Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BOŚ S.A. jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie zachodniopomorskim Kamień Pomorski 16 luty 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BOŚ S.A. jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie zachodniopomorskim Kamień Pomorski 16 luty 2012r."— Zapis prezentacji:

1 BOŚ S.A. jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie zachodniopomorskim Kamień Pomorski 16 luty 2012r.

2 JESSICA jako nowy instrument wydatkowania funduszy europejskich
JESSICA jest wspólną europejską inicjatywą na rzecz trwałych inwestycji w zrównoważony rozwój obszarów miejskich Zwrotny instrument inżynierii finansowej wspomagający skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na okres programowania FUNDUSZE UNIJNE MODEL FINANSOWANIA ZWROTNEGO TRADYCYJNY MODEL DOTACYJNY 2

3 JESSICA jako nowy instrument wydatkowania funduszy europejskich
Efekt dźwigni – możliwość uczestniczenia inwestorów prywatnych i publicznych.. Finansowanie projektów dochodowych zapewniających realizację celów społeczno-kulturalnych. Recykling środków – zwrotny charakter oferowanych instrumentów finansowych. Nowe podejście do funduszy europejskich - wzbogacenie bezzwrotnych dotacji instrumentami inżynierii finansowej. Promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego. 3

4 Przykłady projektów miejskich w JESSICA
Rewitalizacja starych, nieużytkowanych budynków poprzemysłowych; Rewitalizacja powojskowych i poprzemysłowych obszarów; Projekty z zakresu rewitalizacji/odnowy miast: rewitalizacja starych i zdegradowanych obszarów charakteryzujących się brakiem dostępu do: wysokiej jakości usług, powierzchni przeznaczonej dla MŚP, infrastruktury rekreacyjno- sportowej. Projekty ukierunkowane na: rewitalizację zdegradowanych centrów małych miast, odnowę zdewastowanych dzielnic większych miast, rewitalizację zdegradowanej lub zdekapitalizowanej infrastruktury miejskiej (w szczególności budynki o wartości zabytkowej i architektonicznej), polepszenie bezpieczeństwa publicznego, inwestycje w podstawową infrastrukturę społeczną i techniczną (z potencjałem w zakresie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego). 4

5 Projekty miejskie - cechy
Projekty ujęte w lokalnych programach rewitalizacji Projekty, które nie mają szansy na pozyskanie środków w warunkach rynkowych, z uwagi na specyfikę przedsięwzięć rewitalizacyjnych: niedużą rentowność inwestycji ryzyko związane z realizacją element społeczny (traktowany drugoplanowo w ocenie projektu dokonywanej przez banki komercyjne)

6 JESSICA w województwie zachodniopomorskim
Projekty Jessica w województwie zachodniopomorskim: a) zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich, w tym: budowa lub renowacja przestarzałej infrastruktury miejskiej, w tym sieci i urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usług komunalnych; renowacja zabytków; infrastruktura miejska służąca zwiększeniu bezpieczeństwa. b) infrastruktura mieszkalnictwa, w tym: renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych; budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej budynków; projekty zwiększające efektywność energetyczną, udostępnianie nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrej jakości poprzez renowację i zmianę wykorzystania istniejących budynków, stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych. 6

7 Pożyczka JESSICA Pożyczka JESSICA – preferencyjna pożyczka, w przypadku Beneficjentów pomocy publicznej forma pomocy publicznej, udzielana przez Bank Ochrony Środowiska S.A. na realizację Projektów Miejskich w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 7

8 Beneficjenci JESSICA Przedsiębiorcy;
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne JST; Organizacje pozarządowe; Szkoły wyższe; Jednostki naukowe; Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych; Instytucje kultury; Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; Przedsiębiorcy; Spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; 8

9 BOŚ S.A. vs. Wnioskodawcy Wsparcie w identyfikacji możliwości zaciągnięcia Pożyczki JESSICA (współpraca z KARR S.A.) Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej (KARR S.A.) Konferencje tematyczne i indywidualne konsultacje Warsztaty nt. zasad przygotowania dokumentacji aplikacyjnej Indywidualne podejście do każdego Wnioskodawcy środków JESSICA Udział w projekcie 4x4 Biznes 9

10 Dostępne środki Środki JESSICA – 64 mln PLN (obszar poza SOM)
Dźwignia finansowa BOŚ S.A. – 100 mln PLN Wydatkowanie środków JESSICA – czerwiec 2015r. bądź do wyczerpania alokacji. 10

11 Pożyczka JESSICA – warunki oferowania
Okres kredytowania Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat (180 miesięcy) Oprocentowanie Pożyczka JESSICA – WIBOR3M minus 2 p.p. p.a. (przy czym oprocentowanie nie może być niższe niż 1 % p.a.) Montaż finansowy Pożyczka JESSICA – maksymalnie 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych w Projekcie miejskim, z zastrzeżeniem, że 25% Wydatków kwalifikowanych Projektu miejskiego stanowić będą środki własne Wnioskodawcy lub inne, zewnętrzne źródła finansowania w formie pozbawionej wsparcia ze środków publicznych Prowizje i opłaty – brak Karencja – kapitału (max 24 miesiące); odsetek - nie

12 Pożyczka JESSICA – preferencyjność oferty
FROM zarządzany przez BOŚ S.A. na finansowanie Projektów Miejskich proponuje preferencyjną Pożyczkę JESSICA: niższa cena finansowania dłuższy okres finansowania dłuższy okres karencji w spłacie kapitału brak dodatkowych kosztów (opłat i prowizji) za obsługę i udzielenie Pożyczki JESSICA 12

13 Pożyczka JESSICA – preferencyjność oferty
Źródło: Firma Najda Consulting/Hossa Finance 13

14 Nabór wniosków Strona internetowa
zakładka Unia Europejska Ogłoszenie o naborze Pliki do pobrania ze stron internetowych Regulamin finansowania Projektów miejskich przez BOŚ S.A. Wniosek – Pożyczka JESSICA Wykaz dokumentów dla Pożyczki JESSICA Akty prawne 14

15 Główne etapy procesu ubiegania się o Pożyczkę JESSICA w BOŚ S.A.
złożenie wniosku w Centrum Korporacyjnym (CK) w Szczecinie: Szczecin Koszalin ocena formalna i merytoryczna ocena ekonomiczno-finansowa uzgodnienie warunków i struktury finansowania oraz odpowiedniej formy zabezpieczenia zawarcie Umowy Inwestycyjnej Podczas ubiegania się o Pożyczkę JESSICA, BOŚ S.A., jako FROM udziela wsparcia przy przygotowywaniu wniosku oraz innych dokumentów. 15

16 Dziękujemy za uwagę! BOŚ S.A. jako FROM Małgorzata Dusza, Dyrektor
Małgorzata Kowalczuk Marcin Pergoł Arkadiusz Ferenz Departament Instytucji Finansowych Bank Ochrony Srodowiska S.A. Kontakt: Piotr Podębski, Dyrektor CK Szczecin Agnieszka Turowska, Dyrektor Sprzedaży (Koszalin) mail: Jacek Iglewski, Dyrektor Sprzedaży (Szczecin) mail:


Pobierz ppt "BOŚ S.A. jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie zachodniopomorskim Kamień Pomorski 16 luty 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google