Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowych Charakterystyka komputera PC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowych Charakterystyka komputera PC."— Zapis prezentacji:

1 Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowych Charakterystyka komputera PC.

2 Spis treści B.H.P. Stanowiska komputerowego Elementy budowy komputera Oprogramowanie komputerowe, system operacyjne Pytania ze znajomości sprzętu komputerowego Bibliografia

3 1. Instrukcja stanowiska BHP przy obsłudze komputera
Spis treści 1. Instrukcja stanowiska BHP przy obsłudze komputera 2. Ergonomia pracy przy komputerze i przygotowanie stanowiska pracy

4 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW.
1. Znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp, przestrzegać wydawanych w tym zakresie zarządzeń i wskazówek przełożonych. 3. Dbać o należyty stan urządzeń komputerowych, sprzętu i innego wyposażenia stanowiska oraz porządek i ład w miejscu pracy. 4. Bezzwłocznie zawiadomić przełożonego o wszystkich zauważonych usterkach technicznych wyposażenia stanowiska pracy. 5. Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie wypadku przy pracy lub zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego. II. CZYNNOŚCI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY. 1. Dostosować biurko, krzesło i podnóżek do wymiarów swojego ciała 2. Sprawdzić ustawienie komputera, przygotować drukarkę i pomocniczy sprzęt stanowiskowy poprzez: - regulację wysokości ustawienia ekranu monitora tak, aby na ekran spoglądać z góry pod kątem w granicach od 10o do 20o, górna krawędź ekranu nie może być powyżej linii wzroku, - regulację odległości oczy - ekran monitora tak aby odległość wynosiła od mm, - ustawienie kąta nachylenia klawiatury - przygotować do pracy drukarkę zgodnie z instrukcją obsługi - zapewnić takie oświetlenie, aby nie występowały znaczące różnice pomiędzy światłem monitora, a oświetleniem stanowiska. 3. Przygotować komputer do pracy zgodnie z instrukcją obsługi.

5 III. CZYNNOŚCI PODCZAS WYKONYWANIA PRACY.
1. W przypadku awarii lub uszkodzenia w części zasilającej bądź elektrycznej komputera – natychmiast wyłączyć zasilanie i niezwłocznie zgłosić przełożonemu. 2. Często zmieniać pozycję, od czasu do czasu należy wstać i przeciągnąć się lub wykonać kilka ćwiczeń fizycznych. 3. Kilka razy w ciągu dnia przeprowadzić prostą gimnastykę rozciągając nadgarstki oraz dłonie. 4. Często odrywać wzrok od ekranu i skupiać go na odległym punkcie przez kilka sekund, na przykład co 10 minut przez 30 sekund. 5. Robić krótkie częste przerwy (zamiast jednej czy dwóch dłuższych) na przykład co pół godziny 2-3 minuty, przyjmując zasadę nie przekroczenia godziny nieprzerwanej pracy, po której musi nastąpić co najmniej 5 minut przerwy. IV. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY. 1. Wyłączyć komputer, monitor, drukarkę i inne urządzenia oraz sprzęt stanowiskowy zasilany energią elektryczną - jeżeli instrukcja komputera nie stanowi inaczej. 2. Uporządkować stanowisko pracy. V. ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE NA STANOWISKU PRACY. 1. Zakaz samowolnego naprawiania urządzeń komputerowych i wyposażenia zasilanego energią elektryczną. 2. Nie wolno czyścić na mokro obudowy komputera i urządzeń będących pod napięciem.

6 Nie należy zapominać o ergonomii w czasie pracy z komputerem
Nie należy zapominać o ergonomii w czasie pracy z komputerem. Mimo, iż zakup komputera jest przemyślany w najdrobniejszych szczegółach, zaplanowanie miejsca pracy bywa często zaniedbywane. Jednakże warto poświęcić trochę czasu, aby zapobiec takim problemom jak bóle krzyża, karku i stawów oraz ich następstwom. UWAGA: W TWOIM WŁASNYM INTERESIE LEŻY, ABY TWOJE MIEJSCE PRACY BYŁO WYGODNE I BEZPIECZNE. ZAUWAŻ, ŻE JEŚLI NIE URZĄDZISZ MIEJSCA PRACY ERGONOMICZNIE, MOŻESZ NARAZIĆ SIĘ NA PROBLEMY ZDROWOTNE A NAWET POWAŻNE KALECTWO. Najważniejsze z punktu widzenia pracy przy komputerze są proporcje pomiędzy wysokością siedzenia i biurka (patrz rys.) oraz kąt nachylenia monitora. · Monitor powinien być pochylony na podstawie tak, aby jego powierzchnia znajdowała się pod kątem prostym do osi spojrzenia skierowanego około 30° w dół. · Wysokość regulowanego blatu biurka powinna zależeć od wzrostu użytkownika (patrz tabela poniżej). Wymiary podane w tabeli są przeciętnymi dla osoby średniego wzrostu (około 175cm).

7 · Podczas pracy dłonie powinny spoczywać wygodnie na biurku
· Podczas pracy dłonie powinny spoczywać wygodnie na biurku. Przedramiona powinny tworzyć z osią ciała kąt 90°. · Monitor powinien być ustawiony tak, aby znajdował około 50 cm od oczu. · W czasie ustawiania monitora trzeba zwrócić uwagę na fakt, że odbicia światła sztucznego lub słonecznego będą powodować bóle oczu. Zauważ, że światło padające z okna spowoduje, że użytkownik będzie stale musiał przyzwyczajać wzrok do różnych jasności monitora, papieru, klawiatury i światła dziennego.

8 · Komputera można używać wszędzie, gdzie temperatura jest odpowiednia dla
człowieka. Nie są jednakże odpowiednie takie pomieszczenia, w których występuje wilgotność powyżej 70%, znaczne zabrudzenia lub zapylenie. Ponadto nie należy wystawiać komputera na działanie temperatur wyższych, niż +45°C lub niższych, niż +10°C. · Upewnij się, że kable połączeniowe łączące komputer z innymi urządzeniami nie będą naprężone. · Zadbaj o to, aby wszystkie kable zasilające i połączeniowe były ułożone tak, aby nie przeszkadzały w poruszaniu się. · Kiedy zapisujesz dane na dysku twardym Twojego komputera lub na dyskietkach, są one zapisywane jako informacja magnetyczna. Upewnij się, że nie ulegną one uszkodzeniu przez silne zewnętrzne pola magnetyczne lub elektryczne. · Ponieważ układy elektroniczne Twojego komputera mogą zostać uszkodzone przez drgania, nie powinno się ustawiać żadnych mechanicznych urządzeń na tej samej płaszczyźnie, na której stoi komputer. Jest to szczególnie ważne w przypadku drukarek igłowych, których wibracje mogą uszkodzić twardy dysk. · Na tylnej ścianie komputera znajduje się wentylator, który zapewnia właściwą temperaturę wewnątrz obudowy. Aby mógł on pracować poprawnie, otwory wentylacyjne nie mogą być zasłaniane. Spowodowałoby to uszkodzenie elementów wewnętrznych komputera przez wysoką temperaturę. Dlatego też nie jest wskazane ustawianie komputera np. na półce lub w zamkniętym regale.

9 Spis Treści Płyta Główna. Karta Graficzna. Karta Muzyczna.
Karta Sieciowa. Karty rozszerzeń i ich rodzaje. Napęd CD - DVD Dysk Twardy

10 Gniazdo PS/2 Złącze PS/2 użwanę jest w celu podłączenia klawiatury i myszy.

11 Płyta Główna Gniazdo pamięć RAM (SDRAM) Gniazdo LPT Wyjście audio
mikrofon Gniazdo APG Gniazdo USB PS/2 Gniazdo PCI Gniazdo Procesor FCPGA Gniazdo pamięć RAM (SDRAM) Bios Gniazdo ATX Bateria Gniazdo FDD Gniazdo ATA

12 Co to jest za slot ? a. APG b. PCI c. RAM

13 Spróbuj ponownie<<<
Zła odpowiedź !!!! To jest Slot RAM Spróbuj ponownie<<<

14 Prawidłowa odpowiedź !!!! Tak to jest Slot APG

15 Zła odpowiedź !!!! To jest Slot PCI Spróbuj ponownie<<<

16 Gniazdo APG Slot APG. Służy do połączenia kart graficznej APG. Gniazda tego można zabraknąć na płycie zintegrowanych z kartą graficzną.

17 Gniazdo LPT Pole gniazd szeregowych i równoległego. W większości płyt głównych w tym miejscu znajduje się dwa 9-pinowe gniazda portów szeregowych oraz 25-pinowe gniazdo potu równoległego . Można jednak spotkać płyty z wbudowana karta graficzną. W tedy zamiast jednego gniazda portu szeregowego ,zainstalowane jest 15-pinowe gniazdo karty graficznej.

18 Gniazdo PCI Obecne płyty główne są wyposażane w gniazdo PCIe 16x - jest to następca magistrali graficznej AGP. Oprócz tego są stosowane gniazda PCIe w wariantach x1, x4 i x8 (zależnie od ich przepustowości). Są przeznaczone do podłączania np. kontrolera RAID lub innych kart rozszerzających. W ten sposób przejmują rolę gniazd PCI. We wszystkich wariantach PCIe transmisja danych odbywa się poprzez swoiste tory zwane liniami (ang. lanes). Przepustowość każdego z nich wynosi ok. 240 MB/s. Im więcej linii na płycie głównej, tym wyższa jest maksymalna prędkość transmisji danych. Etykieta każdego slotu PCIe podaje liczbę zajmowanego przez niego torów. Na przykład gniazdo PCIe 16x wymaga 16 linii, podczas gdy gniazdo PCIe 1x tylko jednej. Aby umożliwić poprawną obsługę tych obu gniazd, płyta główna musi udostępniać co najmniej 17 linii. Tymczasem nie wszystkie płyty spełniają te wymagania. Na przykład płyta może być wyposażona w dwa gniazda PCIe 16x, jednak w trybie SLI zapewniają one tylko 8-krotny transfer danych. A więc zanim kupisz nową płytę w nadziei uzyskania dużej wydajności, powinieneś znaleźć jej specyfikację techniczną w witrynie producenta i sprawdzić, czy żądany model zapewnia gniazdom PCIe maksymalną prędkość transmisji danych. Liczba linii PCIe dostępnych na płycie zależy od chipsetu, a także od połączenia mostka północnego (u Intela: Memory Controller Hub) i mostka południowego (I/O Controller Hub).

19 Płyta Główna Urządzenie zewnętrzne , jak karty sterowników graficznych , dyskowych , karty dźwiękowe i inne , mogą być dołączane bezpośrednio do magistrali PCI. Standard PCI został zaprojektowany przez niezależne stowarzyszenie producentów sprzętu komputerowego znane pod nazwą Periphearl Component Interconnect Special Group (co można przetłumaczyć jako " grupa inicjatywna do zadań opracowania standardu połączeń urządzeń zewnętrznych " w skrócie PCI SIG 1). Magistrala PCI umożliwia zarówno 32-jak i 64-bitową transmisję danych . Akceptowane poziomy napięć wynoszą +5 lub +3.3 wolta , tak więc standard PCI może być stosowany zarówno w klasycznym sprzęcie posługującym się sygnałami o poziomie +5 V , jak i w nowoczesnych systemach pracujących z obniżonym napięciem zasilania . Standard PCI z założenia jest systemem elastycznym , zdolnym do ewoluowania w miarę rozwoju konstrukcji sprzętu komputerowego i przenośnym , czyli możliwym do implementacji w innych systemach komputerowych. Magistralę PCI można sobie wyobrazić jako ścieżkę przesyłu danych biegnącą równolegle do tradycyjnej magistrali ISA , EISA lub MCA . Zarówno procesor jak i pamięć RAM połączone są bezpośrednio z liniami magistrali PCI , do której z kolei poprzez specjalny układ pośredniczący (ang. PCI bridge ) dołączona jest klasyczna magistrala ISA , EISA lub MCA .

20 Aktualna specyfikacja standardu PCI dopuszcza dołączenie do niej urządzeń przez co najwyżej trzy gniazda rozszerzające. Typowa płyta główna wykorzystująca magistralę PCI będzie więc dysponowała czterema lub sześcioma gniazdami tradycyjnej magistrali ISA , EISA lub MCA , oraz dodatkowo jednym lub trzema gniazdami PCI . Ponieważ magistrala PCI prowadzona jest niejako "równolegle" do tradycyjnej magistrali zewnętrznej , możliwe jest wbudowanie jej w płytę główną o praktycznie dowolnej architekturze . Same gniazd magistrali PCI są zbliżone do gniazd używanych w standardzie MCA , nie są jednak zgodne z tym standardem. Cenną zaletą standardu ,jest łatwość rozszerzenia magistrali z 32-bitowej do 64-bitowej. Wariant 32-bitowy dysponuje maksymalną przepustowością 132 MB na sekundę , podczas gdy w trybie 64-bitowym magistrala PCI jest w stanie transmitować do 264 megabajtów na sekundę.

21 Procesor  Procesor (CPU - centralna jednostka wykonawcza) to układ scalony, którego działanie polega na wykonywaniu instrukcji programów. Nadzoruje on i synchronizuje prace wszystkich urządzeń w komputerze. Charakterystyczne cechy, które odróżniają procesory od siebie to: architektura (CISC lub RISC) liczba bitów przetwarzana w jednym takcie częstotliwość taktowania podawana w MHz Wszystkie współczesne procesory maja podobna architekturę oparta na superskalarnym jadrze RISC (arcitektura procesora o uproszczonej liście rozkazów). Jeszcze kilka lat temu procesory zaliczano do rodziny CISC (architektura procesora wykorzystująca złożona listę rozkazów). Dzisiaj, dzięki zastosowaniu w nich techniki przekodowywania rozkazów, uzyskano ogromne zwiększenie wydajności procesora, a RISC-owa konstrukcja umożliwia stosowanie wysokich częstotliwości zegara.

22 Zasada działania procesora
Ze względu na przepływ danych i rozkazów w procesorze, można wyróżnić w nim kilka zasadniczych modulów: 1.      Blok wstępnego pobierania i dekodowania instrukcji. Odpowiada on za dostarczenie kolejnych poleceń z pamięci operacyjnej i przekazanie ich do odpowiedniej jednostki wykonawczej. 2.      Główny blok wykonawczy to jednostka arytmetyczno-logiczna ALU. Zapewnia ona prawidłowe przetworzenie wszystkich danych stałoprzecinkowych. ALU wyposażony jest w niewielka zintegrowana pamięć, nazywana zestawem rejestrów. Każdy rejestr to pojedyncza komórka używana do chwilowego przechowywania danych i wyników. 3.      FPU, czyli koprocesor wykonujący wszystkie obliczenia zmiennoprzecinkowe 4.      Po zakończeniu "obliczeń" dane będące wynikiem przetwarzania trafiają do modułu wyjściowego procesora. Jego zadaniem jest przekserowanie nadchodzących informacji np. do odpowiedniego adresu w pamięci operacyjnej lub urządzenia wejścia/wyjścia.

23 Bateria Odpowiada za podtrzymywania pomięci BIOS

24 USB Na współczesnych płytach głównych zintegrowane są wszystkie standardowe interfejsy komputera, od portów szeregowych i równoległych, przez sterowniki dyskowe po USB. Dwukanałowy szybki interfejs USB (Universal Serial Bus) opracowany przez firmę Intel obsługiwany jest przez wszystkie chipsety Intela od 430HX, jest również obecny w większości chipsetów konkurencyjnych. Przewidziany został do podłączania rozmaitych urządzeń (nawet do 127 urządzeń w łańcuchu) od klawiatury i myszy po drukarki i telefony. Choć jego parametry są nader atrakcyjne (szybkość transmisji ok. 12 Mbps, PnP, hot-plug, czyli możliwość dołączania i odłączania urządzeń podczas pracy systemu), USB jest wciąż bardzo rzadko używany.

25 BIOS BIOS jest to skrót od "Basic Input Output System"- podstawowy system Wejścia /Wyjścia. Najniższy poziom oprogramowania komputera umożliwiający działanie innych programów i operacji wykonywanych przez komputer . BIOS jest łącznikiem między sprzętem a uruchamianymi programami. Procedura BIOS-u została zapisana w pamięci stałej komputera , w odpowiednich układach scalonych , w postaci rozkazów języka maszynowego. Procedury te można odczytać ale nie można ich zmodyfikować. (Oprogramowanie przechowywane w układach scalonych nazywa się oprogramowaniem układowym, ang. firmowane). Programy znajdujące się w BIOS-ie dzielą się na dwie grupy: -programy testująco-inicjujące pracę komputera, -programy zawierające procedury sterujące różnymi elementami komputera, jak np.: napędami dyskowymi , urządzeniami wejścia/ wyjścia. BIOS steruje współpracą wszystkich podstawowych funkcji komputera z systemem operacyjnym. Troszczy się między innymi o to, by sygnały wychodzące z klawiatury przetwarzane były do postaci zrozumiałej dla procesora. BIOS posiada własną, choć niewielką pamięć, w której są zapisane informacje na temat daty, czasu oraz dane na temat wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze .Po uruchomieniu komputer wyświetla informacje na temat kombinacji klawiszy, za pomocą której możliwe jest wywołanie ustawień BIOS-u. Najczęściej jest to klawisz Delete lub kombinacja Ctrl + Alt + Esc. Po wejściu do BIOS-u możliwe jest dokonywanie różnych modyfikacji, na przykład takich jak skonfigurowanie nowo zainstalowanego dysku twardego. BIOS jest zasilany przez baterie. Jeżeli komputer nie jest używany przez dłuższy czas, należy włączyć go na kilka godzin, aby odpowiednio naładować baterię. ZSZ Nr2. w Sierpcu Policealna szkoła dla dorosłych mgr . Dariusz Zieliński

26 ATA ATA dopuszczająca transfer danych z prędkością 33,3 MB/s; wymaga by komputer był zgodny ze specyfikacją ULTRA DMA/33

27 Kość RAM pamięci użytkowa komputera

28 Gniazdo ATX i ATX-2 ATX-2 ATX
Używany głównie do podłączania dysków twardych typu ATA , bądź napędów optycznych (CD-ROM /DVD- ROM). ATX-2 20-stykowe gniazdo zasilacza. W to miejsce podłącza odczep zasilacza obudowy zakończony 20-stykowym wtyczką szufladową. ATX

29 Karta Graficzna Jej zadaniem jest przetwarzanie danych podawanych przez komputer do postaci zrozumiałej dla monitora .Liczba wyświetlanych jednocześnie kolorów zależy od możliwości zainstalowanej w komputerze karty graficznej. Naturalnie wraz ze wzrostem liczby kolorów maleje szybkość przetwarzania obrazu. Rozdzielczość obrazu mówi o tym, z ilu punktów (pikseli) się on składa. Jej wartością jest liczba punktów obrazu w linii pomnożona przez liczbę linii. Im wyższa jest ta wartość, tym ostrzejszy obraz możemy uzyskać. Za standard w Windows przyjmuje się rozdzielczość 800/600 punktów. Żaden komputer PC nie nadaje się do pracy bez karty graficznej. Jakość obrazu zależy przede wszystkim od jego częstotliwości odświeżania: im częściej odświeżany jest w czasie jednej sekundy obraz, tym spokojniej jest on postrzegany przez ludzkie oko(nie zauważalne jest migotanie obrazu). Częstotliwość odświeżania obrazu mierzona jest w hercach. Aby otrzymać w pełni stabilny obraz , konieczne jest co najmniej 72-krotne (72 Hz ) odświeżenie obrazu w ciągu każdej sekundy. Karta rozszerzeń, umiejscawiana na płycie głównej poprzez gniazdo PCI lub AGP, która odpowiada w komputerze za obraz wyświetlany przez monitor. Karty graficzne różnią się między sobą szybkością pracy, wielkością pamięci RAM, wyświetlaną rozdzielczością obrazu, liczbą dostępnych kolorów oraz częstotliwością odświeżania obrazu. 

30 Karta Muzyczna Karta rozszerzeń pozwalająca na odgrywanie oraz nagrywanie na komputerze dźwięku w formie plików muzycznych. Karty muzyczne umożliwiają także podłączenie do nich głośników, wzmacniacza , mikrofonu oraz urządzeń MIDI.

31 CD-ROM Gęstość zapisu informacji na krążkach CD-ROM jest stała
CD-ROM Gęstość zapisu informacji na krążkach CD-ROM jest stała. Z uwagi na fakt, że długość ścieżki z danymi zmienia się w zależności od promienia, szybkość obrotowa musi się również zmieniać, aby w określonym przedziale czasu do komputera dostarczyć tę samą porcję informacji. W tradycyjnych odtwarzaczach płyt kompaktowych zmienna prędkość obrotowa nie stanowiła żadnego problemu. W celu zapewnienia przetwornikowi cyfrowo-analogowemu stałego strumienia danych wynoszącego 150 KB/s, płyta CD była odtwarzana z coraz mniejszą prędkością obrotową (dane zapisywane są od środka do brzegu nośnika). Podczas "skoku" do utworu leżącego bliżej środka płyty, obroty czytnika musiały zostać wyraźnie zwiększone. Sprawa nieco się komplikuje w przypadku płyt CD-ROM, ponieważ znacznie częściej odczytuje się pojedyncze bloki danych, a nie całe sekwencje występujących po sobie bitów. Napęd musiałby więc stale zwiększać lub zmniejszać swoją szybkość, co powodowałoby znaczne obciążenie silnika i byłoby bardzo czasochłonne. Z tego też względu czytniki CD-ROM wykorzystują obecnie różne techniki. Najbardziej popularna bazuje na odpowiedniej kombinacji stałej prędkości kątowej (CAV) i stałej prędkości liniowej (CLV). Najlepsze rezultaty przynosi jednak rozwiązanie o nazwie Full Constant Angular Velocity, czyli mechanizm zapewniający stałą prędkość kątową. Przy takim odczycie szybkość transmisji jest wprawdzie zmienna, ale uzyskać można krótki czas dostępu do danych, co korzystnie wpływa na wydajność całego urządzenia.

32 DVD Zapisane na optycznym dysku DVD (ang. Digital Video Disk) dane odczytywane są za pomocą urządzenia zwanego napędem DVD-ROM. Umożliwia on jedynie odczyt danych z płyty, stąd też nazywany jest czytnikiem DVD-ROM. Są również urządzenia DVD-RAM pozwalające na odczyt i zapis informacji. Dyski DVD pozwalają na zapis Pełnometrażowych filmów wraz z kilkoma ścieżkami dźwiękowymi, zbiorem informacji o filmie itp.

33 Nazwy systemów operacyjnych , najbardziej popularnych
Linux Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft DOS MAC

34 Jak wygląda procesor a. b. c.

35 Jak wygląda karta Muzyczna
b. c.

36 Zła odpowiedź !!!! To jest karta Sieciowa Spróbuj ponownie<<<

37 Spróbuj ponownie<<<
Zła odpowiedź !!!! To jest karta Graficzna Spróbuj ponownie<<<

38 Następne pytanie >>>
Prawidłowa odpowiedź !!!! Tak to jest karta Muzyczna Następne pytanie >>>

39 Następne pytanie >>>
Prawidłowa odpowiedź !!!! Tak to jest procesor Następne pytanie >>>

40 Zła odpowiedź !!!! To jest BIOS Spróbuj ponownie <<<

41 Karta sieciowa Urządzenie umożliwiające podłączenie(ang. Network Interface Controller) komputera do sieci komputerowej. Sieć taka pozwala na łączenie wielu komputerów wyposażonych w podobne karty i przesyłanie za ich pomocą danych. W ten sposób wiele komputerów może korzystać ze wspólnych zasobów takich jak np. drukarka. Sieć komputerowa - (ang. network) grupa komputerów i urządzeń peryferyjnych połączonych ze sobą w sposób umożliwiający wymianę informacji i dzielenie wspólnych zasobów. Wyróżnia się sieci: lokalną (LAN), miejską (MAN) lub rozległą - WAN. Jedną z odmian sieci rozległej jest internet.

42 Karty rozszerzeń i ich rodzaje
Karta graficzna - (ang. video card) specjalny układ elektroniczny zamontowany na płycie głównej (w gnieździe PCI lub AGP) umożliwiający tworzenie obrazu wyświetlanego potem na ekranie. Karty graficzne różnią się między sobą szybkością pracy, wielkością pamięci, wyświetlaną rozdzielczością obrazu, liczbą dostępnych kolorów oraz częstotliwością odświeżania obrazu. Rozdzielczość - inaczej dokładność. Zwykle podaje się ilość punktów (pikseli) w poziomie oraz w pionie. Im więcej pikseli wyświetlanych jest jednocześnie na ekranie (lub drukowanych na drukarce), tym wyższa rozdzielczość i lepsza jakość uzyskiwanego obrazu. Piksel - (ang. pixel - picture element) punkt wyświetlany na ekranie. Z pikseli składa się każdy obraz komputerowy. Z im większej liczby pikseli składa się obraz, tym lepsza jest jego jakość.

43 Dysk twardy (ang. hard disk) – urządzenie służące do przechowywania danych. Wewnątrz każdego dysku znajduje się kilka ułożonych jeden nad drugim talerzy. Na nich to właśnie komputer zapisuje wszystkie informacje w postaci plików dokumentów i programów w sposób trwały, co oznacza, że po wyłączeniu komputera i ponownym jego uruchomieniu nadal znajdziemy je tam, gdzie były ostatnio. Talerze dysku twardego są umieszczone w specjalnej obudowie chroniącej ich powierzchnię przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami. Zapis i odczyt możliwy jest dzięki zespołowi ruchomych głowic odczytująco – zapisujących. Pojemność dysków twardych podaje się w gigabajtach (GB).

44 Gniazdo FDD Szpilkowe gniazdo kontrolera FDD. Służy do podłączenia taśmy transmisyjnej dane pomiędzy płytą główną a stacją dyskietek.

45 Audio I/0 line out Złącze na karcie dźwiękowej służące do wyprowadzania sygnału na zewnątrz komputera. Najczęściej podłącza się do niego głośniki lub słuchawki. Zazwyczaj oznaczane jest kolorem zielonym. line in Złącze na karcie dźwiękowej służące do wprowadzania sygnału z zewnątrz komputera, np. w celu jego nagrania. Zazwyczaj oznaczane jest kolorem niebieskim. Mic – wejście na mikrofon w karcie dźwiękowej.

46 Wyjście LPT Pole gniazda portów szeregowych i równoległego. W większości płyt głównych w tym miejscu znajduję się dwa 9-pinowe gniazda portów szeregowych oraz 25-pinowe gniazda portu równoległego. Można jednak spotkać płyty z wbudowaną kartą graficzną . Wtedy zamiast jednego gniazda portu szeregowego, zainstalowane jest 15-pinowe gniazdo karty graficznej.

47 Windows XP Windows XP jest udaną próbą stworzenia jednolitej linii systemów Windows. Wcześniej Microsoft rozwijał dwie linie produktów: jedną dla użytkowników domowych, a drugą do zastosowań zaawansowanych (linia NT). Pociągnęło to za sobą brak kompatybilności z wieloma aplikacjami DOS-owymi. System opiera się na kodzie NT z dodanym nowym GUI Luna zawierającym wiele nowości i usprawnień w stosunku do GUI użytego w poprzednich wersjach. Ponadto, zawiera zintegrowaną zaporę sieciową. Zapora sieciowa obecna w Windows XP jest prostym filtrem pakietów, który jest domyślnie aktywny po zainstalowaniu systemu z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym (bez tego dodatku zapora jest aktywowana dopiero po skonfigurowaniu sieci). System wyposażono w przeglądarkę Internet Explorer 6 i odtwarzacz multimedialny Windows Media Player 8 (lub 9 w wersji z dodatkiem Service Pack 2). Dodano także funkcję pulpitu zdalnego, dzięki któremu możliwa jest zdalna pomoc innemu użytkownikowi. Dodanie tych aplikacji do systemu pociągnęło za sobą dalsze oskarżenie w kierunku firmy Microsoft o praktyki monopolistyczne. Kontrowersje i sprzeciwy obrońców prywatności budziło także zintegrowanie z systemem usługi .NET Passport. Po raz pierwszy w historii systemów Microsoft Windows została wprowadzona do systemu aktywacja mająca zapobiegać piractwu. Jeżeli użytkownik nie aktywuje produktu w 30-dniowym okresie, przy każdym następnym zalogowaniu jedyną dopuszczalną operacją, na jaką system pozwoli będzie aktywacja produktu. Po dokonaniu aktywacji przywrócona zostanie pełna funkcjonalność systemu Windows XP.

48 Linux Linux – rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych o jądro Linux. Linux jest jednym z przykładów wolnego i otwartego oprogramowania (FLOSS): jego kod źródłowy może być dowolnie wykorzystywany, modyfikowany i rozpowszechniany. Pierwsza wersja jądra Linux została udostępniona publicznie 17 września 1991 dla architektury komputera PC, wykorzystującej mikroprocesor o architekturze IA-32. Do jądra dołączono narzędzia systemowe i biblioteki z projektu GNU aby otrzymać nadający się do użytku system operacyjny. Z tego powodu powstała też alternatywna nazwa kompletnego systemu: GNU/Linux. Obecnie jest on udostępniany w formie licznych dystrybucji Linuksa, które składają się z jądra (niekiedy zmodyfikowanego w stosunku do oficjalnej wersji) i zestawu pakietów oprogramowania dobranego do różnorodnych wymagań. Dystrybucje zawierają głównie oprogramowanie na licencjach FLOSS, jednak najczęściej zawierają też lub pozwalają na łatwe doinstalowanie pewnej liczby programów na licencjach własnościowych. Najbardziej znanym zastosowaniem Linuksa są środowiska serwerowe, dla których komercyjne wsparcie oferują również duże firmy komputerowe jak IBM, Sun Microsystems, Dell, Hewlett-Packard, Red Hat i Novell. Linux działa na szerokiej gamie sprzętu komputerowego, wliczając komputery biurkowe, superkomputery i systemy wbudowane, takie jak telefony komórkowe i routery.

49 DOS DOS (ang. Disk Operating System), pierwszy przenośny (Disk) system operacyjny OS komputerów PC i mikrokomputerów lat 80. rezydujący nad BIOSem, zawierający m.in. rozszerzenia programowe procedur sprzętowych BIOSu i interpreter komend. DOS zawiera niektóre doświadczenia systemu klasy CP/M. DOS jest jednopotokowym systemem operacyjnym w środowisku tekstowym. Ze względu na "wiek" i "doświadczenie" (ok. 30 lat eksploatacji), a więc niezawodność, jest nadal używany w takich zaufanych aplikacjach jak FK, GM czy księgowość. DOS nie ma wbudowanych mechanizmów zarządzania pamięcią ani ochrony pamięci – z tego względu nie jest systemem bezpiecznym dla danych i procesów wymuszanych sztucznie wielopotokowo lub sieciowo. Programy DOS-owe mogą być uruchamiane w systemie Windows, OS/2 czy Linux (poprzez program DOSBox lub DOSemu). Istnieją obecnie darmowe implementacje tego systemu, np. FreeDOS. Niektóre programy napisane dla DOS-a działają w systemie Windows.

50 Windows 7 O Windows 7 (początkowo nadano mu nazwę kodową Blackcomb; w roku 2007 ogłoszono nazwę kodową Windows 7, wkrótce potem oznajmiono, iż pod tą nazwą system ukaże się również oficjalnie) świat po raz pierwszy usłyszał w lutym roku Nazwa ta była początkowo przeznaczona dla następcy Microsoft Windows XP, który miał zostać wydany pod koniec roku planowany był w wersjach serwerowej oraz dla stacji roboczych, jednakże w sierpniu roku 2001 wydanie tego systemu zostało przesunięte na lata , a następcą Microsoft Windows XP oficjalnie został Microsoft Windows Vista, określany wtedy nazwą kodową Longhorn. Przyczyną miał być brak wymaganego przez system powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Spekulowano, że Microsoft Windows Vista będzie rozwiązaniem tymczasowym, mającym wypełnić lukę pomiędzy wydaniami systemów Microsoft Windows XP oraz Windows 7. Miała to potwierdzać wypowiedź Steve'a Ballmera z Microsoftu, który w październiku 2001 na konferencji Gartnera stwierdził, że naprawdę ważne zmiany nastąpią "za dwa wydania Windows". Microsoft Windows Vista został wydany w styczniu 2007 roku i jest kolejnym, głównym wydaniem systemu Microsoft Windows.

51 Z czasem projekt Windows 7 został wyciszony i poddany wielu zmianom, a spekulacje prasowe podawały nawet w wątpliwość jego istnienie. Pojawiały się jednak informacje o krążących wewnątrz firmy wersjach roboczych tego systemu, a nawet o konkretnych numerach tych wersji (dokładniej kompilacje 351 oraz 440). Informacje te mówiły, że 7 jest nazwą nowej serwerowej wersji Windows. Wydawały się one jednak mało prawdopodobne, ponieważ w Internecie od dłuższego czasu znaleźć można było film prezentujący współpracę Windows 7 oraz MSN Explorera 7. W trakcie rozwoju projektu planowane rozwiązania były wielokrotnie modyfikowane, jak również przenoszone do i z innych projektów. Obecnie wiadomo, że część rozwiązań planowanych dla Windows 7 trafiło do systemu Microsoft Windows Vista. Windows 7 natomiast zawierać będzie elementy projektowane początkowo dla Visty, chociaż niektóre z nich, jeśli zostaną ukończone wcześniej, mogą zostać wydane jako osobne produkty jeszcze przed premierą Windows 7. Microsoft zapowiadał, że wersja Milestone 2 powinna pojawić się w kwietniu lub maju 2008, a wersja Milestone 3 w ciągu kolejnych trzech kwartałów.13 października 2008 ogłoszono, że oficjalną nazwą następcy systemu Windows Vista jest Windows 7.

52 MAC Systemu Mac OS X powstał w oparciu o mikrojądro Mach oraz FreeBSD, z którego wzięto m.in. stos sieciowy, warstwę funkcji systemowych, oraz VFS-a. Tradycyjne uniksowe narzędzia userlandowe wzięto z projektów NetBSD oraz FreeBSD. Jego podstawą jest opracowany w Apple Computer system operacyjny Darwin. Graficzny interfejs użytkownika nosi nazwę Aqua i jest własnym rozwiązaniem opracowanym przez Apple z wykorzystaniem doświadczeń i wzorów z poprzednich systemów tej firmy. Apple udostępnia także własną wersję X Window System. Tworząc Mac OS X wykorzystano doświadczenia z nieukończonego systemu Rhapsody, który w prostej linii jest następcą rewolucyjnego NeXTStep firmy NeXT założonej przez Steve'a Jobsa, a przejętej przez Apple Computer, gdy ten powrócił do jego zarządu.Architektura systemu Mac OS X Aqua Carbon Cocoa Java Quartz OpenGL QuickTime Darwin Jego silne strony to między innymi: możliwość uruchamiania programów napisanych dla wcześniejszych wersji systemu Mac OS, łatwość adaptacji, kompilacji i wykorzystania oprogramowania stworzonego dla systemów uniksowych, zwłaszcza typu BSD, Quartz Extreme, format PDF jako podstawa interfejsu graficznego, ColorSync, przemysłowej jakości system zarządzania kolorem, wydajny silnik OpenGL, wbudowane zaawansowane narzędzia sieciowe. Podobnie jak poprzednie systemy Apple, Mac OS X niesie wiele innowacji i w wielu dziedzinach kształtuje współczesną ewolucję oraz modę graficznych systemów operacyjnych. Na konferencji WWDC (WorldWide Developer Conference) 6 czerwca 2005 prezes Apple, Steve Jobs potwierdził pojawiające się raz na jakiś czas wiadomości, jakoby Mac OS X był potajemnie tworzony z myślą o procesorach firmy Intel i kompatybilnych.

53 Zaprezentował działanie najnowszej wersji (10
Zaprezentował działanie najnowszej wersji (10.4) systemu na procesorze Pentium i zapowiedział przejście w ciągu dwóch lat całej linii komputerów Macintosh (a co za tym idzie - systemu operacyjnego i oprogramowania) na procesory Intela. Dziś pomaga w tym Rosetta - emulator umożliwiający uruchamianie oprogramowania przewidzianego na procesory PowerPC na procesorach klasy x86. Jako przyczyny przejścia wymieniane były problemy firmy IBM z wyprodukowaniem energooszczędnych, szybkich procesorów do komputerów przenośnych. Firma Dell wyrażała chęć instalowania Mac OS X na produkowanych przez siebie komputerach, ale Apple nie przewiduje licencjonowania systemu na inny niż produkowany przez siebie sprzęt. Apple nie powstrzymuje użytkowników przed instalacją innych systemów operacyjnych na Macintoshach ale odmawia udzielania wsparcia technicznego w takiej sytuacji. Wersje systemu Mac OS X Public Beta "Kodiak" (13 września 2000) Mac OS X 10.0 "Cheetah" (24 marca 2001) Mac OS X 10.1 "Puma" (25 września 2001) Mac OS X 10.2 "Jaguar" (24 sierpnia 2002) Mac OS X 10.3 "Panther" (24 października 2003) Mac OS X 10.4 "Tiger" (29 kwietnia 2005) Mac OS X 10.5 "Leopard" (26 października 2007) Mac OS X 10.6 "Snow Leopard" (28 sierpnia 2009)

54 Windows Vista Przygotowany z myślą o użytkownikach, których potrzeby w zakresie technologii informatycznych są związane z codziennym użytkowaniem komputera do korzystania z Internetu, prowadzenia korespondencji elektronicznej i przygotowywania nieskomplikowanych dokumentów. Windows Vista zapewnia użytkownikom indywidualnym bezpieczne i wydajne środowisko komputerowe, dostarczając jednocześnie wygodnych, łatwych w obsłudze narzędzi, takich jak Search Explorer, Sidebar czy filtry rodzinne.

55 Bibliografia http://pwsz-ns.edu.pl http://www.eszkola.pl

56 Dziękuje za Uwagę


Pobierz ppt "Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowych Charakterystyka komputera PC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google