Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA"— Zapis prezentacji:

1 URZĄD GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – URZĄD GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA Adam PIAŚNIK – Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia www. pnec.org.pl Pompa cieplna o mocy 69,8 kW w Ośrodku Zdrowia w Jerzmanowicach

2 Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce
Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – Pochodząca od słońca energia cieplna zmagazynowana w ziemi w wodzie lub powietrzu ma zbyt niską temperaturę, aby mogła być bezpośrednio wykorzystywana do ogrzewania. Korzystanie z nieprzebranych zasobów energii odnawialnej wymaga zastosowania nowoczesnych urządzeń. Takie urządzenia, które są w stanie energię odnawialną pobrać i przekazać do budynku jednocześnie podnosząc jej temperaturę, nazywamy pompami ciepła. www. pnec.org.pl

3 Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce
Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – Pompy ciepła w przeciwieństwie do innych urządzeń grzewczych takich jak piec olejowy, elektryczny, czy gazowy nic nie wytwarzają. Jedynie przenoszą ciepło z miejsca o niższej temperaturze (np. około 2 st. C) do miejsca o temperaturze zdecydowanie wyższej (np. pomieszczeń mieszkalnych o temp. około 20 st. C ) Okazuje się przy tym, że są to wbrew opiniom sceptyków całkiem wydajnie urządzenia. www. pnec.org.pl

4 Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce
Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – W roku 2005 do ogrzewania budynku komunalnego w Jerzmanowicach, w którym mieszczą się Urząd Gminy Jerzmanowice–Przeginia i Ośrodek Zdrowia zastosowano pompę ciepła. www. pnec.org.pl

5 Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce
Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – Pompa ciepła jest to urządzenie techniczne działające na tej samej zasadzie, co lodówka. Ta sama technologia, ale odwrócona zasada działania. Lodówka odbiera ciepło z wnętrza oraz znajdujących się w niej produktów i emituje je przez metalowe żeberka umieszczone z tyłu lodówki. www. pnec.org.pl

6 Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce
Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – Pompa ciepła podobnie odbiera ciepło z ,,zimnego otoczenia‘’ tak zwanego dolnego źródła ciepła. Odebrane ciepło zostaje podniesione do poziomu temperaturowego (50-55 st. C ) czyli do poziomu temperatur w których pracują niskotemperaturowe systemy centralnego ogrzewania. www. pnec.org.pl

7 Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce
Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – Dolnym źródłem ciepła może być woda, powietrze, lub grunt. Temperatura gruntu poniżej strefy przemarzania, czyli na głębokości 1-2 m jest relatywnie stała przez cały rok i utrzymuje się na poziomie 6-12 st. C. www. pnec.org.pl

8 Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce
Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – Ciepło z gruntu jest odbierane za pomocą tzw. kolektora poziomego lub pionowego - sondy. W Jerzmanowicach ze względu na to, że budynek posadowiony jest na dość dużej działce zastosowano kolektor poziomy. Koszt wykonania takiego kolektora jest stosunkowo tani w porównaniu do kosztów budowy innych rodzajów urządzeń będących dolnym źródłem ciepła. www. pnec.org.pl

9 Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce
Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – Kolektor został wykonany w postaci zakopanych wokół budynku (na głębokości 1,5 m) ośmiu pętli rur o długości 420 mb każda. Całkowita długość kolektora wynosi 3360 m. Do budowy pętli kolektora zastosowano wąż ciśnieniowy z polietyleny o średnicy 50 mm. Poszczególne elementy kolektora są zakopane w odległości od siebie o m. www. pnec.org.pl

10 Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce
Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – Tak wykonany kolektor napełniony 30% roztworem glikolu etylowego z dodatkiem inhibitora korozji w czasie swojej pracy pobiera z gruntu ciepło wystarczające do ogrzania budynku o łącznej powierzchni ponad 1400 m2 i kubaturze 4200 m3 www. pnec.org.pl

11 Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce
Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – Sercem całego systemu jest umieszczana w piwnicy maszynownia, której najważniejszym elementem jest pompa ciepła typu IVT Greenline D70 szwedzkiej produkcji o mocy grzewczej 69,8 kW i chłodniczej 47,5 kW. www. pnec.org.pl

12 Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce
Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – W tak zbudowanym systemie istnieje ponadto możliwość schładzania pomieszczeń biurowych w okresie letnim. Co prawda nie uzyskuje się takiego efektu jak przy zastosowaniu typowych urządzeń klimatyzacyjnych, ale za to schładzanie odbywa się bardzo niskim kosztem, ponieważ w tym rodzaju pracy system pobiera minimalne ilości energii elektrycznej wykorzystywanej tylko do napędu pompy obiegowej, która przetłacza medium (roztwór glikolu) z kolektora ziemnego bezpośrednio do instalacji grzewczej budynku. Możliwość efektywnego schładzania dotyczy tylko tych pomieszczeń w których zainstalowano klimakonwektory. Parametry pracy instalacji są następujące: - instalacja ogrzewania grzejnikowego- 50/42st. C; - instalacja chłodu - 15/7 st. C www. pnec.org.pl

13 Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce
Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – www. pnec.org.pl

14 Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce
Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – Oszczędności kosztów wynikłe z tego typu zastosowań w stosunku do tradycyjnego ogrzewania wynoszą %. Zastosowanie pompy ciepła eliminuje emisje NOx, CO2, CO i pyłów, ponadto nie powstają żadne odpady wymagające utylizacji. Nie trzeba budować kosztownych systemów kominowych, a maszynownia zajmuje małe pomieszczenie w piwnicy budynku o powierzchni kilkunastu m2. Praca urządzeń jest w pełni automatyczna i nie wymaga żadnych czynności obsługowych. www. pnec.org.pl

15 Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce
Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – Temperatura czynnika grzewczego jest automatycznie regulowana w stosunku do temperatury zewnętrznej. Temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach ustawia się za pomocą termostatu klimakonwektora . Należy jednak zaznaczyć że nie można ustawić w pomieszczeniu biurowym temperatury wyższej niż obliczeniowa czyli niż 20 st C. co eliminuje straty energii na niepotrzebne przegrzewania pomieszczeń. System sterowania. Powoduje również obniżenie temperatury w godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy co pozwala również na znaczne oszczędności energii. www. pnec.org.pl

16 Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce
Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – Teren wokół budynku na którym zakopano kolektor gruntowy będzie wykorzystany w części jako parking a w części jako teren zielony. www. pnec.org.pl

17 Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce
Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 25 – Koszt budowy pompy ciepła został w części pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Spłata pożyczki może być częściowo umorzona. Należy zaznaczyć, że pomimo iż koszt budowy systemu ogrzewania z wykorzystaniem pompy ciepła jest wyższy od kosztów budowy tradycyjnego systemu jednak według naszych szacunków będzie się już spłacał po około 8 latach. www. pnec.org.pl

18 Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce
Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – Wszystko będzie zależeć od poziomu wzrostu cen energii elektrycznej, ponieważ jest to w praktyce jedyny koszt ponoszony przy eksploatacji tego systemu ogrzewania. Ponadto przy budowie tradycyjnego systemu grzewczego inwestor czyli Gmina musiałaby wyłożyć na ten cel 100% środków z własnego budżetu, a w tym przypadku duża część kosztów została pokryta długoletnią pożyczką zaciągniętą na bardzo korzystnych warunkach. www. pnec.org.pl

19 Dziękuję za uwagę Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce
Polska Sieć Wykorzystanie energii odnawialnej w Małopolsce Seminarium, Kraków 05 – Dziękuję za uwagę Adam PIAŚNIK – Wójt Gminy Jerzmanowice - Przeginia www. pnec.org.pl


Pobierz ppt "URZĄD GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google