Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTERNET Opr. dr hab. Wacław Laskowski Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji SGGW Wykorzystano wiedzę zawartą w: encyklopedii: naukowej i Wikipedii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTERNET Opr. dr hab. Wacław Laskowski Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji SGGW Wykorzystano wiedzę zawartą w: encyklopedii: naukowej i Wikipedii."— Zapis prezentacji:

1 INTERNET Opr. dr hab. Wacław Laskowski Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji SGGW Wykorzystano wiedzę zawartą w: encyklopedii: naukowej i Wikipedii oraz HOGART - Information Technology Partner, szczegółowa literatura u autora prezentacji

2 Internet

3 Internet

4 Internet

5 Sieć komputerowa Internet

6 Sieć komputerowa Internet
B A

7 Sieć komputerowa Internet
B A

8 Sieć komputerowa Internet
2 1 3 A

9 Aktywności internetowe
w gospodarce w sferze prywatnej w sferze społecznej w kulturze Poczta elektroniczna ( ), Transfer plików (FTP), Grupy dyskusyjne (na serwerach), Prezentacje i informacje (World Wide Web -www), Komunikacja na żywo (IRC). Integracja w obrębie witryny

10 Adresy i nazwy Nazwy użytkowników, adresy stron www,
nazwy serwerów FTP, nazwy serwerów grup dyskusyjnych, itp.. Na przykład

11 Domeny - służą Systematyce nazewnictwa witryn poprzez łączenie problematyki (identyfikowanie) Lokalizacji treści, zarządzaniu, Ułatwieniu w docieraniu do poszukiwanych treści Na przykład Com = oznaczenie dla sfery komercyjnej Org = organizacje, instytucje, stowarzyszenia, Edu = edukacja Net = organizacje zajmujące się obsługą sieci, itp

12 Domena internetowa Każdy komputer podłączony do Internetu posiada swój własny i unikalny 32-bitowy adres (tzw. IP, np ). Dla człowieka używanie i zapamiętanie takich numerów nie jest wygodne. Wzrost liczby komputerów i witryn w Internecie wymusił powstanie sposobu identyfikowania komputerów - systemu DNS. Domena internetowa to element systemu nazywania i identyfikowania komputerów w Internecie, element tzw. DNS. Wprowadzono domeny najwyższego poziomu i przydzielono je poszczególnym krajom. Polska ma domenę PL, Francja - FR itd. Podobnie wprowadzono domeny funkcjonalne takie jak 'COM' czy 'ORG'. Nadzór nad utrzymaniem domen najwyższego poziomu powierzono organizacji ICANN w USA, która na podstawie umowy z Departamentem Handlu USA nadzoruje domeny najwyższego poziomu. Domeną 'PL' administruje NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa). Wewnątrz każdej domeny można tworzyć tzw. poddomeny - stąd mówimy, że system domen jest 'hierarchiczny'. Przykładowo wewnątrz domeny 'PL' utworzono wiele poddomen: regionalnych jak ‘waw.pl', ‘kalisz.pl' czy 'warmia.pl' funkcjonalnych jak 'com.pl', 'gov.pl' czy 'org.pl' należących do firm, organizacji lub osób prywatnych np.: ‘sggw.pl’. Wewnątrz każdej z poddomen można tworzyć dalsze poddomeny, np. 'uni.wroc.pl‘, ‘maturzysta.sggw.pl’. Nazwy domen i poszczególnych komputerów składają się z pewnej liczby nazw, oddzielonych kropkami. Ostatnia z tych nazw jest 'domeną najwyższego poziomu'. Każda z tych nazw może zawierać litery, cyfry lub znak '-'. Od niedawna w nazwach niektórych domen można używać znaków narodowych takich jak 'ą' czy 'ż‘, choć stwarza to nadal problemy. Duże i małe litery nie są odróżniane.

13 Domena jako nazwa własna
Obecnie prawo chroni nazwy stosowane w Internecie. Aby nazwa objęta była ochroną prawną, musi być najpierw zgłoszona. Ważną ale nie wyłączną rolę pełni to NASK

14 Sposoby łączenia z Internetem
Dial-up ISDN neostrada łącze radiowe łącze satelitarne łącze stałe

15 Schemat komutowanego przyłączenia do sieci Internet
modem modem Linia telefoniczna Centrala telefoniczna

16 Schemat przyłączenia do sieci na przykładzie Neostrady
modem modem Linia telefoniczna spliter spliter Centrala telefoniczna

17 Internet i pochodne (definicje)
Opracowanie własne na podstawie: encyklopedii: naukowej, Wikipedii oraz HOGART - Information Technology Partner Dr hab. Wacław Laskowski

18 Internet - definicja Internet (dosł. międzysieć) to sieć komputerowa o światowym zasięgu, łącząca sieci lokalne i sieci rozległe oraz wszystkie komputery do nich podłączone. Standardy Internetu regulowane są przez agencję Internet Engineering Task Force (IETF). Słowo „Internet” oznacza także globalny system informacyjny który: - jest logicznie połączony w jednorodną sieć adresową opartą na protokole IP (Internet Protocol), - jest w stanie zapewnić komunikację przy użyciu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), - dostarcza lub wykorzystuje publiczne usługi obejmujące komunikacje opartą na specjalistycznej i ciągle rozwijanej infrastrukturze.

19 Internet - definicja Internet to rozległa sieć, o ogólnoświatowym zasięgu, będąca zbiorem setek tysięcy lokalnych sieci komputerowych, a także pojedynczych komputerów używających protokołu komunikacyjnego TCP/IP. Przeznaczona pierwotnie wyłącznie do przekazu danych, coraz częściej staje się medium transportowym usług głosowych, tekstowych lub multimedialnych realizowanych w czasie rzeczywistym. Szybkość przekazów w sieci ewoluuje od początkowych 64 kb/s do już obecnie wielu Mb/s).

20 Intranet - definicja Intranet to rozwiązanie o funkcjach sieci Internet ale realizowane w obrębie sieci lokalnej (kampusowej), czyli obejmujące swym zasięgiem wydzielony obszar (biuro, pojedynczy zakład, grupę przedsiębiorstw). Intranet korporacyjny korzysta z technologii WWW do przekazywania informacji swoim pracownikom bez rzeczywistego dostępu do Internetu lub niezależnie od niego. Podstawowe zastosowania intranetu obejmują: publikacje (strony webowe, wyszukiwanie, język HTML, protokół HTTP), komunikację (poczta elektroniczna) i aplikacje (klient/serwer, CORBA, Java).

21 Intranet - definicja Intranet jest siecią komputerową ograniczająca się do komputerów np. w firmie lub organizacji. Sieć taka zwana jest potocznie LAN. Po zamontowaniu serwera umożliwiającego korzystanie w obrębie sieci LAN z usług takich jak strony WWW, poczta elektroniczna etc., czyli usług typowo internetowych, można mówić o sieci Intranet. Do Intranetu dostęp mają zazwyczaj tylko pracownicy danej firmy.

22 Ekstranet - definicja Ekstranet to rozwiązanie sieciowe (zorganizowane w obrębie tej samej fizycznej sieci co Internet) polegające na połączeniu dwóch lub większej liczby Intranetów za pomocą uniwersalnych protokołów sieciowych. Celem tworzenia ekstranetów jest kontrolowane udostępnienie własnych zasobów wzajemnie między organizacjami (przedsiębiorstwami) lub między nimi a ich klientami. Przeważnie sieć taka budowana jest przez firmy (instytucje) w celach komercyjnych lub w celu wykonania określonych zadań.

23 Ekstranet - definicja Ekstranet to sieć do które budowy wykorzystano technologie internetowe. Dzięki tej sieci przedsiębiorstwo (instytucja) otwiera się na zewnątrz, udostępnia swoje zasoby po to by efektywniej współpracować z partnerami (klientami). Głównym założeniem systemu ekstranetowego jest stworzenie zamkniętego obszaru wymiany informacji między firmą, a określonym podmiotem lub grupą podmiotów współpracujących. Dzięki temu tworzy się sieć współpracy, która umożliwia efektywny proces komunikowania w obie strony.

24 Portal/wortal internetowy
Portal internetowy to rodzaj serwisu informacyjnego, dla którego „nośnikiem” jest Internet. Zazwyczaj portal internetowy zawiera dział aktualnych wiadomości, prognozy pogody, katalog stron internetowych oraz mechanizmy wyszukiwania informacji w nim samym lub zewnętrznych zasobach. W celu przyciągnięcia większej ilości użytkowników portale oferują darmowe konta i miejsce na strony WWW. Portal niejako z założenia jest wielofunkcyjny. Wortal to szczególny rodzaj portalu, gomadzący informacje tematycznie do siebie zbliżone.

25 WLAN Sieć bezprzewodowa LAN (ang. Wireless LAN, czyli WLAN) to sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów. Używane dziś powszechnie przewodowe sieci LAN umożliwiają wzajemne łączenie np. komputerów PC z wykorzystaniem do tego celu różnych typów kabli i światłowodów. Natomiast WLAN to sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów. Sieci tego typu wykonywane są najczęściej z wykorzystaniem fal radiowych jako medium przenoszącego sygnały ale również z użyciem podczerwieni. Są one projektowane z użyciem standardu IEEE Do komunikacji za pomocą fal radiowych wykorzystuje się pasmo 2,4 GHz lub rzadziej 5 GHz. Szybkość przesyłania danych zależna jest od użytego standardu i odległości pomiędzy użytymi urządzeniami i wynosi najczęściej 11, 22, 44, 54 lub 108 Mbps. Na całość infrastruktury sieci bezprzewodowych składają się następujące elementy: karty sieciowe - najczęściej typu PCI, USB lub PCMCIA punkty dostępowe (ang. Access Point), które „wyznaczają” tzw. HotSpoty urządzenia odbiorcze z anteną

26 WLAN Sieć bezprzewodowa LAN Do zalet sieci bezprzewodowych należy:
mobilność - końcówki mogą się przemieszczać łatwość instalacji - nie trzeba kłaść przewodów elastyczność - łatwe dokładanie nowych końcówek zasięg - od kilku metrów (w budynkach) do kilkudziesięciu kilometrów szybka rozbudowa i modyfikacja struktury sieci.

27 Hot spot Hotspot (ang. "hot spot" - gorący punkt) to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą fal radiowych, czyli w sposób bezprzewodowy (WiFi). Hotspoty są instalowane najczęściej w hotelach, restauracjach, lotniskach, dworcach, uczelniach, centrach handlowych, centrach miast i innych miejscach publicznych. Umożliwiają one posiadaczom komputerów przenośnych laptopów i palmtopów wyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową podłączenie się i dostęp do Internetu. Usługa czasami jest bezpłatna lub płatna. Czasami, gdy dostęp jest bezpłatny, ograniczony bywa zakres dostępnych usług na przykład tylko do strony WWW instytucji udostępniającej hotspot.

28 Access Point Access Point (ang. punkt dostępowy) to urządzenie stosowane w sieciach bezprzewodowych stanowiące element łączący część przewodową sieci (najczęściej w standardzie Ethernet) oraz część bezprzewodową (standard ). Access point najczęściej służy do komunikacji między bezprzewodowymi urządzeniami (najczęściej są to bezprzewodowe karty sieciowe). Zarządza on wymianą danych w obrębie takiej sieci. Punkt dostępowy może także zapewniać niezależny dostęp do Internetu (bez konieczności zastosowania serwera), czyli dostęp do standardowej sieci przewodowej.

29 WiFi Wi-Fi (lub Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) (ang. "Wireless Fidelity" - bezprzewodowa dokładność) to zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. Szczególnym zastosowaniem WiFi jest budowanie sieci lokalnych opartych na komunikacji radiowej, czyli WLAN (ang. wireless local area network). WiFi jest obecnie wykorzystywane do poszerzenia dostępu do Internetu. ISP (Internet Service Provider) umożliwia użytkownikom wyposażonym w przenośne urządzenia zgodne z WiFi na łatwy dostęp do sieci. Jest to możliwe dzięki rozmieszczeniu w ruchliwych częściach miast obszarów nazywanych hotspotami. W wielu dużych miastach na świecie, jak Seul czy Nowy Jork znajdują się już setki miejsc, gdzie można uzyskać dostęp do Internetu bez użycia „kabla”.

30 Punkty dostępowe - urządzenia

31 Punkty odbiorcze - urządzenia

32 Koniec


Pobierz ppt "INTERNET Opr. dr hab. Wacław Laskowski Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji SGGW Wykorzystano wiedzę zawartą w: encyklopedii: naukowej i Wikipedii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google