Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bibliografia i katalogowanie w normach ISO i w zbiorze Polskich Norm

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bibliografia i katalogowanie w normach ISO i w zbiorze Polskich Norm"— Zapis prezentacji:

1 Bibliografia i katalogowanie w normach ISO i w zbiorze Polskich Norm
Wanda Klenczon Grażyna Jaroszewicz STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

2 Polski Komitet Normalizacyjny
jest krajową jednostką normalizacyjną zatwierdza i wycofuje Polskie Normy, reprezentuje Rzeczpospolitą Polską w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych (partner ISO, CEN i CENELEC). STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

3 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011
Komitet Techniczny 242 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Informacji i Dokumentacji Zakres współpracy międzynarodowej i regionalnej: CEN/SS F07;  CEN/SS F17;  CEN/TC 353;  ISO/TC 232;  ISO/TC 46 Information and documentation ISO/TC 46/SC 11 ISO/TC 46/SC 4 ISO/TC 46/SC 8  ISO/TC 46/SC 9 Identification and description STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

4 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011
Komitet Techniczny 242 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Informacji i Dokumentacji Zakres tematyczny: terminologia, kompozycja dokumentów, identyfikacja i opis dokumentów, kodowanie, konwersja pism, języki informacyjno-wyszukiwawcze, przechowywanie i konserwacja dokumentów zastosowanie komputerów, usługi edukacyjne. STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

5 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011
Komitet Techniczny 242 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Informacji i Dokumentacji CZŁONKOWIE (10 podmiotów, 12 reprezentantów): Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Biblioteka Jagiellońska Biblioteka Narodowa Biblioteka Sejmowa Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Centralna Biblioteka Statystyczna Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Uniwersytet Śląski STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

6 Finansowanie normalizacji
PKN nie pokrywa kosztów działalności normalizacyjnej i udziału w pracach normalizacyjnych (z wyj. realizacji zobowiązań rządowych) wszystkie prace normalizacyjne są finansowane przez zainteresowanych prace normalizacyjne w Komitetach Technicznych są wykonywane nieodpłatnie Biblioteka Narodowa prowadzi Sekretariat Komitetu Technicznego 242 ds. Informacji i Dokumentacji STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

7 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011
2011 r. – projekty robocze 2 norm z zakresu bibliografii i katalogowania sponsorowane przez BN ISO 15836:2009 zastąpi: PN-ISO 15836:2006 Informacja i dokumentacja. Zestaw elementów metadanych Dublin Core ISO 690:2010 zastąpi: PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura oraz PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

8 Przegląd PN własnych i PN wprowadzających Normy Międzynarodowe
każda PN własna i PN wprowadzająca Normę Międzynarodową podlega przeglądowi co 5 lat. przeglądowi poddawane są PN, dla których w poprzednim roku upłynęło 5, 10, 15 itd. lat od daty publikacji. STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

9 Przegląd PN własnych i PN wprowadzających Normy Międzynarodowe
Zgodnie z procedurą R2-P12, Polskie Normy zatwierdzone przed 1994 r. nie mogą zostać uznane przez KT za aktualne. Komitet Techniczny może podjąć decyzję o wycofaniu lub nowelizacji takiej PN. pozostałe PN podlegające przeglądowi mogą być w jego wyniku uznane za aktualne, wycofane, nowelizowane lub poprawione. STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

10 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011
PN z zakresu bibliografii i katalogowania zatwierdzone przed 1994 r. (1) PN-N :1982 Opis bibliograficzny. Postanowienia ogólne PN-N :1982 Opis bibliograficzny. Książki PN-N :1983 Opis bibliograficzny. Druki muzyczne PN-N :1985 Opis bibliograficzny. Dokumenty dźwiękowe PN-N-01158:1985 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

11 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011
PN z zakresu bibliografii i katalogowania zatwierdzone przed 1994 r. (2) PN-N-09120:1984 Zestaw dodatkowych znaków alfabetu łacińskiego do wymiany informacji bibliograficznych PN-N-09121:1985 Zestaw znaków alfabetu greckiego do wymiany informacji bibliograficznych PN-N-09122:1985 Zestaw dodatkowych znaków alfabetu cyrylickiego do wymiany informacji bibliograficznych PN-N-01212:1974 Transliteracja pisma jidysz STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

12 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011
PN z zakresu bibliografii i katalogowania zatwierdzone przed 1994 r. (3) PN-N-01224:1989 Bibliotekarstwo i bibliografia. Opracowywanie zbiorów informacji o dokumentach. Terminologia PN-N-01225:1989 Bibliotekarstwo i bibliografia. Rodzaje i części składowe bibliografii. Terminologia STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

13 Przegląd PN 2010 r. – decyzje KT 242 : normy wycofane
PN-N-09121:1985 Zestaw znaków alfabetu greckiego do wymiany informacji bibliograficznych PN-N-09122:1985 Zestaw dodatkowych znaków alfabetu cyrylickiego do wymiany informacji bibliograficznych PN-N :1985 Opis bibliograficzny -- Dokumenty dźwiękowe PN-ISO 10957:2000 Informacja i dokumentacja -- Międzynarodowy znormalizowany numer druku muzycznego (ISMN) PN-N-01158:1985 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

14 wycofanie normy ze zbioru Polskich Norm
- norma wycofana nie jest normą wadliwą normę wycofaną można nadal stosować na normę wycofaną nie można powoływać się w innych normach STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

15 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011
Przegląd w 2011 r. 14 norm 5 Polskich Norm własnych wszystkie opublikowane po 1994 r. STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

16 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011
Przegląd 2012 PN-N :1982 Opis bibliograficzny. Postanowienia ogólne PN-N :1982 Opis bibliograficzny. Książki PN-N :1997 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe PN-N-01229:2002 Hasło opisu bibliograficznego. Hasło osobowe STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

17 ISO a standardy bibliograficzne
standardy opisu bibliograficznego i punktów dostępu do zasobów nie są przedmiotem zainteresowania ISO zakres działania odpowiednich sekcji i grup roboczych IFLA STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

18 PN-N-01152 Opis bibliograficzny
ISBD (Międzynarodowy Znormalizowany Opis Bibliograficzny) STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

19 ISBD dla poszczególnych typów dokumentów
ISBD (M) – Monographic Publications (1974, 1978, 1987, 2002) ISBD (S) – Serials (1974, 1977, 1988) ISBD (CM) – Cartographic Materials (1977, 1987) ISBD (NBM) –Non-Book Materials (1977, 1987) ISBD (G) – General (1977, 1992, 2004) ISBD (A) – Older Monographic Publications (Antiquarian) (1980, 1991) ISBD (PM) –Printed Music (1980, 1991) ISBD (CF) - Computer Files (1990) ISBD (ER) – Electronic Resources (1997) ISBD (CR) – Serials and Other Continuing Resources (2002) STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

20 PN-N-01152 Opis bibliograficzny
PN-N :1982 Postanowienia ogólne PN-N :1982/Az1:1997 Książki PN-N :1983 Druki muzyczne PN-N :1985 Dokumenty dźwiękowe PN-N :1994 Stare druki PN-N :1994 Filmy PN-N :1997 Wydawnictwa ciągłe PN-N :2000 Dokumenty elektroniczne PN-N :2001 Dokumenty kartograficzne PN-N :2009 Dokumenty ikonograficzne STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

21 PN-N-01152 Opis bibliograficzny
kolejne arkusze tej normy będą stopniowo kierowane do wycofania analiza i interpretacja ISBD przepisy katalogowania STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

22 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011
Normy z zakresu bibliografii i katalogowania opracowane przez ISO/TC 46/SC9 ISO 25577:2008 MarcXchange ISO 8459:2009 Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

23 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011
Normy z zakresu bibliografii i katalogowania opracowane przez ISO/TC 46 - Transliteracja i transkrypcja ISO 233: pismo arabskie ISO 233-2: język arabski ISO 233-3: język perski ISO 843:1997 – alfabet grecki ISO 9984: alfabet gruziński ISO 9985: alfabet ormiański ISO 11940: pismo tajskie ISO/TR 11941:1996 – alfabet koreański ISO 15919: pismo dewanagari STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

24 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011
Normy z zakresu bibliografii i katalogowania opracowane przez ISO/TC 46/SC9 - Międzynarodowe znormalizowane identyfikatory/numery ISO 15511: International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL) ISO 15706:2002 International Standard Audiovisual Number (ISAN) ISO 21047:2001 International Standard Text Code (ISTC) ISO 15707:2001 International Standard Musical Work Code (ISWC) ISO 3901:2001 International Standard Recording Code (ISRC) STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

25 Wykaz norm ISO opracowanych i zatwierdzonych przez ISO/TC 46/SC9:
Dostęp z witryny : Dla bibliotekarzy > Normy, formaty, standardy > Normalizacja > STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa

26 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa 14.11.2011
kontakt: Wanda Klenczon, przewodnicząca KT 242 Grażyna Jaroszewicz, sekretarz KT 242 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE Biblioteka Narodowa


Pobierz ppt "Bibliografia i katalogowanie w normach ISO i w zbiorze Polskich Norm"

Podobne prezentacje


Reklamy Google