Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Innowacyjny Śląsk 16.06.2011 Konferencja Innowacyjny Śląsk 16.06.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Innowacyjny Śląsk 16.06.2011 Konferencja Innowacyjny Śląsk 16.06.2011."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Innowacyjny Śląsk 16.06.2011 Konferencja Innowacyjny Śląsk 16.06.2011

2 Konferencja Innowacyjny Śląsk 16.06.2011 Enterprise Europe Network (EEN) istnieje od 1 stycznia 2008r. zrzesza organizacje otoczenia biznesu i centra naukowe z 48 krajów, których głównym zadaniem jest promocja konkurencyjności i innowacji w Europie oraz poza jej granicami. W Polsce ośrodki sieci są skupione w czterech konsorcjach obejmujących swym zasięgiem cały kraj. W skład konsorcjum działającego na terenie Polski Południowej wchodzi dziewięciu partnerów instytucjonalnych z czterech województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego z Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w roli lidera. Projekt jest jedną z inicjatyw KE w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji w latach 2007-2013 (CIP).

3 Konferencja Innowacyjny Śląsk 16.06.2011 Patronat konkursu: Konkurs objęty jest patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA Organizator konkursu: Konkurs organizowany jest przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w ramach projektu Enterprise Europe Network oraz Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Adresaci konkursu: Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji sektora badawczo- rozwojowego odgrywających ważną rolę w kreowaniu innowacyjnego wizerunku regionu oraz mogących poszczycić się sukcesami w opracowaniu własnych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych, organizacyjnych lub wdrażaniu nowych technologii. KONKURS INNOWATOR ŚLĄSKA 2010

4 Konferencja Innowacyjny Śląsk 16.06.2011 grawerowany dyplom INNOWATOR ŚLĄSKA; sponsorowany artykuł w Gazecie Wyborczej; laureat nagrody specjalnej Marszałka Województwa Śląskiego otrzyma statuetkę, dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł.; czterej laureaci konkursu otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł od sponsora nagrody – BRE Bank; prawo do wykorzystania logo konkursu w zakresie oznaczania swoich towarów i usług oraz w celach promocyjno-marketingowych; możliwość promocji swego rozwiązania na terenie kraju i zagranicy poprzez narzędzia wykorzystywane w projektach GAPP S.A. i Urzędu Marszałkowskiego; Laureaci konkursu otrzymują:

5 Konferencja Innowacyjny Śląsk 16.06.2011 KONKURS INNOWATOR ŚLĄSKA 2010 Etap I Ogłoszenie konkursu oraz przyjmowanie zgłoszeń konkursowych potwierdzonych przez organy upoważniające do reprezentowania przedsiębiorstw oraz instytucji naukowych na adres Biura Konkursu. Weryfikacja przez pracowników Biura Konkursu nadesłanych zgłoszeń pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny danych zawartych w Arkuszu uczestnictwa. Nominacja do Etapu II

6 Konferencja Innowacyjny Śląsk 16.06.2011 Zrealizowane etapy konkursu: Etap I Nominację do Etapu II otrzymały następujące firmy: MIKROPRZEDSIĘBIORSTWAOceniana technologia/produkt LABIOT Laboratorium Biotechnologii & Praktyka Lekarska Urządzenie rehabilitacyjne URDG1 do jonopresoterapii Pracownia Żywokost S.C. Fryderyk Szendera i Waldemar Szendera Restytucja zdegradowanych siedlisk roślinnych przy zastosowaniu materiału siewnego z zasobów banków genów dla międzynarodowego wdrożenia w ramach programu REURIS nad rzeką Ślepiotką w Katowicach iTech Przemysław WaszakiHome – inteligentny system sterowania w budynku zintegrowanym z otoczeniem Loop Store Sp. z o.o. Zautomatyzowana szatnia przeznaczona jest do transportowania i przechowywania garderoby

7 Konferencja Innowacyjny Śląsk 16.06.2011 Etap I Nominację do Etapu II otrzymały następujące firmy: MAŁE PRZEDSIĘBIOSTWAOceniana technologia/produkt Medforum Sp. z o.o.Serwis szkoleniowy dla lekarzy EdukacjaMedyczna.pl ZPUH VENTIS s.c. T. Bochenek, J. Bochenek Orbitvu- Technologia tworzenia zdjęć 360 0 wysokiej jakości NUR-MED Stanisław PiechowiakPanel elektryczno-gazowy PEG z oświetleniem LED Przedsiębiorstwo Usług Naukowo- Technicznych PRO NOVUM Sp. z o.o. LM Serwis PRO - badania diagnostyczne wykonywane w elektrowniach i elektrociepłowniach Sempre Farby Sp z o.o.MARESIL PI-SI Masa tynkarska polikrzemianowo-silikonowa APA Sp. z o.o. System inteligentnego zarządzania budynkiem APA Visio Building Management System (VBMS) oraz elementy wchodzące w jego skład (m. in. tzw. Neurony) Przedsiębiorstwo Prywatne Jumarpol P. Traczewski M. Kasperek Spółka Jawna Sensorowy przycisk dla pieszych

8 Konferencja Innowacyjny Śląsk 16.06.2011 Etap I Nominację do Etapu II otrzymały następujące firmy: ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO Oceniana technologia/produkt REHA-BED Sp. z o.o.BARIATRIC LUX Łóżko rehabilitacyjne Asten Group Sp. z o.o.Serwis Plastigo PLASMA SYSTEMWdrożenie innowacyjnej technologii nanoszenia powłok z azotku tytanu

9 Konferencja Innowacyjny Śląsk 16.06.2011 Etap I Nominację do Etapu II otrzymały następujące firmy: INSTYTUCJA SEKTORA BADAWCZO- ROZWOJOWEGO Oceniana technologia/produkt Politechnika Śląska Wydział TransportuWideo detektor pojazdów i zderzeń drogowych Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Zespół technologii zwiększających trwałość elementów silników lotniczych Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania Wirtualny szpital. Oparte na wiedzy doskonalenie warunków pracy w organizacjach opieki zdrowotnej. Politechnika Częstochowska, Instytut Przetw ó rstwa Polimer ó w Zarządzania Produkcją Identyfikacja i badania właściwości granulatów tworzyw sztucznych oraz gotowych wyrobów Uniwersytet Śląski Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Sposób Degradacji Barwników azowych w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych Uniwersytet Śląski Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kolumna głośnikowa

10 Konferencja Innowacyjny Śląsk 16.06.2011 Etap I Nominację do Etapu II otrzymały następujące firmy: INSTYTUCJA SEKTORA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO Oceniana technologia/produkt Instytut Techniki Górniczej KOMAG Tłumik hałasu czerpni i wyrzutni powietrza do współpracy z wentylatorami dużej mocy Główny Instytut GórnictwaHUGE – Podziemne zgazowanie węgla ukierunkowane na produkcję wodoru Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla ECOAL.PL –Inteligentny system regulacji procesu spalania paliw stałych w kotle małej mocy dla ogrzewnictwa indywidualnego Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM Urządzenie do stymulacyjnego wspomagania hemodynamiki w trakcie zabiegu operacyjnego Cardi Accel ANP-701 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Autologiczny przeszczep chondrocytów

11 Konferencja Innowacyjny Śląsk 16.06.2011 Etap II Uczestnicy nominowani do drugiego etapu konkursu zostali poddani wizytacji w formie audytu technologicznego, którego celem było sprawdzenie informacji podanych w wypełnionych wcześniej materiałach konkursowych oraz uzyskanie dodatkowych informacji niezbędnych do oceny stopnia innowacyjności promowanej w ramach konkursu technologii czy rozwiązania. Wizytacja była przeprowadzona wspólnie przez audytorów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Informacje przekazane w materiałach konkursowych oraz uzyskane przez audytorów podczas wizyt w przedsiębiorstwach i instytucjach posłużyły wypełnieniu Formularzy Audytu Technologicznego oraz Arkuszy Ocen.

12 Konferencja Innowacyjny Śląsk 16.06.2011 Etap III Głosowanie audytorów Wszyscy audytorzy otrzymali materiały z każdej wizyty w firmie i instytucji, dające obraz funkcjonowania przedsiębiorstwa, instytucji i zastosowanych technologii. Następnie na podstawie przekazanych Arkuszy Ocen oraz opinii poszczególnych audytorów w drodze głosowania przy pomocy poczty elektronicznej audytorzy wybrali przedsiębiorstwa i instytucje nominowane do nagrody Innowatora Śląska 2010.

13 Konferencja Innowacyjny Śląsk 16.06.2011 Kolejny etap realizacji działań: Spotkanie Komisji Konkursowej Innowator Śląska 2010: Komisja w składzie 5 członków, na podstawie przedstawionych materiałów, opinii oraz głosowania audytorów wyłoniła Laureatów Nagrody INNOWATOR ŚLĄSKA 2010, po jednym z każdej kategorii. Dodatkowo Komisja przyznała wyróżnienia dla nominowanych firm. W trakcie posiedzenia Komisji wymagane było kworum. Decyzje zapadły zwykłą większością głosów. Głosowanie odbyło się na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania. Karty do głosowania zostały zebrane, pracownicy Biura konkursu przeprowadzili liczenie głosów, a następnie zostały ogłoszone wyniki głosowania.


Pobierz ppt "Konferencja Innowacyjny Śląsk 16.06.2011 Konferencja Innowacyjny Śląsk 16.06.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google