Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddziaływania ładunków – (73) –zadania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddziaływania ładunków – (73) –zadania."— Zapis prezentacji:

1 Oddziaływania ładunków – (73) –zadania.
Dwie jednakowe kulki, o początkowo identycznych masach, naelektryzowano. Jedną dodatnio drugą ujemnie. Czy w skutek tego masy kulek uległy zmianie? Odpowiedź uzasadnij. W zewnętrznym polu elektrostatycznym umieszczono metalowy przewodnik. Ile wynosi (i dlaczego) pole elektrostatyczne wewnątrz tego przewodnika? Jakie ładunki przenoszone są przy elektryzowaniu się ciał? Wyjaśnij co to są linie sił pola elektrostatycznego? Wyjaśnij co to jest pole zachowawcze?

2 Oddziaływania ładunków – (73) –zadania.
Dwa ładunki elektryczne w próżni działają na siebie siłą o wartości 9N. Po zanurzeniu tych ładunków w cieczy o stałe dielektrycznej , bez innych zmian, siła działająca na każdy z tych ładunków wynosi? stąd Jak należy, w przypadku opisanym w poprzednim zadaniu, zmienić odległość pomiędzy ładunkami aby siły działające na nie nie uległy zmianie? Odległość musi zmaleć 9 razy.

3 Oddziaływania ładunków – (73) –zadania.
Dwie masy m1 i m2 naelektryzowane odpowiednio ładunkami q1 i q2 i zawieszono na nieważkich niciach jak na rysunku. Co można powiedzieć o tych masach i tych ładunkach? natomiast ponieważ a < b to m1g>m2g oraz

4 Oddziaływania ładunków – (73) –zadania.
Dwa punktowe, dodatnie, jednakowe, ładunki q umieszczono w próżni w odległości a od siebie. Oblicz potencjał V pola elektrostatycznego tych ładunków w punkcie P, równooddalonym o a od obu tych ładunków. Potencjał jest wielkością skalarną. W tym wypadku jest więc sumą potencjałów pochodzących od obu ładunków. Stąd: i stąd

5 Oddziaływania ładunków – (73) –zadania.
Potencjał pola elektrostatycznego w punkcie P jest równy zero. Co można powiedzieć o ładunku q3 jeżeli ładunek q1 jest dwukrotnie mniejszy od q2? czyli Po przekształceniach:

6 Oddziaływania ładunków – (73) –zadania.
W sytuacji jak na rysunku (wszystkie ładunki są ujemne). Oblicz i zaznacz na rysunku natężenie pola elektrostatycznego jakie panuje w miejscu równoodległym od wytwarzających je ładunków. Podaj wartość potencjału pola elektrostatycznego w tym miejscu i wartość pracy jaką należało wykonać aby z ładunków znajdujących się początkowo nieskończenie daleko od siebie skonstruować układ jak na rysunku. Wartość natężenia we wskazanym miejscu wynosi 0. Wynika to na przykład z konstrukcji przedstawionej na rysunku. Wektora zerowego nie zaznaczono! Odległości od poszczególnych ładunków są jednakowe i wynoszą : Stąd: czyli Pracę obliczamy jak następuje: Ponieważ to

7 Oddziaływania ładunków – (73) –zadania.
Oblicz i zaznacz natężenie pola w środku kwadratu w wierzchołkach którego umieszczono ładunki o wartości jak na rysunku. Boki tego kwadratu mają długość d=1m. gdzie q =1C Ponieważ: To:


Pobierz ppt "Oddziaływania ładunków – (73) –zadania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google