Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr hab. Ewa Popko pok. 231a www.if.pwr.wroc.pl/~popko e-mail: ewa.popko@pwr.wroc.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr hab. Ewa Popko pok. 231a www.if.pwr.wroc.pl/~popko e-mail: ewa.popko@pwr.wroc.pl."— Zapis prezentacji:

1 dr hab. Ewa Popko pok. 231a www.if.pwr.wroc.pl/~popko e-mail:

2 Podręczniki D. Halliday, R.Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, tom 1, tom 2, tom 3, tom 4, tom 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 — podstawowy podręcznik akademicki; wydania wcześniejsze dostępne w bibliotekach, np. D. Halliday,R. Resnick, FIZYKA, t. I i II, PWN, Warszawa 1996. J. Walker, Podstawy fizyki. Zbiór zadan, PWN, Warszawa 2005. J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inzynierów, cz. I i cz. II, WNT, Warszawa 2008. J. Orear, Fizyka, t. I i II, WNT, Warszawa 2008.

3 Podręczniki W.I Sawieliew; Wykłady z Fizyki tom I
H.D. Young, R.A. Freedman; University Physics, K.Jezierski, B.Kołodka, K.Sierański; Wzory i Prawa z Objaśnieniami, część I K.Sierański; K.Jezierski, B.Kołodka, Wzory i Prawa z Objaśnieniami, część II K.Sierański, J.Szatkowski ; Wzory i Prawa z Objaśnieniami, część III K.Jezierski, B.Kołodka, K.Sierański; Zadania z Rozwiązaniami, część I

4 wielkości fizycznych :
1.Modele matematyczne wielkości fizycznych :

5 2. Pomiar Jest to procedura przypisująca wielkość matematyczną wielkości fizycznej. Polega on na porównaniu pewnej wielkości z wielkością standardową.

6 3. Jednostki Układ jednostek SI: m, kg, s, mol femto- 10-15
micro kilo mega pico mili giga nano centi

7 4. Skalary Wielkość skalarna podlega tym samym zasadom, co kombinacja liczb. Każdy skalar jest reprezentowany przez pewną liczbę 3 + 2 = 5

8 Czas - wielkość skalarna związana ze zmianami we wszechświecie.
W SI jedna sekunda jest zdefiniowana jako czas trwania oscylacji określonej linii spektralnej atomu Cs133 Czas życia protonu: 1039s Wiek Wszechświata – 5x1017s Czas Plancka – 10-43s

9

10 Odległość - skalar związany ze względnym położeniem dwóch punktów.
(W SI jeden metr jest zdefiniowany jako odległość jaką przebywa światło w próżni w czasie 1/299,792,458 sekundy) s  0

11 Odległość Ziemia-Słońce 1011m
Droga Mleczna – 1021m Wszechświat, który widzimy: 1026m

12 1026 1024 1021 1018 1016 1013 1011 108 104 100 10-3 10-6 10-9 10-10 10-12 10-15 10-18 10-35

13

14 Masa - skalar określający bezwładność ciała, czyli ‘opór' na zmianę ruchu. W SI jeden kilogram = masie wzorca ze stopu platyny i irydu, przechowywanym w International Bureau of Weights and Measures w Sevres Wszechświat ~1053 kg molekuła penicyliny: 5x10-17 kg Droga Mleczna – 2x1041 kg proton –2x10-27 kg Słońce – 2x1030 kg elektron – 9x10-31kg Księżyc – 7x1022 kg

15

16

17 Długość - skalar związany z rozmiarami obiektów

18 WEKTORY 1- geometrycznie: element zorientowany 2- algebraicznie:
zbiór liczb Rn A = [A1, A2, A3] AB B = [B1, B2, B3] B A A AB = [A1+B1, A2+ B2, A3+ B3] A = [A1, A2, A3] Elementy zbioru V dla którego zdefiniowano 2 operacje: wewnętrzną  i zewnętrzną  (mnożenie przez liczbę), są zwane wektorami wszystkie osiem warunków jest spełnione:

19 m.in. prawo łączności dodawania
jeśli a,b,c V to a  ( b  c ) = ( a  b)  c (AB)C A(BC) A(BC) BC AB B C A

20 Prawo przemienności dodawania
jeśli a, b V to a  b = b  a 1 2 BA AB AB [A1,A2,A3][B1,B2,B3]= = [(A1+B1), (A2+B2), (A3+B3)] = = [(B1+A1), (B2+A2), (B3+A3)] = = [B1,B2,B3]  [A1,A2,A3] B A

21 Wielkości wektorowe Wielkość która spełnia ww. jest wielkością wektorową. Każda wielkość wektorowa może być reprezentowana przez wektor, ale nie może być reprezentowana przez liczbę.

22 Element zorientowany  trójce liczb (Układ Kartezjański)
Ax Ay Az z Az = Az k A A = (Ax  i)  (Ay  j)  (Az  k ) k Ay = Ay j y i j Ax = Ax i x

23 Iloczyn skalarny wielkości wektorowych
Iloczyn skalarny wielkości wektorowych definiuje się poprzez iloczyn skalarny wektorów je reprezentujących.

24 Iloczyn skalarny - właściwości
a ○ b = b ○ a (przemienność) (  a) ○ b =   (a ○ b) (łączność) (a  b) ○ c = (a ○ c) + (b ○ c) (rozdzielność) a ○ a  0; a ○ a = 0  a = 0

25 Iloczyn skalarny - geometrycznie
b B gdzie a i b są długościami wektorów a  jest kątem miedzy nimi A a Np: iloczyn skalarny dwóch wersorów prostopadłych;

26 Długość wektora=moduł=wartość bezwzględna
Jest to liczba zdefiniowana przez iloczyn skalarny: np: geometrycznie A a

27 Iloczyn skalarny w Rn np: [1,-1,2] ○ [2,3,0] = 1·2 + (-1)·3 + 2·0 = -1

28 Kąt między wektorami Kąt miedzy dwoma wektorami jest zdefiniowany przez iloczyn skalarny y = 45 x np: Znajdź kąt między [2,0] i [1,1].

29 Rzut wektora Dla dowolnego wektora i wektora jednostk. , wektor
Jest zwany rzutem wektora na kierunek wektora np A a Ax = ( a cos ) Ax = ( a ·1· cos ) • i x i Ax Ax

30 Składowe Np.: przestrzeń 2D Ax = A ○ i = = A  1  cos  = A cos  y
Ay A Ax = A cos   i Ay Ay = A cos  = A sin  x Ay = A sin   j Ax Ax

31 Dodawanie wektorów

32 Iloczyn wektorowy C C = ABsin  A B
Iloczynem wektorowym A x B jest wektor C, którego moduł jest równy C = ABsin i który jest prostopadły do płaszczyzny na której leżą A i B. Zwrot wektora C określa reguła prawej dłoni ( śruby prawoskrętnej) A B

33 Iloczyn wektorowy Można go obliczyć metodą wyznacznika:

34 Twierdzenia nieprzemienny Rozdzielność ze względu na dodawanie
różniczkowanie Użyteczna tożsamość

35 Transformacja wektora przy obrocie układu współrzędnych.


Pobierz ppt "Dr hab. Ewa Popko pok. 231a www.if.pwr.wroc.pl/~popko e-mail: ewa.popko@pwr.wroc.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google