Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wskaźniki repetytorium Wskaźniki int Y = 1, X = 2; X = 5; int *p = &X; 1 2 5 Y X p 4 4 p = &Y; *p = 4; 5.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wskaźniki repetytorium Wskaźniki int Y = 1, X = 2; X = 5; int *p = &X; 1 2 5 Y X p 4 4 p = &Y; *p = 4; 5."— Zapis prezentacji:

1

2 Wskaźniki repetytorium

3 Wskaźniki int Y = 1, X = 2; X = 5; int *p = &X; 1 2 5 Y X p 4 4 p = &Y; *p = 4; 5

4 Niezainicjowane wskaźniki int Y = 1, X = 2; int *p = &X; 1 2 Y X p int *p1; p1 *p1 = 3; int *p1=NULL; // błąd czasu wykonania

5 Wskaźnik vs. wskazanie int Y = 1, X = 2; int *p1 = &Y, *p2 = &X ; *p1 = *p2; 1 2 Y X p2 p1 2 p1 = p2;

6 Tablice i wskaźniki w C++ const int MAX = 12; int Array[MAX] = {1,7,2,4,8,11,7,2}; int *p = Array; 1 7 2 4 8 11 7 2 p++;

7 Arytmetyka wskaźników w C++ int Array[100]; int *Ptr; Array[10] = 3; Ptr = Array + 10;// wskazanie na 10 (11)- // element tablicy Ptr = & Array[10];// j.w. *Ptr = 3; *(Ptr-3) = 5;// to samo co Ptr[-3] = 5; // UWAGA Ptr[-3] musi byc w obrebie tablicy Ptr-Array = = 10 // Odejmowanie ma sens dla jednej tablicy

8 Dynamiczna alokacja pamięci int *Ptr = new int[100]; // wymagane delete Ptr; Ptr[1] = 10; Ptr[100] = 10; // blad naruszenie zakresu ++Ptr;// potencjalny problem przy zwalnianiu int *Ptr1 = Ptr; Ptr1++; delete Ptr;// zwolnienie pamieci Ptr = NULL;// zaznaczenie wskaznika jako pusty

9 Troche przykładów const int MAX=100; int Array[MAX], *Ptr; for (i=0; i<MAX; i++) Array[i] = i; for (i=0, Ptr=Array; i<MAX; i++, Ptr++) *Ptr = i; for (Ptr=Array; Ptr<Array+MAX; Ptr++) *Ptr = 0; for (Ptr=Array+MAX-1; Ptr>=Array; Ptr--) *Ptr = 0;

10 Typy wskaźników int I, *pInt= &I; long L, *pLong = &L; I = L;// OK *pInt = *pLong; // OK pInt = pLong;// blad rozne typy pInt = I;// bez sensu long ** ppLong;// czasem tak trzeba … ppLong = &pLong;// Ok **ppLong = 10;// L = 10; pLong = pInt;// blad rozne typy

11 Wskaźniki i referencje int y=0, x=0, *ptr = &x, &ref = x; *ptr = 3;// x = 3; ref = 3;// x = 3; ++ptr;// przesuniecie wskaznika (tutaj bez sensu) ++ref;// ++x; ptr = &x;// ref = x oznaczaloby x = x; *ptr = y;// x = y; ptr = &y;// od tej pory wskazujemy na y ref = y;// x = y; const int & ref = x; // umozliwia tylko odczyt int & ref; // blad, niezainicjowana referencja nie ma sensu

12 Stałe wskaźniki i wskaźniki do stałych int Array[100]; int *Ptr = Array; int *const cPtr = Array;// takie same wlasciwosci jak Array const int*PtrToC = Array; const int*const cPtrToC Array; *(Ptr ++) = 1;// mozna wszystko cPtr++; // blad *cPtr = 1;// ok, nie mozna tylko zmieniac wskaznika *(cPtr+3) = 1;// ok, nie mozna tylko zmieniac wskaznika cPtr[3] = 1;// ok, nie mozna tylko zmieniac wskaznika *PtrToC = 1;// blad x = *(PtrToC++);// ok, przez wskaznik mozna tylko czytac x = = PtrToC[3];// ok, przez wskaznik mozna tylko czytac x = *(cPtrToC+5); // ok, czytamy i nie zmieniamy wskaznika

13 2 Przekazywanie parametru void fun(int y) { } int X = 2; fun(X); Fun X y y = 5; 5 2

14 Przekazywanie wskaźnika void fun(int * pInt) {// partametr - wskaźnik } void fun(int ArrayInt[]) {// partametr – tablica } int A[10] = {2}; fun(A); Fun A pInt *pInt = 5; 2 5 pInt++;

15 Przekazywanie wskaźnika do wskaźnika void fun(int ** ppInt) { // mozliwosc zmiany wskaznika } int A[10] = {2}; Fun A **ppInt = 5; 2 5 (*ppInt)++; *(ppInt++); pInt int *pInt = A; ppInt fun(&pInt);

16 Przekazywanie referencji do wskaźnika void fun(int * &refPInt) { // mozliwosc zmiany wskaznika } int A[10] = {2}; Fun A * refPInt = 5; 2 5 refPInt ++; pInt int *pInt = A; refPInt fun(pInt);

17 Zwrot wskaźnika int*fun(int * pIntL) { // wskaznik zwracany jako wynik } int A[10] = {7,2}; Fun A *pIntL = 5; 2 5 pIntL++; pInt int *pInt = A+1; pIntL pInt = fun(pInt); // pInt = fun(A+1); 7 return pIntL;

18 Zestawienie metod void fun(int x);// zwykły parametr void fun(int * x);// partametr - wskaźnik void fun(int array[]);// partametr - tablica int * fun(int * x); // wskaznik zwracany jako wynik void fun(int ** x); // mozliwosc zmiany wskaznika int fun(int *&x);// mozliwosc zmiany wskaznika typedef int *intPtr; // to samo z oddzielnym typem int fun(intPtr &x);

19 Podsumowanie void fun(int x);// nie można zmienić x void fun(int * x);// nie można zmienić wskaźnika void fun(int Array[]);// partametr - tablica int * fun(int * x);// funkcja zwraca zmieniony // wskaznik long fun(int ** x); // nieco niewygodne int fun(int *&x);// F. moze zmienic argument fun(pInt);// Problem: z wywołania nie wyni- // ka, że f. moze zmienic argument

20 Typowe błędy //niezainicjowany wskaznik int *ptr; *ptr = 1;// potencjalny upadek systemu //niewazny wskaznik (podwojne zwolnienie); int *ptr1,*ptr2; ptr1 = ptr2 = new int[100]; delete ptr1[]; ptr1=NULL; *ptr2 = 5;// potencjalny upadek systemu delete ptr2;// przerwanie programu //wyciek pamieci ptr1 = new int[10]; ptr2 = new int[100]; ptr1 = ptr2;// stracona tablica int[10]

21 Wskaźniki do funkcji void fun(int x); void (*wskfun)(int x); // formy rownoważne wskfun = &fun; wskfun = fun; // formy rownoważne fun(5); (*wskfun)(5); wskfun(5); gdzie zysk ?

22 Co to za wskaznik? int (*wskfun)(int x); double (*wskfun)(int x, float y); int * (*wskfun)(int *); int * (*wskFunTab[10])(int * t[]); wskFunTab[3] = myFun1; int *tab[5]; int * wyn = wskfun[3](tab);

23 typedef do pomocy int * (*wskfun[10])(int * t[]); typedef int * (*WSKFUNCTYPE)(int * t[]); WSKFUNCTYPE wskfuntab[10]; int *tab[5]; int * wyn = wskfuntab[3](tab);

24 Tradycyjny sort void sort (int a[], int cnt) {... for(...) if (a[i]>=a[j])... } lub void sort (Samochod a[], int cnt); {... for(...) if (wiekszy(a[i], a[j]) )... } Problem: chcemy uzyskać rózne porządki sortowania BEZ POWIELANIA algorytmu sort

25 Sort z różnymi porządkami enum TypSortow { rosnaco, malejaco }; void sort (int a[], int cnt, TypSortow jak); {... for(...){... bool zamien = false; switch(jak){ case rosnaco : if (a[i]>=a[j]) zamien = true; break; case rosnaco : if (a[i]<a[j]) zamien = true; break; }... } // NB. zamiast if (a[i]>=a[j]) zamien = true; // można zamien = a[i]>=a[j]; // czy jest róznica?

26 Przykład zastosowania wskaźników do funkcji typedef bool(*CMP_INT_FUN)(int, int); void sort (int a[], int cnt, CMP_INT_FUN cmp); {... for(...){... if (cmp(a[i], a[j]) )... } bool wiekszy(int e1, int e2) { return e1>=e2; }) bool mniejszy(int e1, int e2) { return e1<e2; }) sort(A, MAX, wiekszy);


Pobierz ppt "Wskaźniki repetytorium Wskaźniki int Y = 1, X = 2; X = 5; int *p = &X; 1 2 5 Y X p 4 4 p = &Y; *p = 4; 5."

Podobne prezentacje


Reklamy Google