Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIEJSKA DŻUNGLA V Edycja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIEJSKA DŻUNGLA V Edycja"— Zapis prezentacji:

1 MIEJSKA DŻUNGLA V Edycja
akcja społeczna likwidująca bariery dzielące osoby niepełnosprawne od pełnosprawnego społeczeństwa Katowice, 19 marca 2013 r.

2 MIEJSKA DŻUNGLA V Edycja 2012/2013
Miejska Dżungla jest akcją społeczną organizowaną przez Urząd Miasta Katowice we współpracy z katowickimi szkołami gimnazjalnymi, ponadgimnazjalnymi, Strażą Miejską, Policją, organizacjami pozarządowymi reprezentującymi osoby niepełnosprawne oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego.

3 CELE PROJEKTU Głównymi celami podejmowanych działań jest:
Przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych młodzieży szkolnej, Złamanie barier mentalnych w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi oraz przełamanie stereotypów funkcjonujących na temat osób niepełnosprawnych, Przeciwdziałanie zajmowaniu miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione tj. posługujące się nieaktualnymi kartami parkingowymi lub nie przewożące osób niepełnosprawnych, Zwrócenie uwagi na bariery architektoniczne przeszkadzające osobom niepełnosprawnym w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.

4 WSPÓŁORGANIZATORZY V EDYCJI PROJEKTU
Urząd Miasta Katowice (Wydział Polityki Społecznej), Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół, Stowarzyszenie „Aktywne Życie”, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec w Katowicach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach. We współpracy z Policją i Strażą Miejską w Katowicach.

5 UCZESTNICY V EDYCJI PROJEKTU
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Szkoła Podstawowa nr 42 Gimnazjum nr 4 im. J. Ziętka Gimnazjum nr 3 im. A. Szklarskiego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi Gimnazjum nr 10 im. J. Kukuczki Gimnazjum nr 13 im. H. Wagnera Gimnazjum nr 14 im. J. Słowackiego Gimnazjum nr 15 Gimnazjum nr 16 im. M. Konopnickiej Gimnazjum nr 22 im. S. Staszica Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Maczka V Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego

6 VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Długosza
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. R.Oszka Zespół Szkół nr 1 im. J. Ziętka Zespół Szkół nr 4 im. T. Klenczara Zespół Szkół nr 7 im. S. Mastalerza Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 Zespół Szkół Budowlanych Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 Zespół Szkół Zawodowych Im. R. Mielczarskiego Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe W pierwszej edycji projektu w 2009 roku udział wzięły 3 szkoły, w drugiej edycji 12 szkół, w trzeciej edycji w 2010 roku 13 szkół, w czwartej 25 szkół 

7 REALIZACJA PROJEKTU Integracyjny Rajd po Beskidach
r. – odbył się integracyjny rajd po Beskidach, w którym udział wzięło 250 uczestników, uczniów niepełnosprawnych i sprawnych z katowickich szkół wraz z opiekunami i wolontariuszami. Celem imprezy była integracja dzieci i młodzieży bez względu na stopień sprawności ruchowej lub umysłowej oraz aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w rajdzie górskim a także uświadomienie osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom o możliwościach aktywnego uprawiania krajoznawstwa i turystyki . Organizatorem rajdu był Uczniowski Klub Sportowy Gladiator 23 z Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ratowników Górskich w Katowicach, który otrzymał na ten cel dofinansowanie z budżetu miasta Katowice w kwocie 7 000, 00 zł.

8 REALIZACJA PROJEKTU Konferencja naukowa
r. – w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie na Wydziale Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach przy ulicy Katowickiej 27 odbyła się konferencja pt. „Równe szanse niepełnosprawnych uczniów w katowickich szkołach. Dylematy, doświadczenia, dobre praktyki”. Organizowana konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na szczególne potrzeby niepełnosprawnych uczniów oraz wsparcie nauczycieli w ich pracy z uczniami. Tematy poruszane podczas konferencji to: „Miejska Dżungla w Gimnazjum nr 14 – wygrywa integracja”, „Zmiany w kształceniu osób z niepełnosprawnością sensoryczną - doświadczenia własne w ostatnich trzydziestu latach”, „Szkoła specjalna szansą na wszechstronny rozwój dzieci niepełnosprawnych”, „Działalność edukacyjna Centrum Rehabilitacyjno – Oświatowego „Odrodzenie” na rzecz dzieci niepełnosprawnych”, „Rola asystenta w rozwoju psychospołecznym dzieci niepełnosprawnych. Wybrane aspekty wsparcia edukacyjnego”.

9 REALIZACJA PROJEKTU Szkolenia dla współrealizatorów
5, 11 i 12 grudnia 2012 r. odbyły się szkolenia z zakresu zasad pomocy osobom niepełnosprawnym i alternatywnych sposobów komunikacji, w których udział wzięli pracownicy Urzędu Miasta oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, którzy wspierają uczniów podczas akcji parkingowej. W ramach szkolenia uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z: - zasadami pomocy osobom korzystającym z wózka lub z niepełnosprawnością ruchową, - zasadami pomocy osobom z niepełnosprawnością sensoryczną, - zasadami pomocy osobom z upośledzeniem umysłowym, - zasadami pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, - oraz alternatywnymi sposobami porozumiewania się.

10 REALIZACJA PROJEKTU Akcja parkingowa
15 grudnia 2012r. (sobota) na terenie miasta Katowice odbyła się akcja patrolowa, mająca na celu sprawdzenie prawidłowości kart parkingowych, kierowców, którzy parkowali na miejscach dla osób niepełnosprawnych. Akcja została przeprowadzona wspólnie z katowickimi harcerzami, uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz we współpracy z Komendą Miejską Policji i Strażą Miejską na parkingach przed supermarketami. W ramach akcji młodzież wręczała kierowcom ulotki oraz wkładała je za wycieraczki samochodowe. Patrolowano następujące miejsca: Centrum Handlowe Silesia ul. Chorzowska 107 OBI ul. Rolna 4 Supermarket Simply ul. Szczecińska 18 Auchan ul. Reńców 30 Carrefour al. Roździeńskiego 200 Ikea al. Roździeńskiego 95 Centrum Handlowe 3 Stawy ul. Pułaskiego 60 Lidl ul. Kolista 3 Lidl ul. Ligocka 107 Lidl ul. Bolesława Chrobrego Leclerc ul. Jankego 15D

11 Szkoły biorące udział w akcji parkingowej w dniu 15.12.2012 r.:
- Szkoła Podstawowa nr 42 J. Kantorówny - Gimnazjum nr 14 im. J. Słowackiego - Gimnazjum nr 10 im. J. Kukuczki - Gimnazjum nr 15 - Gimnazjum nr 22 im. S. Staszica - Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich - VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Długosza - V Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego - Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. R. Oszka - Zespół Szkół nr 1 im. J. Ziętka - Zespół Szkół nr 4 im. T. Klenczara - Zespół Szkół nr 7 im. S. Mastalerza - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 - Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 - Zespół Szkół Budowlanych

12 Patrole harcerzy z Policją i Strażą Miejską

13 REALIZACJA PROJEKTU Happeningi
HAPPENINGI to wydarzenie organizowane w szkołach biorących udział w projekcie. Osią dnia są spotkania osób niepełnosprawnych z katowickich organizacji pozarządowych skupiających osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności, z uczniami szkół. W trakcie dnia odbywają się prelekcje osób niepełnosprawnych, które opowiadają o swoim codziennym życiu z niepełnosprawnością, o swoich pasjach i zainteresowaniach, pokazując uczniom, że osoby niepełnosprawne mają takie same marzenia i potrzeby jak osoby pełnosprawne.

14 REALIZACJA PROJEKTU Happeningi
W trakcie happeningów odbywają się także: debaty między uczniami poświęcone problematyce osób niepełnosprawnych konkursy plastyczne kółka teatralne, warsztaty taneczne spartakiady, czyli zawody sportowe podczas których uczniowie np. grają w kosza na wózkach inwalidzkich lub w goalball (rodzaj piłki dla osób niewidomych) lekcje savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych pokazy psów asystenckich pokazy udzielania pierwszej pomocy. oraz wiele innych przedsięwzięć, które mają na celu przełamywanie barier między sprawnymi uczniami i niepełnosprawnymi zaproszonymi gośćmi oraz przełamywanie stereotypów, że osoba niepełnosprawna to osoba inna, gorsza.

15 Foto Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2
Wystąpienie Pana Andrzeja Bogdanowicza – Prezesa Stowarzyszenia Chorych Na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół Wystąpienie Pana Mirosława Pawłowskiego – członka Stowarzyszenia Aktywne Życie

16 Lekcje informatyki prowadzona przez Pana Krzysztofa Wostala z Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących i Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

17 Zawody sportowe uczniów

18 Zajęcia plastyczne, czyli namalujmy świat na nowo…

19 Jak uratować ludzkie życie, czyli pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej

20 Pokaz techniki wsiadania do auta przez osoby niepełnosprawne ruchowo oraz lekcja savoire – vivre wobec osób niepełnosprawnych

21 REALIZACJA PROJEKTU Konkursy dla uczniów
Uczniowie szkół biorących udział w projekcie mogą wziąć udział w konkursach poruszających problemy osób niepełnosprawnych, organizowanych przez Urząd Miasta. Organizowane są konkursy: - Konkurs na Plakat (zwycięska praca zostaje użyta jako plakat promujący następną edycję „Miejskiej Dżungli” ) - Konkurs Literacki - Konkurs Multimedialny - Konkurs na Miejsce Przyjazne Osobom Niepełnosprawnym

22 Zwycięzca konkursu IV edycji

23 Wyróżnienie w konkursie literackim IV edycji

24 SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS - 2011
Projekt „Miejska Dżungla” został laureatem trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych - „SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS ”. Nagroda została przyznana przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

25 Samorządowy Lider Zarządzania – Usługi społeczne 2011
Ponadto projekt otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania – Usługi społeczne 2011” organizowanym przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

26 Internetowy informator dla osób niepełnosprawnych

27

28 Katowice bez barier to internetowy informator stworzony z myślą o osobach niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Odbiorcami projektu są osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby niepełnosprawne sensorycznie (osoby niewidome, niedowidzące, głuche, niedosłyszące, z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej,) oraz osoby starsze i zniedołężniałe

29 Informator powstał dzięki współpracy Urzędu Miasta Katowice z organizacją pozarządową–Stowarzyszeniem „Aktywne Życie”, które działa na rzecz jak najszerszej aktywizacji osób niepełnosprawnych. Stworzenie informatora internetowego, umożliwia niepełnosprawnym mieszkańcom Miasta Katowice sprawne załatwienie spraw administracyjnych w instytucjach publicznych oraz zaplanowanie czynnego spędzania wolnego czasu w dostępnych miejscach.

30 Założeniem projektu jest skatalogowanie wszystkich najważniejszych obiektów użyteczności publicznej i miejsc w Katowicach pod względem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo, a także niewidomych lub niedosłyszących. Oględzin obiektów dokonują przedstawiciele Stowarzyszenia „Aktywne Życie”, którzy są osobami niepełnosprawnymi W ramach projektu miesięcznie zbierane są informacje o dostępności co najmniej 20 obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obiekty handlowe, gastronomiczne, sportowe i komunikacyjne.

31 www.katowice.bezbarier.info W ramach oględzin sprawdzana jest:
dostępność wejścia głównego dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, ewentualnie innego wejścia do budynku dostosowanego do tych potrzeb, dostępności toalet i ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez oznaczenie piktogramem, dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych, głuchoniemych, wyznaczenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

32

33 W chwili obecnej na stronie informatora można znaleźć między innymi: urzędy i instytucje (223 obiektów) obiekty gastronomiczne (131) obiekty kulturalne (65) obiekty sportowe (14) obiekty handlowe (78) obiekty edukacyjne (80) obiekty opieki zdrowotnej (210) obiekty sakralne (31) obiekty turystyczne (5) obiekty noclegowe (1) toalety publiczne (6) trasy wycieczkowe (7).

34

35 Dziękuję za uwagę Małgorzata Moryń-Trzęsimiech Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice tel.:


Pobierz ppt "MIEJSKA DŻUNGLA V Edycja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google