Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

25. ROCZNICA NADANIA SZKOLE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "25. ROCZNICA NADANIA SZKOLE"— Zapis prezentacji:

1 25. ROCZNICA NADANIA SZKOLE
IMIENIA MARII KONOPNICKIEJ 145. ROCZNICA POWSTANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W ŁĘCZYCY

2 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy
Witam! Jestem krasnoludkiem ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczycy. Jestem w tej szkole już od 25 lat, odkąd szkoła otrzymała imię Marii Konopnickiej. Zapraszamy w imieniu całej społeczności szkolnej do obejrzenia prezentacji o naszej szacownej Patronce.

3 „Maria Konopnicka ze wszech miar godna podziwu”.
PATRON NASZEJ SZKOŁY „Maria Konopnicka ze wszech miar godna podziwu”.

4 Maria Konopnicka ze wszech miar godna podziwu
Szkoła Podstawowa nr 4 im .Marii Konopnickiej w Łęczycy Historia szkoły Dlaczego Maria Konopnicka ? NASZA SZKOŁA  Jest w Łęczycy szkoła czwórka zna ją każdy synek i córka. Każdy chodzi do tej szkoły żeby w wiedzę nie być goły. Chodzę do tej szkoły dumna bo patronka jest szczególna- Pani Maria Konopnicka jest mi w sercu bardzo bliska. Kiedy byłam bardzo mała mama książki mi czytała. Tak czytała, tak czytała. że się w bajkach zakochałam I wędruję na jagody, krasnoludków szukam w lesie, z nimi przygodę przeżyję przecież. Wszystkim życzę takich wrażeń I odsyłam w świat wspaniały pełen dziwów, pięknych zdarzeń. Kasia Prądzyńska - uczennica SP 4 Kalendarium Twórczość Marii Konopnickiej Maria Konopnicka ze wszech miar godna podziwu

5 Krótka historia szkoły
Na mocy ustawy Wielopolskiego o wychowaniu publicznym w Królestwie Polskim z dnia 20 maja 1862 r., autorstwa rzecznika nauki i oświaty Józefa Korzeniowskiego 1 października 1862 roku erygowano w Łęczycy Szkołę Powiatową Pedagogiczną, czyli Seminarium Nauczycieli Elementarnych. Jednocześnie przy tym Zakładzie Kształcenia Nauczycieli zorganizowano Wzorcową Szkołę Elementarną zwaną „Wzorówką”. Z niej to wywiodła się zwana później w okresie międzywojennym i w latach 1945 – Szkoła Ćwiczeń tzw. „Ćwiczeniówka” , którą z dniem r przemianowano na Szkołę Podstawową nr 4

6 Wybór imienia szkoły został podyktowany następującymi faktami:
Dlaczego Konopnicka ? Wybór imienia szkoły został podyktowany następującymi faktami: W Bronowie, a później Gusinie, wioskach położonych na obrzeżu Ziemi Łęczyckiej, Konopnicka przebywała 15 lat, gdzie poznawała życie wsi, stanowiącej jej główne tworzywo literackie. Szkoła nasza w wyborze imienia, biorąc pod uwagę twórczy dorobek, ideały i więzi z regionem Poetki Ludu i Orędowniczki skrzywdzonych, gorąco pragnęła, aby szlachetne i wielkie imię Konopnickiej w poetyckim kształcie patronowało naszej zbiorowości szkolnej i zostało zaakceptowane w symbolice sztandarowego godła Jednocześnie wyrażano nadzieję, że nadanie imienia wzmocni pozycję szkoły w środowisku, doda jej mocy i blasku, a nade wszystko stanie się ożywczym impulsem do osiągania lepszych wyników nauczania i wychowania. Ponadto w głębszym wymiarze będzie kształtowało patriotyczną postawę uczniów w ich umiłowaniu Ojczyzny.

7 że znakomitą Poetkę Ludu łączyły więzi
Łęczycanie są dumni, że znakomitą Poetkę Ludu łączyły więzi z Ziemią Łęczycką. Konopnicka, w celach poznawczych oraz dla odprężenia fizycznego i psychicznego, urządzała zwykle w niedzielę całodzienne wędrówki konne do pobliskich miast, a między innymi do Łęczycy, w której według miejscowego przekazu ubierała się w renomowanej pracowni krawieckiej pani Kraśkiewicz, mieszkającej w gmachu ponorbertańskim, przy ulicy Panieńskiej. W Łęczycy, jak podaje Jan Kurasiński w Ziemi Łęczyckiej, 1959 nr 1 w domu na rogu Wodnej i Pocztowej, Konopnicka brała udział w haftowaniu sztandaru powstańczego. Postać tej Pieśniarki i ówczesnej Przewodniczki narodu dla łęczyckiego społeczeństwa jest wciąż bliska i żywa, toteż Łęczyca upamiętniła jej imię w nazwie rozległego osiedla mieszkaniowego.

8 Marii Konopnickiej Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej
Akt nadania imienia szkole Kurator Oświaty i Wychowania w Płocku Szkoła Podstawowa nr4 w Łęczycy Działając na podstawie §11 Zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 25 maja 1960 roku w sprawie nazw szkół ogólnokształcących, zakładów kształcenia nauczycieli, szkół zawodowych i innych placówek oświatowo-wychowawczych (Dz. Urz. Min. Ośw. Nr 8 poz. 131 zm. Nr 5 poz. 35 z 1971 roku) niniejszym nadaję szkole imię Marii Konopnickiej i zatwierdzam nazwę Szkoły w następującym brzmieniu Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej Mgr inż. Wiesław Paszkiewicz Płock, dnia 21 listopada 1981 roku.

9 Fundacja Sztandaru   Kuratorium Oświaty i Wychowania w Płocku na prośbę Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęczycy, Komitetu Rodzicielskiego, Zakładu Opiekuńczego ,,Watina” w Łęczycy i Samorządu Szkolnego w dniu r. powagą pieczęci Ministerstwa Oświaty i Wychowania zatwierdziło fundację sztandaru szkoły. Sztandar towarzyszy nam zawsze w ważnych uroczystościach szkolnych oraz uroczystościach miejskich.

10 Pamiątkowa tablica ufundowana przez Radę Rodziców
i społeczność szkolną w dniu obchodów 140. rocznicy powstania szkoły i 20. rocznicy nadania imienia szkole została wmurowana w ścianę na holu głównym szkoły.

11 KALENDARIUM 23 MAJA 1842r. 08 października 1910r
Przychodzi na świat w Suwałkach Maria Stanisława, córka Scholastyki z Turskich i Józefa Wasiłowskich 1854 W Kaliszu dokąd przeniosła się rodzina Wasiłowskich , umiera młodo w wieku 34 lat matka Marii, osierociwszy sześcioro dzieci. Po kilkuletniej nauce w domu kontynuuje kształcenie na pensji Sióstr Sakramentek w Warszawie. Tu poznaje Elizę Pawłowską , późniejszą Orzeszkową. 1862 W wieku 20 lat zostaje żoną Jarosława Konopnickiego, ziemianina, dzierżawcy majątku Bronów koło Kalisza . Tu przez 10 lat upływa jej okres obowiązków żony i matki sześciorga dzieci, lecz nie rezygnuje z dokształcania się, czyta dzieła współczesnych pozytywistów i socjologów, fascynuje się dziełami Montaigne’a , Ribota, Buckle’a. Szybki rozwój intelektualny, rozbudzone ambicje i konflikty rodzinne skłaniają ją do opuszczenia Bronowa. Przenosi się wraz z dziećmi do Warszawy i sama je utrzymuje. Udziela korepetycji , zajmuje się tłumaczeniami i zaczyna publikować wiersze, zajmuje się publicystką, jest redaktorem pisma postępowego dla kobiet „ ŚWIT” 1890 W tym roku rozpoczyna dwudziestoletni okres wędrówek po Europie, wyjeżdża najpierw do Krakowa, potem do Austrii, Włoch, Francji, cały czas towarzyszy jej tęsknota za Ojczyzną. Wydaje swe utwory pod pseudonimem Jan Sawa, Piotr Surma, Jan Waręż. 1902 Odbywają się uroczystości jubileuszowe w Krakowie i Lwowie. Za swą twórczość otrzymuje od narodu dworek w Żarnowcu, gdzie zamieszkała w 1903 roku. 08 października 1910r W Żarnowcu spędza ostatnie lato. Jej stan zdrowia pogarsza się , wyjeżdża na kurację do Lwowa. 8 października umiera. We wszystkich zaborach ogłoszona jest żałoba narodowa. GROCHOLA W. , „NIEŁATWO BYĆ KONOPNICKĄˇ W-WA 1988  SZYPOWSKA M., ”KONOPNICKA JAKIEJ NIE ZNAMY” W-WA 1990

12 Bronów – tu Maria Konopnicka spędziła 10 lat.
Zdjęcia pochodzą z Muzeum w Bronowie. Uczniowie naszej szkoły często odwiedzają to miejsce.

13 Gusin - w latach 1872-1877 mieszkała tu i tworzyła Maria Konopnicka.
W odległości 350 m w kierunku północno-wschodnim od wsi Bronów znajduje się dwór zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku. W Gusinie powstał zbiór wierszy zatytułowany „ Z łąk i pól". Maszyna do pisania, którą posługiwała się pisarka Zdjęcia wykonane przez uczniów SP 4

14 W 1902 roku z okazji 25 lecia pracy literackiej Pisarki Komitet Jubileuszowy ufundował Jej dar narodowy w postaci dworku w Żarnowcu.  Zdjęcia tu przedstawione pochodzą ze strony internetowej

15 Po naszej Patronce pozostały cenne pamiątki. Możemy je obejrzeć
w Muzeum w Żarnowcu. Wydanie jubileuszowe utworów Marii Konopnickiej (1902) Patera srebrna - dar od Polaków z Nicei (1910) Złote pióro Marii Konopnickiej (1902) Jubileuszowy przycisk do papieru(1902) Kasetka od uczennic Gimnazjum Zofii Strzałkowskiej we Lwowie Zdjęcia tu przedstawione pochodzą ze strony internetowej

16 POMNIKI MARII KONOPNICKIEJ
Pomnik Marii Konopnickiej we Wrześni Konopnicka była opiekunem prześladowanych i więzionych, organizatorem wielu akcji charytatywnych na rzecz ubogich i wielkim przyjacielem dzieci. Pisarka brała także udział w walce o prawa kobiet, organizowała protesty przeciwko aktom antysemityzmu, zorganizowała akcję potępiającą represję władz pruskich wobec strajkujących dzieci szkolnych we Wrześni oraz akcję skierowaną przeciw pruskim ustawom wywłaszczeniowym. Pomnik Marii Konopnickiej w Suwałkach, gdzie się urodziła Grób Marii Konopnickiej we Lwowie na Cmentarzu Łyczakowskim

17 POMNIKI MARII KONOPNICKIEJ
Pomnik Marii Konopnickiej w Ogrodzie Saskim w Warszawie Maria Konopnicka wielka poetka polska została upamiętniona przez dzieci, do których i o których pisała. W 1965 roku w dowód wdzięczności dzieci za zarobione przez siebie pieniądze (zbiórka materiałów wtórnych zorganizowana przez czasopismo dziecięce "Płomyczek") wystawiły poetce pomnik w Ogrodzie Saskim. Pomnik Marii Konopnickiej w Kaliszu. Tu spędziła dzieciństwo.

18 Twórczość Marii Konopnickiej
Maria Konopnicka była ogromnie przywiązana do polskiego narodu, do polskiej kultury, do ideałów wolności i godności człowieka. Tworzyła w okresie, gdy Polska nie istniała na mapach świata. Twórczość Konopnickiej jest pełna nadziei i bezsilności, zwątpienia i wiary w przyszłość, osobistego żalu i butnego protestu. Konopnicka boleśnie odczuwała poniżenie i nędzę ubogiej warstwy społecznej, bliska jej była biedota wiejska, toteż z wielką prostotą, prawdą i realizmem przedstawiła jej życie w pięknych utworach. Twórczość Marii Konopnickiej „W górach „ - debiut poetycki „Poezje” Obrazki więzienne”- szkice reportażowe „Imagina”, - poemat „Za kratą” - szkic reportażowy „Moi znajomi” – opowiadania „Cztery nowele” - debiut prozatorski „Powieści Sawy” „Na drodze” (tu „Mendel Gdański” „Ludzie i rzeczy”, „Portrety piórem”- zbeletryzowane szkice biograficzne o Mickiewiczu „Śpiewnik historyczny” „Drobiazgi z podróżnej teki” „Ludziom i chwilom” - zbiór poezji „Głosy ciszy”- zbiór poezji „ Przez głębinę” – poemat „Rota” „Pan Balcer w Brazylii” - epos

19 TWÓRCZOŚĆ DLA DZIECI

20 SŁOWO POETYCKIE SZKOLNY SZTANDAR SZKOLNE IMIĘ
Poetko! Jawisz się na nowo , Darząc szkołę swoim imieniem, Krzewiąc w uczniach poezji słowo, Wielkiego dziedzictwa znamieniem. Znów olśnisz melodią liryki, Kunsztem tęsknej pieśni ludu, Nurtem poetyckim muzyki, Pięknym plonem zbawczego trudu. Wzbudzisz w grodzie starej Łęczycy Błogie literatury tchnienie, Sięgające hełmu wieżycy, Twórczego zamysłu pragnienie. Przenikniesz echem pola, lasy, Kobierce łęgów, wonne zioła, Raj natchnienia dawnymi czasy, Nadbzurzańskie gościnne sioła. Wieszczko ludu pozostań z nami W sercach, śpiewne, mowie ojczystej W łączności z ludzimi węzłami W życia prawdzie, w miłości czystej! Marian Idrian -nauczyciel SP4 SŁOWO POETYCKIE SZKOLNY SZTANDAR Szkoło, myślą uskrzydlona! Wesprzemy cię mocą blasku. Zostaniesz uszlachetniona Sztandarem w Jutrzenki brzasku. Zajaśniejesz haftu godłem, Barwą bieli i czerwieni, Mocarnym jesionu drzewcem Jak czarem lśniącym kamieni. Zdobiona sztandaru kwiatem Bądźże zaklęta wielkością Nauki poznawczym aktem Ducha pokoleń mądrością. Sztandarze, szkoły pragnienie, Wznoś się ponad uczniów głowy! Wzmocnij szkolne dążenie, Wznieć w nauce zapał nowy. Powiewaj rytmem w pochodzie, Krzep pierwszaków pasowaniem W dziecięcej wiosny urodzie, Potem utwierdź pożegnaniem! Szkolne Imię. Marian Idrian -nauczyciel SP4

21 Co mówią nt. Konopnickiej i jej twórczości współcześnie wtedy jej żyjący?
Stefan Żeromski: „Obecnie zachwycam się Konopnicką. Ona to wielki poeta do kołysania serc tłumu". Łatwość tej poezji, jej dźwięczność, umiejętność trafnego i zwięzłego formułowania społecznych emocji, natężenie uczuć demokratycznych i narodowych, wysoki walor moralny - budzą ogromny aplauz szerszych rzesz społecznych”. Wiktor Gomulicki (poeta i powieściopisarz): „Talent Konopnickiej narodził się z dobroci". Grzymała - Siedlecki (krytyk i dramaturg) nazwie Ją "geniuszem komunikatywności". Konopnicka i współczesny jej świat literacki. Wstęp J.Cieślikowski, posłowie S.Szwalbe, Warszawa 1969.

22 Działania jakie będziemy realizować:
21 listopada 2006 roku obchodzimy 145. ROCZNICĘ POWSTANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 oraz 25. ROCZNICĘ NADANIA IMIENIA MARII KONOPNICKIEJ. Rok szkolny 2006/ 2007 został ogłoszony w naszej szkole Rokiem Marii Konopnickiej W tym roku szkolnym realizowaliśmy treści edukacyjne, aby przybliżyć postać Patronki, upamiętnić jej zasługi dla narodu i propagować patriotyzm i piękną postawę obywatelską Działania jakie będziemy realizować: Ogólnopolski konkurs plastyczno – techniczny związany z twórczością patronki Szkolny konkurs na przebranie za postać z utworów Marii Konopnickiej Powiatowy konkurs recytatorski Dzień Patrona Szkoły – uroczystość szkolna Apel szkolny z okazji 165. rocznicy urodzin Patronki Wycieczki do Bronowa Nawiązanie współpracy ze szkołami noszącymi imię Marii Konopnickiej Zajęcia w bibliotece szkolnej Wystawy i Kąciki Patrona przygotowane przez każdą klasę LOGO SZKOŁY

23 KĄCIKI PAMIĘCI W NASZEJ SZKOLE POŚWIĘCONE PATRONCE

24 Kliknij na przycisk, aby wysłuchać Roty
Wiersz Marii Konopnickiej był protestacyjną odpowiedzią na ustawę rządu pruskiego o przymusowym wywłaszczeniu Polaków z ziemi i stanowił punkt kulminacyjny poetyckiej i publicystycznej kampanii Konopnickiej Kliknij na przycisk, aby wysłuchać Roty ROTA Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, Nie damy pogrześć mowy! Polski my naród, polski lud, Królewski szczep piastowy, Nie damy by nas zniemczył wróg... Tak nam dopomóż Bóg! Do krwi ostatniej kropli z żył Bronić będziemy Ducha, Aż się rozpadnie w proch i pył Krzyżacka zawierucha. Twierdzą nam będzie każdy próg... Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, Ni dzieci nam germanił. Orężny wstanie hufiec nasz, Duch będzie nam hetmanił, Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg... Nie damy miana Polski zgnieść, Nie pójdziem żywo w trumnę, Na Polski imię, na jej cześć Podnosim czoła dumne: Odzyska ziemię dziadów wnuk, Maria Konopnicka Pełny tekst Roty Marii Konopnickiej w opracowaniu Witolda Chomicza. Afisz z 1945 r.(druk ulotny) zdjęcie pochodzi ze strony zarnowiec.pl Nagranie pochodzi z płyty Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego „Pieśń ojczysta”

25 A jak ciebie kto zapyta: Kto ty taki, skąd ty rodem?
      „ Polska – moja Ojczyzna” M. Konopnicka A jak ciebie kto zapyta: Kto ty taki, skąd ty rodem? Mów, żeś z tego łanu żyta, Żeś z tych łąk, co pachną miodem. Mów, że jesteś z takiej chaty, Co Piastowską chatą była, Żeś z tej ziemi, której kwiaty Gorzka rosa wykarmiła. Kliknij na przycisk, aby wysłuchać wiersza w wykonaniu ucznia SP4

26 Dziękujemy za obejrzenie prezentacji.
Praca wykonana przez uczniów szkoły pod kierunkiem nauczyciela informatyki -


Pobierz ppt "25. ROCZNICA NADANIA SZKOLE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google