Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tadeusz Szymańczak Skrzelew Szymanów tel. (046)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tadeusz Szymańczak Skrzelew Szymanów tel. (046)"— Zapis prezentacji:

1 Tadeusz Szymańczak Skrzelew 53 96-516 Szymanów tel. (046) 86 135 51
tel/fax. (046) mob

2 Bilans zysków i strat po 2004 r

3 Do rekompensat (dopłat obszarowych) przyjęto
2004 r. 1 euro = 4,74 zł 2005 r. 1 euro = 3,92 zł spadek 2004/2005 – 18% 2006 r. 1 euro = 3,97 zł spadek 2004/2006 – 17% 2007 r. 1 euro = 3,77 zł spadek 2004/2007 – 22% 2008 r. 1 euro = 3,38 zł spadek 2004/2008 –29% 2009 r. 1 euro = 4,22 zł spadek 2004/2009 – 11% 2010 r. 1 euro = 3,98 zł spadek 2004/2010 – 17% 2011 r. 1 euro = 4,40 spadek 2004/2011 – 8 % Następuje rzeczywisty spadek płatności obszarowych

4 Bilans zysków i strat Nawozy 2004 Sól pot. - 460 zł/t
Mocznik zł/t Fosforan am zł/t

5 Bilans zysków i strat Nawozy 2011 Sól pot. - 1500 zł/t
Mocznik zł/t Fosforan am zł/t

6 Bilans zysków i strat Nawozy 2011 Wzrost w procentach Sól pot. - 330 %
Mocznik % Fosforan am %

7 Bilans strat Rok 2004 Olej napędowy - 2,50 zł/l Nasiona - 304 op.
Suszenie na 1ha zł/ha

8 Bilans strat Rok 2011 Olej napędowy - 5,50 zł/l Nasiona - 540 op.
Suszenie na 1ha zł/ha

9 Bilans strat Rok 2011 Olej napędowy - 220 % Nasiona - 180 %
Suszenie na 1ha %

10 Straty na 1 ha z tytułu podwyżek po 1 maja -2004
Bilans strat Kukurydza Straty na 1 ha z tytułu podwyżek po 1 maja -2004 Nawozy – – 527 = zł Nasiona – 304 = zł Suszenie na 1 ha – 1048 = zł Paliwo na 1 ha – 215 = zł Razem = zł/ha

11 Płatności obszarowe w poszczególnych latach po wejściu do UE
Poszczególne lata 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Płatności obszarowe JPO i UPO na 1 ha 503 507 589 596 608 863 889 985 przelicznik Euro na zł 4,74 3,91 3,97 3,77 3,38 4,22 3,98 4,40 JPO było 710 była 562 UPO było 275 teraz jest różnica - 52 zł/ha Grecy 550 E x 4,40 zł =2420 zł/ha

12 Ilość paliwa na ha która powinna być
Jak widać z poniższej tabeli w 2007 r - Zwrot akcyzy powinniśmy dostawać do 126 l/ha przy zwrocie 0,85 zł/l co czyniło różnicę 34 zł/ha - Pełny zwrot akcyzy powinien być 1,05 zł/l co czyniło różnicę 59,2 zł/ha W 2011 roku do budżetu powinno się przyjąć pełen zwrot podatku akcyzowego i do pełnej ilości zużytego ON na ha policzonego przez Instytut Ekonomiki Zwrot ten powinien być 163,8 zł/na Rok Ilość paliwa na ha która powinna być Ilość paliwa na ha zwrot akcyzy zł/l Kwota w zł na ha 2007 86 0,85 73,1 Powinno być 126 107,1 Różnica 34 1,05 90,3 132,3 42 2011 1,3 163,8

13 Jak widać po 2007 r. do obecnej chwili przy cenie paliwa 3,8 zł/l i 86 l/ha zużytego paliwa do produkcji rolniczej kwota na ha wynosiła 326,8 zł Rolnicy ponosili faktyczne koszty przy cenie 3,8 zł/l x 126 l/ha czyni kwotę 478,8 Różnica jaka wynika z tego jest 152 zł/ha Rok Ilość paliwa na ha cena za litr Kwota w zł na ha 2007 86 3,8 326,8 126 478,8 Różnica 152

14 W 2011 r. przy cenie paliwa 5,7 zł/l i 86 l/ha zużytego paliwa do produkcji rolniczej kwota na ha wynosiła 490 zł/ha Rolnicy ponoszą faktyczne koszty przy cenie obecnie 5,7 zł/l x 126 l/ha czyni kwotę 718 zł/ha Różnica jaka wynika z tego jest 228 zł/ha Zapowiadana podwyżka akcyzy w ON spowoduje że będziemy płacić za ON 6,0 do 6,2 zł/l różnica będzie jeszcze większa 278 zł/ha Rok Ilość paliwa na ha cena za litr Kwota w zł na ha 2011 86 5,7 490,2 126 718,2 6,1 768,6 Różnica 278,4

15 W grudniu 2011 przyjęto zmianę wysokości wypłacanej akcyzy w oleju napędowym zużytym do produkcji rolniczej z 0,85 zł/l do 0,95 zł/l Wzrost nastąpił o 0,10 zł/l co w przeliczeniu na ha dało kwotę 8,60 zł/ha Natomiast od 1 stycznia 2012 r następuje wzrost akcyzy w oleju napędowym. W rezultacie rolnicy stracą ponad 0,15 zł/l co z rachunku wynika że rolnicy nie zyskają a stracą prawie 5,0 zł/ha

16 Jak rosną koszty w 2012 r. Gminy przyjęły stawki do podatku rolnego z 1ha przeliczeniowego od 125 zł/ha do 185 zł/ha W 2011 r średnia stawka podatku rolnego była 85 zł/ha Wzrost nastąpił od 40 do 100 zł/ha na 1 ha przeliczeniowy. Jeśli rolnik ma klasę ziemi III to zrost podatku na 1 ha fizyczny wyniesie od 68 zł/ha do 170 zł/ha

17 Szacunkowe zużycie paliwa w rolnictwie przez wybrane grupy środków energetycznych
Wyszczególnienie (stan na koniec 2007 r.) Liczba Wykorzys-tanie Zużycie paliwa tys. szt. h/rok l/h mln l tys. ton Ciągniki (śred. 33,9 kW, 24,7 lat) 1450,0 300 {275} 4,2 1827,0 {1675} 1527,4 {1400} Kombajny zbożowe (85 kW, 23 lata) - 95% zboża, rzepak, kukurydza 129,0 8,7 mln ha 22 l/ha 198,1 160,0 Sieczkarnie samobieżne 5,4 75 25 10,1 8,4 Kombajny samobieżne do zbioru buraków i ziemniaków 0,5 (0,4) 200 50 5,0 Ładowarki samobieżne 15,0 100 4,0 6,0 Inne ….. …… 0,1 Razem × 2046,3 1705,1 16,177 mln ha UR Wg J.Pawlaka (2007) = 114 l/ha UR (rolnictwo) Wg Z.Wójcickiego (2001) = l/ha UR (gospodarstwa) Dopłaty do paliwa do 86 l/ha (zwrot części podatku akcyzowego) Technologie prod. roślinnej = 68 (90) – 210 (300) l/ha (zboża – okopowe) = 126 litrów ON/ha UR

18 Średnie ceny detaliczne ON i Pb95 - notowania miesięczne i roczne
Wzrost cen w okresie styczeń 2000 – czerwiec 2008 - Olej Napędowy : 2,54 → 4,32 = 1,78 zł/litr (wzrost o 70%) W okresie styczeń 2000 – czerwiec 2008 – wzrost 2.krotny 4,32 3,86 3,79 3,71 3,18 Ceny średnioroczne 2,84 2,60 2,59 2,54 Źródło: Dr Mazulewski

19 Koszty produkcji a wzrost cen ON - technologie produkcji roślinnej
Wzrost kosztów produkcji (w %) w zależności od zmian cen ON Źródło: Dr Mazulewski

20 Narodowy Cel Wskaźnikowy Szacunki MRiRW oraz POPiHN
Biopaliwa - NCW Udział (%) biokomponentów w rynku paliw według wartości opałowej 2007 r. bioetanol – 63 tys. ton estry – 30 tys. ton Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) Szacunki MRiRW oraz POPiHN Źródło: Dr Mazulewski

21 Powierzchnia upraw (tys.ha) w roku:
Uprawy roślin „energetycznych” , biopaliwa Szacunki powierzchni upraw wybranych roślin, jako surowca do produkcji bioetanolu i estrów rzepakowych Bio paliwo Roślina Plon (t/ha) Powierzchnia upraw (tys.ha) w roku: 2008 2010 Bio etanol Żyto 2,44 340 542 Pszenica 3,8 202 322 Ziemniaki 19,5 135 215 Kukurydza 5,7 120 190 Buraki cukrowe 42,8 68 108 Estry rzepakowe Rzepak 3,0 270 480 Źródło: A.Grzybek IBMER

22 Uprawy roślin „energetycznych” w sezonie 2007/2008
POLSKA 180,5 tys. ha = 1,1 % UR Grupy roślin ha % Oleiste 114794 63,6 Zboża 36853 20,4 Kukurydza 19885 11,0 Plantacje trwałe (wierzba i inne) 6816 3,8 Trawy 1947 1,1 Okopowe 207 0,1 Inne 4 0,0 Razem RE 180506 100 Źródło: Obl. Dr Mazulewski na podstawie ARiMR


Pobierz ppt "Tadeusz Szymańczak Skrzelew Szymanów tel. (046)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google