Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Enzymologia-11 Inhibitory enzymów.

Коpie: 1
Enzymologia-11 Inhibitory enzymów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Enzymologia-11 Inhibitory enzymów."— Zapis prezentacji:

1 Enzymologia-11 Inhibitory enzymów

2 Klasyfikacja inhibitorów enzymatycznych
S – substrat R – cząsteczka o powinowactwie do miejsca innego niż centrum katalityczne Isp – analog stanu przejściowego

3 Klasyfikacja inhibitorów enzymatycznych
E + S’ [ES’] [EIr]  E-Ir E + S’ [ES’]  E-S’ E + Sx [ESx]  E-S’ + x S – substrat Isp – analog stanu przejściowego Ir – reaktywny intermediat S’ – pseudosubstrat Srx – reaktywny znacznik powinowactwa Sx – wyciszony znacznik powinowactwa

4 MALINOWY SYROP DLA DZIECI Z GLIKOLEM ETYLENOWYM!!
Analogi substratów Najbardziej efektywne – analogi izosteryczne i izoelektronowe Afera z Sulfanilamidem w 1937 r. w USA: rewolucja w walce z chorobami zakaźnymi jeszcze przed erą antybiotyków; w Polsce lek ten w początkach swego istnienia był znany jako Prontosil album firmy Bayer; firma farmaceutyczna S.E. Massengil and Co. wpadła na pomysł podania leku nie tylko w formie tabletek, jak to robiono w Europie, ale także w postaci eliksiru; MALINOWY SYROP DLA DZIECI Z GLIKOLEM ETYLENOWYM!!

5 Analogi substratów

6 Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE)
ACE – peptydaza zawierająca jon Zn(II) w centrum aktywnym Założenie: Inhibitor powinien być peptydem posiadającym w swojej strukturze C-końcową prolinę lub jej analog, związany peptydowo z analogiem alaniny zawierającym fragment struktury zdolny do kompleksowania jonu Zn(II).

7 Analogi substratów Związek jest inhibitorem syntetazy
glutaminy, ale nie hamuje aktywności dehydrogenazy kwasu glutaminowego Związek jest inhibitorem syntetazy t-RNA-Ile

8 Analogi stanu przejściowego reakcji hydrolizy wiązania peptydowego

9 Analogi stanu przejściowego
Inhibitory izomerazy fosfoglukozowej Analogi stanu przejściowego Stan przejściowy Mechanizm reakcji katalizowanej przez izomerazę fosfoglukozową

10 Analogi multisubstratowe
N-fosfonoacetylo-L-asparaginian jako analog multisubstratowy w reakcji katalizowanej przez karbamoilotransferazę asparaginianową

11 Inhibitory samobójcze
Mechanizm inaktywacji aminotransferazy kwasu -aminomasłowego przez -acetyleno GABA

12 Inhibitory samobójcze
Mechanizm działania dekarboksylazy ornitynowej

13 Inhibitory samobójcze
Mechanizm inaktywacji dekarboksylazy ornitynowej przez DFMO

14 Inhibitory samobójcze
Trifluoroalanina jako inhibitor samobójczy cystationazy

15 Inhibitory samobójcze
Zasada działania inhibitorów samobójczych enzymów proteolitycznych

16 Inhibitory samobójcze
Mechanizm reakcji katalizowanej przez glutaminazę Mechanizm inaktywacji glutaminazy przez 6-diazo-5-okso-L-norleucynę

17 Inhibitory samobójcze
Mechanizm reakcji katalizowanej przez syntetazę glutaminy Sulfoksimina metioniny jako samobójczy inhibitor syntetazy glutaminy

18 Inhibitory samobójcze
Mechanizm działania samobójczego inhibitora oksydazy aminowej

19 Inhibitory samobójcze

20 Inhibitory typu „dead-end”
Mechanizm reakcji katalizowanej przez syntazę tymidylanową

21 Inhibitory typu „dead-end”
Hamowanie syntazy tymidylanowej przez 5-fluorourydynę

22 Znaczniki powinowactwa

23 Znaczniki powinowactwa
Znaczniki powinowactwa – analogi glutaminy Inhibitor elastazy Inhibitor chymotrypsyny Znaczniki powinowactwa – inhibitory proteaz serynowych

24 Znaczniki powinowactwa
Inhibitor lizozymu – znacznik powinowactwa

25 Znaczniki powinowactwa
E-64 – wyciszony znacznik powinowactwa – inhibitor proteaz cysteinylowych

26 Penicylina G jest inhibitorem enzymatycznym
Reakcja katalizowana przez transpeptydazę bakteryjną

27 Penicylina G jest silnym inhibitorem transpeptydazy
Penicylina G jest silnym inhibitorem transpeptydazy. Związek ten wykazuje podobieństwo strukturalne zarówno do substratu, jak i stanu przejściowego reakcji, a ponadto zawiera reaktywne ugrupowanie.


Pobierz ppt "Enzymologia-11 Inhibitory enzymów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google