Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Radiofarmacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Radiofarmacja."— Zapis prezentacji:

1 Radiofarmacja

2 Radiofarmacja ligand biomolekuła łącznik Chemia organiczna Radiochemia
Chemia koordynacyjna Biologia molekularna

3 Rodzaje rozpadow Rozpad przyklad zastosowanie
g, EC mTc diagnostyczne a 211At terapeutyczne b- 90Y terapeutyczne b F diagnostyczne (PET) Auger 125I terapeutyczne

4

5 Radionuklidy w medycynie

6 Otrzymywanie radionuklidów
Naturalne np. 226Ra Reaktor jądrowy Cyklotron Generatory radionuklidów

7 Reaktor jądrowy Reaktor jądrowy jest źródłem neutronów
- termicznych - wolnych - niskoenergetycznych 59Co + n  60Co - szybkich - wysokoenergetycznych 47Ti + n 47Sc + p

8 rozszczepienie 235U 90Sr, 99Mo, 103Ru 235U 131I,

9 Akcelerator 18O + p  18F + n Bombardowanie cząstkami a
Bombardowanie protonami 18O + p  18F + n Bombardowanie cząstkami a 209Bi + a  211At + 2n

10 Generatory radionuklidów
99Mo 99mTc 99Tc Dojenie radionuklidów

11 Radionuklidy diagnostyczne
Radioizotop T1/2 Typ rozpadu E(g) keV Reakcja jądrowa syntezy 131I 8 dni b- 364 235U(n,f) 67Ga 3,26 d EC (100%) 93, 185 68Zn(p,2n) 99Mo (generator) 99mTc 2,75 d 6,0 h b- (100%) EC(100%) 181,740 141 98Mo(n,g) 111In 2,8 d EC (100) 173, 247 112Cd(p,2n) 123I 13,2 h 159 123Te(p,n) 201Tl 3,06 d 69-82 203Tl(p,3n)201Pb(EC)

12 Diagnostyczna medycyna nuklearna

13 Chemia technetu Tc -cysteina [99mTcO4]- [99TcO4]-
Gamma [99mTcO4] [99TcO4]- redukcja redukcja [99mTcO4] [99mTcO3+] [99mTc3+] Tc -cysteina

14 Nowe chelaty Tc/Re M(I) tricarbonylkowe
Tc(I) konfiguracja 4d6 (niskospinowa)

15 +1 TBI MIBI TBI pozostaje w mięśniu sercowym przez ponad 1 godz.

16 Skany mięśnia sercowego

17 Jak działa pozytonowa tomografia emisyjna (PET)
W PET wykorzystuje się nuklidy z niedomiarem neutronów rozpadające się według rozpadu b+. Pozyton emitowany przez nuklid jest natychmiast anihilowany z elektronem e+ + e- 2x 511 keV

18

19 Reakcja jądrowa syntezy
Diagnostyczne - PET Radioizotop T1/2 Typ rozpadu E(g) keV Reakcja jądrowa syntezy 11C 20,4 min b+ (99.8%) EC (0.2%) 511 14N(p,a) 13N 10,0 min b+ (100%) 16O(p,a) 150 2.0 min b+ (99.9%) EC (0.1) 14N(d,n) 15N(p,n) 18F 109.6 min b++ (97%) EC (3%) 18O(p,n) 20Ne(d,a) 68Ge (generator) 68Ga 271 dni 68 min EC (100%) b+ (90%) EC (10%) 1077 RbBr(p,spall) 82Sr 82Rb 25 d 1.3 min b+ (96%) EC (4%) 776 Mo(p,spall) 85Rb(p,4n)

20 2-Deoxyglucose C2

21 2-Deoxyglucose H Glucose 2-Deoxyglucose (DG) Glucose-6-PO4 2-DG-6-PO4
Hexokinase Hexokinase Glucose-6-PO4 2-DG-6-PO4 spułapkowana glycogen Cykl Krebsa

22 Metabolizm glukozy glycolysis + TCA cycle (36-38 ATP) C6H12O6
HEXOKINASE C6H11O6-6-PO4 glycogen Glucose-6-PO4 Glucose pentose shunt C6H12O5F HEXOKINASE C6H11O5F-6-PO4 X spułapkowana [18F]fluoro- deoxyglucose FDG [18F]fluoro- deoxyglucose-6-PO4 FDG

23 Podstawienie nukleofilowe 18F
c O H O A c O 1 8 F [ - ] , K 2 A c O O T f H O O O A c O H C l O A c O H O A c O O A c O H 1 8 F 1 8 F O A c FDG

24 Bioscan FDG aparat do automatycznej syntezy

25 ACTIVATION STUDIES WITH FDG-PET

26 Metabolizm glukozy w różnym wieku

27 FDG diagnostyka nowotworów
Ze względu na szybki metabolizm komórki nowotworowe konsumują znacznie więcej glukozy niż zdrowe komórki CT FDG - PET

28 67Ga - cytryniany W komórkach nowotworowych jest więcej receptorów transferyny niż w zdrowych Fe3+/Fe2+ Ga3+ O ile Fe3+(z transferyną) jest pochłaniany przez komórki to jest także łatwo wydalany w postaci Fe2+ Ga nie ma stopnia utl 2+ i nie może być wydalony

29 Terapeutyczne Emitery Zakres mm 123,125I, 99mTc, 101mRh, Auger
1,7 MeV b- a 211At, 225Ac, 212,213Bi, 212Pb 0,30-0,60 MeV b- Miękkie i średnie b- 131I, 153Sm, 169Er, 177Lu, 47Sc, 105Rh, 186Re, a -5,3 MeV Elektrony Augera Twarde b- 90Y, 188Re, 89Sr Zakres mm

30

31 Radionuklidy terapeutyczne
radionuklid T1/2 typ rozpadu (MeV) max. zasięg

32 Jakie wymagania musi spełnić radionuklid terapeutyczny?
1. odpowiednia energia emitowanej cząstki, 2. T1/2 między 1 godz. a 10 dni, 3. duży przekrój czynny reakcji jądrowej syntezy, 4. dobrze, gdy można go otrzymać w reaktorze jądrowym, 5. łatwe wydzielenie z tarczy, 6. możliwość otrzymania w formie beznośnikowej, 7. łatwość wydzielenia z tarczy

33 radionuklidy beznośnikowe
176Lu + n  177Lu - nośnikowy 176Yb +n 177Yb 177Lu - beznośnikowy Zalety radionuklidów beznośnikowych duża aktywność właściwa, znakowanie wszystkich centrów aktywnych biomolekuły duży efekt terapeutyczny

34 Emitery elektronów Augera
125I, 67Ga, 103mRh Ogromna efektywność promieniowania, cala energia jest lokalizowana w pobliżu rozpadu. Uszkodzenia podwójnie niciowe DNA Radiofarmaceutyk musi połączyć się z DNA, np. 125I DNA prekursor. Ściana jądra Przyłączenia do DNA zerwanie nici Sciana komórki

35 Emitery a 211At otrzymywany w cyklotronie 209Bi + a 211At + 2n
212Bi, 213Bi otrzymane z generatorów Bardzo duży efekt terapeutyczny

36 Emitery b Grupa 3 + lantanowce oraz 105Rh, 186,188Re
Zasięg od 1 do 12 mm

37 Połączenia chelatowe lantanowców
Ln3+ DOTA DOTP

38 Radionuklidy w formie prostych jonów
131I – terapia tarczycy, [32P]PO4-, [89Sr]Sr2+, [90Y]Y3+, terapia kości Radionuklidy wbudowują się w strukturę hydroksyapatytów Ca10(PO4)6(OH)2

39 Biomolekuły terapeutyczne
Peptydy somastatyna analogi

40

41 Znakowane peptydy S S tumour cell liver hepatobiliary excretion kidney
2. internalization 1. receptor binding tumour cell S S i.v. peptidases liver hepatobiliary excretion kidney renal excretion

42 Przeciwcialo monoklonalne z przyczepionym radioizotopem

43 Terapia wychwytu neutronów
Niektóre stabilne izotopy wykazują ogromny przekrój czynny dla neutronów. W medycynie znalazły zastosowanie dwa izotopy 10B (przekrój czynny 3838 barnów) i 157Gd ( barnów). Przeciwciała znakuje się tymi nuklidami i akumulują się one w chorej tkance. Następnie naświetla się organizm strumieniem neutronów o takiej wielkości aby głównie były pochłaniane przez 10B lub 157Gd. Następują reakcje: lub 157Gd +n158Gd +g Po pochłonięciu neutronu emitowana jest cząstka a i 7Li o dużej sile niszczącej chore komórki lub wysoenergetyczny kwant g w przypadku 157Gd. Metoda terapii 157Gd może być połączona z obrazowaniem NMR co zwiększa jej efektywność.


Pobierz ppt "Radiofarmacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google