Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej
GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej stypendia - kursy - projekty - grupy lokalne - seminaria naukowo-kulturalne

2 Po prostu GFPS! Kim jesteśmy? GFPS to:
pozarządowa organizacja non profit skupiająca młodych ludzi – głównie polskich studentów

3 Po prostu GFPS! Misja i wizja organizacji
Pragniemy ułatwiać dostęp do dorobku myśli politycznej, społecznej i kulturalnej w krajach sąsiedzkich. Czekamy na studentów oraz doktorantów, którym przyświecają podobne naszym cele. Realizujemy nasze idee poprzez kreowanie i kultywowanie kontaktów pomiędzy mieszkańcami Polski, Niemiec, Czech oraz Białorusi.

4 Po prostu GFPS! Misja i wizja organizacji
Rezultatem pracy stowarzyszenia jest powstanie naturalnej przestrzeni sprzyjającej rozwojowi samodzielności i przedsiębiorczości jego członków. Starcie się różnych kultur i tradycji pomaga spojrzeć z dystansu na rodzimą rzeczywistość, ułatwia oderwanie się od schematów oraz sprzyja krystalizacji własnych poglądów i przekonań.

5 Po prostu GFPS! Czym się zajmujemy? program stypendialny
kursy językowe spotkania seminaria projekty w kraju i za granicą

6 Po prostu GFPS! www.gfps.pl
GFPS to honorowa działalność jej członków, która wspierana jest przez: Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej -koszty programu stypendialnego (stypendia, administracja programu, kursy językowe etc.) Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży -seminaria integracyjne Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki - seminaria naukowe (np. Quadrat) Składki członkowskie i dotacje -wszystkie cele Stowarzyszenia zawarte w statucie

7 Historia 1984 – powstaje GFPS e.V. (jako oddolna inicjatywa studentów niemieckich.) 1994 – powstaje GFPS-Polska (w ramach podziękowania Niemcom przez byłych polskich stypendystów) 1999 – powstaje GFPS-CZ (kolejna siostrzana organizacja, tym razem w Czechach) 2004 – pierwszy białoruski stypendysta w Niemczech

8 Honorowy Patronat Nasze Stowarzyszenie w jubileuszowym roku zostało objęte honorowym patronatem przez Władysława Bartoszewskiego

9 Jak można dołączyć do GFPS?
Współpraca z GFPS! Jak można dołączyć do GFPS? GFPS, oprócz oferty programów stypendialnych, to także możliwość zaangażowania się w ramach: Grup Lokalnych oraz opieki nad stypendystami tzw. Grup Roboczych: PL-CZ, Białoruś, Polska-Ukraina Fundraising, PR organizacji projektów oraz spotkań pracy w Zarządzie

10 Co daje aktywne członkostwo ?
Współpraca z GFPS! Co daje aktywne członkostwo ? Uczestnictwo w seminariach i spotkaniach w niższej cenie Możliwość realizacji własnych pomysłów i projektów pod patronatem i przy wsparciu GFPS Wpływ na przyszły kształt Stowarzyszenia poprzez głos na Walnym Zebraniu Członków Aby stać się członkiem GFPS-Polska należy wypełnić deklarację dostępną na stronie internetowej oraz opłacić roczną składkę w wysokości 40 zł dla studentów i 60 zł dla pozostałych.

11 Po prostu GFPS! Fenomen GFPS – Grupy Lokalne Członkowie, przyjaciele i byli stypendyści GFPS z poszczególnych miast uniwersyteckich Polski i Niemiec tworzą sieć grup lokalnych. Grupy te są bazą GFPS i stanowią o szczególnym charakterze naszego stowarzyszenia jako organizacji stypendialnej.

12 Fenomen GFPS – Grupy Lokalne
Po prostu GFPS! Fenomen GFPS – Grupy Lokalne Pomagają one stypendystom załatwić wszystkie formalności na uczelni oraz w innych instytucjach, znaleźć zakwaterowanie i przezwyciężyć trudności związane z zaaklimatyzowaniem się w Polsce.

13 Po prostu GFPS! Grupy Lokalne – a więc co robią?
opieka nad stypendystami promocja GFPS wspólne spotkania wyjazdy na seminaria wyjazdy do innych Grup Lokalnych inicjatywy własne (projekty)

14 Fenomen GFPS – Grupy Lokalne
Po prostu GFPS! Fenomen GFPS – Grupy Lokalne To jednak nie wszystko: grupa lokalna to jednostka z własną inicjatywą, która przy wsparciu GFPS-Polska działa na rzecz pogłębienia międzynarodowego dialogu. Rodzajów działalności i pomysłów może być tyle, ile członków danej grupy.

15 Po prostu GFPS! Seminaria naukowo-kulturalne
Spotkania integracyjne o charakterze kulturalno-naukowym odbywają się w GFPS kilka razy w roku. Np. Semestr zimowy Październik : Dni Miast inaugurujące semestr w Polsce Listopad: Dni Miast inaugurujące semestr w Niemczech Luty : Quadrat podsumowujący semestr w Polsce, Niemczech lub Czechach

16 Po prostu GFPS! Projekty: Kino objazdowe FilmTour we współpracy
z organizacją „Ahoj Nachbarn!” Warsztaty i seminaria (np. Seminarium Grup Lokalnych, warsztaty dziennikarskie) Publikacje książkowe jako efekt dyskusji oraz międzynarodowych spotkań Konferencje naukowe (polsko-czeskie, polsko-niemieckie itd.) Dni Kultury Niemieckiej Imprezy integracyjne jak „Sylwester z GFPS” Inne

17 Po prostu GFPS! Program Stypendialny

18 Po prostu GFPS! Stypendia przyznawane są na okres 5 miesięcy:
Program Stypendialny Jak długo trwa stypendium? Stypendia przyznawane są na okres 5 miesięcy: na semestr letni (od kwietnia do sierpnia) na semestr zimowy (od października do lutego)

19 Po prostu GFPS! Program Stypendialny Kto może ubiegać się o stypendium? studenci studiów dziennych od II roku, którzy nie ukończyli 30 roku życia asystenci i słuchacze studium doktoranckiego do momentu ukończenia 32 roku życia

20 Po prostu GFPS! miesięczne stypendium w wys. 500-550 EURO,
Program Stypendialny Co obejmuje stypendium? miesięczne stypendium w wys EURO, pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej, udział w dwóch czterodniowych seminariach (seminarium integracyjno-powitalne "Dni Miast" na początku semestru oraz seminarium podsumowujące pod koniec semestru pobyt tzw. „Quadrat”).

21 Po prostu GFPS! Program Stypendialny Termin składania wniosków na semestr zimowy - do 31 marca danego roku kalendarzowego na semestr letni - do 31 października roku poprzedzającego wyjazd

22 Po prostu GFPS! Jakie są oczekiwania wobec kandydatów?
Program Stypendialny Jakie są oczekiwania wobec kandydatów? Przede wszystkim: dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie gotowość do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie grupy lokalnej Mile widziani będą kandydaci mogący udokumentować: zaangażowanie społeczne (działalność na rzecz organizacji pozarządowych, udział w inicjatywach obywatelskich) szczególne osiągnięcia naukowe (uczestnictwo w konferencjach, działalność w kołach naukowych)

23 Po prostu GFPS! Program Stypendialny
Jak wygląda procedura kwalifikacyjna? Termin nadsyłania dokumentów Odpowiedź komisji kwalifikacyjnej Rozmowa kwalifikacyjna Semestr letni 31 października Listopad Grudzień Semestr zimowy 31 marca Kwiecień/Maj Druga połowa maja

24 Po prostu GFPS! Program Stypendialny Jakie dokumenty są wymagane przy ubieganiu się o stypendium? wypełniony formularz wniosku o stypendium w dwóch egzemplarzach dwustronicowa prezentacja w języku niemieckim oraz polskim motywów i powodów ubiegania się o stypendium GFPS oraz własnych zainteresowań plan pobytu w Niemczech w języku niemieckim i polskim, obejmujący również informację o już ukończonych bądź przygotowywanych pracach naukowych (uczelnia, kierunek, promotor, temat, ew. uzyskana ocena). Plan pobytu to konkretny POMYSŁ na pobyt (projekt badawczy, eksperyment, warsztaty itp. - które planujesz zrealizować podczas studiów w Niemczech)(Wersja papierowa + cyfrowa wysłana na ww. adres )

25 Po prostu GFPS! Program Stypendialny Jakie dokumenty są wymagane przy ubieganiu się o stypendium? zaświadczenie z dziekanatu o uzyskanych ocenach w ciągu całego okresu studiów (dotyczy tylko studentów) lub kopia dyplomu ukończenia studiów (dotyczy doktorantów), świadectwa dotychczasowej nauki języka niemieckiego (np. świadectwo maturalne, zaświadczenia o odbytych kursach i zdanych egzaminach itp.) (tego dokumentu nie trzeba tłumaczyć na język niemiecki), opinie dwóch pracowników naukowych, z którymi kandydat miał najwięcej kontaktów w czasie studiów. Wskazane jest, by jedna opinia pochodziła od promotora. dwie zaadresowane zwrotnie koperty B5 ze znaczkiem zwrotnym

26 Wakacyjny kurs językowy GFPS
Po prostu GFPS! Wakacyjny kurs językowy GFPS

27 Wakacyjny kurs językowy GFPS
Po prostu GFPS! Wakacyjny kurs językowy GFPS Jakie wymagania? studenci młodszych lat studiów (I, II, III rok) wszystkich kierunków za wyjątkiem: germanistyki oraz lingwistyki stosowanej z językiem niemieckim podstawowa znajomość języka niemieckiego

28 Wakacyjny kurs językowy GFPS
Po prostu GFPS! Wakacyjny kurs językowy GFPS Jakie koszty pokrywa GFPS? uczestnictwa w kursie wyżywienia zakwaterowania pełnego programu kulturalnego dojazdu z Niemiec do Polski

29 Wakacyjny kurs językowy GFPS
Po prostu GFPS! Wakacyjny kurs językowy GFPS Jakie koszty opłacają uczestnicy we własnym zakresie? dojazdu do ośrodka w Niemczech, powrotu z polskiego ośrodka, ew. indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego (zapewniamy ubezpieczenie grupowe), ponadto uczestnicy wnoszą dotację w wysokości 950 PLN (+100 PLN kaucji zwrotnej) na rzecz GFPS -Polska

30 Wakacyjny kurs językowy GFPS
Po prostu GFPS! Jakie dokumenty są wymagane przy ubieganiu się o udział w kursie językowym GFPS? Wakacyjny kurs językowy GFPS wniosek w dwóch egzemplarzach, list motywacyjny w języku niemieckim, kopię (ksero) świadectwa nauki lub znajomości języka (np. świadectwo maturalne, certyfikat z kursu lub lektoratu), 2 koperty z naklejonym znaczkiem priorytetowym (jedna zaadresowana zwrotnie i jedna niezaadresowana), zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. nr 133 poz.883)

31 Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej
GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej stypendia - kursy - projekty - grupy lokalne - seminaria naukowo-kulturalne


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google