Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA GENETYCZNA (jądrowa i mitochondrialna)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA GENETYCZNA (jądrowa i mitochondrialna)"— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA GENETYCZNA (jądrowa i mitochondrialna)
BIOLOGIA KOMÓRKI (WYKŁAD 1, cz.2, BIOLOGIA, KIERUNEK LEKARSKI) klucz do platformy e-learning - biologia142 INFORMACJA GENETYCZNA (jądrowa i mitochondrialna) Organizacja i jej wykorzystanie Kwasy nukleinowe Budowa chromatyny Budowa genów prokariota i eukariota Regulacja replikacji DNA u prokariota i eukariota Regulacja transkrypcji - elementy regulatorowe cis i trans Translacja i jej regulacja – modyfikacje potranslacyjne Aleksander L. Sieroń

2 WYKŁAD 1; c.d. (BIOLOGIA I BIOLOGIA Z GENETYKĄ; KIERUNKI: LEKARSKI, FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO) INFORMACJA GENETYCZNA NOŚNIKI DNA JEDNONICIOWY DWUNICIOWY RNA GENY PROKARIOTYCZNE EUKARIOTYCZNE REPLIKACJA TRANSKRYPCJA TRANSLACJA Aleksander L. Sieroń

3 KOMÓRKA ZWIERZĘCA Aleksander L. Sieroń Jądro komórkowe (Nucleus)
Jąderko (Nucleolus) Aleksander L. Sieroń

4 Skupiska ziarnistości interchromatynowych
Chromatyna Skupiska ziarnistości interchromatynowych Wycinek obrazu jądra komórkowego w mikroskopie elektronowym transmisyjnym. Widoczne są wyraźne skupiska ziarnistości interchromatynowych (IGC). Michael J. et al. 1998, MBC, 9:

5 najbardziej zagęszczona
Chromatyna najbardziej zagęszczona Organizacja DNA w jądrze fibroblastów. Cyfrowo opracowane skrawki mikroskopowe przygotowane niezależnie do barwienia DNA i SC35, czynnika składania mRNA. Pokazane rozmieszczenie DNA (barwnik zielony) i SC35 (barwnik czerwony). Dwa pierwsze zdjęcia, to skrajne skrawki powierzchniowe. Ostatnie zdjęcie to powierzchnia jądra komórkowego najbliższa zakotwiczenia komórki. Duże strzałki – obszary pozbawione chromatyny. Małe strzałki - najbardziej zagęszczone obszary chromatyny. Brak chromatyny SC35 DNA 10mm Michael J. et al. 1998, MBC, 9:

6 WYKŁAD 1; c.d. (BIOLOGIA I BIOLOGIA Z GENETYKĄ; KIERUNKI: LEKARSKI, FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO) INFORMACJA GENETYCZNA NOŚNIKI DNA JEDNONICIOWY DWUNICIOWY RNA GENY PROKARIOTYCZNE EUKARIOTYCZNE REPLIKACJA TRANSKRYPCJA TRANSLACJA Aleksander L. Sieroń

7 DNA JEDNONICIOWY MAJĄ GO NIEKTÓRE WIRUSY TYPU DNA
CUKIER DEZOKSYRYBOZA ZASADA AZOTOWA PIRYMIDYNA ZASADA AZOTOWA PURYNA RESZTA KWASU FOSFOROWEGO MAJĄ GO NIEKTÓRE WIRUSY TYPU DNA Aleksander L. Sieroń

8 DNA DWUNICIOWY MAJĄ GO WSZYSTKIE EUKARIOTA, BAKTERIE I WIĘKSZOŚĆ
CUKIER DEZOKSYRYBOZA MAJĄ GO WSZYSTKIE EUKARIOTA, BAKTERIE I WIĘKSZOŚĆ WIRUSÓW TYPU DNA ZASADA AZOTOWA PIRYMIDYNA ZASADA AZOTOWA PURYNA RESZTA KWASU FOSFOROWEGO C G A T Aleksander L. Sieroń

9 RNA JEDNONICIOWY MAJĄ GO WIRUSY TYPU RNA
CUKIER RYBOZA ZASADA AZOTOWA PIRYMIDYNA ZASADA AZOTOWA PURYNA RESZTA KWASU FOSFOROWEGO MAJĄ GO WIRUSY TYPU RNA (RETROWIRUSY) URACYL ZA TYMINĘ Aleksander L. Sieroń

10 DNA może „kształtować siebie” na różne sposoby aby „osiągnąć własne cele w życiu”. Struktura krystaliczna połączeń między dwiema jego formami dostarcza informacji o tym jak DNA może osiągać te „akrobatyczne” figury. wypchnięta T wypchnięta A Nowy skręt. Struktura połączenia dwóch form B–Z opracowana przez Ha et al. (Ha, S. C., Lowenhaupt, K., Rich, A., Kim, Y. G. & Kim, K. K. Nature 437, 1183–1186 (2005). Obszar lewoskrętny Z-DNA łączy się z prawoskrętną strukturą B-DNA poprzez złącze, w którym jedna para zasad jest wykręcona na zewnątrz lub wystaje z heliksu DNA. (Ryc. zmodyfikowana z Sinden, NATURE, 437, 2005)

11 H3 i H4] (niebieskie i zielone) DNA między nukleosomami
Upakowanie DNA w nukleosomie (około 200 par zasad/nukleosom) histony 2x [H2A, H2B, H3 i H4] (niebieskie i zielone) H1 (żółty) DNA 146 pz DNA między nukleosomami około 60 pz

12 Schemat upakowania DNA w nukleosomie

13 Nić DNA Włókno Nukleosomalne Solenoid Supersolenoid Chromatyda Chromosom

14 WYKŁAD 1; c.d. (BIOLOGIA I BIOLOGIA Z GENETYKĄ; KIERUNKI: LEKARSKI, FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO) INFORMACJA GENETYCZNA NOŚNIKI DNA JEDNONICIOWY DWUNICIOWY RNA GENY PROKARIOTYCZNE EUKARIOTYCZNE REPLIKACJA TRANSKRYPCJA TRANSLACJA Aleksander L. Sieroń

15 Elementy regulatorowe Elementy regulatorowe
GEN EUKARIOTYCZNY (jest podzielony) Elementy regulatorowe typu cis Promotor (kasety bogate w AT) E1 I1 E2 I2 Ex Ix En UAA START ATG STOP UAG UGA Elementy regulatorowe typu trans SEKWENCJE KODUJĄCE [EXONY] SEKWENCJE NIEKODUJĄCE [INTRONY] GEN PROKARIOTYCZNY (jest ciągły) GEN 1 E1 E1 Promotor E1 ATG STOP GEN 2 GEN 4 E1 GEN 3 Aleksander L. Sieroń

16 zawierający sekwencje:
GEN jest to odcinek DNA, zawierający sekwencje: regulatorowe promotora „strukturalne” Aleksander L. Sieroń

17 KAŻDY GEN WYSTĘPUJE W CO NAJMNIEJ DWÓCH FORMACH, ZWANYCH ALLELAMI
Aleksander L. Sieroń

18 WYKŁAD 1; c.d. (BIOLOGIA I BIOLOGIA Z GENETYKĄ; KIERUNKI: LEKARSKI, FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO) INFORMACJA GENETYCZNA NOŚNIKI DNA JEDNONICIOWY DWUNICIOWY RNA GENY PROKARIOTYCZNE EUKARIOTYCZNE REPLIKACJA TRANSKRYPCJA TRANSLACJA Aleksander L. Sieroń

19 Replikacja DNA w/g Messelson & Stahl 1957 Aleksander L. Sieroń
1. Model semikonserwatywny 2. Model konserwatywny nić wyjściowa nić nowo-syntetyzowana Aleksander L. Sieroń

20 PO JEDNYM POKOLENIU PO WIELU POKOLENIACH
1. semikonserwatywnie 2. konserwatywnie PO WIELU POKOLENIACH 1. semikonserwatywnie 2. konserwatywnie Aleksander L. Sieroń

21 1) INICJACJA - Widełki replikacyjne MIEJSCA INICJACJI REPLIKACJI
Topoizomeraza - odpowiada za rozpoczęcie rozplątywania DNA. Napięcie w strukturze heliksu w postaci splątanej (coiled) i supersplątanej (supercoiled structure) może spowodować peknięcie przez nadmierne „naciągnięcie” pojedynczej nici DNA, tak jak przy nadmiernym skręcaniu wokół siebie dwóch sprężyn trzymanych za końce. Przecięcie tylko jednej ze sprężyn zmniejszy więc napięcie wywołane skręcaniem i obie sprężyny rozkręcą się przy udziale Helikaza - rozsuwa nici podwójnej helisy, po usunięciu super-splątanego odcinka przez topizomerazę. Helikaza wymaga do swego działania energii, w postaci ATP, aby rozdzielić obie nici helisy, ponieważ oddziałują one ze sobą mocno za pośrednictwem bardzo licznych wiązań wodorowych. Nić oryginalna Nowa nić Starter RNA Strzałki wskazują kierunek replikacji DNA Nić opóźniona Nić wiodąca Fragment Okazaki Topoizomeraza Helikaza Zespół replikacyjny ORI MIEJSCA INICJACJI REPLIKACJI Aleksander L. Sieroń

22 Elongacja Nić opóźniona Nić oryginalna Nowa nić Nić wiodąca
Aleksander L. Sieroń (2005/2006) Polimeraza DNA - postępuje wzdłuż pojedynczej nici DNA rekrutując wolne dNTP (dezoksy-nucleotydo-trójfosforan) do tworzenia wiązań wodorowych z właściwymi dla nich komplemen-tarnymi dNTP w pojedynczej nici (A z T i G z C), oraz tworzenia kowalencyjnych wiązań dwuestrowych z poprzedzającym nukleotydem nowosyntetyzowanej nici. Energia zmagazynowa-na w trójfosforanach jest używana do wiązania każdego nowego nukleotydu w rosnącej nici. Istnieją różne popstacie polimerazy DNA, jednak to polimeraza DNA III jest tą, która odpowiada za postępującą syntezę nowych nici DNA. Polimeraza DNA NIE MOŻE rozpocząć syntezy de novo na gołej nici. Wymaga ona starterów (primerów) z grupą 3'OH do której może być przyłączony dNTP. Polimeraza DNA jest zasadniczo kompleksem kilkunastu różnych podjednostek białkowych i dlatego jest często nazywana holoenzymem. Ten holoenzym posiada również aktywność kontrolną zapewniającą wstawianie odpowiedniej zasady, a także właściwości nukleazowe (wycinanie nukleotydów), które pozwalają na usuwanie błędów powstałych podczas syntezy. Ligaza - katalizuje tworzenie wiązań fosfo-dwuestrowych między sąsiadującymi końcami 3'OH i 5’fosforanu. Usuwa ona przerwę powstałą po usunięciu primera RNA. Polimeraza DNA katalizuje wiązanie na końcu 5' tego startera, ale ligaza jest potrzebna do utworzenia wiązania na jego końcu 3'. Białka wiążące jednoniciowy DNA - są ważne dla podtrzymania stabilności widełek replikacyjnych. Jednoniciowy DNA jest niestabilny, dlatego białka te wiążą się do niego przez cały czas gdy pozostaje on jako pojedyncze nici, chroniąc go przed degradacją. Nić oryginalna Nowa nić Starter RNA Strzałki wskazują kierunek replikacji DNA Nić opóźniona Nić wiodąca Fragment Okazaki Primaza - jest częścią kompleksu białkowego zwanego primeosomem. Enzym ten syntezuje krótki starter (primer) RNA do jednoniciowego DNA, który działa jako substytut końca 3'OH dla polimerazy DNA rozpoczynającej syntezę nowej nici. Starter RNA jest później usuwany przez RNazę H, a powstała przerwa jest wypełniana przez polimerazę DNA I. Polimeraza DNA Zespół replikacyjny Primaza ORI Ligaza (po RNAzie H) Białka wiążące jednoniciowy DNA

23 WYKŁAD 1; c.d. (BIOLOGIA I BIOLOGIA Z GENETYKĄ; KIERUNKI: LEKARSKI, FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO) INFORMACJA GENETYCZNA NOŚNIKI DNA JEDNONICIOWY DWUNICIOWY RNA GENY PROKARIOTYCZNE EUKARIOTYCZNE REPLIKACJA TRANSKRYPCJA TRANSLACJA Aleksander L. Sieroń

24 Komórki HeLa zielone od 5-fluorourydyny wbudowanej do RNA.

25 Drobiny Znakowanie immunofluorescencyjne.
Po usunięciu tła w obrazie z lewej strony. Fibroblasty znakowane przeciwciałami anty-SC35 do czynnika składania mRNA - 35. Michael J. et al. 1998, MBC, 9:

26 Dużej rozdzielczości mapa fosforowa RNA
Dużej rozdzielczości mapa fosforowa RNA. Numerowane są pojedyncze ziarnistości występujące jako białe plamy na czarnym tle. Większość ziarnistości cechuje się obecnością RNA w postaci pofałdowanych ziarnistych struktur włókienkowych. Michael J. et al. 1998, MBC, 9:

27 Zależność między chromatyną acetylowaną i aktywnie transkrybowaną.
Prawidłowe fibroblasty skóry człowieka inkubowano przez 1 h w obecności 5 mM bromo-urydyny, utrwalano i barwiono DPAI (lewy górny panel oraz niebieskie zabarwienie w pozostałych panelach), przeciwciałami przeciwko acetylowanemu histonowi H3 (zabarwienie czerwone w prawych panelach) oraz bromo-urydynie (zabarwienie zielone w dolnych panelach). Zabarwienie żółte wskazuje występowanie domen podobnych do IGC pozbawionych chromatyny. Czerwone kropki wskazują miejsca domen jąderkowych. Skala, 10 µm Michael J. et al. 1998, MBC, 9:

28 WYKŁAD 1; c.d. (BIOLOGIA I BIOLOGIA Z GENETYKĄ; KIERUNKI: LEKARSKI, FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO) INFORMACJA GENETYCZNA NOŚNIKI DNA JEDNONICIOWY DWUNICIOWY RNA GENY PROKARIOTYCZNE EUKARIOTYCZNE REPLIKACJA TRANSKRYPCJA TRANSLACJA Aleksander L. Sieroń

29 ZAPOCZĄTKOWANIE TRANSKRYPCJI
INICJACJA Nić nonsensowa - niekodująca AACTGT ATATTA gen X początek transkrypcji pary zasad Nić sensowa - kodująca Aleksander L. Sieroń

30 pakowanie, metylacja, rearanżacje, amplifikacje, heterochromatyna, inaktywacja-X, reorganizacja DNA
JĄDRO „CYTOZOL” DNA promotory, wzmacniacze, czynniki transkrypcji, białka wiążące, represory TRANSKRYPT RNA kapowanie, ogon poli-A, składanie, zmienne składanie FUNKCJONALNY RNA

31 Kompleksy przebudowy chromatyny Kompleksy modyfikacji chromatyny
REGULACJA EKSPRESJI GENU DNA jest upakowany w nukleosomach i wyższorzędowych strukturach chromatyny Aktywatory wiążą elementy regulatorowe Kompleksy przebudowy chromatyny Kompleksy modyfikacji chromatyny Aktywatory rekrutują kompleksy przebudowujące i modyfikujące chromatynę

32 REGULACJA EKSPRESJI GENU
Holoenzym Polimerazy II RNA TFIID Aktywatory rekrutują składniki aparatu transkrypcyjnego Aktywatory mogą stymulować aktywność powstałego aparatu transkrypcyjnego

33 TRANSKRYPCJA U EUKARIOTA
Promotor E1 I1 E2 I2 En Ex Ix heterogenny jdrowy RNA hnRNA E1 I1 E2 I2 Ex Ix En ATG STOP SEKWENCJE NIEKODUJĄCE [INTRONY] SEKWENCJE KODUJĄCE [EXONY] (wycinane przez białko CPSF73 w kompleksie z innymi białkami) informacyjny RNA mRNA E1 E2 Ex En Modyfikacja końca 5’ Dobudowanie czapeczki „kapowanie” Modyfikacja końca 3’ Dobudowanie ogona poliA „poliadenylacja” C PoliA Aleksander L. Sieroń

34 pakowanie, metylacja, rearanżacje, amplifikacje, heterochromatyna, inaktywacja-X, reorganizacja DNA
TRANSKRYPT RNA FUNKCJONALNY RNA promotory, wzmacniacze, czynniki transkrypcji, białka wiążące, represory kapowanie, ogon poli-A, składanie, zmienne składanie JĄDRO „CYTOZOL” DNA PRE-TRANSLACJA maskowanie, degradacja, dostarczanie TRANSLACJA wiązanie rybosomów, regulacja produktu końcowego BIAŁKO AKTYWNE BIAŁKO odcinanie, formowanie, modyfikacje grup R, fosforylacja NIEAKTYWNE BIAŁKO hamowanie, degradacja

35 Rodzaje RNA syntetyzowane
przez komórkę mRNA - informacyjny RNA (ang. messenger RNA) jest kopią genu. Powstaje jako fotokopia genu ponieważ sekwencja tworzących go zasad jest komplementarna do jednej nici DNA i identyczna z drugą nicią DNA. mRNA jest jak posłaniec do przenoszenia informacji zawartej w DNA znajdującym się w jądrze komórkowym do cytoplazmy, w której rybosomy używają jej do syntezy białek. tRNA - transportujący RNA (ang. transfer RNA) jest krótkim RNA o specyficznej budowie drugo- i trzeciorzędowej pozwalającej na wiązanie do jednego końca aminokwasu, a drugim końcem do mRNA. Działa więc jak adapter dostarczający składniki budulcowe białek do właściwego miejsca kodowanego przez mRNA. rRNA - rybosomalny RNA (ang. ribosomal RNA) jest podstawowym składnikiem budulcowym strukturalnym i funkcjonalym rybosomu. Ma sekwencję komplementarną do właściwych obszarów mRNA i dlatego umożliwia wiązanie mRNA do rybosomu w miejscu produkcji białka. snRNA - krótki jądrowy RNA (ang. small nuclear RNA) bierze udział w obróbce różnych RNA podczas ich przechodzenia z jądra do cytoplazmy. Uczestniczy w regulacji ekspresji genów w jąderku. siRNA - krótki interferujący RNA (ang. small interferring RNA) bierze udział w regulacji ekspresji genu na poziomie translacji poprzez degradację mRNA (Zob. dalej). Aleksander L. Sieroń

36 WYKŁAD 1; c.d. (BIOLOGIA I BIOLOGIA Z GENETYKĄ; KIERUNKI: LEKARSKI, FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO) INFORMACJA GENETYCZNA NOŚNIKI DNA JEDNONICIOWY DWUNICIOWY RNA GENY PROKARIOTYCZNE EUKARIOTYCZNE REPLIKACJA TRANSKRYPCJA TRANSLACJA Aleksander L. Sieroń

37 cienkie linie przedstawiają komplementarne pary zasad
tRNA cienkie linie przedstawiają komplementarne pary zasad Aleksander L. Sieroń

38 Schemat budowy tRNA Akceptor Pętla D Pętla TψC Pętla zmienna
Pętla antykodonu Pętla zmienna Pętla D Pętla TψC Akceptor Aleksander L. Sieroń

39 Podjednostka mniejsza
Rosnący polipeptyd Met Przychodzący tRNA Podjednostka większa Podjednostka mniejsza Sekwencje zgodności Kozaka przed kodonem AUG AUG mRNA Centrum dekodujące Podstawową funkcją rybosomu w fazie elongacyjnej syntezy białka jest ustawienie aminokwasów poprzez transportujące je tRNA dokładnie na przeciw odpowiadających im kodonów w mRNA. Aminokwwas połączony w miejscu CCA na końcu tRNA jest przenoszony w pobliże poprzednio przyłączonego do łańcucha aminokwasu. Aleksander L. Sieroń

40 Wyniosłość centralna Pień L7/L12 Głowa Miejsce P Miejsce P Miejsce E
DWIE PODJEDNOSTKI RYBOSOMU Z PRZYŁĄCZONOMI 3 CZĄSTECZKAMI tRNA PODJEDNOSTKA MNIEJSZA PODJEDNOSTKA WIEKSZA Pień L7/L12 Głowa Wyniosłość centralna Miejsce P Miejsce P Miejsce A Miejsce E Miejsce E Pień L1 Miejsce A Ramię Podstawa pnia Platforma Ostroga Aleksander L. Sieroń

41 RYBOSOMY RÓŻNYCH GATUNKÓW (mała podjednostka po stronie lewej)
T. thermophilus E. Coli 70S Drożdże 80S Mitochondria ssaków PM PD PM PD PM PD PM PD PM – podjednostka mniejsza PD – podjednostka duża Aleksander L. Sieroń

42 Polimeraza RNA Nukleotydy RNA
Etap 1: Transkrypcja Etap 2: Translacja Podwójna helisa DNA Transportujący RNA Aminokwasy Polimeraza RNA Rybosomalny RNA Antykodon Białka Nukleotydy RNA Łańcuch polipeptydowy Otoczka jądrowa Infromacyjny RNA opuszcza jądro komórkowe Transportujący RNA z aminokwasami Rybosom Informacyjny RNA Kodon Aleksander L. Sieroń

43 KOD GENETYCZNY U C A G POZYCJA DRUGA POZYCJA PIERWSZA POZYCJA TRZECIA
fenylo- alaniana leucyna seryna tyrozyna cysteina STOP tryptofan arginina prolina histydyna glutamina treonina asparagina lizyna izoleucyna * metionina walina alanina kwas asparaginowy glutaminowy glicyna * i start KOD GENETYCZNY GGU – glicyna CGU - arginina Aleksander L. Sieroń

44 Podstawowy dogmat biologii odwrotna transkrypcja
Mikro i antysens RNA białka transkrypcja translacja siRNA Jednokierunkowa liniowość przepływu informacji genetycznej odwrotna transkrypcja Modyfikacje po-transkrypcyjne i po-translacyjne z wymieszaniem sekwencji (brak odpowiednich sekwencji kodujących w genach) Aleksander L. Sieroń

45 K O N I E C CZĘŚCI 2 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "INFORMACJA GENETYCZNA (jądrowa i mitochondrialna)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google