Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagrożenia pożarowe stwarzane przez atmosfery wzbogacone w tlen

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagrożenia pożarowe stwarzane przez atmosfery wzbogacone w tlen"— Zapis prezentacji:

1 Zagrożenia pożarowe stwarzane przez atmosfery wzbogacone w tlen
TP N° 12/05 Zagrożenia pożarowe stwarzane przez atmosfery wzbogacone w tlen EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5 s B-1210 BRUSSELS PHONE s FAX s  :  EIGA EIGA grants permission to reproduce this publication provided the Association is acknowledged as the source

2 ZRZECZENIE SIĘ Wszystkie publikacje techniczne EIGA lub występujące pod nazwą EIGA, w tym kodeksy postępowania, instrukcje bezpieczeństwa oraz wszelkie inne informacje techniczne zawarte w takich publikacjach zostały uzyskane ze źródeł uważanych za wiarygodne i są oparte o techniczne informacje i doświadczenie aktualnie dostępne od członków EIGA i innych w dniu ich wydania. Choć EIGA zaleca odwoływanie się lub korzystanie ze jego publikacji przez jego członków, to takie odwoływanie się lub korzystanie z publikacji EIGA przez jego członków lub przez strony trzecie jest czysto dobrowolne i nieobowiązujące. Dlatego EIGA i jego członkowie nie udzielają gwarancji ani nie przyjmują odpowiedzialności w związku z odwoływaniem się lub korzystaniem z informacji lub sugestii zawartych w publikacjach EIGA. EIGA nie ma jakiejkolwiek kontroli odnośnie spełnienia lub niespełnienia, niewłaściwej interpretacji, właściwego lub niewłaściwego wykorzystania informacji lub sugestii zawartych w publikacjach EIGA przez jakąkolwiek osobę lub podmiot (w tym członków EIGA) i EIGA wyraźnie zrzeka się wszelkiej związanej z tym odpowiedzialności. Publikacje EIGA podlegają okresowej rewizji i przypomina się użytkownikom o uzyskiwaniu ich najnowszego wydania. EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5 s B-1210 BRUSSELS PHONE s FAX s  :

3 Własności tlenu Tlen podtrzymuje życie
Tlen jest niezbędny do życia Jego normalne stężenie w powietrzu wynosi 21 % Pod kontrolą medyczną możemy wdychać wzbogaconą atmosferę o zawartości tlenu 50-60% (terapia tlenowa) Lecz niebezpiecznie jest robić to nie znając związanych z tym zagrożeń stwarzanych przez wzbogacenie w tlen !

4 Własności tlenu Tlen podtrzymuje palenie
Nie jest palny, lecz podtrzymuje palenie. Większość materiałów w tlenie pali się gwałtownie, niekiedy wybuchowo ! Gdy wzrasta stężenie tlenu w powietrzu, to wzrasta potencjalne ryzyko pożaru. Przy stężeniach w powietrzu powyżej 23% sytuacja staje się niebezpieczna z powodu zwiększonego zagrożenia pożarowego. Ta furgonetka bardzo szybko zapaliła się na skutek palenia przez kierowcę papierosa w atmosferze wzbogaconej w tlen.

5 Własności tlenu Tlen nie daje ostrzeżenia
Tlen jest bezbarwny, bez zapachu i bez smaku Wzbogacenia w tlen nie można wykryć przy pomocy ludzkich zmysłów !

6 Własności tlenu Tlen jest cięższy od powietrza
Będąc cięższym od powietrza, tlen może gromadzić się w miejscach nisko położonych ! takich jak doły lub podziemne pomieszczenia, zwłaszcza w przypadkach rozlania cieczy.

7 Warunki konieczne dla pożaru
Aby mógł nastąpić pożar lub wybuch potrzebne są trzy elementy: Palny materiał, Tlen oraz Źródło zapłonu Palny materiał Źródło zapłonu Tlen Gdy brak jednego z tych 3 elementów, pożar nie może wystąpić!

8 !? !? Tlen…

9 Przeciekające urządzenia są bardzo niebezpieczne
Wycieki prowadzą do zagrożenia wzbogaceniem w tlen Przeciekające połączenia, kołnierze i złączki są niebezpieczne. Niedostateczna wentylacja zwiększa ryzyko Sprawdzić wszystkie urządzenia po montażu lub konserwacji pod względem szczelności

10 Rozlanie ciekłego tlenu
Rozlany ciekły w miarę odparowywania powoduje wytworzenie gęstego obłoku powietrza wzbogaconego w tlen. Odzież personelu wchodzącego do tego obłoku stanie się wzbogacona w tlen. Gdy ciekły tlen nasyci glebę, w której znajduje się substancja organiczna, np. drewno, asfalt, itp., to powstaje niebezpieczna sytuacja, gdyż substancja organiczna jest staje się podatna na wybuch pod wpływem uderzenia.

11 Palne materiały…

12 Zgodność materiałów Tylko niektóre materiały są odpowiednie do użycia w eksploatacji z tlenem Większość materiałów – w tym metali – pali się w atmosferach wzbogaconych w tlen Urządzenia i materiały zanieczyszczone olejem lub smarem w atmosferach wzbogaconych w tlen mogą łatwo ulec zapłonowi i palić się wybuchowo

13 Nigdy nie używać oleju lub smaru do smarowania urządzeń tlenowych!
Urządzenia muszą zostać wyczyszczone do eksploatacji z tlenem przy użyciu zatwierdzonych środków/metod czyszczących Sprawdzić, czy materiał/część lub substancja, która zamierza się użyć jest zatwierdzona do eksploatacji z tlenem.

14 Źródła zapłonu…

15 Przyczyny pożarów tlenowych
Uderzenie materiału palnego nasyconego tlenem Nieodpowiednie obchodzenie się z tlenem Nieprawidłowa eksploatacja i konserwacja układów tlenowych Użycie materiałów nienadających się do eksploatacji z tlenem Ta przyczepa-cysterna z tlenem została uszkodzona i po wybuchu asfaltu nasyconego tlenem zginęli ludzie. Zapłon został spowodowany przez uderzenie haka o drogę.

16 Nie używać tlenu do zastosowań, do których nie jest on przeznaczony!
Nie używać tlenu jako zamiennika powietrza do: Zasilania narzędzi pneumatycznych Pompowania opon Rozruchu silników wysokoprężnych Odkurzania siedzeń, maszyn lub odzieży

17 Nie używać ognia w atmosferach wzbogaconych w tlen
NIE PALIĆ ani nie używać nieosłoniętego płomienia! Atmosfera wzbogacona w tlen może wystąpić w: Dołach, rowach, Miejscach nisko położonych Podziemnych kanałach W instalacjach separacji powietrza, napełnialniach butli,… Wokół napełnianej cysterny Wokół upustów, wycieków…

18 Nie przystępować do prac na gorąco przed sprawdzeniem atmosfery
Jeżeli muszą być przeprowadzone prace na gorąco (spawanie, cięcie płomieniowe, twarde lutowanie, szlifowanie, itp.), to należy zapewnić, aby: Atmosfera została sprawdzona i potwierdzona, że jest bezpieczna Nie rozpoczynać prac bez Pozwolenia na Prace

19 W razie wystawienia na działanie atmosfery wzbogaconej w tlen
Przewietrzyć swoje ubranie na otwartym powietrzu przez co najmniej 15 minut przed zapaleniem papierosa lub udaniem się w pobliże źródła zapłonu.

20 Oxygen Enriched Atmospheres
Fire Hazards of Oxygen Enriched Atmospheres Pracuj bezpiecznie ! To Twoje życie!


Pobierz ppt "Zagrożenia pożarowe stwarzane przez atmosfery wzbogacone w tlen"

Podobne prezentacje


Reklamy Google