Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieć informacyjna EUROPE DIRECT Departament Informacji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa EUROPE DIRECT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieć informacyjna EUROPE DIRECT Departament Informacji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa EUROPE DIRECT."— Zapis prezentacji:

1

2 Sieć informacyjna EUROPE DIRECT Departament Informacji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa EUROPE DIRECT Katowice Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice

3 Czym jest EUROPE DIRECT? EUROPE DIRECT to ogólnoeuropejska sieć ośrodków informacyjnych utworzona we wszystkich 25 krajach członkowskich UE. Zastąpiła dotychczasowe sieci informacyjne: - Info Point (powstała w 1994 roku) - Carrefour.

4 W poszerzonej Unii Europejskiej w 2005 roku rozpoczęły działalność 393 punkty informacyjne EUROPE DIRECT. Sieć w Europie

5 Ośrodki EUROPE DIRECT mają charakter ogólny i kierują swoją działalności do wszystkich grup społecznych i obywateli, którzy poszukują informacji we wszelkich dziedzinach działalności instytucji europejskich. Charakter sieci

6 Celem nowej sieci informacyjnej EUROPE DIRECT jest zapewnienie jak najlepszej wiedzy na temat instytucji, prawa i programów Unii Europejskiej z punktu widzenia obywatela – zarówno w miastach jak i na terenach wiejskich. Zakres zadań stojących przed nowymi punktami informacyjnymi jest bardzo szeroki. Cel działania

7 - umożliwienie obywatelom regionu dostępu do informacji, porad, pomocy i odpowiedzi na pytania dotyczące prawodawstwa, polityk, programów i dostępnych środków UE, Zadaniem ośrodków EUROPE DIRECT jest upowszechnianie informacji na temat polityk i programów Unii Europejskiej poprzez: Zadania ośrodków

8 - umożliwienie obywatelom regionu przekazanie instytucjom UE informacji zwrotnej o funkcjonowaniu UE w postaci pytań, opinii i sugestii, - umożliwienie instytucjom UE poprawę w zakresie dostępności informacji oraz jej dostosowania do potrzeb lokalnej społeczności. Zadania ośrodków

9 Wybór ośrodków nastąpił w drodze konkursu otwartego. Wszelkie informacje dotyczące konkursu oraz formularze dokumentów dostępne były w formie elektronicznej na stronie Reprezentacji KE oraz instytucji pośredniczącej odpowiedzialnej za koordynację projektu. Wybór ośrodków

10 - opis posiadanych zasobów lokalowych i sprzętowych, które zamierzają przeznaczyć na działalność ośrodka, - opis kwalifikacji kadry, która będzie zatrudniona w ośrodku (wraz z życiorysami), - opis planowanej działalności ośrodka, - szczegółowy budżet wraz ze wskazaniem źródła finansowania. Oferenci zobowiązani byli do złożenia ofert ramowych obejmujących lata 2005-2008 i oferty szczegółowej obejmującej IV-XII 2005 r., która zawierała:

11 Jak to działa? Obywatele mogą uzyskać odpowiedzi na pytania na kilka sposobów - Można połączyć się telefonicznie - Poprzez e-mail wypełniając formularz e- mailowy - Serwis Web-Assistance

12 ogólny numer bezpłatny: 00 800 6 7 8 9 10 11 W godzinach od 9.00-18.30. W pozostałych godzinach można zostawić wiadomość głosową zwykły numer telefoniczny +32-2-299.96.96 Z każdego miejsca na świecie (opłata jak za standardowe połączenie lokalne) Telefon

13 http://europa.eu.int/europedirect W każdym oficjalnym języku Unii europejskiej Formularz e-mail

14 Jest to interaktywny działający w czasie rzeczywistym serwis dla osób odwiedzających stronę internetową EUROPA. Pozwala on na indywidualną konsultację z operatorem i uzyskanie natychmiastowej odpowiedzi na pytania w języku angielskim i francuskim. Co to jest Serwis Web-Assistance?

15 Pomoc przy poruszaniu się na stronie internetowej EUROPA oraz udzielanie praktycznych wskazówek, jak odnaleźć: Konkretne dokumenty UE na serwerze EUROPA (prawodawstwo, publikacje, komunikaty dla prasy itd.) Ogólne informacje zainteresowania publicznego na temat konkretnej polityki UE (zestawienia, raporty, dane statystyczne, dokumenty robocze itd.) Informacje na temat integracji europejskiej (historia, symbole, instytucje, dane kontaktowe itd.) Cel serwisu Web-Assistance

16 1) Signpost: Biuro Porad dla Obywatela http://europa.eu.int/citizensrights/signpost 2) SOLVIT: Skuteczne rozwiązywanie problemów rynku wewnętrznego - http://europa.eu.int/solvit 3) Twoja Europa - http://europa.eu.int/youreurope Informacje dla obywateli Informacje dla przedsiębiorców 4) EURES – Europejski Portal Mobilności Zawodowej http://europa.eu.int/eures Inne serwisy

17 Jest to ogólnoeuropejski serwis udzielający obywatelom informacji dotyczących konkretnych sytuacji, w jakich się znaleźli, oraz porad w zakresie praw obowiązujących na Rynku Wewnętrznym Można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat praw obywateli zamieszczonymi na stronie Dialog z obywatelami. Można również poprosić o przesłanie broszury lub informatora, dzwoniąc do Europe Direct. Jeśli po zapoznaniu się z powyższymi materiałami, nadal potrzebna jest pomoc, może jej udzielić serwis Biuro Porad. Serwis Signpost

18 Z serwisem Biuro Porad można się skontaktować na 2 sposoby: Telefon należy wybrać bezpłatny numer telefonu Europe Direct (00800 67 89 10 11), wyjaśnić swoją sprawę i poprosić o otrzymanie odpowiedzi za pośrednictwem serwisu Biuro Porad. E-mail należy wysłać wiadomość e-mail do ekspertów za pośrednictwem strony internetowej. Eksperci odpowiedzą w ciągu tygodnia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, w zależności od opcji wybranej przez osobę pytającą. Serwis Signpost - kontakt

19 http://europa.eu.int/solvit SOLVIT jest internetową siecią rozwiązywania problemów, w ramach której Państwa Członkowskie UE współpracują dążąc do praktycznego rozwiązania problemów wynikających z niewłaściwego stosowania prawa UE z zakresu Rynku Wewnętrznego przez organy administracji publicznej SOLVIT zajmuje się każdym problemem o charakterze transgranicznym między przedsiębiorstwem lub obywatelem z jednej, a organem krajowej administracji publicznej z drugiej strony, który dotyczy ewentualnego niewłaściwego stosowania prawa UE Czas na znalezienie rozwiązanie sprawy wynosi10 tygodni Serwis

20 Sieć EUROPE DIRECT obejmuje 19 punktów informacyjnych na terenie Polski. W województwie śląskim zlokalizowane są 3 ośrodki w następujących miastach: - Katowice - Częstochowa - Bielsko Biała Sieć w Polsce

21 EUROPE DIRECT Katowice

22 Europe Direct Katowice Funkcjonuje w ramach sieci Europe Direct, skupiającej 19 ośrodków na terenie Polski Prowadzony przez Fundację na Rzecz Uniwersytetu Śląskiego i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

23 Europe Direct Katowice Formy działania Prowadzenie otwartego punktu informacyjnego Aktywne działanie w terenie Współdziałanie z innymi regionalnymi ośrodkami Europe Direct

24 Stała obsługa prowadzona przez wykwalifikowanych konsultantów Informacje udzielane na zapytania: Na miejscu w siedzibie Telefonicznie E-mailowo Punkt Informacji

25 Udzielamy informacji na temat: Instytucji Unii Europejskiej Polityki regionalnej Funduszy strukturalnych Programów unijnych Unii gospodarczo-walutowej i EURO Rynku pracy za granicą Edukacji w krajach UE Kierunków rozwoju Unii Europejskiej

26 Punkt Informacji Stanowiska obsługi odwiedzających Stanowisko dostępu do internetu Bogato wyposażona czytelnia Punkt ksero Serwis informacyjny – kanał telewizyjny Europe by Satellites

27 Działania w terenie Lekcje europejskie Organizacja szkoleń (m.in. dla nauczycieli, samorządowców, przedsiębiorców, bibliotekarzy) Spotkania otwarte Aktywne wspieranie przedsięwzięć związanych z informowaniem społeczności lokalnych o Unii Europejskiej Dystrybucja materiałów informacyjnych Zbieranie informacji zwrotnych poprzez skrzynki kontaktowe

28 Kontakt z Europe Direct Nasza siedziba: Katowice Ul. Kościuszki 6 Od poniedziałku do piątku W godz. 8:30 – 16:30

29 Kontakt z Europe Direct Katowice Telefon: 032 209 17 01 Telefon bezpłatny Europe Direct 0 800 6 7 8 9 10 11

30 Kontakt z Europe Direct Katowice On-line www.europe-direct.katowice.pl E-mail Europe-direct@europe-direct.katowice.pl www.europe-direct.katowice.pl

31 Departament Informacji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa tel. (022) 455 54 88, fax (022) 455 54 89 EUROPE DIRECT Katowice ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice tel. (fax) (032) 209 17 01

32 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Sieć informacyjna EUROPE DIRECT Departament Informacji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa EUROPE DIRECT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google