Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Paszkowska-Rogacz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Paszkowska-Rogacz"— Zapis prezentacji:

1 Anna Paszkowska-Rogacz
RODZICE JAKO DORADCY ZAWODOWI SWOICH DZIECI Konferencja 2009 Warszawa Anna Paszkowska-Rogacz LLL-Grundtvig 1 Project Nr CP PL-Grundtvig-G1

2 >>> Partnerzy projektu
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania (Polska) – Koordynator die Berater ( Austria) Training2000 (Włochy) University of Oradea (Rumunia) Institute for Education, Ltd. (Słowacja) Supercomputing Centre of Galicia (Hiszpania) Catalan Association for Multipurpose Training „Baobab” (Hiszpania)

3 Wpływ rodziny na rozwój kariery zawodowej:
>>> Podstawy teoretyczne (1) Wpływ rodziny na rozwój kariery zawodowej: Podejmowanie decyzji zawodowych (Lopez & Andrews, 1987) Zaangażowanie zawodowe (Blustein, Walbridge, Friedlander, & Palladino, 1991) Dynamika systemu rodzinnego (Penick & Jepsen, 1992) Poczucie własnej skuteczności (O'Brien, 1996) Przywiązanie (Ryan, Solberg, & Brown, 1996; Ketterson & Blustein, 1997) Wybór ścieżki kariery (Kracke, 1997; Felsman & Blustein, 1999) Aspiracje i osiągnięcia zawodowe (Rainey & Borders, 1997) Wsparcie rodziny (Wall, Covell, & MacIntyre, 1999)

4 >>> Podstawy teoretyczne (2)
Badania nad działaniami podejmowanymi przez rodziców w sytuacji wyboru kariery zawodowej przez ich dzieci: Więzi rodzinne a dojrzałość do kariery zawodowej (Palmer & Cochran, 1988) Rodzinne przygotowanie do kariery zawodowej (Young, Friesen, & Pearson, 1988; Young & Friesen, 1992) Rozwijanie poczucia sprawczości wśród młodzieży (Kush & Cochran, 1993) Rodzinne „projekty” kariery (Young, Valach, & Collin, 1996)

5 >>> Podstawy teoretyczne (3)
Kto może pomóc w wyborze kariery? Opinie rodziców i uczniów (Kubicka, 2005) Potencjalni doradcy Uczniowie Rodzice N % Profesjonalny doradca zawodowy 15 14 65 71 68 64 Nauczyciele 3 12 13 Przyjaciel Ksiądz 1 Inni 5

6 >>> Cele projektu
poszerzanie wiedzy rodziców: jak pomagać swoim własnym dzieciom w wyborze ścieżki zawodowej zachęcanie rodziców do stałej współpracy z doradcami zawodowymi w szkole oraz innymi rodzicami redukowanie wśród młodych osób stresu wynikającego z podejmowania trudnych decyzji dotyczących wyboru zawodu poprawa komunikacji pomiędzy dziećmi i ich rodzicami polepszanie efektywności wyboru zawodu dokonywanego przez uczniów

7 >>> Grupy docelowe
rodzice uczniów, którzy stoją przed koniecznością podjęcia decyzji dotyczących kierunku ich  dalszej edukacji zawodowej uczniowie stojący przed wyborem dalszej edukacji zawodowej doradcy zawodowi pracujący w szkołach oraz nauczyciele szkolni doradzający swoim uczniom w sprawach zawodowych firmy szkoleniowe: otrzymają nowy program szkoleniowy dla doradców i nauczycieli, który wzbogaci ich ofertę szkoły wyższe prowadzące kursy poradnictwa zawodowego akademiccy pracownicy naukowi: wzrost liczby badań nad wpływem rodziców na wybór kariery zawodowej dokonywany przez ich dzieci

8 >>> Rezultaty projektu
30-to godzinne szkolenie dostępne na płycie CD, łącznie z materiałami metodycznymi dla osób, które nauczają w ramach kursów oraz z materiałami dla uczestników szkolenia Adresowana do rodziców tematyczna platforma komunikacyjna, jako narzędzie nieformalnego nauczania na temat pomocy dzieciom w sytuacji podejmowaniu decyzji zawodowych

9 >>> Tematyka szkolenia
Jak poznać lepiej własne dziecko? - zdolności; zainteresowania; hierarchia wartości, osobowość Jak pomóc dziecku podejmować decyzje edukacyjne i zawodowe? - formułowanie celów, tworzenie planów i ich realizacja, radzenie sobie z sytuacjami subiektywnie i obiektywnie trudnymi Jak wykorzystać zasobu rodzinne i zawodowy genogram w czasie planowania przez dziecko kariery? Jak zbudować dobre relacje z dzieckiem tak, by stanowiły one pomoc w kluczowych momentach podejmowania decyzji zawodowych? Gdzie można znaleźć niezbędne informacje? - instytucje, strony internetowe, literatura źródłowa

10 >>> Tematyczna platforma komunikacyjna dla rodziców
Pomaga rodzicom w wymianie doświadczeń w nieformalny sposób Rodzice uczą się od siebie nawzajem Zawiera: Samodzielne ćwiczenia Analizy przypadków wraz z możliwymi rozwiązaniami Typowe pytania zadawane przez rodziców doradcom zawodowym (FAQ) Forum tematyczne dla rodziców Zalecaną literaturę .

11 >>> Analizy przypadków - przykład

12 >>> Samodzielne ćwiczenia - przykład

13 >>> Często zadawane pytania (FAQ) - przykład

14 >> Kontynuacja projektu: http://www.parentsvoctrainers.eu
Podręcznik dla rodziców

15 >> Kontynuacja projektu: http://www.parentsvoctrainers.eu
Podręcznik dla doradców (CD) Kontakt: Monika Kurzawa:

16 >>> Bibliografia
Blustein, D. L., Walbridge, M. M., Friedlander, M. L. & Palladino, D. E. (1991). Contributions to psychological separation and parental attachment to the career development process. Journal of Counseling Psychology, 38, ( ) Felsman, D. E. & Blustein, D. L. (1999). The role of peer relatedness in late adolescent career development. Journal of Vocational Behavior, 54, ( ) Ketterson, T. U. & Blustein, D. L. (1997). Attachment relationships and the career exploration process. Career Development Quarterly, 46, ( ) Kracke, B. (1997). Parental behaviors and adolescents' career exploration. Career Development Quarterly, 45, ( ). Kubicka, P. (2005). Oczekiwania klientów wobec doradztwa zawodowego[Client Expectanies about Career Counselling]. Nieopublikowana praca magisterska [Unpublished Master Thesis], University of Lodz. Kush, K. & Cochran, L. (1993). Enhancing a sense of agency through career planning. Journal of Counseling Psychology, 40, Lopez, F. G. & Andrews, S. (1987). Career indecision: A family systems perspective. Journal of Counseling and Development, 65, ( ) O'Brien, K. M. (1996). The influence of psychological separation and parental attachment on the career development of adolescent women. Journal of Vocational Behavior, 28, Palmer, S. & Cochran, L. (1988). Parents as agents of career development. Journal of Counseling Psychology, 35, ( ).

17 >>> Bibliografia
Penick, N. I. & Jepsen, D. A. (1992). Family functioning and adolescent career development. Career Development Quarterly, 40, ( ) Rainey, L. M. & Borders, L. D. (1997). Influential factors in career orientation and career aspiration of early adolescent girls. Journal of Counseling Psychology, 44, ( ) Ryan, N. E., Solberg, V. S. & Brown, S. D. (1996). Family dysfunction, parental attachment, and career search self-efficacy among community college students. Journal of Counseling Psychology, 43, ( ) Wall, J., Covell, K. & MacIntyre, P. D. (1999). Implications of social supports for adolescents' education and career aspirations. Canadian Journal of Behavioural Science, 31, ( ) Young, R. A. & Friesen, J. D. (1992). The intentions of parents in influencing the career development of their children. Career Development Quarterly, 40, ( ) Young, R. A., Friesen, J. D. & Pearson, H. M. (1988). Activities and interpersonal relations as dimensions of behavior in the career development of adolescents. Youth & Society, 20, Young, R. A., Valach, L., Ball, J., Paseluikho, M. A., Wong, Y. S., DeVries, R. J., McLean, H., Turkel, H. (2001). Career Development in Adolescence as a Family Project,  Journal of Counseling Psychology, , 2001, 48, Young, R. A., Valach, L. & Collin, A. (1996). A contextual explanation of career. In D. Brown & L. Brooks (Eds.), Career choice and development (3rd ed., pp. 477–512). San Francisco: Jossey-Bass.

18 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Anna Paszkowska-Rogacz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google