Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REPETYTORIUM MATURALNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REPETYTORIUM MATURALNE"— Zapis prezentacji:

1 REPETYTORIUM MATURALNE
Pisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu maturalnym. Wykorzystanie zasobów szkolnej biblioteki internetowej wolnelektury.pl i materiałów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

2 Przeanalizuj temat zamieszczony
w arkuszu maturalnym, wykorzystaj zasoby serwisu wolnelektury.pl i arkusze maturalne (oraz proponowane rozwiązania) znajdujące się na stronie internetowej odszukaj zamieszczony fragment w całości utworu.

3 Jan Kochanowski Pieśń XXII i Tren IX
Na podstawie Pieśni XXII i Trenu IX Jana Kochanowskiego, przedstaw różnice w postawie poety wobec Rozumu i Mądrości. Zwróć uwagę na sposób budowania poetyckiej refleksji [ ]

4 http://www. wolnelektury
a/piesni-ksiegi-pierwsze-piesn-xxii- rozumie-moj-prozno-sie-mas.html a/treny-tren-ix-kupic-by-cie-madrosci-za- drogie-pieniadze.html

5 http://www.cke.edu.pl/images/stories/Ark usze_matura_09/polski_pr.pdf
ze_mat_09/polski_a.pdf

6 Jan Kochanowski Czego chcesz od nas, Panie... i Juliusz Słowacki Hymn
Dwie postawy człowieka wobec Boga i Jego dzieła. Porównaj pieśń Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas, Panie... i Hymn Juliusza Słowackiego. Zwróć uwagę na nastrój obydwu utworów. [ ]

7 http://www. wolnelektury
a/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xxv-czego- chcesz-od-nas-panie-za-t.html a/hymn-o-zachodzie-slonca-na- morzu.html

8 http://slimak.onet.pl/_m/matury/matura20 09/polski_PP.pdf
09/polski_model_PP.pdf

9 Adam Mickiewicz Dziady
Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę objaśnia sens męczeństwa młodzieży polskiej? Analizując przytoczony fragment Dziadów Adama Mickiewicza, zwróć uwagę na sytuację studentów i ich postawy. [ ]

10 http://www. wolnelektury
a/dziady-dziady-poema-dziady-czesc- iii.html

11 http://www.cke.edu.pl/images/stories/mat _07/polski_pp.pdf
_07/pol_pp_prozw.pdf

12 Adam Mickiewicz Dziady i Franciszek Karpiński Przypomnienia dawnej miłości
Różne koncepcje miłości i różne sposoby mówienia o niej. Dokonaj analizy i interpretacji porównawczej Przypomnienia dawnej miłości Franciszka Karpińskiego oraz danego fragmentu IV części Dziadów Adama Mickiewicza. [ ]

13 http://www. wolnelektury
a/dziady-dziady-poema-dziady-czesc- iv.html a/przypomnienie-dawnej-milosci.html

14 http://www. cke. edu. pl/images/stories/arku sze05grudzien/arkusz_2_jp
sze05grudzien/arkusz_2_jp.pdf sze05grudzien/model_2_.jp.pdf

15 Juliusz Słowacki Kordian, Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia
Analizując wypowiedzi bohaterów romantycznych, porównaj postawę Kordiana i Męża. W interpretacyjnych wnioskach wykorzystaj wiedzę o utworach, z których pochodzą fragmenty. [ ]

16 http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektur a/kordian.html
a/nie-boska-komedia.html

17 http://www.cke.edu.pl/images/stories/Mat ura2005/polsi_podst_a1.pdf
ura2005/polski_odp_a1.pdf

18 Johann Wolfgang von Goethe Cierpienia młodego Wertera
Na podstawie analizy podanego fragmentu i znajomości całego utworu scharakteryzuj Wertera. Zwróć uwagę na rolę miłości i literatury w życiu bohatera oraz jego stosunek do natury [ ]

19 http://www. wolnelektury
a/cierpienia-mlodego-wertera.html

20 http://www.cke.edu.pl/images/stories/Mat ura_probna_06/app_pol.pdf
ura_probna_06/pp_pol_ocen.pdf

21 Bolesław Prus Lalka 1.Sen jako sposób prezentowania postaci literackiej. Analizując i interpretując podany fragment Lalki Bolesława Prusa, wyjaśnij, co marzenie senne mówi o bohaterce powieści i jej stosunku do ważnych w jej życiu osób – ojca i Wokulskiego. [ ]

22 http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektur a/lalka-tom-pierwszy.html
a/lalka-tom-drugi.html

23 http://www.cke.edu.pl/images/stories/Ark usze08matura/polski_pp.pdf
usze08matura/polski_pp_rozw.pdf

24 Bolesław Prus Lalka 2. Analizując podany fragment Lalki Bolesława Prusa, scharakteryzuj występujących w nim bohaterów. Określ ich stosunek do nauki i miłości. [ ]

25 http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektur a/lalka-tom-pierwszy.html
a/lalka-tom-drugi.html

26 http://www.cke.edu.pl/images/stories/Ark usze08matura/polski_pp_ns.pdf
usze08matura/polski_pp_ns_rozw.pdf

27 Bolesław Prus Lalka 3.Jak Izabela Łęcka postrzegała świat
i ludzi? Na podstawie podanego fragmentu scharakteryzuj bohaterkę Lalki Bolesława Prusa. Oceń jej postawę, uwzględniając najważniejsze hasła programu pozytywistów. [ ]

28 http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektur a/lalka-tom-pierwszy.html
a/lalka-tom-drugi.html

29 http://www.cke.edu.pl/images/stories/Mat ura2006/a1_pol_niesl.pdf

30 Bolesław Prus Lalka, Juliusz Słowacki Kordian
Romantyk i pozytywista (Juliusz Słowacki i Bolesław Prus) w kontekście ideałów swojej epoki oceniają cywilizację zachodnioeuropejską. Porównaj obraz Zachodu zawarty w poniższym fragmencie Lalki z tym, który znasz z Kordiana. Zwróć uwagę na znaczenie podróży po Europie w życiu bohaterów. [ ]

31 http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektur a/lalka-tom-pierwszy.html
a/lalka-tom-drugi.html

32 http://www.cke.edu.pl/images/stories/Mat ura_probna_06/app_pol.pdf
ura_probna_06/pp_pol_ocen.pdf

33 Bolesław Prus Kamizelka, Lalka
Na podstawie podanych tekstów przedstaw, porównaj i oceń portrety małżeństw stworzone przez Bolesława Prusa. Wykorzystaj znajomość Kamizelki i Lalki. [ ]

34 http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektur a/kamizelka.html
a/lalka-tom-pierwszy.html a/lalka-tom-drugi.html

35 http://www.cke.edu.pl/images/stories/Ark usze_matura_09/polski_ns.pdf
ze_mat_09/pozostale/polski_ns.pdf

36 Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem
Na podstawie fragmentów powieści Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem napisz, jakie wartości Jan przekazuje Justynie, oprowadzając ją po mogiłach. Zwróć uwagę na uczucia przeżywane przez tę parę bohaterów. [ ]

37 http://www. wolnelektury. pl/katalog/lektur a/nad-niemnem-tom-pierwszy
a/nad-niemnem-tom-pierwszy.html

38 http://www.cke.edu.pl/images/stories/Mat ura2005/pol_glusi_a1.pdf
ura_odp_2005/pol_niesl_a1_model.pdf

39 Maria Konopnicka Mendel Gdański
Jaki obraz stosunku Polaków do Żydów w Warszawie lat osiemdziesiątych XIX wieku przedstawia Maria Konopnicka w opowiadaniu Mendel Gdański? Odpowiedz na pytanie, analizując załączone fragmenty tekstu. Zwróć uwagę na postawy poszczególnych bohaterów oraz na cele autorki (ideową wymowę utworu). [ ]

40 http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektur a/mendel-gdanski.html

41 http://www.cke.edu.pl/images/stories/mat _07/polski_pp_niesl.pdf

42 Władysław Stanisław Reymont Chłopi
1.Na podstawie fragmentu I tomu powieści Władysława S. Reymonta Chłopi scharakteryzuj Bylicę i jego relacje z córkami. Co mówi los Bylicy o losie starych ludzi w społeczności lipieckiej? [ ]

43 http://www. wolnelektury
a/chlopi-czesc-pierwsza-jesien.html

44 http://www.cke.edu.pl/images/stories/Ark usze_matura_09/polski_pp.pdf
ze_mat_09/polski_a.pdf

45 Władysław Stanisław Reymont Chłopi
2.Kłótnia u Borynów. Zanalizuj podany fragment Chłopów Władysława Reymonta i scharakteryzuj występujące w nim postacie. Na podstawie fragmentu i I tomu powieści określ przyczyny kłótni i źródła dramatyczności sceny. [ ]

46 http://www. wolnelektury
a/chlopi-czesc-pierwsza-jesien.html

47 http://www.cke.edu.pl/images/stories/Mat ura2006/a1_polski.pdf
ura2006/a1_pol_rozw.pdf

48 Władysław Stanisław Reymont Chłopi
3.Koncepcja ludzkiego losu w Chłopach Władysława Stanisława Reymonta. Przedstaw temat, analizując wskazany fragment oraz wykorzystując znajomość I tomu powieści. [ ]

49 http://www. wolnelektury
a/chlopi-czesc-pierwsza-jesien.html

50 http://www. cke. edu. pl/images/stories/arku sze05grudzien/arkusz_1_jp
sze05grudzien/arkusz_1_jp.pdf sze05grudzien/model_1_j.p.pdf

51 Stefan Żeromski Ludzie bezdomni
Fabryki, huty, kopalnie w oczach Stefana Żeromskiego – nowoczesność i postęp czy piekło dla pracujących tam ludzi? Odpowiedz na pytanie, analizując załączone fragmenty Ludzi bezdomnych oraz wykorzystując znajomość całości powieści. Zwróć szczególną uwagę na opisy maszyn i pracujących robotników. [ ]

52 http://www. wolnelektury
a/ludzie-bezdomni-tom-pierwszy.html a/ludzie-bezdomni-tom-drugi.html

53 http://slimak.onet.pl/_m/matury/matura20 09/polski_PP.pdf
09/polski_model_PP.pdf

54 Stefan Żeromski Przedwiośnie
1.Interpretując podane fragmenty Przedwiośnia Stefana Żeromskiego, zwróć uwagę na przedstawione w nich sytuacje i zachowanie Cezarego. Napisz, jak wydarzenia historyczne, o których mowa w podanych fragmentach, wpłynęły na psychikę bohatera powieści i jego rozumienie świata. [ ]

55 http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektur a/przedwiosnie.html

56 http://www.cke.edu.pl/images/stories/Mat ura2006/a1_pol_niesl.pdf

57 Stefan Żeromski Przedwiośnie
2.Na podstawie podanego fragmentu powieści Przedwiośnie, przedstaw wizję szklanych domów. Omów jej znaczenie w powieści i porównaj z komunistyczną koncepcją naprawy państwa oraz programem Gajowca. [ ]

58 http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektur a/przedwiosnie.html

59 http://www.cke.edu.pl/images/stories/Ark usze_matura_09/polski_ns.pdf
ze_mat_09/pozostale/polski_ns.pdf

60 Stefan Żeromski Przedwiośnie
3. Analizując dany fragment powieści, zwróć uwagę na prezentowane przez bohaterów racje. Wnioski z analizy wykorzystaj w pracy: Przedwiośnie jako powieść – dyskusja nad kształtem odrodzonej Polski. [ ]

61 http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektur a/przedwiosnie.html

62 http://www.cke.edu.pl/images/stories/Ark usz2006styczen/polski_a1.pdf
usz2006styczen/polski_mod_a1.pdf

63 Stefan Żeromski Przedwiośnie
4. Jaki obraz wsi polskiej z początku XX wieku przedstawił Stefan Żeromski w Przedwiośniu? Odpowiadając na to pytanie, zanalizuj i zinterpretuj podane fragmenty. Zwróć uwagę na tradycję literacką, do której nawiązuje autor, oraz jego stosunek do mieszkańców wsi. [ ]

64 http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektur a/przedwiosnie.html

65 http://www.cke.edu.pl/images/stories/Mat ura2005/pol_glusi_a1.pdf
ura_odp_2005/pol_niesl_a1_model.pdf

66 Dziękuję za uwagę Anna Brodawka doradca metodyczny m. st. Warszawy
w zakresie języka polskiego


Pobierz ppt "REPETYTORIUM MATURALNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google