Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PELVIC ORGAN PROLAPSE – QUANTIFICATION

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PELVIC ORGAN PROLAPSE – QUANTIFICATION"— Zapis prezentacji:

1 PELVIC ORGAN PROLAPSE – QUANTIFICATION
KLASYFIKACJA OBNIŻENIA LUB WYPADANIA NARZĄDÓW MIEDNICY MNIEJSZEJ (POP-Q) PELVIC ORGAN PROLAPSE – QUANTIFICATION Krzysztof Postawski II Katedra i Klinika Ginekologii AM w Lublinie

2 P elvic O rgan P rolapse (POP)

3 P elvic O rgan P rolapse (POP)

4 P elvic O rgan P rolapse (POP) CZYNNIKI RYZYKA
Wiek Przebycie 3 porodów drogami natury Otyłość Schorzenia przebiegające z uporczywym kaszlem Przewlekłe zaparcia Przeciążenie fizyczne Nieprawidłowa budowa miednicy kostnej Nieprawidłowa budowa kręgosłupa Uszkodzenia nerwów miednicznych i sromowych (uraz) Neurogenne uszkodzenie mięśni dna miednicy mniejszej Przyczyny jatrogenne (usunięcie macicy) Wiek pomenopauzalny ?

5 P elvic O rgan P rolapse (POP)
Zmiany jakościowe kolagenu - zmniejszenie ilości kolagenu typu I - wzrost ilości kolagenu typu III Fragmentacja włókien elastyny Czynniki genetyczne?

6 P elvic O rgan P rolapse (POP)
Emge LA, Durfee RB: Pelvic organ prolapse: four thousand years of treatment. Clin Obstet Gynecol 1966, 9, 997.

7 P elvic O rgan P rolapse (POP)
SKALA BADEN – WALKERA (1972) SKALA POP-Q (1996) akceptacja ICS, AUGS, SGS Tzw. ZREWIDOWANA NOWOJORSKA (2000)

8 P elvic O rgan P rolapse – Q uantification (POP - Q)
DIAGNOSTYKA POP ZAPROPONOWANA PRZEZ BUMPA i wsp. (1996) UMOŻLIWIA PO PRZEPROWADZENIU WYŁĄCZNIE BADANIA KLINICZNEGO OBIEKTYWNE PRECYZYJNE OKREŚLENIE STOPNIA ZABURZEŃ STATYKI NARZĄDU PŁCIOWEGO U KOBIET

9 P elvic O rgan P rolapse – Q uantification (POP - Q)
WARUNEK BADANIA opis maksymalnego wysunięcie narządów rodnych

10 P elvic O rgan P rolapse – Q uantification
KRYTERIA OCENY MAKSYMALNEGO WYPADANIA są spełnione gdy: - podczas parcia brak jest wzrostu napięcia uwypuklonej ściany pochwy - pociąganie za wypadający narząd nie powoduje dalszego obniżania - pacjentka potwierdza, że odnotowany przez badającego stopień wysunięcia jest największy, jaki sama zaobserwowała - badanie w pozycji stojącej potwierdza stopień wypadania stwierdzony w innej pozycji

11 Pelvic Organ Prolapse - Quantification (POP - Q)
PŁASZCZYZNA BŁONY DZIEWICZEJ W DIAGNOSTYCE ZABURZEŃ STATYKI PEŁNI FUNKCJĘ TZW. STAŁEGO PUNKTU ODNIESIENIA

12 Pelvic Organ Prolapse - Quantification (POP - Q)
W STOSUNKU DO BŁONY DZIEWICZEJ WYZNACZANA JEST POZYCJA 6 ANATOMICZNYCH PUNKTÓW DODATKOWYCH (PUNKTY ZDEFINIOWANE)

13 Pelvic Organ Prolapse - Quantification (POP - Q)
Ocenę statyki ułatwiają ponadto podawane w centymetrach pomiary: GH – (rozworu moczowo-płciowego) między środkiem ujścia zewnętrznego cewki moczowej, a tylnym brzegiem błony dziewiczej (2 cm)

14 Pelvic Organ Prolapse - Quantification (POP - Q)
Ocenę statyki ułatwiają ponadto podawane w centymetrach pomiary: PB – (środka ścięgnistego krocza) odległość między tylnym brzegiem rozworu moczowo-płciowego, a środkiem odbytu (3 cm)

15 Pelvic Organ Prolapse - Quantification (POP - Q)
Ocenę statyki ułatwia ponadto podawany w centymetrach pomiar: TVL – całkowitej długości pochwy (10 cm) po odprowadzeniu punktów C i D na właściwe miejsce

16 Pelvic Organ Prolapse - Quantification (POP - Q)
STOPIEŃ 0 – (POP-Q0) wypadania nie stwierdza się Punkty Aa, Ap, Ba, Bp znajdują się w pozycji -3 cm, punkt C (i D) w pozycji pomiędzy –tvl cm, a –(tvl – 2) cm Uwaga położenie punktów Ba i Bp jest określane w stosunku do punktów Aa i Ap .

17 Pelvic Organ Prolapse - Quantification (POP - Q)
STOPIEŃ I - ( POP-Q I ) Punkt największego obniżenia znajduje się w odległości większej niż 1 cm ponad płaszczyzną błony dziewiczej

18 Pelvic Organ Prolapse - Quantification (POP - Q)
STOPIEŃ II - ( POP-Q II ) Dystalna część obniżenia położona jest w zakresie 1 cm powyżej albo poniżej błony dziewiczej

19 Pelvic Organ Prolapse - Quantification (POP - Q)
STOPIEŃ III - ( POP-Q III ) Punkt największego obniżenia znajduje się dalej niż 1 cm poniżej błony dziewiczej, ale w odległości nie większej niż (tvl-2) cm

20 Pelvic Organ Prolapse - Quantification (POP - Q)
STOPIEŃ IV - ( POP-Q IV ) Określa wynicowanie pochwy albo wypadanie macicy. Najbardziej dystalna część znajduje się w stosunku do błony dziewiczej co najmniej w położeniu (tvl-2) cm

21 POP-Q IIIa POP-Q IIIp 4 6

22 Pelvic Organ Prolapse - Quantification
OBIEKTYWIZM UNIWERSALIZM PROSTOTA DECYDYJĄ, ŻE SKALA POP-Q JEST UŻYTECZNYM NARZĘDZIEM KLINICZNYM I NAUKOWYM I POWINNA ZNALEŹĆ ZASTOSOWANIE W CODZIENNEJ PRAKTYCE


Pobierz ppt "PELVIC ORGAN PROLAPSE – QUANTIFICATION"

Podobne prezentacje


Reklamy Google