Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kancelaria Prawna – szkolenie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kancelaria Prawna – szkolenie"— Zapis prezentacji:

1 Kancelaria Prawna 1.10.0 – szkolenie
Przygotowali: Katarzyna Stryła Błażej Stankowski Warszawa, 7 grudnia 2007

2 Agenda O czym chcecie usłyszeć Różnice między wersjami
Nowości w programie od 1.8.0 .WEB Platinum Warsztat – prezentacji Warsztat co i jak dalej (TOP 10)? Narzędzie do wprowadzania sugestii

3 Porównanie wersji + - KP Silver KP Gold KP Platinum Kontakty Sprawy
Czynności Kalendarz Dokumenty Finanse/koszty Rozbudowany system rozliczeń - Współpraca z SIP Lex Analityka Prawa dostępu DMS

4 Nowości w programie od wersji 1.8.0
Kontakty 1.9.0 Wprowadzono wyszukiwanie po spółce matce 1.8.0 Dodano raport zbiorczy z firm 1.8.0 Umożliwiono zakładanie nowego folderu dla kontaktu Sprawy Dodano datę zakończenia sprawy i możliwość wyszukiwania po dacie zakończenia i przyjęcia sprawy Umożliwiono szybkie wyszukiwanie spraw zakończonych i niezakończonych 1.9.0 Poszerzono bazę sądów o listę wydziałów

5 Nowości w programie od wersji 1.8.0
Dokumenty Wprowadzono zaawansowany moduł zarządzania dokumentami DMS (dla wersji Platinum) 1.9.0 Rozbudowano moduł spraw i dokumentów o dane dotyczące windykacji · Dodano w zakładce Repertorium 2 w module spraw następujące pola: Wniosek o uzasadnienie, Otrzymanie uzasadnienia, Wniesienie apelacji, Wyrok apelacyjny, Wniesienie kasacji, Wyrok kasacyjny, Wpis - kwota, · Udostępniono w repertorium dane komorników pobierane z bazy sądów · Dodano możliwość rejestracji dokumentów finansowych w ramach prowadzonej sprawy windykacyjnej · Dodano funkcję wypełniającą pole Wartość sporu wg dokumentów windykacyjnych w repertorium · Umożliwiono wyszukiwanie po pozwanym · Dodano możliwość przechowywania w stronach postępowania nr dowodu i PESEL · Poszerzono listę szablonów dokumentów windykacyjnych 1.8.0 Umożliwiono przechowywanie notatek głosowych 1.8.0 Umożliwiono zmianę nazwy pliku spod programu

6 Nowości w programie od wersji 1.8.0
Finanse/Koszty Wprowadzono opisy dla faktury obcojęzycznej Dodano podsumowanie wg stawek VAT na dokumencie korekty 1.9.1 Rozdzielono na wydruku korekty pozycje przed i po korekcie 1.9.0 Dodano możliwość przeglądu faktur z okna kontaktu 1.9.0 Wprowadzono znacznik dla kosztów "Obciążyć klienta" 1.9.0 Wprowadzono obsługę kosztów w wersji SILVER 1.8.1 Dodano informację na raporcie finansowym o ilości dni po terminie od daty płatności danej faktury 1.8.0 Zmieniono system rozliczeń · wprowadzenie możliwości definiowana systemów rozliczeń zarówno na poziomie kontaktu jak i sprawy; · wprowadzono możliwość rozliczania w ramach jednego ryczałtu kilku spraw; · wprowadzono możliwość definiowania różnych limitów w rozliczeniu ryczałtowym z limitem godzin dla różnych spraw; · ujednolicono interfejs graficzny rozliczeń finansowych dla kontaktów i spraw

7 Nowości w programie od wersji 1.8.0
Inne Wprowadzono sprawdzanie pisowni podczas edycji opisów czynności, terminów, kosztów i nazw spraw Wprowadzono możliwość zaznaczania wielu pozycji w drzewkach na głównych oknach programu Umożliwiono zapamiętywanie porządku kolumn w tabelach 1.9.0 Wprowadzono kreator pierwszego uruchomienia 1.9.0 Rozbudowano moduł biblioteczny o pobieranie danych z Biblioteki Narodowej 1.8.0 Wprowadzono zmiany w prawach dostępu (edycja czynności wraz z danymi do faktury) Baza przykładowa

8 Co to jest DMS DMS - Dokument Management System
System zarządzania dokumentami Służy do: gromadzenia, zarządzania, udostępniania, wyszukiwania i archiwizowania wszystkich dokumentów w ramach organizacji (staje się wspólną własnością urzędu, kancelarii, firmy) zarządzania wersjami dokumentów i dostępu do historii zmian; zdefiniowania i obsługi procesów przepływu informacji i dokumentów; monitorowania obiegów; zapewnienia bezpieczeństwa dokumentów – poprzez nadanie praw

9 Kancelaria Prawna Dokumenty – dostęp do platformy DMS
Wewnątrz systemu Kancelaria Prawna Zastępuje dotychczasowy moduł Dokumenty Zbliżony interface wprowadzania dokumentów do KP Integracja z wyszukiwaniem Poprzez eksplorator windows Dostęp do dokumentów jako plików w strukturze dyskowej Nowy dysk w systemie windows Dostęp jak do zwykłego dysku twardego lub pendrive’a

10 Terminologia Dokument – informacja o dokumencie wraz z plikiem treści
Szablon dokumentu – dokument, który może zawierać pola do automatycznego uzupełnienia Wersja – wersja dokumentu Folder – wiele dokumentów (foldery posiadają podfoldery – Kontakt/sprawa) Skrót – wskazanie na dokument lub folder (link)

11 Okno dokument

12 Okno dokument - status dokumentu
Możliwe statusy dokumentu: bieżący – wersja aktualna edytowany – wersja aktualna w stanie edycji treści pliku w zasobie dms pobrany poza system Dms – wersja aktualna w stanie edycji treści – wydana poza system dms historyczny – wersja historyczna, wcześniej edytowana anulowany – wersja historyczna, wcześniej edytowana, ale zmiany anulowano.

13 Okno dokument – wersje dokumentów

14 Szablony dokumentów – wersjonowanie szablonów
- System DMS zawiera zbiór szablonów dokumentów. - Na podstawie szablonów, możliwe wygenerowanie nowych dokumentów. - Poprzez integrację z edytorem Word automatycznie zostają wypełnione pola np. danych klienta, sprawy jakiej dotyczy itp. - System ma funkcje porównujące szablon z dokumentem, który został wygenerowany na jego podstawie. - System Dms pozwala wersjonować szablony dokumentów

15 Wyszukiwanie po treści

16 Eksplorator windows 1 System Kancelaria Prawna dokumenty pozwala na bezpośrednią pracę z dokumentami w zasobie Dms. Podczas uruchomienia komputera z zainstalowaną wersją KP Platinum obsługującą moduł Dms tworzony jest wirtualny dysk odwzorowujący uporządkowaną strukturę dokumentów. Struktura zbudowana jest w formie folderów – które tworzone są dynamicznie z uwzględnieniem Kontaktów i spraw zarejestrowanych w systemie Kancelaria Prawna.

17 Eksplorator windows 2 Menu kontekstowe dla pliku w DMS
Właściwości pliku – nowa zakładka dla DMS Wyślij do DMS Integracja z systemem plików Nowy dokument poprzez skopiowanie pliku na dysk DMS Edycja dokumentu w miejscu Dokumenty bez możliwości edycji – tylko do odczytu – bez możliwości zmiany

18 Eksplorator windows – funkcje – menu kontekstowe

19 Eksplorator windows – właściwości pliku

20 Ćwiczenia prezentacji
Baza instytucji, sądów i wydziałów – jak można wykorzystać Windykacja – rejestrowanie dokumentów do windykacji, obliczanie WPS, wygenerować wezwanie do zapłaty Pokażcie jak można zmienić nazwę pliku Czy numer faktury na wydruku może być koloru czerwonego? Czy na fakturze może być umieszczone logo firmy? Kancelaria pozyskała nowego klienta, z którym będzie rozliczać się comiesięcznym ryczałtem. W jego ramach prowadzone będą 2 sprawy. Jak uzyskać te sytuację w programie? Spróbujcie zafakturować ten ryczałt i wygenerować zestawienie do faktury. Kancelaria chciałaby uzyskać zestawienie zbiorcze dla wszystkich jej klientów, zawierające tylko prowadzone sprawy, wystawione faktury, zafakturowane koszty i zafakturowane czynności.

21 Wprowadzanie sugestii

22 Wprowadzanie sugestii


Pobierz ppt "Kancelaria Prawna – szkolenie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google