Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LUG S.A. Producent profesjonalnych przemysłowych i dekoracyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LUG S.A. Producent profesjonalnych przemysłowych i dekoracyjnych"— Zapis prezentacji:

1 LUG S.A. Producent profesjonalnych przemysłowych i dekoracyjnych
opraw oświetleniowych

2 Historia 1989 - rozpoczęcie działalności jako spółka cywilna
sklepy firmowe przekształcenie w spółkę z o.o., rozpoczęcie produkcji opraw oświetleniowych koncentracja na produkcję przemysłowych opraw przekształcenie w spółkę akcyjną

3 Rozwój Od początku działalności rynkowej skoncentrowaliśmy nasze poczynania na zbudowaniu mocnej pozycji na rynku lokalnym i na terenie byłego województwa zielonogórskiego. W miarę upływu czasu firma LUG zdobywała nowych klientów, a co się z tym wiąże rozszerzyła zakres działania na rynek krajowy, a następnie na rynki zagraniczne.

4 Rozwój Rozwój Dzisiaj jesteśmy jednym z największych producentów opraw przemysłowych i dekoracyjnych. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę opraw zewnętrznych do iluminacji budynków, oświetlenia stacji paliw, ulic czy też parkingów. Nasze oprawy wnętrzowe mają zastosowanie w salach sprzedaży, biurach, pasażach handlowych marketach itp. Wszystkie oprawy spełniają wymagania rynku unijnego oraz zaspokajają upodobania użytkowników, łącząc nowoczesne i atrakcyjne wzornictwo z funkcjonalnością i znakomitymi parametrami świetlnymi.

5 Rozwój LUG S.A. na przestrzeni lat dynamicznie się rozwija osiągając stały wzrost obrotu, poszerzając rynki zbytu i oferowany asortyment. W stosunku do roku 2000 przychody firmy wzrosły o 300%. Aktualnie firma zatrudnia ponad 240 osób.

6 Eksport naszą silną stroną

7 Inwestycje W 2006 r. był zakupiliśmy działkę o powierzchni 1,37 hektara, w Zielonej Górze, gdzie powstaje nowoczesny budynek produkcyjno-magazynowo-biurowy do którego przeniesiemy naszą działalność. W 2007 r. przystąpiliśmy do jego budowy. Obiekt powstaje w tzw. Zielonogórskiej Strefie Aktywności Gospodarczej – terenie inwestycyjnym o powierzchni 67 ha, gdzie powstają obiekty firm handlowych i produkcyjnych. Nowa siedziba firmy będzie miała łączną powierzchnię użytkową około 9000 m.kw

8 Nowa siedziba LUG

9 Nowa siedziba LUG

10 Nowa siedziba LUG

11 Ochrona środowiska w LUG SA
Działalność Spółki LUG S.A., jak każda inna działalność, może wywierać potencjalnie negatywny wpływ na środowisko. Najistotniejsze aspekty środowiskowe w przedsiębiorstwie LUG, to wytwarzanie odpadów oraz emisja do atmosfery gazów z silników spalinowych i z kotłów gazowych. Jesteśmy również pośrednio odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami, jakie powstają z produktów wprowadzonych przez nas na rynek.

12 Ochrona środowiska -odpady-
Znaczną część odpadów wytwarzanych przez firmę stanowi złom stalowy i aluminiowy oraz opakowania z papieru, tektury i tworzyw sztucznych. Prowadzimy racjonalną gospodarkę odpadami, poprzez współpracę z firmami zajmującymi się odzyskiem i recyklingiem, bowiem 90% odpadów powstających w firmie to odpady surowcowe, nadające się do powtórnego wykorzystania. W ciągu ostatnich dwóch lat całkowicie zaprzestaliśmy oddawania odpadów innych niż komunalne na składowisko.

13 Ochrona środowiska -emisja do atmosfery-
Emisja z transportu samochodowego spowodowana jest działalnością związaną z dostarczaniem surowców i odbieraniem wyrobów gotowych, a także z transportem pracowników zakładu. Emisja z urządzeń grzewczych związana jest ze spalaniem gazu w celu uzyskania ciepła technologicznego oraz w celu ogrzewania budynków. Emitowane zanieczyszczenia pochodzące ze wszystkich stacjonarnych źródeł emisji nie będą negatywnie wpływać na środowisko, gdyż regularnie prowadzone są przeglądy i sprawdzanie stanu technicznego, zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi urządzeń .

14 Ochrona środowiska -lakiernia-
Zasadniczym procesem wpływającym na środowisko jest proces lakierowania detali. Lakierowanie wyrobów może odbywać się z zastosowaniem różnych technik malarskich. W Zakładzie przyjęto metodę malowania proszkowego. Jest to metoda przyjazna środowisku, gdyż odbywa się bez emisji rozpuszczalników i przy prawie całkowitym wykorzystaniu farby proszkowej. Jest to system uznawany za najbardziej ekologiczny i nowoczesny w dziedzinie lakierowania.

15 Ochrona środowiska -nowoczesne technologie-
W listopadzie 2007 r. uruchomiliśmy nowoczesną linię do malowania proszkowego . Innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalają na uzyskanie jeszcze wyższych parametrów jakościowych elementów opraw i wysoką wydajność produkcji na wszystkich jej etapach, odpowiadającą najwyższemu poziomowi technologicznemu na świecie.

16 Nowoczesne technologie
Automatyczna lakiernia z technologią nanoceramiki (HENKEL)

17 Ochrona środowiska -lakiernia-
Linia lakierowania proszkowego emituje do środowiska śladowe ilości substancji. Nadmiar proszku do malowania jest odzyskiwany w kabinie i przeznaczony do powtórnego użycia. W każdej komorze jest wewnętrzna cyrkulacja powietrza, a wszelkie szlamy z procesu odtłuszczania gromadzone są w specjalnej komorze, a następnie odbierane przez firmy specjalistyczne.

18 Ochrona środowiska -lakiernia-
Stosowana przez nas technologia obróbki powierzchni detali przed lakierowaniem również została dobrana tak, aby wywierać jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko. W stosunku do innych metod, przy użyciu nanoceramiki powstaje o 30% mniej szlamu, kąpiel chemiczna żyje o wiele dłużej i wymaga mniejszych nakładów energii, gdyż temperatura procesowa jest niższa od tradycyjnego fosforanowania żelazowego.

19 Nowoczesne technologie

20 Park maszynowy rastrów do opraw na świetlówki T5
- Ciąg technologiczny do produkcji rastrów do opraw na świetlówki T5 Wykrawarki numeryczne do wykrawania blach o grubościach od 0,5mm do 6mm Numeryczne prasy krawędziowe - Linia do lakierowania

21 Nowoczesne technologie
linia do obróbki blach MD +S4+P4 Salvagnini

22

23 Ochrona środowiska -oczyszczalnia-
Obecnie w trakcie realizacji jest proces montażu instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych, pochodzących z lakierni. Pozwoli to jeszcze bardziej ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów.

24 Ochrona środowiska -oczyszczalnia-
Zastosowana technologia oczyszczania oparta jest na strącaniu chemicznym, dzięki czemu również zużycie energii elektrycznej będzie mniejsze.

25 Ochrona środowiska -zużycie wody-
W nowej fabryce LUG S.A. woda używana będzie głównie na cele socjalno-bytowe. Do celów produkcyjnych używana będzie woda w obiegu zamkniętym.

26 Ochrona środowiska -zużycie energii-
Zużycie energii elektrycznej w Zakładzie jest niewielkie, ze względu na stosowane nowoczesne i energooszczędne rozwiązania zarówno w sferze oświetlenia, jak i używanych maszyn i urządzeń. W swoich projektach i realizacjach promujemy nowoczesne, energooszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązania (m.in. źródła światła).

27 Redukcja emisji CO2 Inwestycja w energooszczędne oświetlenie jest jednym z najlepszych sposobów na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Podwójny zysk- redukcja emisji i oszczędności z tytułu zmniejszenia zużycia energii. Inne sposoby- np. elektrownie wiatrowe zwiększają koszt wytworzonej energii!!!

28 Ochrona środowiska -zużycie energii-
Oprawy LUG z grupy downlight są przystosowane do współpracy z najnowszymi świetlówkami kompaktowymi PL-R ECO 14W i 17W Przykład: !!2x18W KVG = 48W  2x14W EVG = 32W !! !!2x26W KVG = 68W  2X17W EVG = 38W !!

29 Ochrona środowiska -zużycie energii-
Lughalle 4x80W W połączeniu z inteligentnymi układami sterowania idealny zamiennik lamp wyładowczych

30 Ochrona środowiska -zużycie energii-
Oprawy LUG na LED-y

31 Ochrona środowiska -zużycie energii-
W nowej fabryce zastosowano nowoczesne rozwiązanie do oświetlenia hal produkcyjnych. W oprawy wmontowane są stateczniki ściemnialne, połączone z czujnikami natężenia oświetlenia. Im więcej światła dziennego wchodzi do obiektu, tym bardziej oprawy się ściemniają. Pozwala to na znaczne oszczędności energii elektrycznej.

32 Ochrona środowiska -zużycie energii-
Nowoczesne oświetlenie w halach produkcyjnych LUG SA

33 Ochrona środowiska -zużycie energii-
Magazyn wysokiego składowania Oświetlenie za pomocą linii LugTrack4 2x1x80W ze specjalnym wąskostrumieniowym odbłyśnikiem oraz ze statecznikami ściemnianymi. Zalety tego rozwiązania: optymalne wykorzystanie światła dziennego; docelowo oprawy mają być połączone z czujnikami obecności.

34 Ochrona środowiska -zużycie energii-
Magazyn wysokiego składowania

35 Ochrona środowiska -zużycie surowców naturalnych-
Gospodarka surowcami używanymi do produkcji prowadzona jest w przedsiębiorstwie w sposób racjonalny i możliwie ekonomiczny. Polega ona między innymi na: - stosowaniu nowoczesnych metod modelowania (projektowanie 3D), co pozwala na lepsze dopracowanie szczegółów w fazie projektu i uniknięcie wykonywania zbędnych próbek, a co za tym idzie – oszczędność surowca i efektywniejsze wykorzystanie maszyn (brak konieczności przezbrajania) - coraz większej automatyzacji produkcji mechanicznej – racjonalne wykorzystanie arkusza blachy, wydajniejsza produkcja i mniej wytwarzanych odpadów

36 Ochrona środowiska -oddziaływanie na świat roślinny i zwierzęcy-
Oddziaływanie zakładu na zdrowie ludzi, świat roślinny i zwierzęcy, krajobraz oraz klimat jest bardzo niewielkie, gdyż siedziba firmy mieści się w industrialnej strefie miasta, wśród innych zakładów przemysłowych, w oddaleniu od zabudowań mieszkalnych, na ubogim przyrodniczo terenie, gdzie nie występują żadne chronione ekosystemy.

37 Ochrona środowiska -prawo-
Firma LUG SA stosuje się do wszystkich obowiązujących ją przepisów prawnych i innych w zakresie ochrony środowiska. Do tej pory nie ponosiliśmy żadnych kar za naruszenie w/w przepisów.

38 Ochrona środowiska -zarządzanie ochroną środowiska-
W firmie LUG SA funkcjonuje system zarządzania środowiskiem, który będzie w przyszłości podstawą do wdrożenia i certyfikowania Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001:2005. Obecnie podejmujemy działania mające na celu wdrożenie Programu Czystej Produkcji.

39 Ochrona środowiska w LUG SA
W przyjętej Polityce Środowiskowej Zarząd Spółki zobowiązuje się do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. Staramy się podnosić poziom świadomości ekologicznej wśród pracowników a także wszystkich kontrahentów. Wpieramy wszelkie ekologiczne akcje edukacyjne prowadzone wśród społeczności lokalnej.

40 Dziękuję za uwagę LUG S.A. ul. Kręta 7 65–770 Zielona Góra
tel fax


Pobierz ppt "LUG S.A. Producent profesjonalnych przemysłowych i dekoracyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google