Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przejrzysta Polska 2007 Wynik ewaluacji PP 2007 PBS DGA Warszawa 19 kwietnia 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przejrzysta Polska 2007 Wynik ewaluacji PP 2007 PBS DGA Warszawa 19 kwietnia 2007r."— Zapis prezentacji:

1 Przejrzysta Polska 2007 Wynik ewaluacji PP 2007 PBS DGA Warszawa 19 kwietnia 2007r.

2 Wynik ewaluacji PP 2007 PBS DGA Kryteria ewaluacyjne: - kryterium skuteczności - kryterium użyteczności - kryterium trwałości Skala ocen: - bardzo zadowalająca - zadowalająca - przeciętna - niezadowalająca - bardzo niezadowalająca

3 Wynik ewaluacji PP 2007 PBS DGA Procesy selekcji występujące w poszczególnych etapach programu PP

4 Wynik ewaluacji PP 2007 PBS DGA (głos mieszkańców)

5

6

7 Wynik ewaluacji PP 2007 PBS DGA REKOMENDACJA 1: Rekomendujemy wprowadzenie systemu okresowej, cyklicznej weryfikacji, czy wymogi zadań realizowanych w ramach akcji są nadal spełniane po upływie pewnego czasu od uzyskania przez jednostkę samorządu tytułu laureata. REKOMENDACJA 2: Rekomendujemy zróżnicowanie zestawu zadań dla jednostek samorządu terytorialnego w taki sposób, aby powstały wiele wariantów tego zestawu dostosowanych do możliwości i potrzeb jednostek samorządu terytorialnego o określonych cechach.

8 Wynik ewaluacji PP 2007 PBS DGA REKOMENDACJA 3: Rekomendujemy, by projektowanie zestawu zadań w kolejnej edycji programu oprzeć na dogłębnej analizie opinii i doświadczeń jednostek samorządu, które brały udział w programie, jak również tych, które zrezygnowały z uczestnictwa w nim. REKOMENDACJA 4: Rekomendujemy, by w planowaniu kampanii informacyjnej związanej z akcją położyć większy nacisk na skuteczne dotarcie do mieszkańców i grup obywatelskich, przy wykorzystaniu szerszego spektrum środków masowego przekazu.

9 Wynik ewaluacji PP 2007 PBS DGA REKOMENDACJA 5: Rekomendujemy, by szczególną uwagę poświęcić technicznemu przygotowaniu platformy internetowej używanej w czasie akcji, mając na względzie przede wszystkim jej użyteczność, sprawność funkcjonowania i łatwość w obsłudze. REKOMENDACJA 6: Rekomendujemy zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego większej ilości czasu na realizację zadań lub uelastycznienie w inny sposób wymagań co do czasu realizacji.

10 Wynik ewaluacji PP 2007 PBS DGA REKOMENDACJA 7: Rekomendujemy połączenie akcji ze szkoleniami dotyczącymi uzyskiwania dotacji celowych, które pomogłyby jednostkom samorządu terytorialnego wprowadzić i utrzymać rozwiązania, będące elementem programu. Ewentualnie rekomendujemy połączenie akcji z systemem dotacji celowych. Badanie ewaluacyjne wykazało, że akcja Przejrzysta Polska wywarła rzeczywisty, pozytywny wpływ na funkcjonowanie bardzo wielu urzędów gmin w kraju. W związku z tym już teraz można stwierdzić, że odegrała istotną rolę z punktu widzenia podwyższenia jakości życia publicznego w Polsce.


Pobierz ppt "Przejrzysta Polska 2007 Wynik ewaluacji PP 2007 PBS DGA Warszawa 19 kwietnia 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google