Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Forum MŚP 9 czerwca 20099 Doświadczenia Grupy INTEGER.pl z realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE Rafał Brzoska Prezes Zarządu, INTEGER.pl i InPost 2

3 Agenda 1. Kim jesteśmy 2. Podstawowe informacje o Grupie INTEGER.pl
3. Projekty zrealizowane i będące w trakcie realizacji 4. Co dalej?... czyli nie spoczywamy na laurach 5. Jak skutecznie rozliczyć dotację – nasze doświadczenia 6. Największe problemy w realizacji projektów UE 7. Kluczowe czynniki sukcesu 3

4 Kim jesteśmy... Integer.pl - Lider na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych i adresowych InPost - Największy niezależny operator pocztowy; obecny w 230 miastach Polski przez sieć 900 Punktów Obsługi Klienta (głównie agencyjnych); spółka świadcząca innowacyjną USŁUGĘ PACZKOMATOWĄ InPost Finanse - Usługi finansowe dla klientów masowych i indywidualnych w oparciu o własne punkty oraz sieć franczyzową 4

5 Podstawowe informacje o Integer.pl SA (1/2)
Grupa od 2007 roku notowana jest na GPW 109 oddziałów regionalnych, 15 magazynów centralnych i 42 regionalne oraz 91 punktów przeładunkowych Certyfikat Jakości ISO 9001 (wdrożenie dofinansowane ze środków UE) Współpraca z największymi sieciami handlowymi w Polsce: Auchan, Elea, Leclerc, Lidl, Plus Discount, Real 5

6 Podstawowe informacje o Integer.pl SA (2/2)
Nagrody i wyróżnienia, m.in.: Najlepsza inwestycja w spółkę giełdową w 2008 roku (gazeta „Parkiet”) Laureat konkursu TERAZ POLSKA w kategorii Najlepsze Usługi - śledzenie przesyłek on-line umożliwiające Klientom kontrolowanie procesu doręczania listów rejestrowanych Laureat nagrody „Gazele Biznesu” Laureat programu „Jakość Roku 2006, 2007 i 2008 i „Złota nagroda” jako trzykrotny jego laureat 6

7 Projekty zrealizowane i będące w trakcie realizacji
Dotacje na wdrożenie ISO 9001 i i zakup sprzętu i map (Phare 2002 i 2003) Dotacje na opracowanie strategii połączenia przedsiębiorstw oraz przekształcenie w spółkę akcyjną i wejście na GPW (2.1 SPO WKP) Paczkomaty – wartość projektu blisko 30 mln PLN (4.4. PO IG) Poczta hybrydowa – wartość projektu 12,5 mln PLN - projekt realizowany przez bliskiego kooperanta (4.4. PO IG) Teleinformatyczny system wymiany danych (projekt B2B) – wartość projektu ponad 2,5 mln PLN (8.2 PO IG) Szereg wniosków inwestycyjnych w ramach RPO (małe projekty inwestycyjne oddziałów Integer) Innowacyjny projekt szkoleniowy dla Grupy Integer i współpracujących z nią Agentów – wartość projektu 5 mln PLN (2.1.1 PO KL) 7

8 Co dalej?... czyli nie spoczywamy na laurach
Centrum outsourcingu e-faktur – wartość projektu ok. 10,5 mln PLN (4.4 PO IG) [wniosek jest w trakcie oceny merytorycznej] Projekt dotyczący stworzenia nowego wzoru użytkowego/przemysłowego (4.2 PO IG) [wniosek jest w trakcie oceny merytorycznej] Projekt kolejnej innowacyjnej usługi pocztowej (4.4 PO IG) [złożenie wniosku jest planowane w następnej rundzie aplikacyjnej – październik 2009] Utworzenie centrum B+R (1.3 PO RPW) [złożenie wniosku jest planowane w 2009] Programy regionalne 8

9 Jak skutecznie rozliczać dotację - nasze doświadczenia
Stały kontakt z RIF/ PARP- wątpliwości wyjaśniamy na bieżąco nie czekając na kontrolę Wdrożenia procedur postępowania z dokumentacją księgową i projektową jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie- jasny podział obowiązków wynikających z umowy (odrębna księgowość; konkurencyjny wybór oferty; wnioski o płatność; negocjacje umów z kontrahentami; wdrożenie innowacyjnej usługi; kwestie patentowe, etc.) Okresowe audyty realizacji projektu realizowane przez podmiot specjalistyczny Bieżący nadzór nad każdym dokumentem projektu- nie odkładamy nic na ostatnia chwilę 9

10 Największe problemy w realizacji projektów UE (1/2)
Dochowanie harmonogramu realizacji projektu zarówno pod względem czasowym jak i finansowym. Odnotowujemy małą elastyczność naszego partnera publicznego nawet przy minimalnych zmianach (przykład: potrzeba wystąpienia z wnioskiem o aneks do umowy o dofinansowanie w przypadku gdy dostawca spóźnił się z wystawieniem faktury i wystawił ją 1 dzień po zakończeniu działania) Nadmierna biurokracja związana ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym Długi okres oczekiwania na akceptację zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym wstrzymuje proces akceptacji wniosku o płatność i stanowi zagrożenie dla płynności finansowej projektu KONSEKWENCJA: Beneficjent przeznacza nadmierne zasoby ludzkie i czasowe na administracyjną obsługę projektów w miejsce realizacji samego projektu. Jest to dla beneficjenta dodatkowy koszt projektu inwestycyjnego, podczas gdy projekty szkoleniowe pozwalają na kwalifikowalność kosztów administracji projektem. 10

11 Największe problemy w realizacji projektów UE (2/2)
Przykład biurokratyzacji w realizacji projektów – konieczność wypełniania załączników dotyczących oceny oddziaływania na środowiska lub dokumentów i tabel np. w zakresie podlegania projektu prawu zamówień publicznych, mimo że z opisu projektu w oczywisty sposób wynika brak obowiązków w powyższym zakresie - TAKICH OBOWIĄZKÓW MOŻNA WYMIENIĆ WIĘCEJ Długotrwała ocena wniosku oraz hermetyzm umowy o dofinansowanie są oderwane od zmiennej rzeczywistości biznesowej – nie istnieją projekty, które nie zmieniają się w trakcie realizacji Zbyt małe budżety konkursów w stosunku do potrzeb beneficjentów – istnieją działania (np POIG) gdzie zainteresowanie przedsiębiorców jest nikłe w stosunku do dostępnych, potężnych kwot dotacji; z drugiej strony część innowacyjnych pomysłów przedsiębiorców pozostaje niedofinansowana z powodu braku dostępności środków w działaniu 4.4 11

12 Kluczowe czynniki sukcesu
Planowanie projektu w sposób umożliwiający jego rozliczenie: pozyskanie dotacji to łatwiejsza połowa drogi do skutecznego zrealizowania i rozliczenia projektu Inwestowanie w pozyskiwanie praw własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe i przemysłowe) Każdy projekt jest poprzedzony fazą B+R (realizowaną samodzielnie i/lub przez doświadczone firmy badawcze) Rozwinięta współpraca z firmami B+R (zarówno na etapie przygotowawczym jak i przy realizacji projektu) Rozwój własnej działalności B+R (przynosi wymierne korzyści w opracowywaniu kolejnych projektów i rozwijaniu dotychczasowych) Współpraca z doświadczonym doradcą oraz delegowanie własnych zasobów wyłącznie na potrzeby realizacji wniosków unijnych (realizacja projektów i ich rozliczanie nie powinno być czynnością DODATKOWĄ dla tych osób!) 12

13 Dziękuję za uwagę Kontakt INTEGER.PL / InPost: Tel.: +48 12 619 98 20
Fax: ul. Malborska 130, Kraków 13


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google