Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I APARATUROWE ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH INSTYTUTU ODLEWNICTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I APARATUROWE ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH INSTYTUTU ODLEWNICTWA"— Zapis prezentacji:

1 I APARATUROWE ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH INSTYTUTU ODLEWNICTWA
MOŻLIWOŚCI BADAWCZE I APARATUROWE ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH INSTYTUTU ODLEWNICTWA ŁUKASZ BOROŃ Laboratorium Badań Struktury i Właściwości ZAKOPANE Zespół Laboratoriów Badawczych Laboratorium Badań Struktury i Właściwości ul. Zakopianska 73 Krakow, POLAND Tel ; fax: 1

2 Zespół Laboratoriów Badawczych
Zespół posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – certyfikat akredytacji nr AB 494 Zespół Laboratoriów Badawczych składa się z 3 laboratoriów: Laboratorium Badań Struktury i Właściwości, Laboratorium Chemii i Materiałów Formierskich, Laboratorium Ochrony Środowiska .

3 STANOWISKA DO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH METODĄ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
Laboratorium Badań Struktury i Właściwości STANOWISKA DO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH METODĄ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ V|TOME|X L-450 NANOTOM 180 - Maksymalna rozdzielczość < 0,5µ; - Źródło promieniowania X: 180 kV; - 2D rtg,3D tomografia komputerowa; - Porównywanie wymiarów przedmiotu z rysunkiem CAD; - Wizualizacja 3D poprzez przekrój warstw obrazów tomograficznych - Maksymalna rozdzielczość < 2µ; - Max waga przedmiotu do 100 kg; - dwa źródła promieniowania X: 300 kV i 450 kV; - dwa detektory: płaski i liniowy .

4 Rekonstrukcja obiektu, przekrój warstw, lokalizacja wad
Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Wyniki Rekonstrukcja obiektu, przekrój warstw, lokalizacja wad

5 STANOWISKO DO BADAŃ NIENISZCZCZĄCH W PODCZERWIENI
Laboratorium Badań Struktury i Właściwości STANOWISKO DO BADAŃ NIENISZCZCZĄCH W PODCZERWIENI Flir SC620. - wysoka czułość termiczna 0,0650C (dla 300C); - szeroki zakres mierzonych temperatur od -40 do 20000C o dokładności pomiaru ±20C lub ±2% odczytu; - zakres temperatury pracy od -15 do 500C; Stanowisko to pozwala na obrazowanie i rejestrację rozkładu temperatur w badanym obiekcie. .

6 Termogramy z procesu odlewania
Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Wyniki Termogramy z procesu odlewania

7 STANOWISKA DO BADAŃ METALOGRAFICZNYCH
Wyniki Laboratorium Badań Struktury i Właściwości STANOWISKA DO BADAŃ METALOGRAFICZNYCH Mikroskopy: Axio Observer Z1m, Neophot 32, Neophot 2, mikroskop stereoskopowy Mikroskop skaningowy Leica Stereoscan 420 wyposażony w mikroanalizator rentgenowski Link ISIS 300

8 Wyniki Badania akredytowane
Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Badania akredytowane Laboratorium posiada certyfikat akredytacji wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 na następujące badania: - pomiar powierzchni, obwodu, liczby składników mikrostruktury (Aphelion)  - ocenę kształtu, wielkości i rozmieszczenia wydzieleń grafitu wg PN-ISO 945-1, PN-75/H (metoda porównawcza) - metalograficzne badanie wielkości ziarna wg ASTM E (2004), PN-EN ISO 643: 2005, PN-EN ISO 2624:1997

9 Wyniki Laboratorium Badań Struktury i Właściwości
OBSERWACJE MIKROSKOPOWE: ZBIORY OBRAZÓW MIKROSKOPOWYCH: ASM Handbook M. Warmuzek „Metallographic techniques for aluminium and its alloys” J. Radzikowska „Metallography and microstructures of Cast Iron Dyplomy International metalographic contest: Artistic and Color Microscopy J. Radzikowska 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, Ł. Boroń 2010, 2011 IDENTYFIKACJA, KLASYFIKACJA, PARAMETRYZACJA MIKROSTRUKTUR Internetowa biblioteka M. Warmuzek Aluminum-silicon Casting Alloys Atlas of Microfractographs Projekt badawczy Nr NN ( ) Kierownik projektu dr inż. Małgorzata Warmuzek Analiza morfologiczna Aplikacja interaktywnych modeli morfologicznych mikrostruktury we wspomaganiu projektowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych

10 Wyniki Laboratorium Badań Struktury i Właściwości
STANOWISKA DO BADAŃ TWARDOŚCI I UDARNOŚCI METALI UNIWERSALNY TWARDOŚCIOMIERZ ZHU3000top STANOWISKO DO BADA Ń WYTRZYMAŁOŚCI DYNAMICZNEJ RKP450 Stanowisko to przeznaczone jest do badania twardości metodami statycznymi: Brinella, Vickersa, Rockwella. Stanowisko do badań udarności wg metody Charpy’ego materiałów takich jak metale, stopy metali, kompozyty.

11 Wyniki Laboratorium Badań Struktury i Właściwości
Odciski wykonane metodą Brinella i Vickersa Próbki do badań udarności przed i po złamaniu Badania akredytowane - twardość sposobem Brinella wg PN-EN ISO :2006 - twardość sposobem Vickersa PN-EN ISO :2007 - twardość sposobem Rockwella (zakres od 20 do 70 HRC) wg PN- EN ISO :2007 - twardość sposobem Vickersa wg PN-EN ISO : 2007 - udarność metodą Charpy‘ego w temperaturze otoczenia i obniżonych do -40°C wg PN-EN :1994

12 Badania wytrzymałości Badania akredytowane:
Wyniki Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Badania wytrzymałości - statyczna próba rozciągania w temperaturze -60oC do 1200oC, ściskania w temperaturze otoczenia, zginania, również z zastosowaniem ekstensometrów i techniki tensometrii oporowej do oznaczania np. umownych granic sprężystości i plastyczności, modułu Younga, liczby Poissona Badania akredytowane: statyczna próba rozciągania w temperaturze otoczenia (zakres od 0 do 200 kN) wg PN-EN :2011 - Maszyna wytrzymałościowa EU kN - Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 8800M Zakres 100kN,

13 Wyniki Laboratorium Chemii i Materiałów Formierskich
Spektrometr optyczny emisyjny ze wzbudzeniem jarzeniowym LECO GDS850A. Oznaczanie składu chemicznego próbek stałych metodą emisyjnej spektrometrii optycznej ze wzbudzeniem jarzeniowym. Spektrometr umożliwia: ► oznaczenie składu chemicznego próbek następujących stopów : - aluminium (możliwość oznaczania.: Ag, As, B, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Sr, Ti, V, Zn, Zr, Al), - tytanu (możliwość oznaczania.: Al., Cu, Fe, Ni, Si, Mo, Y, C, S, O, N, Cr, Sn, Zr, V, Co, W, B, Mn, Ti), - miedzi (możliwość oznaczania.: Al., Be, Bi, Cd, Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Zn, Cu), - magnezu (możliwość oznaczania.: Al., Be, Ca, Cd, Ce, Cr, Cu, Fe, Gd, La, Li, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Pr, Sb, Si, Sn, Sr, Ti, Zn, Zr, Mg).

14 JEDNOCZESNY ANALIZATOR WĘGLA I SIARKI CS600
Wyniki Laboratorium Chemii i Materiałów Formierskich JEDNOCZESNY ANALIZATOR WĘGLA I SIARKI CS600 Analizator CS600 do jednoczesnego oznaczania zawartości węgla oraz siarki w stalach, żeliwach, stopach metali nieżelaznych jak również w innych stałych materiałach niemetalicznych takich jak cement, wapń, rudy, ceramika i inne.

15 JEDNOCZESNY ANALIZATOR AZOTU TLENU I WODORU TCH600
Wyniki Laboratorium Chemii i Materiałów Formierskich JEDNOCZESNY ANALIZATOR AZOTU TLENU I WODORU TCH600 Analizator TCH600 do jednoczesnego oznaczania zawartości tlenu, azotu i wodoru w stalach, żeliwach, stopach metali nieżelaznych a także w stałych materiałach niemetalicznych.

16 Laboratorium Chemii i Materiałów Formierskich
Wyniki Laboratorium posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 494 na badania składu chemicznego: - stali , - stopów żelaza, - stopów miedzi, - stopów tytanu, - stopów cyny, - stopów magnezu metodą optycznej spektrometrii emisyjnej , - oznaczania wegla i siarki w stopach żealaza  i właściwości materiałów formierskich

17 Nos elektroniczny” – mobilny chromatograf gazowy
Wyniki Laboratorium Ochrony Środowiska Nos elektroniczny” – mobilny chromatograf gazowy Urządzenie pozwala na identyfikację w czasie rzeczywistym ponad 700 związków organicznych wchodzących w skład zapachów. Zalety: krótki czas analizy (10 s) wykrywalność związków na poziomie ppb obiektywność pomiarów mobilność uniwersalność pomiarów (możliwość stosowania w różnych dziedzinach gospodarki)

18 Wyniki Dziękuję za uwagę Zespół Laboratoriów Badawczych
Laboratorium Badań Struktury i Właściwości ul. Zakopianska 73 Krakow, POLAND Tel ; fax: ,


Pobierz ppt "I APARATUROWE ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH INSTYTUTU ODLEWNICTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google