (już bez słowa kluczowego static) poza klasą można zdefiniować tylko raz dla bibliotek: definicje do *.cpp a dekl. klasy do *.h (nie trzeba i nie mozna dodatkowych extern ST::s)

4 Static – metody mogą wtedy być wołane, nawet gdy nie ma obiektów (za pomocą operatora zakresu) mogą korzystać jedynie ze statycznych pól i metod klasy nie ma wskaźnika this

5 Static – metody class ST { static int s; int i; public: static int ps;
ST(int i=0) :i(i) s++; } static void ile_nas() { cout << s << "\n"; } void wszystko() // nie wolno static !!! cout << s << " " << i cout << " " << ps << "\n"; };

6 void main() { int i; // i=s; // nie ma ::s ani ::ps // i=ps; // i=ST::s; // private i=ST::ps; ST::ile_nas(); // ST::wszystko(); // niestatyczna metoda klasy ST a; a.ile_nas(); a.wszystko(); }

7 const, volatile const --- stałe volatile --- ulotne const int ci =7;
volatile int vi=8; i++; i--; i=i+0;

8 const, volatile obiekty również mogą być stałe bądź ulotne
na rzecz obiektów stałych bądź ulotnyvh można aktywować jedynie metody uprzywilejowane metody uprzywilejowane definiujemy podając po nawiasie zamykającym listę argumentów słowa kluczowe const i/lub volatile. UWAGA: uprzywilejowanie metody może powodować jej przeciążenie: int f(); int f() const;

9 class CV { int i; public: CV(int i=1) :i(i) }; void out() cout << i; } void out() const volatile void inc() { i++; } void inc_c() const // i++; // i jest const void inc_v() volatile void inc_cv() const volatile // i++; };

10 void main() { CV cv; const CV cvc; volatile CV cvv; const volatile CV cvcv; cv.inc(); cv.inc_c(); cv.inc_v(); cv.inc_cv(); // cvc.inc(); cvc.inc_c(); // cvc.inc_v(); cvc.inc_cv(); // cvv.inc(); // cvv.inc_c(); cvv.inc_v(); cvv.inc_cv(); // cvcv.inc(); // cvcv.inc_c(); // cvcv.inc_v(); cvcv.inc_cv(); cv.out(); //CV::out(); cvc.out(); //CV::out() const volatile; cvv.out(); cvcv.out(); }

11 int f() const; // int f() const volatile;
metody uprzywilejowane nie mogą być static. konstruktor ani destruktor nie może być const volatile ani static. deklarowanie metod uprzywilejowanych nie może prowadzić do niejednoznaczności int f() const; // int f() const volatile;

12 Przykład: pola const i static
class info { static int cntr, // licznik istniejacych obiektow serial; // statyczna zmienna pomocnicza const int nr; // unikalny numer seryjny obiektu public: info(); info(const info & i); ~info(); info & operator=(const info &p); }; int info::cntr=0, // static info::serial=0; // static

13 info::info() :nr(++serial) { cntr++; cout << "\nkonstruktor bezparametrowy obiektu nr" << nr; cout << " jest " << cntr << " obiektow info"; cout.flush(); } info::info(const info & i) cout << "\nkonstruktor kopiujacy obiektu nr" << nr << " z obiektu " << i.nr;

14 info::~info() { cntr--; cout << "\ndestruktor obiektu nr" << nr; cout << " zostanie " << cntr << " obiektow info"; cout.flush(); } info & info::operator=(const info &p) cout << "\noperator przypisania do obiektu nr " << nr; cout << " z obiektu nr" << p.nr; cout << " jest " << cntr << " obiektow info"; return *this;


Pobierz ppt "Static, const, volatile."

Podobne prezentacje


Reklamy Google