Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejsce zabiegów neurodestrukcyjnych w leczeniu bólu przewlekłego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejsce zabiegów neurodestrukcyjnych w leczeniu bólu przewlekłego"— Zapis prezentacji:

1 Miejsce zabiegów neurodestrukcyjnych w leczeniu bólu przewlekłego
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP

2 Zabiegi neurodestrukcyjne
polegają na zniszczeniu włókien nerwowych na drodze działania czynników: chemicznych fizycznych mechanicznych

3 TERMOKOAGULACJA (termolezja)
destrukcja struktur nerwowych poprzez działanie temperatury generowanej na końcu elektrody wprowadzonej precyzyjnie do wybranej tkanki nerwowej

4 Współczesny aparat do termolezji posiada :
niezależne możliwości precyzyjnego pomiaru temperatury i impedancji zdolność wytwarzania dwóch rodzajów stymulacji czuciowej o częstości Hz i ruchowej 2-5 Hz generator fal o wysokiej częstotliwości wytwarzający odpowiednio zaprogramowaną temperaturę, w ściśle ustalonym czasie na końcu elektrody

5 W uszkodzeniu nerwów obwodowych
stosuje się temperatury 45-65° C co pozwala na wybiórcze uszkodzenie włókien A-delta i C, bez upośledzenia funkcji włókien grubszych odpornych na działanie tego przedziału temperatury

6 Termolezja wykorzystywana jest w leczeniu różnych zespołów bólu przewlekłego takich jak:
neuralgia n.trójdzielnego klasterowy ból głowy zespoły bólowe kręgosłupa (bóle których źródłem powstawania są stawy międzywyrostkowe) neuralgia n.potylicznego większego neuralgia międzyżebrowa ból nowotworowy ból zależny od układu współczulnego

7 Powikłania po termolezji
Przeczulica i wzmożone napięcie mięśni szkieletowych w okolicy objętej uszkodzeniem, trwające nawet do kilku tygodni

8 KRIOTERAPIA Polega na wprowadzeniu zaizolowanego aplikatora niskich temperatur do planowanego miejsca uszkodzenia tkanki nerwowej

9 NEUROTOMIA Przerwanie ciągłości przewodzenia w nerwie obwodowym. Zabieg ten wykonuje się niezmiernie rzadko ze względu na: możliwość regeneracji duże niebezpieczeństwo powstania bólu z deaferentacji możliwość uszkodzenia włókien ruchowych w nerwie mieszanym

10 GANGLIEKTOMIA polega na zniszczeniu zwoju rdzeniowego lub zwoju Gassera (nerw trójdzielny)

11 RADIKOTOMIA polega na zewnątrzoponowym lub wewnątrzoponowym przecięciu korzenia tylnego

12 RIZOTOMIA polega na selektywnym przecięciu części rogu tylnego rdzenia kręgowego w miejscu wniknięcia cienkich włókien przewodzących bodźce bólowe

13 RIZOTOMIA Dobre wyniki osiągane są u chorych z bólem nowotworowym powstającym w wyniku ucisku splotu ramiennego, bólach nowotworowych w zakresie miednicy małej, krocza oraz w bólach z deaferentacji

14 CHRDOTOMIA Wybiórcze zniszczenie przednio-bocznego kwadrantu rdzenia kręgowego, w którym przechodzą drogi rdzeniowo-wzgórzowe przewodzące bodźce bólowe.

15 Inne zabiegi w zakresie drugiego i trzeciego neuronu, takie jak:
talamotomia leukotomia lobotomia nie są obecnie polecane

16 NEUROLIZA chemiczne, odwracalne zniszczenie włókien nerwowych czuciowych lub współczulnych przez truciznę tkankową.

17 Czas trwania neurolizy wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy.

18 Mechanizm działania środka neurolitycznego polega na denaturacji białka tkankowego i rozpadzie fosfolipidów

19 Wizualizacji igły powinno się dokonywać
pod kontrolą toru wizyjnego RTG, TC lub USG

20 Związki chemiczne stosowane do blokad neurolitycznych:
alkohol etylowy fenol glicerol sole amonowe chlorokrezol

21 ALKOHOL ETYLOWY wykazuje działanie neurolityczne już w stężeniu powyżej 50% stężenia 80-98% wywołują zdecydowanie silniejsze działanie i przedłużony efekt neurolizy jest bardzo silnym i trwałym środkiem neurolitycznym o niewielkim stopniu toksyczności neuroliza alkoholowa występuje szybko i trwa długo (5-7 miesięcy)

22 ALKOHOL ETYLOWY - wady drażniące działanie na tkanki

23 FENOL (kwas karbolowy)
wykazuje działanie neurolityczne już w stężeniu powyżej 1% do neurolizy stosuje się zwykle stężenia od 5-10% maksymalne stężenie fenolu w roztworze wodnym to 5-6% powyżej 6% należy fenol rozpuścić w glicerolu lub w glicerynie

24 FENOL Efekt działania neurolitycznego fenolu jest trudniejszy do przewidzenia, niż w przypadku alkoholu. Działanie fenolu jest słabsze niż alkoholu Neuroliza fenolowa dokonuje się wolniej i trwa krócej (3-4 miesiące) Zaletą fenolu są jego własności znieczulające oraz mniejsze działanie drażniące

25 FENOL - wady jest bardzo toksyczny dopuszczalna dawka jednorazowa mg

26 Neurolizy dokonuje się na:
włóknach czuciowych nerwach czaszkowych (zwój Gassera, zwój skrzydłowo- podniebienny, gałęzie n.trójdzielnego) korzeniach czuciowych rdzenia kręgowego (neuroliza podpajęczynówkowa, zewnątrzoponowa) włóknach i/lub zwojach współczulnych nerwach mieszanych

27 NEUROLIZA PODPAJĘCZYNÓWKOWA I ZEWNĄTRZOPONOWA
Klasycznych wskazań jest bardzo mało Znosi jedną ze składowych bólu nowotworowego, szczególnie źle akceptowaną przez chorego Znosi ból z zakresu 1-3 dernatomów Wykonywana jest zwykle jako alternatywa do zabiegu neurochirurgicznego Wykonuje się ją małą objętością hyperbarycznego fenolu w glicerynie

28 NEUROLIZA ZWOJU GASSERA
Jest zabiegiem wysoce skutecznym u chorych z neuralgią nerwu trójdzielnego, którzy źle poddają się leczeniu farmakologicznemu Jest alternatywą do zabiegu neurochirurgicznego odbarczenia konfliktu naczyniowo-nerwowego, u chorych, którzy nie kwalifikują się do leczenia operacyjnego, lub nie wyrażają zgody na leczenie operacyjne.

29 NEUROLIZA ZWOJU SKRZYDŁOWO- PODNIEBIENNEGO
W naszej poradni leczenia bólu wykonujemy tę neurolizę od 1991r Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 100 takich zabiegów Skuteczność zabiegu jest duża Czas trwania neurolizy wynosi od 7 miesięcy do ok 1,5 roku Wielu z naszych chorych miało zabieg ten wykonywany wielokrotnie

30

31 NEUROLIZA ZWOJU SKRZYDŁOWO-PODNIEBIENNEGO
powikłania owrzodzenie rogówki – jeżeli środek neurolityczny zaciekanie do oczodołu porażenie gałązek n.twarzowego – jeżeli środek neurolityczny zacieknie w okolicę otworu rylcowatego

32 NEUROLIZA ZWOJU GWIAŹDZISTEGO wskazania
niewydolność krążenia obwodowego kończyny górnej zespoły bólowe odruchowa dystrofia współczulna bóle fantomowe bóle półpaścowe

33

34

35

36 NEUROLIZA NERWÓW MIĘDZYŻEBROWYCH
wskazania izolowane przerzuty nowotworowe do żeber

37

38 SPLOT TRZEWNY największy splot układu autonomicznego
bierze korzenie z nerwu trzewnego większego i mniejszego, z nerwów trzewnych lędźwiowych, gałęzi brzusznych nerwów błędnych i nerwów przeponowych jest splotem mieszanym gałęzie przywspólczulne otrzymuje od nerwu błędnego przylega do początkowego odcinka aorty brzusznej leży do tyłu od trzustki i torby sieciowej na wysokości 12 kręgu piersiowego i 1-ego lędźwiowego ku górze dochodzi do rozworu aortalnego ku dołowi sięga do miejsca odejścia tętnic nerkowych z boku sięga do nadnerczy.

39 Od splotu trzewnego odchodzą gałęzie, które tworzą sploty pochodne :
parzyste: splot przeponowy splot nadnerczowy splot nerkowy splot jądrowy lub jajnikowy nieparzyste: splot żołądkowy górny splot wątrobowy splot żołądkowy dolny splot śledzionowy splot krezkowy górny

40 Blokada splotu trzewnego stosowana jest głównie w formie neurolizy jako zabieg paliatywny w leczeniu przewlekłych bólów nowotworowych narządów trzewnych głównie trzustki

41 Neuroliza splotu trzewnego u chorych z rakiem trzustki
stosowana jest zbyt rzadko

42 Przeciętny czas przeżycia u chorych z rakiem trzustki od chwili postawienia rozpoznania nie przekracza 6 miesięcy 2-10% chorych przeżywa rok Ponad rok przeżywa tylko około 1% chorych

43 Neuroliza trzewna bardzo dobrze znosi trzewną komponentę bólu, ale na ogół nie jest w stanie zapewnić całkowitej bezbolesności w przebiegu choroby nowotworowej do końca życia. natychmiastowe zniesienie bólu trzewnego w 70-80%, skuteczne aż do śmierci w 60-75% efekt w zniesienia całkowitego bólu nowotworowego (total pain) występuje w poniżej 25% przypadków

44 Neuroliza trzewna poprawia perfuzję i ukrwienie tkanek zmniejsza obrzęk i zastój w przewodach żółciowych i trzustkowych zmniejsza objawy nudności i wymiotów poprzez poprawę perystaltyki i łaknienia,

45 Rak trzustki histologicznie jest najczęściej gruczolakorakiem
70% przypadków umiejscowiony jest w głowie trzustki 20% przypadków w trzonie i ogonie trzustki 10% przypadków w całym narządzie.

46 Rak głowy trzustki wczesne objawy zastoju i niedrożność w przewodach trzustkowych (żółtaczka 75%) początkowo ból jest słaby i ma charakter typowo trzewny z czasem ból staje się coraz bardziej dokuczliwy i rozległy, wraz z rozrostem guza dolegliwości bólowe występują w 60% przypadków

47 Rak trzonu i ogona trzustki
długo bezobjawowy (żółtaczka 25%) wcześnie nacieka włókna nerwowe i daje uogólnione przerzuty ból od początku jest bardzo nasilony, ciągły lub napadowy, o charakterze mieszanym (somatyczno-trzewnym) ból występuje znacznie częściej, bo w 87% w porównaniu z rakiem głowy trzustki rośnie do znacznie większych rozmiarów

48 Umiejscowienie nowotworu trzustki oraz stopień zaawansowania choroby są głównym czynnikiem warunkującym wybór techniki neurolizy splotu trzewnego.

49 Kluczowym punktem topograficznym i anatomiczną barierą pomiędzy przestrzenią, w której znajdują się korzenie nerwów trzewnych, a przestrzenią w której leży sam splot jest przepona.

50

51

52

53

54

55

56 Wstrzyknięcie środka neurolitycznego
do przestrzeni powyżej przepony (zaprzeponowej, przykręgowej, zaaortalnej), nazywane jest techniką: klasyczną zaprzeponową przykręgową do przesytrzeni poniżej przepony (podprzeponowej, przezprzeponowej, okołoaortalnej), przezprzeponową okołoaortalną lub przezaortalną

57 PRZYGOTOWANIE DO BLOKADY NEUROLITYCZNEJ SPLOTU TRZEWNEGO
grupa krwi, HB, HT, układ krzepnięcia na czczo 1000 ml krystaloidów przed blokadą Efedryna 25 mg i.m. przed blokadą zapewnienie bezbolesności (dolargan, fentanyl, znieczulenie miejscowe, diprivan, ZO(?). sterylność zabiegu weryfikacja topograficzna monitorowanie sprzęt

58 NASTĘPSTWA i POWIKŁANIA BLOKAD SPLOTU TRZEWNEGO
biegunka ortostatyczne spadki ciśnienia retencja moczu spadek ciśnienia

59 POWIKŁANIA ZWIĄZANE Z TECHNIKĄ
bóle pleców nakłucie nerki nakłucie przestrzeni ZO lub PP nakłucie naczynia, podanie donaczyniowe nakłucie korzenia nerwu rdzeniowego nakłucie przewodu piersiowego nakłucie tarczy dysku nakłucie opłucnej nakłucie wątroby, żołądka, jelit.

60 POWIKŁANIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM ŚRODKA NEUROLITYCZNEGO
neuralgia L1L2 zaburzenia potencji paraplegia (skurcz tętnicy Adamkiewicza)

61 torakoskopowa splanchnicectomia
przecięcie pod kontrolą wzroku nerwów trzewnych

62 lewostronna wykonana wcześniej 8-10
Lp. Wiek Płeć Rozpoznanie Operacja Powikłania VAS przed VAS po 1 54 M PZT obustr. splanch. - 8 2 42 K 8-9 2-3 3 9 4 7-8 5 45 prawostr. splanch. lewostronna wykonana wcześniej 8-10 6 34 7 47 PZT/CA uszkodzenie opłucnej 3-4 31 33 lewostr. splanch. uszkodzenie tętnicy międzyżebr., torakotomia 10 56

63 NEUROLIZA ODCINKA LĘDŹWIOWEGO PNIA WSPÓŁCZULNEGO wskazania
Niewydolność krążenia obwodowego kończyny dolnej AO Stany po embolectomii, niedrożność pourazowa, mikrozatory Wczesny okres odmrożenia Zespoły bólowe Odruchowa dystrofia współczulna Bóle fantomowe Bóle po przebytym półpaścu Bóle pourazowe Zespoły bólowe po operacjach kręgosłupa lędźwiowego Bóle nowotworowe Bóle z powodu zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych

64

65

66 Analiza wyników leczenia 74 chorych
80 neuroliz odcinka lędźwiowego pnia wspłóczulnego w latach Grupa Stwierdzono Bez Brak kontroli poprawę poprawy wyników AO Ischialgia Bóle fantomowe Bóle półpaścowe Coxartroza Bóle nowotworowe

67 Neuroliza lędźwiowa w AO
łagodzi bóle spoczynkowe i nocne poprawia gojenie owrzodzeń troficznych polepsza krążenie obwodowe i zwiększa dynamikę przepływu przez zrekonstruowane naczynia zmniejsza ryzyko wystąpienia bólów fantomowych polepsza ukrwienie kikuta i poprawia gojenie rany

68 SPLOT PODBRZUSZNY (plexus hypogastricus)
jest bezpośrednim przedłużeniem splotu międzykrezkowego dzieli się na górny i dolny SPLOT PODBRZUSZNY GÓRNY leży na przedniej powierzchni L5 (po stronie lewej) ku przodowi od wzgórka między tętnicami biodrowymi wspólnymi na poziomie tarczy międzykręgowej L5-S1 dzieli się na nerwy podbrzuszne (prawy i lewy) NERWY PODBRZUSZNE wraz z włóknami przywspółczulnymi od nerwów krzyżowych S2-S4 i współczulnymi od zwojów krzyżowych pnia współczulnego tworzą splot podbrzuszny dolny

69

70 NEUROLIZA SPLOTU PODBRZUSZNEGO GÓRNEGO
stosowana jest w leczeniu zespołów bólowych w przebiegu choroby nowotworowej: pęcherza moczowego macicy odbytnicy prostaty

71 Historia blokad splotu podbrzusznego górnego
Labate neurectomia przedkrzyżowa 1990 Placarte i wsp. neuroliza splotu podbrzusznego górnego, technika dwustronna 1991 Waldman neuroliza przy użyciu jednej igły technika jednostronna De Leon-Casasola 26 przypadków 1995 Hilgier modyfikacja techniki jednostronnej w ułożeniu na boku

72

73 TECHNIKA BLOKADY SPLOTU PODBRZUSZNEGO GÓRNEGO
jest mało inwazyjna, nie obarczona wysokim ryzykiem powikłań jest prosta do wykonania nie wymaga skomplikowanej i kosztownej aparatury nie zapewnia całkowitej bezbolesności, ale wykonana odpowiednio wcześnie znacznie zmniejsza dolegliwości bólowe zmniejsza zapotrzebowanie na opioidowe leki przeciwbólowe i znacznie poprawia komfort i jakość życia chorego

74 NEUROLIZA ZWOJU NIEPARZYSTEGO (Waltera)
stosowana jest w leczeniu bólu w okolicy krocza i odbytu, zwłaszcza bólu fantomowego po resekcji odbytnicy

75


Pobierz ppt "Miejsce zabiegów neurodestrukcyjnych w leczeniu bólu przewlekłego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google