Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

G M I N A B R U S Y ul. Na Zaborach 1, Brusy tel

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "G M I N A B R U S Y ul. Na Zaborach 1, Brusy tel"— Zapis prezentacji:

1 G M I N A B R U S Y ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy tel
G M I N A B R U S Y ul. Na Zaborach 1, Brusy tel. (0-52) , fax (0-52) Znaczenie Polskiego Projektu 400 Miast dla środowiska małomiasteczkowego na przykładzie Brus

2 GMINA BRUSY Gmina Brusy licząca 400,7 km 2, położona jest na Pojezierzu Południowo-Pomorskim. Zamieszkuje ją 13,5 tysiąca mieszkańców. W przeważającej części jest porośnięta lasami, usiana jeziorami i rzekami. Obszar ten został ostatecznie ukształtowany przez najmłodsze zlodowacenie bałtyckie. Stąd też niepowtarzalny krajobraz z licznie występującymi dolinami i pagórkami. Lasy przeważnie są porośnięte sosną, zaś jeziora i rzeki mają wymierny wpływ na klimat okolicy, słynnej z wyjątkowo czystego i nasyconego olejkami eterycznymi sosny, powietrza, dobrze oddziaływującego na organizm człowieka. Gminę zamieszkuje ludność typowo rolnicza, ale rośnie ilość drobnej działalności gospodarczej i małych przedsiębiorstw. Prężnie działają tu 34 organizacje pozarządowe.

3 GMINA BRUSY BRUSY gmina miejsko-wiejska w województwie pomorskim
LICZBA LUDNOŚCI mieszkańców POWIERZCHNIA 400,7 km 2

4 GMINA BRUSY

5 PROGRAM „Ochrona dzieci przed wymuszonym biernym paleniem tytoniu” realizowany na terenie miasta i gminy Brusy w 2004 r. Główny cel działań Zmniejszenie liczby osób palących oraz narażonych na bierne palenie w mieście i na terenie gminy Brusy poprzez: - zwiększenie liczby placówek edukacyjnych oraz domów i rodzin wolnych od dymu tytoniowego, - stworzenie miejsc publicznych wolnych od dymu z całkowitym zakazem palenia, - budowę klimatu oraz warunków społeczno-kulturalnych do zaprzestania palenia tytoniu.

6 Zaangażowane instytucje
Urząd Miejski w Brusach – koordynacja programu, Burmistrz Brus i Rada Miejska – promocja projektu, Fundacja ‘”Promocja Zdrowia” z Warszawy – przeprowadzenie szkoleń, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury- pomoc w organizacji szkoleń, szkoły podstawowe na terenie gminy Brusy- deklaracje współpracy podpisało 9 szkół, szkoły gimnazjalne na terenie gminy Brusy- deklaracje współpracy podpisały 2 gimnazja, media; radio lokalne, telewizja kablowa – spoty reklamowe, grupy dyskusyjne, sondaże uliczne, reportaże, wywiady, bieżące wiadomości,

7 Zaangażowane instytucje
Posterunek Policji i Ochotnicza Straż Pożarna - zabezpieczenie imprez, Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Brusy – uchwała w sprawie uczestnictwa, promocja projektu wśród dzieci, lekarz pulmonolog – szkolenia nauczycieli, liderów,uczniów, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-przyjęła uchwałą program do realizacji oraz współfinansowanie konkursów i imprez plenerowych, organizacje samorządowe -organizowały imprezy prozdrowotne: Światowy Dzień Chorego, Światowy Dzień Zdrowia, Światowy Dzień bez Tytoniu, festyn rodzinny, apteka „Staromiejska”- udostępniła materiały i ulotki informacyjne o lekach,

8 Szkolenie dla nauczycieli i liderów prowadzone przez lekarza pulmonologa z zakresu szkodliwości palenia tytoniu zorganizowane w PMDK w Brusach W szkoleniu udział wzięło 86 osób

9 Badania ankietowe w gimnazjum w Lubni i w Brusach

10 Antytytoniowe przedstawienia teatralne i muzyczne w szkole podstawowej w Brusach w „I Dzień Wiosny”

11 Antytytoniowe przedstawienia teatralne i muzyczne w szkole podstawowej w Lubni w „I Dzień Wiosny”

12 Heppening młodzieży w Czyczkowach w „I Dzień wiosny”

13 Heppening młodzieży w Małych Chełmach

14 Festyn rodzinny „Do Unii Europejskiej bez papierosa”

15 Pod hasłem „Rzuć palenie razem z nami” zorganizowano turniej halowy piki siatkowej i nożnej w Brusach

16 Finał konkursu na najładniejszy plakat antynikotynowy

17 W gimnazjum w Lubni zorganizowano przedstawienia antynikotynowe dla 130 uczniów

18 Igrzyska plażowe w Czernicy „Nad wodą bez papierosa”

19 Dotychczasowe próby palenia papierosów wśród uczniów gimnazjów

20 Narażenie dzieci na dym tytoniowy w miejscach publicznych

21 Narażenie uczniów na dym tytoniowy w domu

22 PODSUMOWANIE projektu
po raz pierwszy w Brusach została zorganizowana tak wielka kampania antytytoniowa , dzięki temu programowi powstała liczna koalicja uwzględniająca instytucje publiczne, firmy prywatne, ośrodki zdrowia, szkoły i media działająca na rzecz zdrowia mieszkańców, poprzez pracę i zabawę młodzież aktywnie włączyła się w realizację programu , realizacja tego programu dała naszym mieszkańcom niezbędną wiedzę na temat zagrożeń związanych z paleniem tytoniu oraz zmniejszyła liczbę osób palących tytoń w naszej gminie.

23 ZNACZENIE Polskiego Projektu 400 Miast
w pięciotysięcznym mieście Brusy, ze względu na utrudniony dostęp do świadczeń medycznych i profilaktycznych , kampania okazała się jedną z najlepszych form dotarcia do świadomości mieszkańców, na obszarach wiejskich, gdzie wskaźniki zdrowotne mieszkańców są zdecydowanie gorsze w stosunku do większych miast, projekt pozwolił zaktywizować mieszkańców do analizowania swego stanu zdrowia, uboższe społeczeństwo i problemy społeczne nie sprzyjają zainteresowaniu monitorowania swego stanu zdrowia- projekt trafiał do tych rodzin poprzez przykład dawany przez dzieci i sąsiadów,

24 ZNACZENIE Polskiego Projektu 400 Miast
w małych miastach przekaz propagujący zdrowy styl życia jest znikomy ze względu na mniejszą liczbę podmiotów angażujących się w promocję – tego typu kampanie są jedną z niewielu form trafiających do mieszkańców, jedna kampania spowodowała realizację wielu działań o podobnym charakterze – zaktywizowała różne instytucje i firmy prywatne do zajęcia się brakiem zdrowego stylu życia wśród społeczeństwa, mimo trudności w propagowaniu zdrowia - projekt pomógł wprowadzić modę na zdrowy styl życia, poprzez silną kampanię – zasada „zdrowy duch w zdrowym ciele” trafiła do większej liczby beneficjentów

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ BURMISTRZ BRUS Witold Ossowski
URZĄD MIEJSKI W BRUSACH ul. Na Zaborach 1 Brusy KONTAKT tel. 0 52  fax 0 52 


Pobierz ppt "G M I N A B R U S Y ul. Na Zaborach 1, Brusy tel"

Podobne prezentacje


Reklamy Google