Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POZNAJEMY PTAKI WODNE WOKÓŁ NAS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POZNAJEMY PTAKI WODNE WOKÓŁ NAS"— Zapis prezentacji:

1 POZNAJEMY PTAKI WODNE WOKÓŁ NAS
PROJEKT EDUKACYJNY realizowany przez GBPW „KULING” sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

2 1) BO ZAJMUJEMY SIĘ PTAKAMI WODNYMI, CZYLI GBPW „KULING”
PO CO KOLEJNY PROJEKT? 1) BO ZAJMUJEMY SIĘ PTAKAMI WODNYMI, CZYLI GBPW „KULING”

3 Grupa Badawcza Ptaków Wodnych „KULING”
Powstała w 1983 roku w Gdańsku. Od 1996 rok zarejestrowana jako Stowarzyszenie. Główny rejon działania to: Zatoka Gdańska, a ostatnio także dolina rzeki Wisły oraz Warmia. “KULING” min. prowadzi następujące działania: Liczenia zimujących ptaków wodnych nad Zatoką Gdańską. Obozy badawczo – edukacyjne. Ornitologiczne konferencje i seminaria naukowe Zajmuje się szeroko pojętą edukacja ekologiczną (projekty edukacyjne, projekty ścieżek ekologicznych, wydawnictwa). Ochrona przyrody.

4 Liczenia zimowe www.kuling.org.pl
Liczenia zimujących ptaków wodnych nad Zatoką Gdańską, prowadzone są regularnie od 1984, (od września do kwietnia w danym sezonie). Ptaki liczone są z brzegu przy użyciu lunety lub lornetki. Liczenia obejmują ptaki wodne - blaszkodziobe (bez przelatujących gęsi), łyski, nury, perkozy, kormorany i alkowate. Wyniki liczeń są publikowane w „ Notatkach Ornitologicznych” oraz na stronie

5 Obozy badawczo – edukacyjne.
Organizowane od 1983 roku przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, ostatnio także z Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie. W trakcie realizowanych przez nas programów badawczych zaobrączkowaliśmy ponad 80 tys. ptaków w tym: ponad 56 tys. siewkowców, ponad 10 tys. mew i rybitw oraz 1,5 tys. blaszkodziobych. Resztę stanowią głównie ptaki wróblowate. Obecnie obozy odbywają się w dolinie Wisły: w Lisewie k. Tczewa, w Pawłowicach k. Dęblina oraz wiosenny w Kwiecewie (Warmia). Przyjmujemy zgłoszenia chętnych osób (powyżej 16 roku życia), szczegóły na

6 Konferencje i seminaria naukowe.
Organizowane przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie oraz z międzynarodową organizacją Wader Study Group. Dowodem owocnej działalności naukowej jest bogaty zestaw publikacji naukowych obejmujący ponad 120 pozycji firmowanych nazwą stowarzyszenia. Szczegóły na:

7 Edukacja ekologiczna. www.kuling.org.pl
Realizowana głównie poprzez: opracowywanie ścieżek, tablic dydaktycznych, prelekcje o ptakach w szkołach związane z różnymi akcjami i projektami. Z edukacją ekologiczną związane są też publikacje wydane przez “Kuling”: foldery edukacyjne, przewodniki po ścieżkach edukacyjnych oraz książki z serii: “ Ptaki Bałtyku” (we współpracy z Wydawnictwem Gdańskim). Szczegóły na:

8 Ochrona przyrody. „Kuling” angażuje się także w akcje o charakterze ochroniarskim. Ostatnimi przykładami są: projekt czynnej ochrony ohara przeprowadzony w 2004 roku na Zatoce Gdańskiej (ze środków GEF) oraz spektakularna akcja ochrony kolonii rybitwy czubatej w gdyńskim porcie w 2006 roku (zabiegi ochroniarskie kontynuowane będą w bieżącym roku). Szczegóły:

9 2) BO PTAKI WODNE TO GRUPA ZWIERZĄT ŁATWA DO OBSERWACJI.
PO CO KOLEJNY PROJEKT? 2) BO PTAKI WODNE TO GRUPA ZWIERZĄT ŁATWA DO OBSERWACJI.

10 PO CO KOLEJNY PROJEKT? 3) BO UDAŁO SIĘ ZDOBYĆ ŚRODKI NA PROJEKT – sponsor - WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU ,

11 3) BO PTAKI WODNE SĄ WOKÓŁ NAS I WARTO JE POZNAĆ !!! ,
PO CO KOLEJNY PROJEKT? 3) BO PTAKI WODNE SĄ WOKÓŁ NAS I WARTO JE POZNAĆ !!! ,

12 POZNAJEMY PTAKI WODNE WOKÓŁ NAS - projekt edukacyjny
wydanie scenariuszy zajęć dla nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej w województwie pomorskim.

13 Warsztaty dla nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej
POZNAJEMY PTAKI WODNE WOKÓŁ NAS - projekt edukacyjny Wydanie scenariuszy zajęć dla nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej w województwie pomorskim. Warsztaty dla nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej

14 POZNAJEMY PTAKI WODNE WOKÓŁ NAS - projekt edukacyjny
Wydanie scenariuszy zajęć dla nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej w województwie pomorskim. Warsztaty dla nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej zajęcia terenowe nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej

15 POZNAJEMY PTAKI WODNE WOKÓŁ NAS - projekt edukacyjny
Wydanie scenariuszy zajęć dla nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej w województwie pomorskim. Warsztaty dla nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej zajęcia terenowe nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej Udostępnienie podstrony na dla uczestników projektu, nawiązanie współpracy.

16 POZNAJEMY PTAKI WODNE WOKÓŁ NAS - projekt edukacyjny
Wydanie scenariuszy zajęć dla nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej w województwie pomorskim. Warsztaty dla nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej zajęcia terenowe nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej Udostępnienie podstrony na dla uczestników projektu, nawiązanie współpracy. Konkurs dla najefektywniej współpracujących uczestników projektu

17 POZNAJEMY PTAKI WODNE WOKÓŁ NAS - projekt edukacyjny
wydanie scenariuszy zajęć dla nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej w województwie pomorskim. Warsztaty dla nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej zajęcia terenowe nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej Udostępnienie podstrony na dla uczestników projektu, nawiązanie współpracy. Konkurs dla najefektywniej współpracujących uczestników projektu Wydanie ulotek informacyjnych dla społeczeństwa nt. dokarmiania, zagrożeń dla ptaków wodnych i zagrożeń ze strony ptaków

18 POZNAJEMY PTAKI WODNE WOKÓŁ NAS - projekt edukacyjny
wydanie scenariuszy zajęć dla nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej w województwie pomorskim. Warsztaty dla nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej zajęcia terenowe nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej Udostępnienie podstrony na dla uczestników projektu, nawiązanie współpracy. Konkurs dla najefektywniej współpracujących uczestników projektu Wydanie ulotek informacyjnych dla społeczeństwa nt. dokarmiania, zagrożeń dla ptaków wodnych i zagrożeń ze strony ptaków Seminarium podsumowujące dla najaktywniejszych uczestników programu

19 POZNAJEMY PTAKI WODNE WOKÓŁ NAS - projekt edukacyjny
Wydanie scenariuszy zajęć dla nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej w województwie pomorskim. Warsztaty dla nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej zajęcia terenowe nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej Udostępnienie podstrony na dla uczestników projektu, nawiązanie współpracy. Konkurs dla najefektywniej współpracujących uczestników projektu Wydanie ulotek informacyjnych dla społeczeństwa nt. dokarmiania, zagrożeń dla ptaków wodnych i zagrożeń ze strony ptaków Seminarium podsumowujące z zaproszeniem dla najaktywniejszych uczestników programu

20 Scenariusze zajęć lekcyjnych
Zeszyt (50 stron w formacie A4) zawiera 9 scenariuszy lekcyjnych oraz klucz do rozpoznawania ptaków wodnych. Obok tematów poświeconych przystosowaniom, ekologii i rozpoznawaniu ptaków wodnych, znajdują się tam treści dotyczące tzw. ptasiej grypy (sposoby ochrony, właściwej interpretacji zagrożeń tym zjawiskiem), dokarmiania ptactwa wodnego w okresie zimowym oraz inne materiały metodyczne, przydatne podczas realizacji projektu: dodatkowe informacje dla nauczyciela, karty pracy, wzory pod foliogramy, wypis literatury. Czarno – biały druk ułatwia kopiowanie treści na potrzeby zajęć edukacyjnych. Zeszyty są rozdawane bezpłatnie uczestnikom szkoleń.

21 Warsztaty dla nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej
Przeprowadzone przez lokalnych współpracowników projektu od 15 kwietnia do 30 czerwca w różnych częściach woj. pomorskiego (w ośrodkach edukacji ekologicznej, szkołach, salach PK i PN, „Zielonych Szkołach”). Liczba uczestników w czasie warsztatów od 15 do 20 nauczycieli. Zajęcia przewidziane są jako jednodniowe, trwać będą ok. 3 godzin. Liczba warsztatów przeprowadzonych w województwie - 15

22 Zajęcia w terenie dla nauczycieli, animatorów edukacji ekologicznej.
Przeprowadzone przez lokalnych współpracowników projektu lub członków GBPW „ KULING”od 15 maja do 30 czerwca oraz od 1 września do 30 października (zalecane) w różnych częściach woj. pomorskiego, w ciekawych ornitologicznie miejscach (doliny rzeczne, wybrzeże, jeziora, stawy, miejskie zbiorniki wodne). Liczba uczestników w czasie warsztatów od 15 do 20 nauczycieli. Zajęcia przewidziane są jako jednodniowe, trwać będą ok. 3 godzin. Liczba „terenówek” przeprowadzonych w województwie – 15.

23 Współpraca poprzez stronę www.kuling.org.pl
Nawiązanie współpracy pomiędzy GBPW „Kuling” a uczestnikami projektu poprzez stronę internetową Stworzenie bazy danych oraz informacyjnej podstrony internetowej o projekcie i jego efektach. Obok wyników (wysyłanych mailowo) znajdować się będzie mapa bieżących działań prowadzonych w ramach projektu przez jego uczestników. Strona będzie dostępna i aktualna także po zakończeniu projektu.

24 Działania uczestników.
Przekazanie założeń i treści projektu przez uczestników warsztatów uczniom szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Zachęcenie młodzieży do podjęcia działań w ramach projektu: obserwacji pospolitych ptaków wodnych w miejscu zamieszkania, zbierania wyników w postaci plakatów, gazetek, plików komputerowych odczytywania kolorowych obrączek, przesyłanie wyników obserwacji za pomocą internetu (będą one zamieszczane na stronie, korzystania z zasobów

25 Ulotka informacyjna o ptakach wodnych.
Wydrukowanie ulotki informacyjnej nt. ptaków wodnych (dokarmianie zimą, „ptasia grypa”, pospolite gatunki) w liczbie egzemplarzy i kolportaż jej wśród społeczności lokalnej przez uczestników projektu w miejscach gdzie dokarmiane są ptaki (parki, plaże, ogrody miejskie). Planowane jest też udostępnienie ulotki w regionalnych oddziałach ochrony środowiska i ośrodkach edukacji ekologicznej, siedzibach władz samorządowych.

26 KONKURS dla najefektywniej współpracujących uczestników projektu oraz SEMINARIUM podsumowujące projekt. W czasie trwania projektu ogłosimy konkurs na najefektywniej działającą szkołę, koło ekologiczne, grupę uczniów. Jego wyniki będą ogłoszone internecie oraz podczas seminarium podsumowującego projekt (listopad 2007). Zaproszone zostaną przez organizatorów wybrani uczestnicy projektu. Podczas seminarium przedstawimy wyniki projektu i zachęcimy jego uczestników do kontynuowania dalszej współpracy z GBPW „Kuling” Dla najaktywniejszych uczestników projektu przewidujemy nagrody: 3 lornetki ufundowane przez firmę ECOTONE oraz nagrody książkowe i koszulki.


Pobierz ppt "POZNAJEMY PTAKI WODNE WOKÓŁ NAS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google