Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KREATYWNY UMYSŁ czyli jak wspomagać uczniów w nauce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KREATYWNY UMYSŁ czyli jak wspomagać uczniów w nauce"— Zapis prezentacji:

1 KREATYWNY UMYSŁ czyli jak wspomagać uczniów w nauce
Prowadzący: Anna Baran

2

3 Kreatywność, czyli... zdolność wychodzenia poza schemat i tworzenie czegoś nowego, ale jednocześnie użytecznego.

4 Wyniki badań w testach myślenia twórczego Guilforda wykazują następujące proporcje wysokich wyników:
85% - 5-cio latków; 50% - dzieci w wieku 6 – 7 lat; 10% - osoby dorosłe.

5 Wskazówki wspierania twórczego myślenia u dzieci Paula Torrance’a
Ceń myślenie twórcze, Zachęcaj do manipulowania przedmiotami, Wspieraj innowacyjne uczenie się przez dziecko, Ucz tolerancji wobec idei i twórczych osobowości,

6 Twórz i utrwalaj twórczą atmosferę,
Stwarzaj sytuacje wymagające twórczego myślenia w myśl sentencji „Potrzeba matką wynalazków”, Zapewniaj okresy wzmożonej aktywności dzieciom oraz względnego spokoju,

7 Bądź nauczycielem o otwartym umyśle, gdyż decydującym czynnikiem rozwijania twórczości aktywności dziecka jest osoba i zachowanie nauczyciela.

8 Twórcze działania dziecka w szkole
Postaraj się: -ukierunkować -obserwować -wskazywać drogi rozwoju -zachęcać -rozpoznawać potrzeby -tworzyć sytuacje -przeżywać radość -tworzyć atmosferę

9 Twórcze działania dziecka w przedszkolu
Unikaj: -nudy -szarzyzny -szablonów -rutynowych rozwiązań -gotowych form przekazu informacji -hamowania inicjatywy -narzucania utartych sposobów

10 Czego potrzebuje dziecko, by pozostać dzieckiem twórczym?
Przede wszystkim musi mieć zaspokojone podstawowe potrzeby życiowe, do których należą: - bezpieczeństwo, - akceptacja, - dobre kontakty emocjonalne, - przynależności. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

11 Twórczy nauczyciel wykształci twórcze dzieci
(Edward Nęcka)

12 Dbajmy o to , aby zdolności naszych uczniów nie zostały zaprzepaszczone.

13 MYŚLENIE LATERALNE Większość z ludzi korzysta z utartych wzorców postępowania. Bez nich życie codzienne byłoby trudne. Jednakże postęp to umiejętność zmiany wzorców i wyjście poza nie. Stąd termin używany przez de Bono myślenie „lateralne=w bok”.

14 Bariery procesu twórczego
negatywna samoocena wrażliwość na krytykę schematyczność myślenia

15 GRY KREATYWNE

16 Akronimy Przypadkowe wyrazy Rozwiązywanie problemów

17 Twórcze rozwiązywanie problemów

18 KAPELUSZE MYŚLOWE EDWARDA DE BONO

19 Myślenie według białego kapelusza
Obejmuje fakty, liczby, potrzebę informacji i dostrzeganie braków. Włóż go wtedy, gdy chcesz przyjrzeć się sytuacji w kontekście dostępnych danych. Myślenie według czerwonego kapelusza Obejmuje intuicję, uczucia i emocje. Pozwala myślącemu polegać na intuicji bez potrzeby uzasadniania czegokolwiek. Każdy z nas skłonny jest ufać intuicji tylko wtedy, gdy jest ona poparta logicznymi argu­mentami. Czerwony kapelusz pozwala ci w danej chwili w peł­ni polegać na własnych uczuciach. Myślenie według czarnego kapelusza Czarny kapelusz oznacza osądzanie i przezorność i jako taki jest najcenniejszy. W żadnym wypadku nie jest to kapelusz o mniejszym czy negatywnym znaczeniu. Wykorzystuje się go do pokazania, dlacze­go dana sugestia nie pasuje do okoliczności, doświadczenia, stosowa­nej metody czy obowiązujących przepisów. Czarny kapelusz zawsze musi być logiczny. Warto, byś korzystał z niego, gdy chcesz wypróbować nowe pomysły, które twoim zdaniem nie są do końca właściwe bądź obawiasz się, że nie będą skuteczne. 

20 Myślenie według żółtego kapelusza
Nosząc ten kapelusz musisz być logiczny i nastawiony pozy­tywnie. Powinieneś wyjaśniać, dlaczego według ciebie coś się sprawdzi i przyniesie korzyści. Żółty kapelusz można stosować do przewidywa­nia rezultatów proponowanych działań, jak również do znajdowania czegoś wartościowego w tym, co już się wydarzyło. Myślenie według zielonego kapelusza To kapelusz kreatywności, rozmaitych alternatyw, propozycji i tego, co interesujące. Oznacza prowokację i zmianę. Korzysta się z niego po to, by odkryć nowe możliwości i wpaść na ciekawe pomysły. Można go stosować w połączeniu z niektórymi strategiami kreatywnego myślenia (bądź tuż potem). Myślenie według niebieskiego kapelusza To kapelusz analizowania bądź kontroli. Myśląc w taki sposób stwierdzasz, co twoim zdaniem należy w danej chwili zrobić, na przykład: „Włożywszy niebieski kapelusz, uznałem, że powinniśmy w tym mo­mencie pomyśleć według zielonego kapelusza".

21 TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE TWÓRCZE MYŚLENIE
Burza mózgów Mapy myśli Techniki pamięciowe

22 Burza mózgów W trakcie "burzy":
Ludzie siedzą w kręgu – nikt nie zajmuje pozycji uprzywilejowanej Obowiązuje absolutny zakaz krytyki Zgłaszamy nasze pomysły w sposób nieskrępowany Usprawniamy pomysły podane przez innych Moderator okresowo podsumowuje lub zapisuje pomysły na tablicy

23 Burza mózgów Gdy "burza" ucichnie:
Wybór najbardziej obiecujących pomysłów – przejście do fazy logicznej analizy rozwiązań Pomysły te grupa rozwija, precyzuje i poddaje krytycznej ocenie Ocena, czy uzyskaliśmy pomysł – rozwiązanie problemu Jeżeli nie: Ponownie przeprowadzamy sesję burzy mózgów, lub poszukujemy rozwiązań w inny sposób

24 Mapy myśli WYKREŚLANIE "MAP UMYSŁU"
Polega na bezpośrednim zapisywaniu wszelkich pomysłów i skojarzeń wywołanych problemem wyjściowym - tematem nadrzędnym. Temat ten zapisujemy na środku kartki i od tego momentu dajemy się ponieść myślom. Kolejne idee zapisujemy wokół tematu - gdy wiążą się one z sobą, łączymy je od razu liniami, jeśli nie - wykreślamy nowe odgałęzienie. Po pewnym czasie „mapa” staje się dość rozległa i zawiła. Gdy wyczerpie się nasza inwencja, analizujemy obraz. Dostrzeżone teraz związki oznaczamy dodatkowymi liniami. Jest bardzo prawdopodobne, że mapa: będzie zawierała znacznie więcej elementów, niż pomysły, które zapisalibyśmy tradycyjną metodą wyliczenia w „słupku” (myślenie sekwencyjne) - niektóre zapomnielibyśmy, inne w ogóle nie przyszłyby nam do głowy; ukaże powiązania między pomysłami, których się nie spodziewaliśmy; te powiązania wywołają pojawienie się kolejnych elementów; ujrzymy przejrzysty obraz całości problemu, którego nie dostrzeglibyśmy myśląc sekwencyjnie.

25 Jest bardzo prawdopodobne, że mapa:
będzie zawierała znacznie więcej elementów, niż pomysły, które zapisalibyśmy tradycyjną metodą wyliczenia w „słupku” (myślenie sekwencyjne) - niektóre zapomnielibyśmy, inne w ogóle nie przyszłyby nam do głowy; ukaże powiązania między pomysłami, których się nie spodziewaliśmy; te powiązania wywołają pojawienie się kolejnych elementów; ujrzymy przejrzysty obraz całości problemu, którego nie dostrzeglibyśmy myśląc sekwencyjnie.

26

27 Techniki pamięciowe-HAKI

28


Pobierz ppt "KREATYWNY UMYSŁ czyli jak wspomagać uczniów w nauce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google