Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ergonomia na stanowisku pracy biurowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ergonomia na stanowisku pracy biurowej"— Zapis prezentacji:

1 Ergonomia na stanowisku pracy biurowej
dr inż. T. Musioł

2 Tematyka Co to jest ergonomia? Kryteria stanowiska dla pracy biurowej
Wymagania związane z procesem pracy biurowej Zagrożenia wynikające z pracy biurowej Redukcja zagrożeń w pracy biurowej dr inż. T. Musioł

3 Co to jest ergonomia? Interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się przystosowaniem środowiska pracy do wymagań psychofizjologicznych człowieka Obszarem badań jest proces pracy człowieka Przedmiotem badań jest redukcja wysiłku psychicznego i biologicznego człowieka na stanowisku pracy Podmiotem jest człowiek i jego bezpieczeństwo w procesie pracy dr inż. T. Musioł

4 Co to jest ergonomia? Ergonomia ma zastosowanie w fazie:
koncepcji, czyli podczas projektowania procesu pracy korekcji, czyli podczas ciągłego doskonalenia procesu pracy Odbywa się to w określonym systemie dr inż. T. Musioł

5 Co to jest ergonomia? Ideogram systemu pracy dr inż. T. Musioł

6 Kryteria stanowiska pracy biurowej
Czynności, czyli ustalenie mapy procesów na danym stanowisku Metody pracy, np. bank, urząd miejski Warunki i środowisko pracy, np. księgowość, sala operacyjna w banku Przedmioty i środki pracy, np. makler, sekretarka dr inż. T. Musioł

7 Kryteria stanowiska pracy biurowej
dr inż. T. Musioł

8 Wymagania związane z procesem pracy biurowej
Usytuowanie sprzętu komputerowego Organizacja przestrzeni roboczej Rodzaj oświetlenia Warunki mikroklimatyczne Poziom monotonii pracy Warunki środowiska akustycznego Środowisko psychiczne dr inż. T. Musioł

9 Wymagania związane z procesem pracy biurowej
dr inż. T. Musioł

10 Zagrożenia wynikające z pracy biurowej
Identyfikacja zagrożeń. Metody: Lista kontrolna Wywiady Pomiary i monitoring Analiza statystyczna Ocena ryzyka zawodowego wynika z identyfikacji zagrożeń dr inż. T. Musioł

11 Zagrożenia wynikające z pracy biurowej
Czynniki mogące powodować wypadki Czynniki fizyczne np. hałas, promieniowanie Czynniki chemiczne i pyły Czynniki biologiczne Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy dr inż. T. Musioł

12 Redukcja zagrożeń w pracy biurowej
Likwidacja „bałaganu” dokumentacyjnego Prawidłowo dobrane wykładziny i podłogi Wyposażenie biura w urządzenia pomocnicze np. schodki, podesty itd. Likwidacja prowizorycznych instalacji elektrycznych (np. przedłużaczy) Dobór mebli biurowych według kryteriów ergonomicznych dr inż. T. Musioł

13 Redukcja zagrożeń w pracy biurowej
dr inż. T. Musioł

14 Zagrożenia wynikające z pracy biurowej
                 MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH SEKRETARKA Kto to jest sekretarka? Sekretarka jest pracownikiem, który pomaga swojemu przełożonemu/przełożonej w sprawach administracyjnych, w korespondencji, w sporządzaniu notatek, umawianiu spotkań, opiece nad gośćmi, pośredniczy w kontaktach między szefem i personelem oraz między szefem i interesantami, nadzoruje zgodnie z ustalonym harmonogramem przebieg dnia pracy a także zajmuje się innymi czynnościami pomocniczymi. Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu? Sekretarki zazwyczaj pracują w biurach, w których mogą występować uciążliwości  typowe dla takiego miejsca pracy spowodowane długotrwałą pracą przy komputerze (bóle pleców, rąk i barków, zmęczenie wzroku itp.) oraz związane ze słabą wentylacją pomieszczeń biurowych. Stanowisko sekretarki może stwarzać dyskomfort psychiczny i problemy osobiste np. sekretarki są często zmuszone zostawać po godzinach w pracy, stają się obiektami niewłaściwego zachowania ich szefów lub gości itp. dr inż. T. Musioł

15 Podsumowanie Kto się potrafi zaprzyjaźnić z ergonomią - ma zysk
Kto nie lubi ergonomii, bo nie wie o co chodzi, musi mieć straty, począwszy od zdrowotnych, a skończywszy na finansowych dr inż. T. Musioł

16 Źródła: Wieczorek Z.: Bezpieczeństwo higiena pracy i ergonomia w pracy biurowej. OSPIP, Wrocław 2005. Praca pod red. M. Złowodzkiego i in.: Ergonomia pracy biurowej. mat. konferencyjne Komitet Ergonomii - PAN. Kraków 2004 Musioł T., Grzesiek J.: Podstawowa problematyka projektowania stanowisk pracy. W przygotowaniu do druku. Portal CIOP PIB: hasło: Ocena ryzyka zawodowego dr inż. T. Musioł

17 Dziękuję za uwagę dr inż. T. Musioł


Pobierz ppt "Ergonomia na stanowisku pracy biurowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google