Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Platforma Obywatelska na rzecz równych praw osób niepełnosprawnych Sławomir Piechota – Poseł na Sejm RP Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Platforma Obywatelska na rzecz równych praw osób niepełnosprawnych Sławomir Piechota – Poseł na Sejm RP Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i."— Zapis prezentacji:

1 Platforma Obywatelska na rzecz równych praw osób niepełnosprawnych Sławomir Piechota – Poseł na Sejm RP Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

2 Rozpoczęcie decydującego etapu prac nad ratyfikacją Konwencji Narodów Zjednoczonych z 13 grudnia 2006 roku o prawach osób niepełnosprawnych

3 Renty dla wszystkich medalistów Igrzysk Paraolimpijskich i Igrzysk Głuchych – jak dla wszystkich medalistów olimpijskich

4 Pies asystujący / pies przewodnik
Prawo dla osoby niepełnosprawnej do swobodnego wstępu do budynków użyteczności publicznej (sklepy, restauracje, urzędy, a nawet placówki opieki zdrowotnej) oraz środków transportu wraz z psem asystującym, psem przewodnikiem

5 Sejm bez barier Wzorcowe dostosowanie budynków i obszaru wokół Sejmu do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście na mównicę główną, przejścia, windy, toalety, oznakowanie), Podobne prace wykonane w Kancelarii Premiera, Prowadzone prace w Senacie i innych budynkach organów naczelnych i centralnych.

6 Kary za parkowanie bez uprawnień
Radykalne podwyższenie mandatów za zajmowanie bez uprawnień miejsc parkingowych zarezerwowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych, Kara do 500 zł oraz 6 punktów karnych, Dotyczy także dróg osiedlowych, parkingów przy centrach handlowych itp.

7 Wybory bez barier Głosowanie przez pełnomocnika lub korespondencyjne,
Nakładki z opisem w alfabecie Braille’a na karty do głosowania, Weryfikacja w trybie konsultacji obywatelskich siedzib (lokalizacji) komisji wyborczych, W każdej gminie minimum 1/3 lokali dostępnych, Informacja wyborcza dla osób niepełnosprawnych.

8 Wsparcie zatrudniania osób niepełnosprawnych w jednostkach publicznych
Zmiana ustaw o służbie cywilnej, pracownikach samorządowych, pracownikach urzędów państwowych oraz o finansach publicznych, Zasada pierwszeństwa w jednostkach, w których wskaźnik zatrudnienia poniżej 6%, W służbie cywilnej pierwszeństwo także na stanowiskach kierowniczych.

9 Wsparcie rodziny z osobą niepełnosprawną
Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (pierwsza rewaloryzacja tego świadczenia od 6 lat), Tworzenie nowych elastycznych form pracy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, przy jednoczesnym tworzeniu całodziennej opieki, edukacji i rehabilitacji, Możliwość tworzenia rodzinnych domów pomocy dla osób niepełnosprawnych.

10 Ustawa o języku migowym
Zapewnienie dostępu do tłumaczy języka migowego w urzędach i innych instytucjach publicznych oraz w sytuacjach kryzysowych (systemy powiadamiania ratunkowego, służby ratowniczo-interwencyjne), Powołanie Polskiej Rady Języka Migowego, Listy tłumaczy prowadzone przez wojewodów, Szkolenia dla osób bliskich, profesjonalistów i tłumaczy, Obowiązki nadawców telewizyjnych

11 Zmiany na rynku pracy Znaczący wzrost w latach 2009 i 2010 zatrudnienia osób niepełnosprawnych (wzrost o ponad 25 % w SOD, to jest ponad 60 tysięcy miejsc pracy) Przesunięcie części środków z PFRON od pracodawców do samorządów i organizacji pozarządowych

12 PFRON Utrzymanie dotychczasowego statusu (formy prawnej i organizacyjnej) PFRON, Stabilność finansowa i organizacyjna, Dodatkowe środki w roku 2011 dla samorządów i organizacji pozarządowych, Nowe programy od roku 2012.

13 Zmiany w infrastrukturze
W ciągu najbliższych 3 – 4 lat spółki PKP wzbogacą swój tabor o 20 składów kolejowych dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych (wzrost o 200 %) Polskie lotniska są coraz bardziej przyjazne dla niepełnosprawnych podróżnych

14 Prosty 1 % Dzięki uproszczeniu procedury przekazywania 1% podatku od 2009 roku skokowo wzrosła kwota wpływająca do organizacji pożytku publicznego - wśród których wiele organizacji pomaga osobom niepełnosprawnym

15 Kwota przekazana na rzecz opp (w mln zł)

16 Liczba podatników przekazujących 1 % należnego podatku na rzecz opp

17 Wzrost wysokości rent i emerytur
Świadczenie /rok emerytura renta inwalidzka renta rodzinna rok 2000 957,67 zł 702,58 zł 826,81 zł rok 2006 1.310,75 zł 989,19 zł 1.159,27 zł rok 2011– maj 1.791,65 zł 1.328,53 zł 1.542,03 zł

18 Dziękuję za uwagę! Sławomir Piechota


Pobierz ppt "Platforma Obywatelska na rzecz równych praw osób niepełnosprawnych Sławomir Piechota – Poseł na Sejm RP Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google