Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pojazd przegubowy Długość naczepy 13,60 m Długość całkowita 16,50 m

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pojazd przegubowy Długość naczepy 13,60 m Długość całkowita 16,50 m"— Zapis prezentacji:

1 Pojazd przegubowy Długość naczepy 13,60 m Długość całkowita 16,50 m
szerokość 2,55 m Długość naczepy 13,60 m Długość całkowita 16,50 m Ciągnik siodłowy Naczepa

2 Pojazd przegubowy Dyrektywa. 96/53
Pojazd silnikowy: oznaczać będzie każdy pojazd o napędzie silnikowym, który porusza się po drodze o własnych siłach; Naczepa: oznaczać będzie każdy rodzaj pojazdu skonstruowanego i wyposażonego w celu przewozu towarów, przeznaczonego do połączenia z pojazdem silnikowym w ten sposób, iż część tego pojazdu spoczywać będzie na pojeździe silnikowym przy czym znaczna część ciężaru tego pojazdu i znajdującego się w nim ładunku przypadać będzie na pojazd silnikowy Pojazd przegubowy: składa się z pojazdu silnikowego przyłączonego do naczepy Długość maksymalna: 16,50 m z czego 13,60 m to długość zewnętrzna pierwszego pokładu ładunkowego naczepy Szerokość maksymalna: zewnętrzna: 2,55 m – nadbudówka pojazdów chłodni 2,60 m Wysokość maksymalna : 4 m – we Włoszech 4,30 m Ciężar maksymalny: = w ruchu międzynarodowym 40 ton we Włoszech 44 +5% ton / w Holandii 50 ton.

3 Pociąg drogowy Nie tutaj Można 60 cm dalej z przodu przyczepy,
tzn. 7,90 m Pojazd silnikowy 7,30 m przyczepa 7,30 m + długość całkowita 18,75 m Przyczepa Pojazd silnikowy

4 Pociąg drogowy Dyrektywa. 96/53
Pojazd silnikowy: oznaczać będzie każdy pojazd o napędzie silnikowym, który porusza się po drodze o własnych siłach; przyczepa: oznaczać będzie każdy rodzaj pojazdu, z wyłączeniem naczepy, skonstruowanego i wyposażonego w celu przewozu towarów, przeznaczonego do połączenia z pojazdem silnikowym Pociąg drogowy: składa się z pojazdu silnikowego przyłączonego do przyczepy Długość maksymalna: 18,75 m – długość pierwszego pokładu ładunkowego wynosi ok. 7,30 m dla pojazdu silnikowego oraz 7,30 m dla przyczepy; lub układ 6,30 +8,30. Szerokość maksymalna: zewnętrzna szerokość pierwszego pokładu: 2,55 m. Wysokość maksymalna : 4 m – we Włoszech 4,30 m Ciężar maksymalny: = w ruchu międzynarodowym 40 ton we Włoszech 44 +5% ton / w Holandii 50 ton

5 m2 Powierzchnia Dyrektywa 93/53

6 Bydło na dwóch pokładach
wysokość cm

7 Wewnętrzna powierzchnia użytkowa
pokład Pociąg drogowy Zewn. wymiary m 7,30 x 2,55 = m2 18,61 Wewn. m2 Pojazd przegubowy m 13,60 x 2,55 = m2 34,68 17,40 32,20 + 15,80 + 29,10 + 15,50 + 28,60 + 15,00 + + 27,80 117,70 63,70 63,70 m2 przez zewn. wymiary 148,92 127,40 m2 przez zewn. wymiary 138,72 Czerwone cyfry są m2 pojedynczego pokładu

8 Zewnętrzna i wewnętrzna
powierzchnia Powierzchnia podłogi jest zawsze mniejsza od powierzchni wyliczonej z zewnętrznych pomiarów środka transportu

9 W pojeździe z ruchomymi pokładami, każdy pokład jest jak klatka

10 Górny pokład wielopokładowej naczepy,
który jest ramą pomiędzy bocznymi ścianami

11 Górny pokład wielopokładowej naczepy

12 Pojedyncza zagroda górnego pokładu

13

14 naczepa Trzeci pokład Drugi pokład Pierwszy pokład m. 1,40 m. 2,80 m.
4,00 m. 1,40 Trzeci pokład Drugi pokład Pierwszy pokład m. 1,10

15 naczepa Trzeci pokład Drugi pokład Pierwszy pokład Odległość pomiędzy
dachem i pokładem wynosi35 cm (pokład bez bocznej części) wynosi 65 cm (pokład z boczną częścią) Wysokość wynosi nie więcej niż m. 1,25 Trzeci pokład Drugi pokład Pierwszy pokład

16 ► mniejsza powierzchnia
naczepa Nie ponieważ: ► mniejsza powierzchnia załadunkowa ► przegrody z drugiego pokładu nie są właściwe dla bydła Trzeci pokład Drugi pokład Pierwszy pokład

17 naczepa Trzeci pokład Drugi pokład Pierwszy pokład

18 dobrze Różnica pomiędzy powierzchnią
pierwszego pokładu i trzeciego pokładu wynosi m2 3,60 naczepa m2.28,60 Trzeci pokład Drugi pokład m2.32,20 Pierwszy pokład

19 Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 roku
ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym TEKST

20 Maksymalne dopuszczalne wymiary pojazdów, określone w art. 1
MAKSYMALNE CIĘŻARY I WYMIARY ORAZ PODOBNE PARAMETRY POJAZDÓW Maksymalne dopuszczalne wymiary pojazdów, określone w art. 1 11.1 Maksymalna dugość - veicolo a motore diverso da un autobus   12,00   - rimorchio   - Pojazd przegubowy   16,50   - Pociąg drogowy 18,75   - autosnodato   - autobus a 2 assi   13,50   - autobus aventi più di 2 assi   15,00   - autobus + rimorchio   1.2. Maksymalna szerokość:  a) Wszystkie pojazdy  2,55  b) sovrastrutture dei veicoli condizionati  2,60   nadbudówki pojazdów chłodni 1.3. Maksymalna wysokość (wszystkich pojazdów)  4,00 

21 Maksymalna dopuszczalna masa
pojazdu (w tonach)

22 40 TON

23 Długodystansowy przewóz międzynarodowy Ile sztuk bydła, gdzie każda sztuka waży 550 kg, można umieścić w dwupokładowej naczepie? 1,3 m2 550 kg Maksymalny ciężar na drodze: Pojazd przegubowy + bydło kg NACZEPA Ciężar netto: Pusty pojazd przegubowy kg Ciężar użyteczny: kg Ciężar całego ładunku bydła Powierzchnia 2 pokładów 61 m2

24 x 61m2 (powierzchnia pokładów) : 1,3m2 (użyteczna dla 1szt. bydła)=
O.K. z uwzględnieniem danych określonych w aneksie I Rozdział VII 46szt. bydła 25,3 tony x Transport krajowy Przewóz krótkodystansowy Jak uważasz? Właściwa temperatura 21000 kg (ciężar użyteczny): 550 kg (ciężar 1szt. bydła) = Raport Komitetu Naukowego Przewóz długodystansowy 12. Zalecenia Str. 98: Bydło O.K. z uwzględnieniem dyrektywy 96/53 38szt. bydła 21 ton wzór A = 0,0315 W 0.67 m2 (gdzie A to powierzchnia na 1 zwierze, wyrażona w m2 a W to ciężar wyrażony w kg. ) 28szt. bydła O.K. z uwzględnieniem wytycznych Komisji

25

26

27

28 reszta

29

30

31

32 Reszta

33 m. 4

34 przyczepa III pokład II pokład I pokład IV pokład m. 2,80 m. 4,00

35 Maksymalna wysokość użytkowa
Wysokość pokładów Wysokość pierwszego pokładu od ziemi Pojazd silnikowy: mniej więcej cm. 1,20 / 1,10 Przyczepa : mniej więcej 1.10 / 1,00 cm Przykład dobrej przyczepy 2 pokłady 3 pokłady 4 pokłady cm. 140 cm. 95 cm. 70 Maksymalna wysokość użytkowa cm. 400 – cm. 120 = cm. 280 cm. 70 cm. 95 cm. 70 cm. 140 cm. 95 cm. 70

36 60m3/h/KN of 60m3/h 1200 m3/h Ciężar użyteczny
dziennik 60m3/h każdy KN ciężaru użytecznego (1 KN = 1 kwintal) = nominalny przepływ powietrza bez przeszkód Przeszkoda: ► niedopasowana siatka ochronna ► zamknięte boczne okna foto Wydajność standardowego wentylatora 1200 m3/h ES: ciężar właściwy czteropokładowej przyczepy to 120 kwintali: 60 x 120 = m3/h minimalny przepływ powietrza dla tej przyczepy w okresie 1 godz. 7.200:1.200 = 6 minimalna liczba wentylatorów

37 Problem z zapewnieniem
niewłaściwy Tarcza wentylatorów: Problem z zapewnieniem 60m3 /h/KN

38 Problem z zapewnieniem
Tarcza wentylatorów: Problem z zapewnieniem 60m3 /h/KN Niedużo i małe otwory

39 lepiej

40 najlepiej Zewnętrzna strona Wewnętrzna strona

41

42 więcej Sufit pokładu Otwór okienny <10 cm.

43

44 cm. 60

45 cm. 70 cm. 60

46 źle

47 źle

48 Wysokość zagrody 28. Wysokość zagrody dla… owiec powinna być 15 cm powyżej najwyższego punktu zwierzęcia w pojeździe z wydajną wymuszoną wentylacją i 30 cm powyżej najwyższego punktu zwierzęcia w pojeździe z naturalną wentylacją. Dla ….. owiec, największym punktem zwierzęcia jest czubek głowy gdy trzymana jest ona w wygodnej pozycji.

49

50 8.5.5. Zachowanie się bydła podczas transportu drogowego strona 79
Bydło : Raport Komisji Zachowanie się bydła podczas transportu drogowego strona 79 Dorosłe osobniki lepiej znoszą transport w pozycji stojącej, jednakże podczas długiego transportu bydło kładzie się prawdopodobnie na skutek zmęczenia. Jeżeli jest wystarczająco dużo miejsca, osobniki o wadze 600 kg kładą się po 16 godzinach transportu. Strona 92 punkt 40 Jednakże, najnowsze badania, w których wykorzystano podłoże dla zwierząt oraz, które prowadzone były podczas przewozu autostradami, wskazują iż wiele sztuk bydła kładzie się już po kilku godzinach. Młode źrebięta do trzeciego tygodnia życia znaczną część każdego przewozu spędzają w pozycji leżącej.

51 Świnie: Raport Komisji
strona 91 punkt 35 Jeżeli ruchy pojazdu spowodowane gwałtownymi skrętami oraz hamowaniem i przyspieszaniem nie są zbyt duże, świnie, niezależnie od wieku, będą leżeć podczas poruszania się pojazdu. Częściowo jest to prawdopodobnie spowodowane faktem, iż wiele świń cierpi na pewne dolegliwości racic lub też ich ciężar jest zbyt duży w stosunku do wytrzymałości kończyn. Innym wytłumaczeniem może być fakt, iż świnie z natury większość czasu spędzają leżąc. strona 43 Jeżeli pojazd jest prowadzony właściwie, a świniom zapewniono wystarczającą ilość mięjsca, zwierzęta podczas transportu będą leżeć.

52 2.2. Wskaźniki zachowania strona 7
Raport Komisji 2.2. Wskaźniki zachowania strona 7 Ilość świń lub innych zwierząt, które podczas transportu pozostają w pozycji stojącej jest właściwym wskaźnikiem dobrostanu w odniesieniu do surowych warunków przewozu.

53

54 gęstość załadunku Krowy Zalecenia
Strona. 98 gęstość załadunku 29. Gęstość załadunku dla bydła podczas transportu trwającego do 12 godzin będzie obliczana na podstawie wzoru A = 0,021 W 0.67 m2, gdzie A stanowi powierzchnię przeznaczoną dla 1 zwierzęcia, wyrażoną w m2, a W to ciężar wyrażony w kg. This formula provides m2 for a kg animal. W przypadku transportu podczas, którego wymagana jest przerwa na odpoczynek, karmienie i pojenie, możliwość odpoczynku musi być zapewniona w pojeździe. Stąd też należy użyć wzoru A = 0,0315 W 0.67 m2. Z wzoru wynika, iż dla zwierzęcia o ciężarze 500kg niezbędna powierzchnia wynosi 2,03 m2 Bydłu rogatemu należy zapewnić 10% więcej przestrzeni.

55 Strona. 92 – punkt 41 Minimalna gęstość załadunku dla bydła umożliwiająca zwierzętom położenie się w pojeździe oraz dostęp do punktów z wodą i paszą jest o 40% większa niż ta wymagana, aby zwierzęta mogły stać lub leżeć na mostku.

56 Wysokość boksu Strona 99 punkt 30 30. Wysokość boksu dla bydła powinna być przynajmniej o 20 cm większa od poziomu głowy zwierzęcia stojącego w nieskrępowanej pozycji. Tę odległość należy stosować w przypadku wszystkich pojazdów.

57 Nieprawidłowe okna

58 pojedynczy duży brezent

59

60 Brak urządzeń do kontroli przepływu powietrza

61 Prawidłowe okna

62

63

64

65 + + Pociąg drogowy i naczepa - powierzchnia okienna musi stanowić 40%
powierzchni bocznej części Odstęp pomiędzy pojedynczymi drążkami nie może być większy 8 cm. + + = 40% bocznej powierzchni


Pobierz ppt "Pojazd przegubowy Długość naczepy 13,60 m Długość całkowita 16,50 m"

Podobne prezentacje


Reklamy Google